Bedrijfsgegevens; economische invloed bedrijfstak, 2009


Deze tabel bevat gegevens over aantal banen van werkzame personen, bedrijfsresultaat, bedrijfsopbrengsten en -lasten op basis van de productiestatistiek van het CBS.
De bedrijfsgegevens zijn beschikbaar in branches volgens de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) 2008 en in grootteklassen van het aantal werkzame personen.
De tabel procentueel aandeel bedrijfstak geeft de procentuele verdeling per bedrijfstak weer over de werkzame personen groepen.

Gegevens beschikbaar over 2009.

Status van de cijfers:
De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per 11 november 2016:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Bedrijfsgegevens; economische invloed bedrijfstak, 2009

Bedrijfsomvang Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Bedrijven (in % van totaal bedrijfstak) Werkzame personen (FTE gemiddeld) (in % van totaal bedrijfstak) Bedrijfsopbrengsten (in % van totaal bedrijfstak) Totale bedrijfslasten (in % van totaal bedrijfstak) Inkoopwaarde omzet (in % van totaal bedrijfstak) Personele kosten (in % van totaal bedrijfstak) Overige bedrijfslasten (in % van totaal bedrijfstak) Bedrijfsresultaat (in % van totaal bedrijfstak) Toegevoegde waarde (in % van totaal bedrijfstak)
1 werkzame persoon A Landbouw, bosbouw en visserij 2009 69 26 22 19 . 13 24 36 23
1 werkzame persoon B Delfstoffenwinning 2009 30 1 0 0 . 1 0 0 0
1 werkzame persoon C Industrie 2009 46 3 1 1 . 2 2 3 2
1 werkzame persoon D Energievoorziening 2009 29 1 0 0 . 0 1 1 0
1 werkzame persoon E Waterleidingbedrijven en afvalbeheer 2009 29 2 2 2 . 1 2 1 1
1 werkzame persoon F Bouwnijverheid 2009 70 17 10 8 . 7 13 29 13
1 werkzame persoon G Handel 2009 47 8 4 4 . 4 5 7 5
1 werkzame persoon H Vervoer en opslag 2009 45 3 2 2 . 2 3 6 3
1 werkzame persoon I Horeca 2009 31 7 6 5 . 4 6 10 5
1 werkzame persoon J Informatie en communicatie 2009 68 11 5 5 . 4 6 8 5
1 werkzame persoon K Financiële dienstverlening 2009 68 29 27 25 . 27 30 41 34
1 werkzame persoon L Verhuur en handel van onroerend goed 2009 31 10 10 9 . 7 11 11 10
1 werkzame persoon M Specialistische zakelijke diensten 2009 73 23 18 15 . 13 20 36 20
1 werkzame persoon N Verhuur en overige zakelijke diensten 2009 53 7 4 4 . 3 7 11 4
1 werkzame persoon O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2009 - - - - - - - - -
1 werkzame persoon P Onderwijs 2009 - - - - - - - - -
1 werkzame persoon R Cultuur, sport en recreatie 2009 - - - - - - - - -
1 werkzame persoon S Overige dienstverlening 2009 77 39 26 23 . 18 29 40 27
2 tot 10 werkzame personen A Landbouw, bosbouw en visserij 2009 26 32 29 27 . 21 32 42 30
2 tot 10 werkzame personen B Delfstoffenwinning 2009 38 6 1 1 . 4 1 1 1
2 tot 10 werkzame personen C Industrie 2009 34 6 3 3 . 4 4 7 4
2 tot 10 werkzame personen D Energievoorziening 2009 56 4 3 3 . 2 6 4 3
2 tot 10 werkzame personen E Waterleidingbedrijven en afvalbeheer 2009 40 6 8 8 . 4 7 6 4
2 tot 10 werkzame personen F Bouwnijverheid 2009 23 16 11 9 . 9 15 29 14
2 tot 10 werkzame personen G Handel 2009 45 23 12 12 . 13 14 23 15
2 tot 10 werkzame personen H Vervoer en opslag 2009 41 9 9 8 . 6 9 16 9
2 tot 10 werkzame personen I Horeca 2009 60 39 33 30 . 23 34 52 31
2 tot 10 werkzame personen J Informatie en communicatie 2009 26 12 7 7 . 6 7 7 6
