Bevolking en huishoudens; viercijferige postcode, 1 januari 2011


Deze tabel bevat cijfers over de Nederlandse bevolking per viercijferige postcode op 1 januari 2011.

In deze tabel zijn de gegevens uit te splitsen naar de volgende kenmerken:
- Bevolking naar geslacht, leeftijd en postcode;
- Allochtonen naar herkomstgroepering en postcode;
- Particuliere huishoudens naar samenstelling en postcode.

Trendbreuk huishoudens
Voor de samenstelling van huishoudensgegevens is vanaf 2011 gebruik gemaakt van een nieuwe methode. Dit heeft kleine verschuivingen op in het aantal huishoudens naar samenstelling tot gevolg. Meer informatie over de trendbreuken staat in paragraaf 4.

Gegevens per 1 januari 2011.

Status van de cijfers:
Alle cijfers in deze tabel zijn definitief.

Om redenen van statistische geheimhouding zijn de aantallen per 4-cijferige postcode aselect afgerond op veelvouden van 5.
Bij aselect afronden wordt door loten bepaald of een getal naar boven of naar beneden wordt afgerond. De daarbij gehanteerde kansen zijn omgekeerd evenredig met de afrondverschillen. Gemiddeld wordt een getal hierdoor op zichzelf afgerond. Het gemiddelde afrondverschil per getal is evenwel groter dan het geval is bij afronding op het dichtstbijzijnde veelvoud van 5. Door afrondverschillen is de som van afgeronde getallen niet altijd gelijk aan de afgeronde som.

Wijziging per 23 augustus 2019:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door:
Bevolking; geslacht, leeftijd en viercijferige postcode, 1 januari;
Bevolking; geslacht, migratieachtergrond, viercijferige postcode, 1 januari;
Bevolking; geslacht, positie huishouden, viercijferige postcode, 1 januari;
Huishoudens; huishoudenssamenstelling en viercijferige postcode, 1 januari. (zie paragraaf 3).

