Inkomens- en vermogensrekeningen; niet-financiële balansen 1996-2012

Inkomens- en vermogensrekeningen; niet-financiële balansen 1996-2012

Sectoren Type niet-financiële activa Perioden Beginbalans (mln euro) Veranderingen niet-financiële balans Herwaardering (mln euro) Veranderingen niet-financiële balans Kapitaalvorming (mln euro) Veranderingen niet-financiële balans Overige volumemutaties (mln euro) Veranderingen niet-financiële balans Statistisch verschil (mln euro) Eindbalans (mln euro) Niet-financiële balans Volume-indexcijfers 2005 = 100 (2005=100)
Totaal sectoren Totaal niet-financiële activa 2012* 3.311.649 -112.376 15.879 -7.048 - 3.208.104 106,7
Totaal sectoren Totaal vaste activa 2012* 1.977.411 -23.333 12.805 - - 1.966.883 109,0
Totaal sectoren Woningen 2012* 963.976 -34.757 7.560 58 - 936.837 112,3
Totaal sectoren Bedrijfsgebouwen 2012* 384.919 -79 -256 -58 - 384.526 103,8
Totaal sectoren Grond-, weg- en waterbouwkundige werken 2012* 340.243 8.663 3.134 - - 352.040 107,8
Totaal sectoren Totaal vervoermiddelen 2012* 46.756 761 745 - - 48.262 102,6
Totaal sectoren Personenauto's en overige wegvervoermid. 2012* 23.687 -102 163 - - 23.748 94,6
Totaal sectoren Treinen en trams 2012* 6.008 97 52 - - 6.157 125,7
Totaal sectoren Schepen 2012* 11.606 21 341 - - 11.968 124,2
Totaal sectoren Vliegtuigen 2012* 5.455 745 189 - - 6.389 84,2
Totaal sectoren Machines en installaties 2012* 163.802 1.621 568 - - 165.991 104,5
Totaal sectoren Computers 2012* 12.497 -418 722 - - 12.801 177,0
Totaal sectoren Overige materiële vaste activa 2012* 28.758 637 -230 - - 29.165 106,0
Totaal sectoren Software 2012* 14.907 -189 -77 - - 14.641 109,5
Totaal sectoren Overige immateriële vaste activa 2012* 18.139 335 665 - - 19.139 97,5
Totaal sectoren In cultuur gebrachte activa 2012* 3.414 93 -26 - - 3.481 93,8
Totaal sectoren Overdrachtskosten op grond 2012* - - - - - -
Totaal sectoren Voorraden 2012* 99.727 2.073 3.074 5 - 104.879 125,4
Totaal sectoren Totaal grond 2012* 1.081.324 -110.675 2.913 973.562 104,7
Totaal sectoren Grond onder woningen 2012* 853.172 -95.112 3.482 761.542 105,4
Totaal sectoren Grond onder bedrijfsgebouwen 2012* 142.491 -20.170 1.288 123.609 106,7
Totaal sectoren Landbouwgrond 2012* 85.661 4.607 -1.857 88.411 94,3
Totaal sectoren Totaal minerale reserves 2012* 153.187 19.559 -9.966 162.780 85,5
Totaal sectoren Olie- en gasreserves 2012* 145.103 18.085 -9.716 153.472 86,2
Totaal sectoren Overige minerale reserves 2012* 8.084 1.474 -250 9.308 69,0
Totaal sectoren Totaal duurzame consumptiegoederen 2012* 156.790 526 -3.558 153.758 104,6
Totaal sectoren Textiel en kleding 2012* 17.688 183 -277 17.594 112,9
Totaal sectoren Lederwaren en schoeisel 2012* 3.900 30 -30 3.900 102,3
Totaal sectoren Woninginrichting 2012* 37.867 386 -1.387 36.866 91,2
Totaal sectoren Huishoudelijke apparaten 2012* 22.828 -375 439 22.892 147,5
Totaal sectoren Huishoudelijke artikelen 2012* 13.153 422 -283 13.292 96,4
Totaal sectoren Voertuigen 2012* 37.980 -181 -1.301 36.498 100,3
Totaal sectoren Overige duurzame goederen 2012* 23.374 61 -719 22.716 100,3
Niet-financiële vennootschappen Totaal niet-financiële activa 2012* 1.122.582 . . . . 1.096.291 106,5
Niet-financiële vennootschappen Totaal vaste activa 2012* 734.536 . . . . 735.140 104,8
Niet-financiële vennootschappen Woningen 2012* 208.352 . . . . 202.737 104,4
Niet-financiële vennootschappen Bedrijfsgebouwen 2012* 215.365 . . . . 214.605 104,7
Niet-financiële vennootschappen Grond-, weg- en waterbouwkundige werken 2012* 78.107 . . . . 80.356 100,8
Niet-financiële vennootschappen Totaal vervoermiddelen 2012* 38.833 . . . . 40.358 106,0
Niet-financiële vennootschappen Personenauto's en overige wegvervoermid. 2012* . . . . . .
Niet-financiële vennootschappen Treinen en trams 2012* . . . . . .
Niet-financiële vennootschappen Schepen 2012* . . . . . .
Niet-financiële vennootschappen Vliegtuigen 2012* . . . . . .
Niet-financiële vennootschappen Machines en installaties 2012* 145.738 . . . . 147.832 104,1
Niet-financiële vennootschappen Computers 2012* 6.210 . . . . 6.526 177,9
Niet-financiële vennootschappen Overige materiële vaste activa 2012* 17.438 . . . . 17.794 103,0