2 tot 10 werkzame personen K Financiële dienstverlening 2009 20 31 44 47 . 30 25 28 26
2 tot 10 werkzame personen L Verhuur en handel van onroerend goed 2009 66 45 43 40 . 29 50 47 42
2 tot 10 werkzame personen M Specialistische zakelijke diensten 2009 23 19 15 13 . 11 16 26 16
2 tot 10 werkzame personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 2009 33 13 9 8 . 6 14 19 8
2 tot 10 werkzame personen O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2009 - - - - - - - - -
2 tot 10 werkzame personen P Onderwijs 2009 - - - - - - - - -
2 tot 10 werkzame personen R Cultuur, sport en recreatie 2009 - - - - - - - - -
2 tot 10 werkzame personen S Overige dienstverlening 2009 22 34 25 23 . 18 26 37 26
10 tot 50 werkzame personen A Landbouw, bosbouw en visserij 2009 5 33 39 43 . 51 37 18 38
10 tot 50 werkzame personen B Delfstoffenwinning 2009 x x x x . x x x x
10 tot 50 werkzame personen C Industrie 2009 14 20 14 13 . 18 13 20 18
10 tot 50 werkzame personen D Energievoorziening 2009 8 6 7 7 . 5 9 6 6
10 tot 50 werkzame personen E Waterleidingbedrijven en afvalbeheer 2009 21 16 19 20 . 14 18 11 12
10 tot 50 werkzame personen F Bouwnijverheid 2009 5 28 28 29 . 32 29 17 28
10 tot 50 werkzame personen G Handel 2009 7 25 27 27 . 29 23 22 26
10 tot 50 werkzame personen H Vervoer en opslag 2009 11 19 19 19 . 18 14 20 20
10 tot 50 werkzame personen I Horeca 2009 9 28 28 30 . 33 28 15 29
10 tot 50 werkzame personen J Informatie en communicatie 2009 5 19 18 19 . 20 16 11 18
10 tot 50 werkzame personen K Financiële dienstverlening 2009 8 21 14 15 . 22 23 7 16
10 tot 50 werkzame personen L Verhuur en handel van onroerend goed 2009 3 30 24 26 . 42 21 22 28
10 tot 50 werkzame personen M Specialistische zakelijke diensten 2009 4 24 26 28 . 27 28 14 24
10 tot 50 werkzame personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 2009 10 21 22 22 . 19 23 22 20
10 tot 50 werkzame personen O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2009 - - - - - - - - -
10 tot 50 werkzame personen P Onderwijs 2009 - - - - - - - - -
10 tot 50 werkzame personen R Cultuur, sport en recreatie 2009 - - - - - - - - -
10 tot 50 werkzame personen S Overige dienstverlening 2009 1 16 21 24 . 30 22 9 21
50 tot 100 werkzame personen A Landbouw, bosbouw en visserij 2009 0 5 6 7 . 8 4 2 5
50 tot 100 werkzame personen B Delfstoffenwinning 2009 4 6 1 1 . 5 1 0 0
50 tot 100 werkzame personen C Industrie 2009 3 12 10 10 . 12 9 11 11
50 tot 100 werkzame personen D Energievoorziening 2009 x x x x . x x x x
50 tot 100 werkzame personen E Waterleidingbedrijven en afvalbeheer 2009 4 8 8 8 . 8 6 5 6
50 tot 100 werkzame personen F Bouwnijverheid 2009 1 9 12 13 . 12 10 6 10
50 tot 100 werkzame personen G Handel 2009 1 9 14 14 . 11 10 13 11
50 tot 100 werkzame personen H Vervoer en opslag 2009 2 10 9 9 . 10 7 7 10
50 tot 100 werkzame personen I Horeca 2009 0 6 7 7 . 8 8 4 7
50 tot 100 werkzame personen J Informatie en communicatie 2009 1 7 7 7 . 8 6 3 5
50 tot 100 werkzame personen K Financiële dienstverlening 2009 x x x x . x x x x
50 tot 100 werkzame personen L Verhuur en handel van onroerend goed 2009 0 6 12 12 . 9 7 11 10
50 tot 100 werkzame personen M Specialistische zakelijke diensten 2009 0 7 8 9 . 9 7 5 7
50 tot 100 werkzame personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 2009 2 9 11 11 . 11 11 12 11