Bevolking en huishoudens; viercijferige postcode, 1 januari 2011

Postcodes op 1 januari Bevolking naar geslacht en leeftijdMannenTotaal mannen (aantal) Bevolking naar geslacht en leeftijdVrouwenTotaal vrouwen (aantal) Allochtonen naar herkomstgroeperingTotaal allochtonen (aantal) Allochtonen naar herkomstgroeperingWesterse allochtoon (aantal) Allochtonen naar herkomstgroeperingNiet-westerse allochtoon (aantal) Particuliere huishoudens: samenstellingTotaal particuliere huishoudens (aantal) Particuliere huishoudens: samenstellingEenpersoonshuishoudens (aantal) Particuliere huishoudens: samenstellingMeerpersoonshuishoudens zonder kinderen (aantal) Particuliere huishoudens: samenstellingMeerpersoonshuishoudens met kinderen (aantal) Particuliere huishoudens: samenstellingGemiddelde huishoudensgrootte (aantal) Lokalisering van de postcodeGemeentecode (code) Lokalisering van de postcodeGemeentenaam (naam)
1011, Amsterdam 4.715 4.280 3.365 2.260 1.100 6.035 4.075 1.115 845 1,49 363 Amsterdam
1012, Amsterdam 4.585 3.435 3.530 2.210 1.325 5.610 4.035 1.145 430 1,37 363 Amsterdam
1013, Amsterdam 10.535 10.645 9.340 4.235 5.110 13.060 8.250 2.390 2.425 1,60 363 Amsterdam
1014, Amsterdam 145 75 95 40 55 125 100 20 10 1,41 363 Amsterdam
1015, Amsterdam 7.375 7.225 5.030 3.470 1.565 9.850 6.620 1.880 1.350 1,48 363 Amsterdam
1016, Amsterdam 5.590 5.095 3.970 2.780 1.185 7.165 4.825 1.485 855 1,46 363 Amsterdam
1017, Amsterdam 6.520 5.855 4.615 3.275 1.345 8.140 5.335 1.785 1.020 1,52 363 Amsterdam
1018, Amsterdam 10.140 10.070 8.350 4.155 4.195 12.305 7.860 2.215 2.230 1,59 363 Amsterdam
1019, Amsterdam 9.145 8.885 6.855 2.905 3.945 8.855 3.760 2.170 2.925 2,04 363 Amsterdam
1021, Amsterdam 3.555 3.420 4.240 730 3.515 3.695 2.005 625 1.060 1,89 363 Amsterdam
1022, Amsterdam 815 780 765 215 555 800 390 155 255 1,99 363 Amsterdam
1023, Amsterdam 2.160 2.390 905 465 440 2.295 950 665 680 1,98 363 Amsterdam
1024, Amsterdam 5.760 6.405 8.125 1.055 7.070 5.310 2.200 960 2.145 2,26 363 Amsterdam
1025, Amsterdam 7.075 7.880 6.955 1.600 5.355 7.500 3.595 1.725 2.175 1,97 363 Amsterdam
1026, Amsterdam 265 240 55 45 10 200 55 75 80 2,44 363 Amsterdam
1027, Amsterdam 210 200 30 15 10 180 60 65 50 2,31 363 Amsterdam
1028, Amsterdam 285 290 55 40 15 235 65 75 95 2,48 363 Amsterdam
1031, Amsterdam 2.665 2.525 3.070 565 2.505 2.735 1.450 510 780 1,90 363 Amsterdam
1032, Amsterdam 2.300 2.450 1.810 415 1.395 2.470 1.170 520 780 1,92 363 Amsterdam
1033, Amsterdam 5.460 5.850 3.355 1.015 2.340 5.900 2.830 1.380 1.695 1,90 363 Amsterdam
1034, Amsterdam 6.165 6.700 7.290 1.180 6.115 5.825 2.495 1.185 2.145 2,19 363 Amsterdam
1035, Amsterdam 4.615 5.050 3.190 945 2.245 4.180 1.330 1.145 1.715 2,31 363 Amsterdam
1036, Amsterdam 510 480 560 70 485 340 85 40 220 2,91 363 Amsterdam
1037, Amsterdam 75 60 15 5 10 65 20 25 20 2,09 363 Amsterdam
1041, Amsterdam 20 10 10 10 0 20 15 10 5 1,52 363 Amsterdam
1042, Amsterdam 25 10 10 5 5 25 20 5 5 1,50 363 Amsterdam
1043, Amsterdam 45 15 40 20 15 50 50 0 0 1,15 363 Amsterdam
1044, Amsterdam 5 0 0 0 0 5 5 0 0 1,50 363 Amsterdam
1045, Amsterdam 80 50 65 60 5 95 80 0 15 1,30 363 Amsterdam
1046, Amsterdam 15 10 5 5 0 15 10 5 0 1,20 363 Amsterdam
1047, Amsterdam 25 20 15 15 0 20 10 5 5 1,96 363 Amsterdam
1051, Amsterdam 6.285 6.285 5.475 2.205 3.275 7.525 4.590 1.335 1.605 1,67 363 Amsterdam
1052, Amsterdam 5.690 5.785 4.700 2.270 2.430 7.275 4.685 1.400 1.185 1,56 363 Amsterdam
1053, Amsterdam 7.520 7.440 6.500 2.755 3.745 9.925 6.670 1.755 1.500 1,51 363 Amsterdam
1054, Amsterdam 7.920 8.500 5.715 3.665 2.055 10.200 6.385 2.080 1.735 1,60 363 Amsterdam
1055, Amsterdam 9.800 9.860 11.815 2.440 9.375 10.935 6.125 2.260 2.545 1,80 363 Amsterdam
1056, Amsterdam 8.765 9.055 8.895 2.770 6.125 10.565 6.245 2.225 2.090 1,69 363 Amsterdam
1057, Amsterdam 7.970 8.195 8.800 2.455 6.350 9.350 5.400 1.910 2.040 1,72 363 Amsterdam
