Inkomens- en vermogensrekeningen; niet-financiële balansen 1996-2012


Deze tabel bevat gegevens over de balansen van niet-financiële activa. De balans geeft de marktwaarde van de niet-financiële activa. Ook worden de veranderingen in de waarde van de niet-financiële activa weergegeven. De veranderingen zijn bijvoorbeeld het gevolg van prijsveranderingen of van aan- en verkopen van niet-financiële activa.

De niet-financiële balansen maken deel uit van de jaarrekeningen van de nationale rekeningen. De balansen zijn uitgesplitst naar type van activa. Zij worden getoond voor de economie als geheel en voor de afzonderlijke sectoren in de Nederlandse economie.

Met ingang van augustus 2011 wordt het referentiejaar voor de volume- en prijsindexcijfers tijdreeksen verlegd van 2000 naar 2005. Dit als gevolg van een Europese verordening met betrekking tot het referentiejaar van de tijdreeksen van de Nationale rekeningen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1996 tot 2012

Status van de cijfers
De cijfers vanaf 1996 zijn definitief. De twee meest recente jaren hebben nog een (nader) voorlopig karakter. Door afronding kunnen totalen afwijken van de som van de onderdelen.

Wijzigingen per 23 juli 2014:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door tabel Inkomens- en vermogensrekeningen; niet-financiële balansen. Zie paragraaf 3.

Inkomens- en vermogensrekeningen; niet-financiële balansen 1996-2012

Sectoren Type niet-financiële activa Perioden Beginbalans (mln euro) Veranderingen niet-financiële balansHerwaardering (mln euro) Veranderingen niet-financiële balansKapitaalvorming (mln euro) Veranderingen niet-financiële balansOverige volumemutaties (mln euro) Veranderingen niet-financiële balansStatistisch verschil (mln euro) Eindbalans (mln euro) Niet-financiële balansVolume-indexcijfers 2005 = 100 (2005=100)
Totaal sectoren Totaal niet-financiële activa 2010 3.357.404 -25.965 14.202 4.510 2.110 3.352.261 105,7
Totaal sectoren Totaal niet-financiële activa 2011 3.352.261 -58.538 19.306 -1.380 - 3.311.649 106,3
Totaal sectoren Totaal niet-financiële activa 2012* 3.311.649 -112.376 15.879 -7.048 - 3.208.104 106,7
Totaal sectoren Totaal vaste activa 2010 1.949.521 28.626 11.967 - - 1.990.114 107,3
Totaal sectoren Totaal vaste activa 2011 1.990.114 -30.345 17.642 - - 1.977.411 108,3
Totaal sectoren Totaal vaste activa 2012* 1.977.411 -23.333 12.805 - - 1.966.883 109,0
Totaal sectoren Voorraden 2010 87.413 3.194 2.235 4 2.110 94.956 120,5
Totaal sectoren Voorraden 2011 94.956 3.088 1.664 19 - 99.727 121,9
Totaal sectoren Voorraden 2012* 99.727 2.073 3.074 5 - 104.879 125,4
Totaal sectoren Totaal grond 2010 1.145.482 -51.743 6.080 1.099.819 103,6
Totaal sectoren Totaal grond 2011 1.099.819 -26.383 7.888 1.081.324 104,4
Totaal sectoren Totaal grond 2012* 1.081.324 -110.675 2.913 973.562 104,7
Totaal sectoren Totaal minerale reserves 2010 174.988 -6.042 -1.574 167.372 93,7
Totaal sectoren Totaal minerale reserves 2011 167.372 -4.898 -9.287 153.187 89,6
Totaal sectoren Totaal minerale reserves 2012* 153.187 19.559 -9.966 162.780 85,5
Totaal sectoren Totaal duurzame consumptiegoederen 2010 156.687 62 -200 156.549 107,5
Totaal sectoren Totaal duurzame consumptiegoederen 2011 156.549 997 -756 156.790 107,0
Totaal sectoren Totaal duurzame consumptiegoederen 2012* 156.790 526 -3.558 153.758 104,6
Bron: CBS.
Verklaring van tekens