Lokale heffingen; particuliere huishoudens, 2006-2013

Lokale heffingen; particuliere huishoudens, 2006-2013

Lokale heffingen Kenmerken huishouden Perioden Bedragen lokale heffingen Gemiddeld bedrag per huishouden (euro) Belastingdruk op besteedbaar inkomen (%) Spreidingsmaten Spreidingsmaten belastingdruk 25e percentiel (%) Spreidingsmaten Spreidingsmaten belastingdruk 50e percentiel (mediaan) (%) Spreidingsmaten Spreidingsmaten belastingdruk 75e percentiel (%)
Totaal heffingen Particuliere huishoudens 2013 767 2,3 1,8 2,4 3,2
Totaal heffingen Bruto-inkomen: 1e 25%-groep 2013 442 3,4 2,0 3,1 4,7
Totaal heffingen Bruto-inkomen: 2e 25%-groep 2013 704 2,9 2,1 2,8 3,7
Totaal heffingen Bruto-inkomen: 3e 25%-groep 2013 866 2,5 2,0 2,5 3,0
Totaal heffingen Bruto-inkomen: 4e 25%-groep 2013 1.055 1,7 1,4 1,8 2,2
Totaal heffingen Woningbezit: eigen woning 2013 1.007 2,4 2,0 2,6 3,5
Totaal heffingen Woningbezit: huurwoning 2013 441 2,0 1,5 2,1 2,9
Onroerende zaakbelasting eigenaren Particuliere huishoudens 2013 292 0,7 0,5 0,7 1,0
Onroerende zaakbelasting eigenaren Bruto-inkomen: 1e 25%-groep 2013 234 1,9 0,9 1,3 2,1
Onroerende zaakbelasting eigenaren Bruto-inkomen: 2e 25%-groep 2013 254 1,0 0,7 0,9 1,2
Onroerende zaakbelasting eigenaren Bruto-inkomen: 3e 25%-groep 2013 270 0,8 0,5 0,7 0,9
Onroerende zaakbelasting eigenaren Bruto-inkomen: 4e 25%-groep 2013 345 0,5 0,4 0,5 0,7
Onroerende zaakbelasting eigenaren Woningbezit: eigen woning 2013 292 0,7 0,5 0,7 1,0
Onroerende zaakbelasting eigenaren Woningbezit: huurwoning 2013
Rioolheffing (gecombineerd) Particuliere huishoudens 2013 163 0,4 0,3 0,5 0,7
Rioolheffing (gecombineerd) Bruto-inkomen: 1e 25%-groep 2013 121 0,9 0,4 0,9 1,3
Rioolheffing (gecombineerd) Bruto-inkomen: 2e 25%-groep 2013 160 0,7 0,5 0,7 0,9
Rioolheffing (gecombineerd) Bruto-inkomen: 3e 25%-groep 2013 175 0,5 0,4 0,5 0,6
Rioolheffing (gecombineerd) Bruto-inkomen: 4e 25%-groep 2013 184 0,3 0,2 0,3 0,4
Rioolheffing (gecombineerd) Woningbezit: eigen woning 2013 181 0,4 0,3 0,5 0,7
Rioolheffing (gecombineerd) Woningbezit: huurwoning 2013 120 0,5 0,2 0,5 0,9
Reinigingsrechten en afvalstoffenheffing Particuliere huishoudens 2013 231 0,7 0,5 0,8 1,1
Reinigingsrechten en afvalstoffenheffing Bruto-inkomen: 1e 25%-groep 2013 180 1,4 0,9 1,3 1,9
Reinigingsrechten en afvalstoffenheffing Bruto-inkomen: 2e 25%-groep 2013 233 1,0 0,8 1,0 1,2
Reinigingsrechten en afvalstoffenheffing Bruto-inkomen: 3e 25%-groep 2013 250 0,7 0,6 0,7 0,9
Reinigingsrechten en afvalstoffenheffing Bruto-inkomen: 4e 25%-groep 2013 261 0,4 0,4 0,5 0,6
Reinigingsrechten en afvalstoffenheffing Woningbezit: eigen woning 2013 244 0,6 0,5 0,6 0,9
Reinigingsrechten en afvalstoffenheffing Woningbezit: huurwoning 2013 213 1,0 0,7 1,0 1,4
Heffing gebouwd Particuliere huishoudens 2013 82 0,2 0,1 0,2 0,3
Heffing gebouwd Bruto-inkomen: 1e 25%-groep 2013 67 0,5 0,2 0,4 0,6
Heffing gebouwd Bruto-inkomen: 2e 25%-groep 2013 73 0,3 0,2 0,3 0,4
Heffing gebouwd Bruto-inkomen: 3e 25%-groep 2013 76 0,2 0,1 0,2 0,3
Heffing gebouwd Bruto-inkomen: 4e 25%-groep 2013 95 0,2 0,1 0,1 0,2
Heffing gebouwd Woningbezit: eigen woning 2013 82 0,2 0,1 0,2 0,3
Heffing gebouwd Woningbezit: huurwoning 2013
Heffing ingezetenen Particuliere huishoudens 2013 68 0,2 0,1 0,2 0,4
Heffing ingezetenen Bruto-inkomen: 1e 25%-groep 2013 59 0,5 0,2 0,4 0,7
Heffing ingezetenen Bruto-inkomen: 2e 25%-groep 2013 70 0,3 0,2 0,3 0,4
Heffing ingezetenen Bruto-inkomen: 3e 25%-groep 2013 71 0,2 0,1 0,2 0,3
Heffing ingezetenen Bruto-inkomen: 4e 25%-groep 2013 72 0,1 0,1 0,1 0,2
Heffing ingezetenen Woningbezit: eigen woning 2013 69 0,2 0,1 0,2 0,3
Heffing ingezetenen Woningbezit: huurwoning 2013 66 0,3 0,2 0,3 0,5
Zuiverings- en verontreinigingsheffing Particuliere huishoudens 2013 121 0,4 0,3 0,4 0,5
Zuiverings- en verontreinigingsheffing Bruto-inkomen: 1e 25%-groep 2013 64 0,5 0,3 0,4 0,7
Zuiverings- en verontreinigingsheffing Bruto-inkomen: 2e 25%-groep 2013 119 0,5 0,3 0,5 0,6
Zuiverings- en verontreinigingsheffing Bruto-inkomen: 3e 25%-groep 2013 142 0,4 0,3 0,4 0,5
Zuiverings- en verontreinigingsheffing Bruto-inkomen: 4e 25%-groep 2013 159 0,3 0,2 0,3 0,3
Zuiverings- en verontreinigingsheffing Woningbezit: eigen woning 2013 139 0,3 0,3 0,3 0,5
Zuiverings- en verontreinigingsheffing Woningbezit: huurwoning 2013 96 0,4 0,3 0,4 0,6
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over lokale heffingen geheven door gemeenten en waterschappen bij particuliere huishoudens. Het gaat hierbij om het aantal huishoudens dat de heffingen betaalt en de hoogte van de verschillende heffingen. Tevens is het bruto-inkomen, het besteedbaar inkomen en de lastendruk van deze heffingen op het beide inkomens opgenomen. In de cijfers is rekening gehouden met kwijtschelding van de heffingen.
Huishoudens kunnen worden onderscheiden naar diverse kenmerken, zoals hoogte van het inkomen en samenstelling van het huishouden. Bij de detaillering naar achtergrondkenmerken worden cijfers van groepen huishoudens kleiner dan 20 duizend in verband met geheimhouding niet getoond. De betrouwbaarheid van deze cijfers kan bij kleine aantallen niet worden gegarandeerd.