1058, Amsterdam 6.635 7.430 5.120 2.535 2.580 8.575 5.010 2.025 1.540 1,64 363 Amsterdam
1059, Amsterdam 3.030 3.215 2.650 1.230 1.420 3.885 2.385 820 680 1,59 363 Amsterdam
1060, Amsterdam 5.100 5.185 5.440 1.225 4.215 3.945 1.075 845 2.020 2,61 363 Amsterdam
1061, Amsterdam 5.400 5.310 9.130 720 8.410 4.430 1.900 715 1.820 2,42 363 Amsterdam
1062, Amsterdam 3.875 3.930 5.150 1.075 4.075 3.925 2.055 865 1.005 1,97 363 Amsterdam
1063, Amsterdam 6.340 6.105 9.000 1.295 7.705 6.030 2.930 1.130 1.965 2,06 363 Amsterdam
1064, Amsterdam 8.015 7.920 10.480 1.635 8.850 7.720 3.845 1.490 2.390 2,04 363 Amsterdam
1065, Amsterdam 5.130 5.560 6.430 1.355 5.070 5.320 2.640 1.150 1.530 1,97 363 Amsterdam
1066, Amsterdam 8.600 8.930 8.070 2.470 5.595 7.740 2.885 1.815 3.040 2,24 363 Amsterdam
1067, Amsterdam 8.110 8.320 10.755 1.720 9.030 7.220 2.860 1.615 2.740 2,25 363 Amsterdam
1068, Amsterdam 7.355 8.030 8.545 1.760 6.790 8.285 4.335 1.975 1.970 1,86 363 Amsterdam
1069, Amsterdam 11.060 11.985 14.780 2.520 12.265 10.770 4.790 2.390 3.585 2,11 363 Amsterdam
1071, Amsterdam 6.065 6.535 4.185 3.205 980 7.090 4.010 1.555 1.520 1,77 363 Amsterdam
1072, Amsterdam 6.400 6.650 5.315 2.595 2.715 8.750 5.960 1.640 1.155 1,48 363 Amsterdam
1073, Amsterdam 6.280 6.545 5.650 2.540 3.110 8.235 5.290 1.595 1.350 1,55 363 Amsterdam
1074, Amsterdam 3.900 4.005 3.495 1.440 2.055 4.970 3.185 915 865 1,57 363 Amsterdam
1075, Amsterdam 4.945 5.285 3.910 2.315 1.595 5.810 3.325 1.185 1.300 1,74 363 Amsterdam
1076, Amsterdam 5.895 5.650 4.975 1.940 3.035 6.185 3.520 1.305 1.355 1,67 363 Amsterdam
1077, Amsterdam 4.405 5.020 3.370 2.480 890 4.780 2.330 1.140 1.315 1,97 363 Amsterdam
1078, Amsterdam 6.620 7.550 4.645 2.765 1.880 8.240 4.525 1.885 1.825 1,72 363 Amsterdam
1079, Amsterdam 6.250 7.295 4.605 2.320 2.280 8.670 5.450 1.750 1.470 1,56 363 Amsterdam
1081, Amsterdam 2.095 2.600 1.575 1.000 580 2.765 1.620 630 510 1,68 363 Amsterdam
1082, Amsterdam 4.110 4.735 3.835 2.045 1.795 5.280 3.045 1.305 930 1,66 363 Amsterdam
1083, Amsterdam 2.685 3.280 2.340 1.285 1.050 3.330 1.965 810 550 1,61 363 Amsterdam
1086, Amsterdam 1.620 1.590 1.370 360 1.005 1.195 340 210 640 2,64 363 Amsterdam
1087, Amsterdam 6.935 7.225 6.980 1.715 5.260 5.635 1.850 1.005 2.780 2,51 363 Amsterdam
1091, Amsterdam 7.800 7.545 7.935 2.300 5.635 9.110 5.505 1.795 1.815 1,68 363 Amsterdam
1092, Amsterdam 4.425 4.450 5.120 1.300 3.820 4.875 2.770 900 1.205 1,82 363 Amsterdam
1093, Amsterdam 4.075 4.135 4.635 1.110 3.525 4.785 2.895 840 1.050 1,70 363 Amsterdam
1094, Amsterdam 6.365 6.015 8.105 1.705 6.395 7.020 4.140 1.325 1.555 1,76 363 Amsterdam
1095, Amsterdam 5.555 5.565 7.275 1.230 6.045 6.050 3.525 1.010 1.510 1,81 363 Amsterdam
1096, Amsterdam 1.025 1.005 770 395 375 1.465 1.145 230 90 1,31 363 Amsterdam
1097, Amsterdam 6.280 6.770 4.840 1.745 3.095 7.940 4.900 1.550 1.490 1,62 363 Amsterdam
1098, Amsterdam 6.575 7.180 4.050 2.350 1.700 6.975 3.335 1.510 2.130 1,97 363 Amsterdam
1101, Amsterdam 50 20 45 30 15 55 45 5 5 1,30 363 Amsterdam
1102, Amsterdam 10.555 10.625 18.085 1.595 16.490 11.170 6.120 1.425 3.630 1,89 363 Amsterdam
1103, Amsterdam 6.800 6.645 10.225 1.195 9.030 7.035 3.720 1.160 2.155 1,91 363 Amsterdam
1104, Amsterdam 6.000 6.345 9.925 930 8.995 6.200 3.205 855 2.140 1,97 363 Amsterdam
1105, Amsterdam 80 25 55 15 45 45 35 5 5 1,46 363 Amsterdam
1106, Amsterdam 8.770 9.785 12.225 1.575 10.650 8.715 3.765 1.515 3.435 2,12 363 Amsterdam
1107, Amsterdam 5.530 6.245 7.575 1.115 6.460 5.870 2.715 1.055 2.105 1,99 363 Amsterdam
1108, Amsterdam 1.455 1.465 1.340 495 840 1.720 985 410 325 1,65 363 Amsterdam
1109, Amsterdam 740 760 235 125 110 630 185 190 255 2,38 363 Amsterdam
Totaal Amsterdam 383.802 396.006 391.920 119.157 272.763 427.350 235.961 85.914 105.475 1,81 363 Amsterdam
Overig Amsterdam 45 30 35 15 20 25 20 5 10 1,66 363 Amsterdam
Bron: CBS.
Verklaring van tekens