Inkomstenbron na bedrijfseconomisch ontslag, 2004-2008

Inkomstenbron na bedrijfseconomisch ontslag, 2004-2008

Geslacht Leeftijdsgroep Herkomstgroepering Ontslagroute Ontslagjaar Inkomstengroep voor ontslag Perioden Totaal bedrijfseconomisch ontslagenen (x 1 000) Inkomstenbron op peilmoment Arbeid Totaal arbeid (%) Inkomstenbron op peilmoment Uitkering Totaal uitkeringen (%) Inkomstenbron op peilmoment Pensioen (%) Inkomstenbron op peilmoment Scholier/student (%) Inkomstenbron op peilmoment Overige inkomstenbron (%)
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 tot 65 jaar Totaal herkomstgroeperingen Totaal ontslagroutes Ontslagjaar 2007 Alle inkomsten 2008, vrijdag 26 september 54,8 71 11 3 9 6
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 tot 65 jaar Totaal herkomstgroeperingen Totaal ontslagroutes Ontslagjaar 2007 1e 20%-inkomstengroep (laagste ink.) 2008, vrijdag 26 september 10,7 58 9 2 24 8
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 tot 65 jaar Totaal herkomstgroeperingen Totaal ontslagroutes Ontslagjaar 2007 2e 20%-inkomstengroep 2008, vrijdag 26 september 10,1 76 14 2 2 6
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 tot 65 jaar Totaal herkomstgroeperingen Totaal ontslagroutes Ontslagjaar 2007 3e 20%-inkomstengroep 2008, vrijdag 26 september 10,2 81 13 2 . 4
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 tot 65 jaar Totaal herkomstgroeperingen Totaal ontslagroutes Ontslagjaar 2007 4e 20%-inkomstengroep 2008, vrijdag 26 september 9,5 82 11 4 . 3
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 tot 65 jaar Totaal herkomstgroeperingen Totaal ontslagroutes Ontslagjaar 2007 5e 20%-inkomstengroep (hoogste ink.) 2008, vrijdag 26 september 7,7 79 9 7 . 4
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 tot 65 jaar Totaal herkomstgroeperingen Totaal ontslagroutes Ontslagjaar 2007 Onbekend 2008, vrijdag 26 september 6,5 49 11 1 28 11
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 tot 65 jaar Totaal herkomstgroeperingen UWV (Uitvoering Werknemers Verzekering) Ontslagjaar 2007 Alle inkomsten 2008, vrijdag 26 september 11,4 69 22 2 3 4
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 tot 65 jaar Totaal herkomstgroeperingen UWV (Uitvoering Werknemers Verzekering) Ontslagjaar 2007 1e 20%-inkomstengroep (laagste ink.) 2008, vrijdag 26 september 1,9 57 20 3 10 10
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 tot 65 jaar Totaal herkomstgroeperingen UWV (Uitvoering Werknemers Verzekering) Ontslagjaar 2007 2e 20%-inkomstengroep 2008, vrijdag 26 september 2,7 69 24 . . 5
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 tot 65 jaar Totaal herkomstgroeperingen UWV (Uitvoering Werknemers Verzekering) Ontslagjaar 2007 3e 20%-inkomstengroep 2008, vrijdag 26 september 2,9 72 24 . . 3
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 tot 65 jaar Totaal herkomstgroeperingen UWV (Uitvoering Werknemers Verzekering) Ontslagjaar 2007 4e 20%-inkomstengroep 2008, vrijdag 26 september 2,3 75 21 . . .
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 tot 65 jaar Totaal herkomstgroeperingen UWV (Uitvoering Werknemers Verzekering) Ontslagjaar 2007 5e 20%-inkomstengroep (hoogste ink.) 2008, vrijdag 26 september 1,4 78 17 . . .
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 tot 65 jaar Totaal herkomstgroeperingen UWV (Uitvoering Werknemers Verzekering) Ontslagjaar 2007 Onbekend 2008, vrijdag 26 september 0,2 43 . . 33 .