Gegevens beschikbaar van 2006 tot en met 2013.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief

Wijzigingen per 21 juni 2019:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassding.

Toelichting onderwerpen

Bedragen lokale heffingen
Gemiddeld bedrag per huishouden
Het gemiddelde bedrag per particulier huishouden waarvoor de geselecteerde lokale heffing geldt.
Belastingdruk op besteedbaar inkomen
Het bedrag van de geselecteerde lokale heffing in procenten van het besteedbare inkomen van de huishoudens waarvoor de geselecteerde heffing geldt.
Spreidingsmaten
Spreidingsmaten belastingdruk
Deze spreidingsmaten geven aan of de belastingdruk op het besteedbare inkomen voor de afzonderlijke particuliere huishoudens dicht bij elkaar ligt of juist ver uit elkaar. Bij de berekening van de spreidingsmaten zijn alleen de huishoudens meegenomen waarvoor het geselecteerde deel van de lokale heffing geldt.
25e percentiel
De belastingdruk van het geselecteerde deel van de lokale heffingen is voor 25 procent van de huishoudens lager of gelijk aan dit percentage. 75 Procent van de huishoudens heeft een hogere belastingdruk op het besteedbare inkomen.
50e percentiel (mediaan)
De belastingdruk van het geselecteerde deel van de lokale heffingen is voor 50 procent van de huishoudens lager of gelijk aan dit bedrag. De andere helft van de huishoudens heeft een hogere belastingdruk op het besteedbare inkomen.
75e percentiel
De belastingdruk van het geselecteerde deel van de lokale heffingen is voor 75 procent van de huishoudens lager of gelijk aan dit bedrag. 25 Procent van de huishoudens heeft een hogere belastingdruk op het besteedbare inkomen.