Inkomstenbron na bedrijfseconomisch ontslag, SBI '93 2004-2008

Inkomstenbron na bedrijfseconomisch ontslag, SBI '93 2004-2008

Geslacht Leeftijdsgroep Herkomstgroepering Ontslagroute Ontslagjaar SBI'93 beeïndigde baan Perioden Totaal bedrijfseconomisch ontslagenen (x 1 000) Inkomstenbron op peilmoment Arbeid Totaal arbeid (%) Inkomstenbron op peilmoment Uitkering Totaal uitkeringen (%) Inkomstenbron op peilmoment Pensioen (%) Inkomstenbron op peilmoment Scholier/student (%) Inkomstenbron op peilmoment Overige inkomstenbron (%)
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 tot 65 jaar Totaal herkomstgroeperingen Totaal ontslagroutes Ontslagjaar 2007 Totaal economische activiteiten 2008, vrijdag 26 september 55,2 71 11 3 8 6
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 tot 65 jaar Totaal herkomstgroeperingen Totaal ontslagroutes Ontslagjaar 2007 01-05 Landbouw, bosbouw en visserij 2008, vrijdag 26 september 1,3 62 8 . 23 5
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 tot 65 jaar Totaal herkomstgroeperingen Totaal ontslagroutes Ontslagjaar 2007 10-45 Industrie en Bouwnijverheid 2008, vrijdag 26 september 11,0 77 12 3 3 4
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 tot 65 jaar Totaal herkomstgroeperingen Totaal ontslagroutes Ontslagjaar 2007 50-74 Commerciële dienstverlening 2008, vrijdag 26 september 34,1 69 11 2 11 7
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 tot 65 jaar Totaal herkomstgroeperingen Totaal ontslagroutes Ontslagjaar 2007 75-99 Niet-commerciële dienstverlening 2008, vrijdag 26 september 8,8 73 12 7 3 5
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 tot 65 jaar Totaal herkomstgroeperingen UWV (Uitvoering Werknemers Verzekering) Ontslagjaar 2007 Totaal economische activiteiten 2008, vrijdag 26 september 11,4 69 22 2 2 4
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 tot 65 jaar Totaal herkomstgroeperingen UWV (Uitvoering Werknemers Verzekering) Ontslagjaar 2007 01-05 Landbouw, bosbouw en visserij 2008, vrijdag 26 september 0,4 73 15 . . .
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 tot 65 jaar Totaal herkomstgroeperingen UWV (Uitvoering Werknemers Verzekering) Ontslagjaar 2007 10-45 Industrie en Bouwnijverheid 2008, vrijdag 26 september 3,3 72 23 2 . 3
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 tot 65 jaar Totaal herkomstgroeperingen UWV (Uitvoering Werknemers Verzekering) Ontslagjaar 2007 50-74 Commerciële dienstverlening 2008, vrijdag 26 september 6,1 69 20 2 4 5
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 tot 65 jaar Totaal herkomstgroeperingen UWV (Uitvoering Werknemers Verzekering) Ontslagjaar 2007 75-99 Niet-commerciële dienstverlening 2008, vrijdag 26 september 1,6 64 28 . . 5
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 tot 65 jaar Totaal herkomstgroeperingen Faillissementen Ontslagjaar 2007 Totaal economische activiteiten 2008, vrijdag 26 september 33,2 71 9 2 12 7
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 tot 65 jaar Totaal herkomstgroeperingen Faillissementen Ontslagjaar 2007 01-05 Landbouw, bosbouw en visserij 2008, vrijdag 26 september 0,7 49 . . 38 .
