Inkomstenbron na bedrijfseconomisch ontslag, SBI '93 2004-2008

Totaal bedrijfseconomisch ontslagenen, inkomstenbron op peilmoment naar
geslacht, leeftijd, herkomstgroepering, ontslagroute, ontslagjaar, SBI'93
2004-2008
Gewijzigd op 20 januari 2014.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Inkomstenbron na bedrijfseconomisch ontslag, SBI '93 2004-2008

Geslacht Leeftijdsgroep Herkomstgroepering Ontslagroute Ontslagjaar SBI'93 beeïndigde baan Perioden Totaal bedrijfseconomisch ontslagenen (x 1 000) Inkomstenbron op peilmomentArbeidTotaal arbeid (%) Inkomstenbron op peilmomentUitkeringTotaal uitkeringen (%) Inkomstenbron op peilmomentPensioen (%) Inkomstenbron op peilmomentScholier/student (%) Inkomstenbron op peilmomentOverige inkomstenbron (%)
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 tot 65 jaar Totaal herkomstgroeperingen Totaal ontslagroutes Ontslagjaar 2007 Totaal economische activiteiten 2008, vrijdag 26 september 55,2 71 11 3 8 6
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 tot 65 jaar Totaal herkomstgroeperingen Totaal ontslagroutes Ontslagjaar 2007 01-05 Landbouw, bosbouw en visserij 2008, vrijdag 26 september 1,3 62 8 . 23 5
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 tot 65 jaar Totaal herkomstgroeperingen Totaal ontslagroutes Ontslagjaar 2007 10-45 Industrie en Bouwnijverheid 2008, vrijdag 26 september 11,0 77 12 3 3 4
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 tot 65 jaar Totaal herkomstgroeperingen Totaal ontslagroutes Ontslagjaar 2007 50-74 Commerciële dienstverlening 2008, vrijdag 26 september 34,1 69 11 2 11 7
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 tot 65 jaar Totaal herkomstgroeperingen Totaal ontslagroutes Ontslagjaar 2007 75-99 Niet-commerciële dienstverlening 2008, vrijdag 26 september 8,8 73 12 7 3 5
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 tot 65 jaar Totaal herkomstgroeperingen UWV (Uitvoering Werknemers Verzekering) Ontslagjaar 2007 Totaal economische activiteiten 2008, vrijdag 26 september 11,4 69 22 2 2 4
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 tot 65 jaar Totaal herkomstgroeperingen UWV (Uitvoering Werknemers Verzekering) Ontslagjaar 2007 01-05 Landbouw, bosbouw en visserij 2008, vrijdag 26 september 0,4 73 15 . . .
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 tot 65 jaar Totaal herkomstgroeperingen UWV (Uitvoering Werknemers Verzekering) Ontslagjaar 2007 10-45 Industrie en Bouwnijverheid 2008, vrijdag 26 september 3,3 72 23 2 . 3
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 tot 65 jaar Totaal herkomstgroeperingen UWV (Uitvoering Werknemers Verzekering) Ontslagjaar 2007 50-74 Commerciële dienstverlening 2008, vrijdag 26 september 6,1 69 20 2 4 5
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 tot 65 jaar Totaal herkomstgroeperingen UWV (Uitvoering Werknemers Verzekering) Ontslagjaar 2007 75-99 Niet-commerciële dienstverlening 2008, vrijdag 26 september 1,6 64 28 . . 5
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 tot 65 jaar Totaal herkomstgroeperingen Faillissementen Ontslagjaar 2007 Totaal economische activiteiten 2008, vrijdag 26 september 33,2 71 9 2 12 7
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 tot 65 jaar Totaal herkomstgroeperingen Faillissementen Ontslagjaar 2007 01-05 Landbouw, bosbouw en visserij 2008, vrijdag 26 september 0,7 49 . . 38 .
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 tot 65 jaar Totaal herkomstgroeperingen Faillissementen Ontslagjaar 2007 10-45 Industrie en Bouwnijverheid 2008, vrijdag 26 september 7,3 80 8 3 4 4
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 tot 65 jaar Totaal herkomstgroeperingen Faillissementen Ontslagjaar 2007 50-74 Commerciële dienstverlening 2008, vrijdag 26 september 22,5 68 9 1 14 8
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 tot 65 jaar Totaal herkomstgroeperingen Faillissementen Ontslagjaar 2007 75-99 Niet-commerciële dienstverlening 2008, vrijdag 26 september 2,7 73 10 2 8 7
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 tot 65 jaar Totaal herkomstgroeperingen Collectief Ontslagjaar 2007 Totaal economische activiteiten 2008, vrijdag 26 september 10,6 76 8 9 3 4
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 tot 65 jaar Totaal herkomstgroeperingen Collectief Ontslagjaar 2007 01-05 Landbouw, bosbouw en visserij 2008, vrijdag 26 september 0,2 92 . . . .
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 tot 65 jaar Totaal herkomstgroeperingen Collectief Ontslagjaar 2007 10-45 Industrie en Bouwnijverheid 2008, vrijdag 26 september 0,4 65 . 22 . .
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 tot 65 jaar Totaal herkomstgroeperingen Collectief Ontslagjaar 2007 50-74 Commerciële dienstverlening 2008, vrijdag 26 september 5,5 75 9 7 5 4
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 tot 65 jaar Totaal herkomstgroeperingen Collectief Ontslagjaar 2007 75-99 Niet-commerciële dienstverlening 2008, vrijdag 26 september 4,5 77 7 11 1 4
Bron: CBS.
Verklaring van tekens