Bedrijfsgegevens; economische invloed bedrijfsomvang, 2009


Deze tabel bevat gegevens over aantal banen van werkzame personen, bedrijfsresultaat, bedrijfsopbrengsten en -lasten op basis van de productiestatistiek van het CBS.
De bedrijfsgegevens zijn beschikbaar in branches volgens de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) 2008 en in grootteklassen van het aantal werkzame personen. De tabel procentueel aandeel bedrijfsomvang geeft de procentuele verdeling per werkzame personen groep weer over de bedrijfstakken.

Gegevens beschikbaar over 2009.

Status van de cijfers:
De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per 11 november 2016:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Bedrijfsgegevens; economische invloed bedrijfsomvang, 2009

Bedrijfsomvang Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Bedrijven (in % van totaal bedrijfsomvang) Werkzame personen (FTE gemiddeld) (in % van totaal bedrijfsomvang) Bedrijfsopbrengsten (in % van totaal bedrijfsomvang) Totale bedrijfslasten (in % van totaal bedrijfsomvang) Inkoopwaarde omzet (in % van totaal bedrijfsomvang) Personele kosten (in % van totaal bedrijfsomvang) Overige bedrijfslasten (in % van totaal bedrijfsomvang) Bedrijfsresultaat (in % van totaal bedrijfsomvang) Toegevoegde waarde (in % van totaal bedrijfsomvang)
1 werkzame persoon A Landbouw, bosbouw en visserij 2009 2 2 1 1 1 2 2 2
1 werkzame persoon B Delfstoffenwinning 2009 0 0 0 0 0 0 0 0
1 werkzame persoon C Industrie 2009 5 6 7 8 8 7 4 6
1 werkzame persoon D Energievoorziening 2009 0 0 0 0 0 0 0 0
1 werkzame persoon E Waterleidingbedrijven en afvalbeheer 2009 0 0 0 0 0 0 0 0
1 werkzame persoon F Bouwnijverheid 2009 20 19 16 15 16 12 22 18
1 werkzame persoon G Handel 2009 19 20 35 39 19 25 15 17
1 werkzame persoon H Vervoer en opslag 2009 3 3 3 3 3 6 2 3
1 werkzame persoon I Horeca 2009 3 4 2 2 2 3 2 2
1 werkzame persoon J Informatie en communicatie 2009 7 6 5 5 7 6 5 6
1 werkzame persoon K Financiële dienstverlening 2009 0 0 0 0 0 0 0 0
1 werkzame persoon L Verhuur en handel van onroerend goed 2009 2 1 2 2 2 4 6 4
1 werkzame persoon M Specialistische zakelijke diensten 2009 28 27 21 19 34 26 33 33
1 werkzame persoon N Verhuur en overige zakelijke diensten 2009 5 5 4 4 5 4 4 4
1 werkzame persoon O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2009 - - - - - - - -
1 werkzame persoon P Onderwijs 2009 x x x x x x x x
1 werkzame persoon R Cultuur, sport en recreatie 2009 x x x x x x x x
1 werkzame persoon S Overige dienstverlening 2009 8 8 2 2 3 4 4 4
2 tot 10 werkzame personen A Landbouw, bosbouw en visserij 2009 1 1 1 1 1 1 1 1
2 tot 10 werkzame personen B Delfstoffenwinning 2009 0 0 0 0 0 0 0 0
2 tot 10 werkzame personen C Industrie 2009 6 7 7 7 9 7 6 7
2 tot 10 werkzame personen D Energievoorziening 2009 0 0 1 1 0 1 1 1
2 tot 10 werkzame personen E Waterleidingbedrijven en afvalbeheer 2009 0 0 1 1 0 1 0 0
2 tot 10 werkzame personen F Bouwnijverheid 2009 11 11 8 8 11 7 14 11
2 tot 10 werkzame personen G Handel 2009 31 34 52 55 33 37 28 31
2 tot 10 werkzame personen H Vervoer en opslag 2009 5 5 5 5 6 10 4 6
2 tot 10 werkzame personen I Horeca 2009 10 12 5 5 7 9 6 7
2 tot 10 werkzame personen J Informatie en communicatie 2009 4 4 3 3 5 4 3 4