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 tot 65 jaar Totaal herkomstgroeperingen Faillissementen Ontslagjaar 2007 10-45 Industrie en Bouwnijverheid 2008, vrijdag 26 september 7,3 80 8 3 4 4
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 tot 65 jaar Totaal herkomstgroeperingen Faillissementen Ontslagjaar 2007 50-74 Commerciële dienstverlening 2008, vrijdag 26 september 22,5 68 9 1 14 8
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 tot 65 jaar Totaal herkomstgroeperingen Faillissementen Ontslagjaar 2007 75-99 Niet-commerciële dienstverlening 2008, vrijdag 26 september 2,7 73 10 2 8 7
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 tot 65 jaar Totaal herkomstgroeperingen Collectief Ontslagjaar 2007 Totaal economische activiteiten 2008, vrijdag 26 september 10,6 76 8 9 3 4
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 tot 65 jaar Totaal herkomstgroeperingen Collectief Ontslagjaar 2007 01-05 Landbouw, bosbouw en visserij 2008, vrijdag 26 september 0,2 92 . . . .
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 tot 65 jaar Totaal herkomstgroeperingen Collectief Ontslagjaar 2007 10-45 Industrie en Bouwnijverheid 2008, vrijdag 26 september 0,4 65 . 22 . .
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 tot 65 jaar Totaal herkomstgroeperingen Collectief Ontslagjaar 2007 50-74 Commerciële dienstverlening 2008, vrijdag 26 september 5,5 75 9 7 5 4
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 tot 65 jaar Totaal herkomstgroeperingen Collectief Ontslagjaar 2007 75-99 Niet-commerciële dienstverlening 2008, vrijdag 26 september 4,5 77 7 11 1 4
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Totaal bedrijfseconomisch ontslagenen, inkomstenbron op peilmoment naar
geslacht, leeftijd, herkomstgroepering, ontslagroute, ontslagjaar, SBI'93
2004-2008
Gewijzigd op 20 januari 2014.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Totaal bedrijfseconomisch ontslagenen
Ontslagenen om bedrijfseconomische redenen. Er worden drie soorten
bedrijfseconomisch ontslag onderscheiden: ontslag via het UWV (voorheen
CWI), faillissementsontslag en collectief ontslag .
Inkomstenbron op peilmoment
De inkomstenbron wordt bepaald op basis van de belangrijkste bron van
inkomsten in september van het betreffende jaar. De verschillende
bronnen van inkomsten zijn: arbeid verricht als werknemers of zelfstandige
,
een werkloosheids- of bijstandsuitkering en een arbeidsongeschiktheids-
of overige uitkering of pensioen. Tevens worden voor de volledigheid van
de indeling de categorieën 'scholier/student' en 'overige' onderscheiden.
De laatste categorie behelst mensen zonder inkomsten uit werk, uitkering
of pensioen.
Arbeid
Inkomsten uit een baan als werknemer.
Totaal arbeid
Percentage personen met als voornaamste inkomstenbron inkomsten uit
arbeid of winst uit onderneming.
Uitkering
Totaal uitkeringen
Percentage personen met als voornaamste inkomstenbron een
arbeidsongeschiktheids-, werkloosheids-, bijstands- of overige uitkering
Pensioen
Percentage personen van 55 jaar en ouder dat als voornaamste
inkomstenbron een periodieke en gelijkmatige uitkering heeft ter
vervanging van of in aanvulling op inkomen uit arbeid. De uitkering kan
bestaan uit:
-Algemene Ouderdomswet (AOW)
-Vervroegde uittreding (VUT)
-Flexibel pensioen en uittreden (FPU)
-Algemene Weduwen- en Wezenwet/Algemene Nabestaandenwet (AWW/Anw)
-Oorlogs- en verzetspensioenen
-Lijfrente-uitkeringen van levensverzekeringmaatschappijen
-Aanvullend pensioen bestaande uit uitkeringen van pensioenfondsen
Scholier/student
Overige inkomstenbron
Percentage personen waarvan de inkomsten niet afkomstig zijn uit werk,
uitkering of pensioen en die geen scholier of student zijn. Hieronder
vallen ook personen zonder (eigen) inkomen.