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 tot 65 jaar Totaal herkomstgroeperingen Faillissementen Ontslagjaar 2007 Alle inkomsten 2008, vrijdag 26 september 32,8 71 9 2 12 7
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 tot 65 jaar Totaal herkomstgroeperingen Faillissementen Ontslagjaar 2007 1e 20%-inkomstengroep (laagste ink.) 2008, vrijdag 26 september 7,5 56 7 1 29 7
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 tot 65 jaar Totaal herkomstgroeperingen Faillissementen Ontslagjaar 2007 2e 20%-inkomstengroep 2008, vrijdag 26 september 5,3 79 10 1 2 7
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 tot 65 jaar Totaal herkomstgroeperingen Faillissementen Ontslagjaar 2007 3e 20%-inkomstengroep 2008, vrijdag 26 september 5,4 85 9 1 . 4
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 tot 65 jaar Totaal herkomstgroeperingen Faillissementen Ontslagjaar 2007 4e 20%-inkomstengroep 2008, vrijdag 26 september 5,0 87 7 3 . 3
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 tot 65 jaar Totaal herkomstgroeperingen Faillissementen Ontslagjaar 2007 5e 20%-inkomstengroep (hoogste ink.) 2008, vrijdag 26 september 3,3 83 7 3 . 7
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 tot 65 jaar Totaal herkomstgroeperingen Faillissementen Ontslagjaar 2007 Onbekend 2008, vrijdag 26 september 6,3 49 11 1 28 11
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 tot 65 jaar Totaal herkomstgroeperingen Collectief Ontslagjaar 2007 Alle inkomsten 2008, vrijdag 26 september 10,6 76 8 9 3 4
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 tot 65 jaar Totaal herkomstgroeperingen Collectief Ontslagjaar 2007 1e 20%-inkomstengroep (laagste ink.) 2008, vrijdag 26 september 1,3 68 4 . 20 4
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 tot 65 jaar Totaal herkomstgroeperingen Collectief Ontslagjaar 2007 2e 20%-inkomstengroep 2008, vrijdag 26 september 2,1 76 9 6 . 6
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 tot 65 jaar Totaal herkomstgroeperingen Collectief Ontslagjaar 2007 3e 20%-inkomstengroep 2008, vrijdag 26 september 2,0 81 7 6 . 4
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 tot 65 jaar Totaal herkomstgroeperingen Collectief Ontslagjaar 2007 4e 20%-inkomstengroep 2008, vrijdag 26 september 2,2 77 9 10 . 3
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 tot 65 jaar Totaal herkomstgroeperingen Collectief Ontslagjaar 2007 5e 20%-inkomstengroep (hoogste ink.) 2008, vrijdag 26 september 3,0 75 8 14 . 3
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 tot 65 jaar Totaal herkomstgroeperingen Collectief Ontslagjaar 2007 Onbekend 2008, vrijdag 26 september 0,0 . . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Totaal bedrijfseconomisch ontslagenen, inkomstenbron op peilmoment naar
geslacht, leeftijdsgroep, herkomstgroepering, ontslagroute, ontslagjaar
2004-2008
Gewijzigd op 20 januari 2014.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Totaal bedrijfseconomisch ontslagenen
Ontslagenen om bedrijfseconomische redenen. Er worden drie soorten
bedrijfseconomisch ontslag onderscheiden: ontslag via het UWV,
faillissementsontslag en collectief ontslag (voorheen CWI).
Inkomstenbron op peilmoment
Arbeid
Inkomsten uit een baan als werknemer.
Totaal arbeid
Percentage personen met als voornaamste inkomstenbron inkomsten uit
arbeid of winst uit onderneming.
Uitkering
Totaal uitkeringen
Percentage personen met als voornaamste inkomstenbron een
arbeidsongeschiktheids-, werkloosheids-, bijstands- of overige uitkering
Pensioen
Percentage personen van 55 jaar en ouder dat als voornaamste
inkomstenbron een periodieke en gelijkmatige uitkering heeft ter
vervanging van of in aanvulling op inkomen uit arbeid. De uitkering kan
bestaan uit:
-Algemene Ouderdomswet (AOW)
-Vervroegde uittreding (VUT)
-Flexibel pensioen en uittreden (FPU)
-Algemene Weduwen- en Wezenwet/Algemene Nabestaandenwet (AWW/Anw)
-Oorlogs- en verzetspensioenen
-Lijfrente-uitkeringen van levensverzekeringmaatschappijen
-Aanvullend pensioen bestaande uit uitkeringen van pensioenfondsen
Scholier/student
Overige inkomstenbron
Percentage personen waarvan de inkomsten niet afkomstig zijn uit werk,
uitkering of pensioen en die geen scholier of student zijn. Hieronder
vallen ook personen zonder (eigen) inkomen.