Niet-financiële vennootschappen Software 2012* 9.195 . . . . 9.019 116,6
Niet-financiële vennootschappen Overige immateriële vaste activa 2012* 14.620 . . . . 15.223 100,3
Niet-financiële vennootschappen In cultuur gebrachte activa 2012* 678 . . . . 691 93,1
Niet-financiële vennootschappen Overdrachtskosten op grond 2012* - . . . . -
Niet-financiële vennootschappen Voorraden 2012* 90.640 . . . . 95.470 126,3
Niet-financiële vennootschappen Totaal grond 2012* 297.406 . . . . 265.682 106,0
Niet-financiële vennootschappen Grond onder woningen 2012* 209.862 . . . . 187.380 105,8
Niet-financiële vennootschappen Grond onder bedrijfsgebouwen 2012* 72.838 . . . . 63.381 109,8
Niet-financiële vennootschappen Landbouwgrond 2012* 14.706 . . . . 14.921 92,0
Niet-financiële vennootschappen Totaal minerale reserves 2012* - . . . . -
Niet-financiële vennootschappen Olie- en gasreserves 2012* - . . . . -
Niet-financiële vennootschappen Overige minerale reserves 2012* - . . . . -
Niet-financiële vennootschappen Totaal duurzame consumptiegoederen 2012*
Niet-financiële vennootschappen Textiel en kleding 2012*
Niet-financiële vennootschappen Lederwaren en schoeisel 2012*
Niet-financiële vennootschappen Woninginrichting 2012*
Niet-financiële vennootschappen Huishoudelijke apparaten 2012*
Niet-financiële vennootschappen Huishoudelijke artikelen 2012*
Niet-financiële vennootschappen Voertuigen 2012*
Niet-financiële vennootschappen Overige duurzame goederen 2012*
Financiële instellingen Totaal niet-financiële activa 2012* 54.477 . . . . 52.339 82,6
Financiële instellingen Totaal vaste activa 2012* 33.952 . . . . 33.642 81,0
Financiële instellingen Woningen 2012* 10.895 . . . . 10.605 84,9
Financiële instellingen Bedrijfsgebouwen 2012* 13.622 . . . . 13.569 78,3
Financiële instellingen Grond-, weg- en waterbouwkundige werken 2012* 477 . . . . 481 102,2
Financiële instellingen Totaal vervoermiddelen 2012* 372 . . . . 353 28,1
Financiële instellingen Personenauto's en overige wegvervoermid. 2012* . . . . . .
Financiële instellingen Treinen en trams 2012* . . . . . .
Financiële instellingen Schepen 2012* . . . . . .
Financiële instellingen Vliegtuigen 2012* . . . . . .
Financiële instellingen Machines en installaties 2012* 639 . . . . 544 47,8
Financiële instellingen Computers 2012* 1.229 . . . . 1.106 103,3
Financiële instellingen Overige materiële vaste activa 2012* 447 . . . . 419 67,8
Financiële instellingen Software 2012* 2.939 . . . . 2.839 91,4
Financiële instellingen Overige immateriële vaste activa 2012* 3.331 . . . . 3.727 88,7
Financiële instellingen In cultuur gebrachte activa 2012* - . . . . -
Financiële instellingen Overdrachtskosten op grond 2012* - . . . . -
Financiële instellingen Voorraden 2012* 3 . . . . 3 126,4
Financiële instellingen Totaal grond 2012* 20.522 . . . . 18.693 83,9
Financiële instellingen Grond onder woningen 2012* 10.533 . . . . 9.198 79,8
Financiële instellingen Grond onder bedrijfsgebouwen 2012* 4.866 . . . . 4.162 85,9
Financiële instellingen Landbouwgrond 2012* 5.124 . . . . 5.333 98,9
Financiële instellingen Totaal minerale reserves 2012* - . . . . -
Financiële instellingen Olie- en gasreserves 2012* - . . . . -
Financiële instellingen Overige minerale reserves 2012* - . . . . -
Financiële instellingen Totaal duurzame consumptiegoederen 2012*
Financiële instellingen Textiel en kleding 2012*
Financiële instellingen Lederwaren en schoeisel 2012*
Financiële instellingen Woninginrichting 2012*
Financiële instellingen Huishoudelijke apparaten 2012*
Financiële instellingen Huishoudelijke artikelen 2012*
Financiële instellingen Voertuigen 2012*
Financiële instellingen Overige duurzame goederen 2012*
Overheid Totaal niet-financiële activa 2012* 590.257 . . . . 603.247 102,1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de balansen van niet-financiële activa. De balans geeft de marktwaarde van de niet-financiële activa. Ook worden de veranderingen in de waarde van de niet-financiële activa weergegeven. De veranderingen zijn bijvoorbeeld het gevolg van prijsveranderingen of van aan- en verkopen van niet-financiële activa.

