Prijs van arbeid; index 2006=100, 2001-2013

Prijs van arbeid; index 2006=100, 2001-2013

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Prijsindex arbeid (2006=100) Jaarmutatie prijs van arbeid (%)
A-U Alle economische activiteiten 2010 januari - 2010 december 108,7 0,8
A-U Alle economische activiteiten 2010 april - 2011 maart* 108,7 0,9
A-U Alle economische activiteiten 2010 juli - 2011 juni* 108,7 0,3
A-U Alle economische activiteiten 2010 oktober - 2011 september* 109,0 0,4
A-U Alle economische activiteiten 2011 januari - 2011 december* 110,1 1,3
A-U Alle economische activiteiten 2011 april - 2012 maart* 110,2 1,4
A-U Alle economische activiteiten 2011 juli - 2012 juni* 110,6 1,7
A-U Alle economische activiteiten 2011 oktober - 2012 september* 111,4 2,2
A-U Alle economische activiteiten 2012 januari - 2012 december* 111,7 1,5
A-U Alle economische activiteiten 2012 april - 2013 maart* 113,1 2,6
A-U Alle economische activiteiten 2012 juli - 2013 juni* 113,6 2,7
A-U Alle economische activiteiten 2012 oktober - 2013 september* 113,7 2,1
A-U Alle economische activiteiten 2013 januari - 2013 december* 114,0 2,1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In de tabel wordt de ontwikkeling van de prijs van arbeid weergegeven. Dit betreft de ontwikkeling van de loonkosten per gewerkt uur van werknemers, gecorrigeerd voor veranderingen in de werknemersstructuur.

Gegevens beschikbaar van 2001 tot en met 2013

Status van de cijfers:
De gegevens over 2011, 2012 en 2013 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden deze gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per augustus 2014:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Deze tabel wordt opgevolgd door Prijs van arbeid; index 2010=100. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Prijsindex arbeid
Met deze prijsindex wordt de ontwikkeling van de prijs van arbeid
weergegeven. Dit betreft de ontwikkeling van de loonkosten per gewerkt
uur van werknemers, gecorrigeerd voor veranderingen in de
werknemersstructuur.
Jaarmutatie prijs van arbeid
Procentuele mutatie t.o.v. dezelfde periode een jaar eerder.