50 tot 100 werkzame personen O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2009 - - - - - - - - -
50 tot 100 werkzame personen P Onderwijs 2009 - - - - - - - - -
50 tot 100 werkzame personen R Cultuur, sport en recreatie 2009 - - - - - - - - -
50 tot 100 werkzame personen S Overige dienstverlening 2009 0 3 4 4 . 6 3 1 4
100 tot 250 werkzame personen A Landbouw, bosbouw en visserij 2009 0 4 4 4 . 7 3 3 5
100 tot 250 werkzame personen B Delfstoffenwinning 2009 x x x x . x x x x
100 tot 250 werkzame personen C Industrie 2009 2 17 16 16 . 18 17 18 19
100 tot 250 werkzame personen D Energievoorziening 2009 x x x x . x x x x
100 tot 250 werkzame personen E Waterleidingbedrijven en afvalbeheer 2009 4 21 18 18 . 20 19 17 19
100 tot 250 werkzame personen F Bouwnijverheid 2009 0 10 14 14 . 13 11 8 11
100 tot 250 werkzame personen G Handel 2009 0 10 17 17 . 13 17 15 14
100 tot 250 werkzame personen H Vervoer en opslag 2009 1 13 14 14 . 13 12 9 13
100 tot 250 werkzame personen I Horeca 2009 0 4 5 6 . 6 6 2 5
100 tot 250 werkzame personen J Informatie en communicatie 2009 0 9 8 9 . 10 8 6 8
100 tot 250 werkzame personen K Financiële dienstverlening 2009 x x x x . x x x x
100 tot 250 werkzame personen L Verhuur en handel van onroerend goed 2009 0 5 6 7 . 7 6 5 5
100 tot 250 werkzame personen M Specialistische zakelijke diensten 2009 0 7 10 10 . 10 8 7 9
100 tot 250 werkzame personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 2009 1 10 15 15 . 14 15 16 16
100 tot 250 werkzame personen O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2009 - - - - - - - - -
100 tot 250 werkzame personen P Onderwijs 2009 - - - - - - - - -
100 tot 250 werkzame personen R Cultuur, sport en recreatie 2009 - - - - - - - - -
100 tot 250 werkzame personen S Overige dienstverlening 2009 0 2 3 4 . 5 3 1 3
250 of meer werkzame personen A Landbouw, bosbouw en visserij 2009 - - - - - - - - -
250 of meer werkzame personen B Delfstoffenwinning 2009 x x x x . x x x x
250 of meer werkzame personen C Industrie 2009 1 41 56 56 . 47 56 42 46
250 of meer werkzame personen D Energievoorziening 2009 3 69 56 55 . 73 68 63 66
250 of meer werkzame personen E Waterleidingbedrijven en afvalbeheer 2009 2 48 46 45 . 52 48 59 58
250 of meer werkzame personen F Bouwnijverheid 2009 0 20 26 27 . 28 22 11 23
250 of meer werkzame personen G Handel 2009 0 25 27 27 . 29 31 19 29
250 of meer werkzame personen H Vervoer en opslag 2009 0 46 47 47 . 52 55 43 46
250 of meer werkzame personen I Horeca 2009 0 16 22 22 . 26 18 17 22
250 of meer werkzame personen J Informatie en communicatie 2009 0 43 55 54 . 52 58 65 58
250 of meer werkzame personen K Financiële dienstverlening 2009 x x x x . x x x x
250 of meer werkzame personen L Verhuur en handel van onroerend goed 2009 0 3 5 6 . 6 5 4 4
250 of meer werkzame personen M Specialistische zakelijke diensten 2009 0 19 23 24 . 30 21 12 24
250 of meer werkzame personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 2009 1 39 39 40 . 48 31 20 41
250 of meer werkzame personen O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2009 - - - - - - - - -
250 of meer werkzame personen P Onderwijs 2009 - - - - - - - - -
250 of meer werkzame personen R Cultuur, sport en recreatie 2009 - - - - - - - - -
250 of meer werkzame personen S Overige dienstverlening 2009 0 8 21 23 . 23 17 13 20
Bron: CBS.
Verklaring van tekens