2 tot 10 werkzame personen K Financiële dienstverlening 2009 0 0 0 0 0 0 0 0
2 tot 10 werkzame personen L Verhuur en handel van onroerend goed 2009 6 3 5 3 4 8 15 9
2 tot 10 werkzame personen M Specialistische zakelijke diensten 2009 15 13 8 7 16 11 15 15
2 tot 10 werkzame personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 2009 5 5 4 4 6 4 4 5
2 tot 10 werkzame personen O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2009 - - - - - - - -
2 tot 10 werkzame personen P Onderwijs 2009 - - - - - - - -
2 tot 10 werkzame personen R Cultuur, sport en recreatie 2009 x x x x x x x x
2 tot 10 werkzame personen S Overige dienstverlening 2009 4 4 1 1 2 2 3 2
10 tot 50 werkzame personen A Landbouw, bosbouw en visserij 2009 1 1 0 0 1 1 1 1
10 tot 50 werkzame personen B Delfstoffenwinning 2009 x x x x x x x x
10 tot 50 werkzame personen C Industrie 2009 15 16 13 13 16 14 15 15
10 tot 50 werkzame personen D Energievoorziening 2009 0 0 1 1 0 1 2 1
10 tot 50 werkzame personen E Waterleidingbedrijven en afvalbeheer 2009 0 1 1 1 1 1 1 1
10 tot 50 werkzame personen F Bouwnijverheid 2009 14 14 10 10 15 7 7 12
10 tot 50 werkzame personen G Handel 2009 27 28 50 51 27 35 26 26
10 tot 50 werkzame personen H Vervoer en opslag 2009 6 7 5 5 7 9 5 6
10 tot 50 werkzame personen I Horeca 2009 8 7 2 2 4 4 2 3
10 tot 50 werkzame personen J Informatie en communicatie 2009 4 5 4 4 7 5 4 6
10 tot 50 werkzame personen K Financiële dienstverlening 2009 0 0 0 0 0 0 0 0
10 tot 50 werkzame personen L Verhuur en handel van onroerend goed 2009 1 2 1 1 2 2 7 3
10 tot 50 werkzame personen M Specialistische zakelijke diensten 2009 13 12 6 6 15 10 7 11
10 tot 50 werkzame personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 2009 8 6 4 4 7 4 4 6
10 tot 50 werkzame personen O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2009 - - - - - - - -
10 tot 50 werkzame personen P Onderwijs 2009 - - - - - - - -
10 tot 50 werkzame personen R Cultuur, sport en recreatie 2009 - - - - - - - -
10 tot 50 werkzame personen S Overige dienstverlening 2009 1 1 0 0 1 1 1 1
50 tot 100 werkzame personen A Landbouw, bosbouw en visserij 2009 0 0 0 0 0 0 0 0
50 tot 100 werkzame personen B Delfstoffenwinning 2009 0 0 0 0 0 1 0 0
50 tot 100 werkzame personen C Industrie 2009 23 25 19 19 24 24 21 23
50 tot 100 werkzame personen D Energievoorziening 2009 x x x x x x x x
50 tot 100 werkzame personen E Waterleidingbedrijven en afvalbeheer 2009 1 1 0 0 1 1 1 1
50 tot 100 werkzame personen F Bouwnijverheid 2009 12 13 8 9 13 6 7 11
50 tot 100 werkzame personen G Handel 2009 24 25 51 51 23 37 40 29
50 tot 100 werkzame personen H Vervoer en opslag 2009 9 10 5 5 9 11 4 8
50 tot 100 werkzame personen I Horeca 2009 3 4 1 1 2 3 1 2
50 tot 100 werkzame personen J Informatie en communicatie 2009 5 5 3 3 6 5 3 5
50 tot 100 werkzame personen K Financiële dienstverlening 2009 x x x x x x x x
50 tot 100 werkzame personen L Verhuur en handel van onroerend goed 2009 1 1 1 1 1 1 9 3
50 tot 100 werkzame personen M Specialistische zakelijke diensten 2009 9 9 4 4 11 6 6 9
50 tot 100 werkzame personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 2009 13 7 4 4 9 4 6 9
