Verhuisde personen tussen gemeenten, 2010

Verhuisde personen tussen gemeenten, 2010

Regio van vertrek Regio van vestiging Provincies Totaal Groningen (PV) (aantal) Regio van vestiging Provincies Totaal Friesland (PV) (aantal) Regio van vestiging Provincies Totaal Drenthe (PV) (aantal) Regio van vestiging Provincies Totaal Overijssel (PV) (aantal) Regio van vestiging Provincies Totaal Flevoland (PV) (aantal) Regio van vestiging Provincies Totaal Gelderland (PV) (aantal) Regio van vestiging Provincies Totaal Utrecht (PV) (aantal) Regio van vestiging Provincies Totaal Noord-Holland (PV) (aantal) Regio van vestiging Provincies Totaal Zuid-Holland (PV) (aantal) Regio van vestiging Provincies Totaal Zeeland (PV) (aantal) Regio van vestiging Provincies Totaal Noord-Brabant (PV) (aantal) Regio van vestiging Provincies Totaal Limburg (PV) (aantal)
Nederland 26.542 23.057 15.613 31.860 13.107 72.078 50.208 103.100 129.967 11.352 78.000 34.986
Groningen (PV) 12.084 2.199 4.021 1.637 363 1.145 970 1.894 1.370 56 549 245
Noord-Holland (PV) 1.218 1.527 654 1.649 4.638 3.678 6.269 63.946 9.056 355 2.979 1.214
Amsterdam 384 414 196 632 2.422 1.414 2.493 14.877 3.640 134 1.368 519
Breda 44 37 37 95 34 307 331 490 990 321 3.285 325
Haren 496 30 142 20 3 26 31 41 32 1 4 8
Nijmegen 86 54 53 350 43 3.688 614 602 534 69 1.512 614
Oss 16 6 9 26 17 333 81 101 143 13 1.111 82
Zutphen 33 21 33 288 26 976 117 114 107 8 76 18
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over verhuisde personen tussen gemeenten binnen
Nederland onder de bevolking van Nederland.

De volgende uitsplitsingen zijn mogelijk:
Gemeente van vestiging x gemeente van vertrek.

De in de tabel opgenomen regio's zijn landsdelen, provincies,
COROP-gebieden, stadsgewesten, grootstedelijke agglomeraties en
gemeenten.

De gepresenteerde regiototalen betreffen samentellingen van de
gemeentelijke cijfers.

Omdat de gepresenteerde periode maar één jaar beslaat is geen informatie
over gemeentelijke herindelingen, naamswijzigingen en / of
grenswijzigingen in de toelichtingen bij de gemeenten opgenomen.

Gegevens beschikbaar: 2010

Status van de cijfers
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 6 oktober 2011:
Verwerking grenswijziging Rotterdam en Rozenburg in 2010
Per 18 maart 2010 is de gemeente Rozenburg opgeheven en in zijn geheel
overgegaan naar de gemeente Rotterdam.
Voor de overzichtelijkheid zijn de cijfers met betrekking tot geboorte,
sterfte, buitenlandse migratie en verhuizingen in Rozenburg voor geheel
2010 bij Rotterdam geteld.
Voor Rozenburg zijn dus geen gegevens over de bevolkingsontwikkeling in
2010 beschikbaar.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In september / oktober 2012 worden de definitieve cijfers over 2011 in
een nieuwe tabel opgenomen.

Toelichting onderwerpen

Regio van vestiging
Provincies
Totaal Groningen (PV)
Totaal Friesland (PV)
Totaal Drenthe (PV)
Totaal Overijssel (PV)
Totaal Flevoland (PV)
Totaal Gelderland (PV)
Totaal Utrecht (PV)
Totaal Noord-Holland (PV)
Totaal Zuid-Holland (PV)
Totaal Zeeland (PV)
Totaal Noord-Brabant (PV)
Totaal Limburg (PV)
Gemeenten
Landsdeel Noord-Nederland
Provincie Groningen
Totaal Groningen (PV)
Provincie Friesland
Totaal Friesland (PV)
Provincie Drenthe
Totaal Drenthe (PV)
Landsdeel Oost-Nederland
Provincie Overijssel
Totaal Overijssel (PV)
Provincie Flevoland
Totaal Flevoland (PV)
Provincie Gelderland
Totaal Gelderland (PV)
Landsdeel West-Nederland
Provincie Utrecht
Totaal Utrecht (PV)
Provincie Noord-Holland
Totaal Noord-Holland (PV)
Provincie Zuid-Holland
Totaal Zuid-Holland (PV)
Provincie Zeeland
Totaal Zeeland (PV)
Landsdeel Zuid-Nederland
Provincie Noord-Brabant
Totaal Noord-Brabant (PV)
Provincie Limburg
Totaal Limburg (PV)