De niet-financiële balansen maken deel uit van de jaarrekeningen van de nationale rekeningen. De balansen zijn uitgesplitst naar type van activa. Zij worden getoond voor de economie als geheel en voor de afzonderlijke sectoren in de Nederlandse economie.

Met ingang van augustus 2011 wordt het referentiejaar voor de volume- en prijsindexcijfers tijdreeksen verlegd van 2000 naar 2005. Dit als gevolg van een Europese verordening met betrekking tot het referentiejaar van de tijdreeksen van de Nationale rekeningen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1996 tot 2012

Status van de cijfers
De cijfers vanaf 1996 zijn definitief. De twee meest recente jaren hebben nog een (nader) voorlopig karakter. Door afronding kunnen totalen afwijken van de som van de onderdelen.

Wijzigingen per 23 juli 2014:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door tabel Inkomens- en vermogensrekeningen; niet-financiële balansen. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Beginbalans
De beginbalans is de balans per 1 januari van het verslagjaar, gemeten in
gemiddelde prijzen van het voorgaande jaar. De beginbalans is gelijk aan
de eindbalans van het voorgaande jaar.
Veranderingen niet-financiële balans
Dit onderwerp toont de marktwaarde van de niet-financiële activa en de
veranderingen in deze waarde. De eindbalans van een jaar is gelijk aan de
beginbalans van dat jaar plus het saldo van alle veranderingen in de
balans.
Herwaardering
De verandering in de waarde van een niet-financieel activum door
veranderende prijzen. De herwaardering wordt bepaald door de beginbalans
te vermenigvuldigen met de prijsverandering ten opzichte van het
voorgaande jaar.
Kapitaalvorming
Kapitaalvorming is de verandering in de niet-financiële balans door aan-
en verkopen van niet-financiële activa en door voorzienbare technische
en economische veroudering en verzekerbare schade (zoals brand en
diefstal). De waardevermindering door veroudering wordt bij
vaste activa afschrijvingen genoemd.
Voor vaste activa bestaat kapitaalvorming uit het saldo van
investeringen, afschrijvingen en handel.
Onder handel valt de aan- en verkoop van tweedehands vaste activa
tussen Nederlandse bedrijven onderling of tussen consumenten onderling,
de aan- en verkoop van tweedehands vaste activa tussen bedrijven en
consumenten en de verkoop van tweedehands vaste activa door
bedrijven aan het buitenland.
Voor voorraden bestaat de kapitaalvorming uit de voorraadveranderingen.
Voor grond en minerale reserves bestaat de kapitaalvorming uit het saldo
van aan- en verkopen van deze activa.
Voor duurzame consumptiegoederen bestaat de kapitaalvorming uit het
saldo van de consumptie van nieuwe consumptiegoederen,
waardevermindering door veroudering en handel.
Overige volumemutaties
De overige volumemutaties bestaan uit de waardevermindering van vee door
veroudering en overige volumemutaties.
De overige volumemutaties omvatten de gevolgen van uitzonderlijke,
onverwachte gebeurtenissen op niet-financiële activa. Hierbij kan worden
gedacht aan waardevermindering of zelfs vernietiging van niet-financiële
activa door overstromingen of oorlogsschade. Ook herclassificatie van
bedrijven naar een andere sector (bijvoorbeeld door fusies of
afsplitsingen van bedrijven) valt onder de overige volumemutaties.
Statistisch verschil
Een statistisch verschil ontstaat wanneer de eindbalans van de
niet-financiële activa niet aansluit op de beginbalans plus de
mutaties in de niet financiële activa.
Bij vaste activa treden statistische verschillen op omdat de veranderingen
in de balans op een ander moment zijn bepaald dan de balans zelf. Hierdoor
is het niet mogelijk de statistieken onderling consistent te maken. Bij de
volgende revisie van de nationale rekeningen worden deze statistieken
consistent gemaakt.
Bij voorraden treden statistische verschillen op omdat bedrijven zowel
naar de beginbalans als naar de eindbalans wordt gevraagd. Wanneer de
beginvoorraad van een jaar afwijkt van de eindvoorraad van het voorgaande
jaar, wordt het verschil als statistisch verschil geregistreerd.
Eindbalans
De eindbalans is de balans per 31 december van het verslagjaar, gemeten
in gemiddelde prijzen van het betreffende jaar.
De eindbalans is gelijk aan de beginbalans van het volgende verslagjaar.
Niet-financiële balans
De niet-financiële balans geeft de marktwaarde van de niet-financiële
activa. De marktwaarde van een niet-financieel activum is de waarde die
het activum bij verkoop op zou leveren.
Volume-indexcijfers 2005 = 100