50 tot 100 werkzame personen O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2009 - - - - - - - -
50 tot 100 werkzame personen P Onderwijs 2009 - - - - - - - -
50 tot 100 werkzame personen R Cultuur, sport en recreatie 2009 x x x x x x x x
50 tot 100 werkzame personen S Overige dienstverlening 2009 1 1 0 0 0 0 0 0
100 tot 250 werkzame personen A Landbouw, bosbouw en visserij 2009 0 0 0 0 0 0 0 0
100 tot 250 werkzame personen B Delfstoffenwinning 2009 x x x x x x x x
100 tot 250 werkzame personen C Industrie 2009 28 29 21 21 29 27 22 26
100 tot 250 werkzame personen D Energievoorziening 2009 0 1 5 5 1 2 9 4
100 tot 250 werkzame personen E Waterleidingbedrijven en afvalbeheer 2009 1 1 1 1 1 1 1 2
100 tot 250 werkzame personen F Bouwnijverheid 2009 10 11 7 7 10 4 6 8
100 tot 250 werkzame personen G Handel 2009 21 23 41 42 21 37 30 25
100 tot 250 werkzame personen H Vervoer en opslag 2009 9 11 5 5 9 11 3 7
100 tot 250 werkzame personen I Horeca 2009 2 2 0 0 1 1 0 1
100 tot 250 werkzame personen J Informatie en communicatie 2009 5 5 2 2 6 4 4 5
100 tot 250 werkzame personen K Financiële dienstverlening 2009 x x x x x x x x
100 tot 250 werkzame personen L Verhuur en handel van onroerend goed 2009 1 1 0 0 1 1 2 1
100 tot 250 werkzame personen M Specialistische zakelijke diensten 2009 8 8 3 3 10 5 6 7
100 tot 250 werkzame personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 2009 14 7 4 4 8 4 6 8
100 tot 250 werkzame personen O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2009 - - - - - - - -
100 tot 250 werkzame personen P Onderwijs 2009 - - - - - - - -
100 tot 250 werkzame personen R Cultuur, sport en recreatie 2009 - - - - - - - -
100 tot 250 werkzame personen S Overige dienstverlening 2009 0 0 0 0 0 0 0 0
250 of meer werkzame personen A Landbouw, bosbouw en visserij 2009 - - - - - - - -
250 of meer werkzame personen B Delfstoffenwinning 2009 x x x x x x x x
250 of meer werkzame personen C Industrie 2009 28 25 33 33 26 30 21 23
250 of meer werkzame personen D Energievoorziening 2009 1 1 6 6 2 3 10 4
250 of meer werkzame personen E Waterleidingbedrijven en afvalbeheer 2009 1 1 1 1 1 1 2 2
250 of meer werkzame personen F Bouwnijverheid 2009 8 8 6 6 8 3 3 6
250 of meer werkzame personen G Handel 2009 19 21 30 31 16 23 15 18
250 of meer werkzame personen H Vervoer en opslag 2009 8 13 7 7 13 17 7 9
250 of meer werkzame personen I Horeca 2009 3 3 1 1 2 1 1 2
250 of meer werkzame personen J Informatie en communicatie 2009 7 9 7 6 10 9 17 13
250 of meer werkzame personen K Financiële dienstverlening 2009 x x x x x x x x
250 of meer werkzame personen L Verhuur en handel van onroerend goed 2009 0 0 0 0 0 0 1 0
250 of meer werkzame personen M Specialistische zakelijke diensten 2009 9 8 3 3 10 4 4 7
250 of meer werkzame personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 2009 15 9 4 5 10 3 3 8
250 of meer werkzame personen O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2009 - - - - - - - -
250 of meer werkzame personen P Onderwijs 2009 - - - - - - - -
250 of meer werkzame personen R Cultuur, sport en recreatie 2009 - - - - - - - -
250 of meer werkzame personen S Overige dienstverlening 2009 1 1 0 0 0 0 1 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens