Regionale prognose huishoudens; 2011-2040


Deze tabel bevat cijfers over de verwachte toekomstige omvang en
ontwikkeling van huishoudens in Nederland naar samenstelling en
herkomstgroepering van de referentiepersoon per regio.

De basis voor de regio's voor alle in de tabel opgenomen perioden is de
situatie per 1 januari 2011.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2012

Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn berekende prognosecijfers.

Wijzigingen per 12 oktober 2011:
De nieuwe prognose is bijgesteld op basis van de meest recente inzichten.
De prognoseperiode in deze tabel loopt van 2012 tot 2040.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In 2013 komt de nieuwe regionale prognose uit.

Regionale prognose huishoudens; 2011-2040

Regio's (situatie 2011) Perioden Totaal huishoudensTotaal huishoudens (x 1 000) Totaal huishoudensEenpersoonshuishoudens (x 1 000) Totaal huishoudensParen (x 1 000) Totaal huishoudensEenouderhuishoudens (x 1 000) Totaal huishoudensOverige huishoudens (x 1 000) Huishoudens: AutochtoonTotaal huishoudens (x 1 000) Huishoudens: AutochtoonEenpersoonshuishoudens (x 1 000) Huishoudens: AutochtoonParen (x 1 000) Huishoudens: AutochtoonEenouderhuishoudens (x 1 000) Huishoudens: AutochtoonOverige huishoudens (x 1 000) Huishoudens: niet-westers allochtoonTotaal huishoudens (x 1 000) Huishoudens: niet-westers allochtoonEenpersoonshuishoudens (x 1 000) Huishoudens: niet-westers allochtoonParen (x 1 000) Huishoudens: niet-westers allochtoonEenouderhuishoudens (x 1 000) Huishoudens: niet-westers allochtoonOverige huishoudens (x 1 000) Huishoudens: westers allochtoonTotaal huishoudens (x 1 000) Huishoudens: westers allochtoonEenpersoonshuishoudens (x 1 000) Huishoudens: westers allochtoonParen (x 1 000) Huishoudens: westers allochtoonEenouderhuishoudens (x 1 000) Huishoudens: westers allochtoonOverige huishoudens (x 1 000) Regionale codering (code)
Nederland 2015 7.688,4 2.854,1 4.258,2 522,0 54,1 6.018,4 2.147,1 3.509,9 336,8 24,7 861,4 350,0 370,1 124,7 16,6 808,5 357,0 378,2 60,5 12,8 NL01
Nederland 2020 7.958,2 3.041,6 4.320,7 540,0 55,9 6.126,9 2.257,3 3.507,5 336,9 25,3 979,1 402,4 421,2 137,8 17,6 852,3 381,9 392,0 65,3 13,0 NL01
Nederland 2030 8.356,1 3.400,5 4.348,7 548,0 58,9 6.230,4 2.469,8 3.411,8 321,7 27,1 1.214,3 509,7 530,0 155,3 19,3 911,4 420,9 407,0 71,0 12,5 NL01
Nederland 2040 8.477,2 3.623,6 4.238,7 553,6 61,3 6.100,9 2.568,5 3.189,4 313,6 29,4 1.418,3 600,8 632,5 165,2 19,9 958,0 454,3 416,7 74,8 12,0 NL01
Amsterdam 2015 430,7 226,5 161,0 40,2 2,9 234,6 125,5 92,4 15,6 1,1 125,2 58,1 46,4 19,7 1,1 71,0 42,9 22,3 5,0 0,8 GM0363
Amsterdam 2020 438,9 225,2 168,8 42,0 2,9 240,7 122,0 98,7 18,8 1,1 129,4 61,1 49,3 17,9 1,1 68,8 42,0 20,8 5,3 0,7 GM0363
Amsterdam 2030 457,7 236,7 173,8 44,1 3,1 250,0 124,7 100,7 23,4 1,2 147,9 75,2 55,7 15,8 1,2 59,8 36,9 17,4 4,9 0,7 GM0363
Amsterdam 2040 475,9 254,7 173,8 44,2 3,2 247,4 127,3 98,7 20,3 1,1 172,8 92,7 59,1 19,6 1,5 55,7 34,7 16,0 4,3 0,7 GM0363
's-Gravenhage (gemeente) 2015 247,7 114,3 109,7 22,2 1,6 135,6 62,7 63,8 8,6 0,5 69,8 28,9 29,8 10,5 0,6 42,3 22,6 16,2 3,1 0,4 GM0518
's-Gravenhage (gemeente) 2020 253,1 115,0 114,0 22,7 1,4 138,4 63,7 64,6 9,6 0,5 71,0 28,2 32,8 9,6 0,5 43,7 23,1 16,6 3,5 0,4 GM0518
's-Gravenhage (gemeente) 2030 265,2 122,6 117,0 24,0 1,6 141,4 66,8 62,4 11,7 0,6 80,3 32,8 38,1 8,8 0,6 43,5 22,9 16,6 3,5 0,4 GM0518
's-Gravenhage (gemeente) 2040 277,2 133,3 117,5 24,7 1,7 138,4 67,2 59,9 10,8 0,5 93,0 40,9 41,0 10,4 0,7 45,9 25,2 16,7 3,5 0,4 GM0518
Rotterdam 2015 309,9 146,1 130,7 30,9 2,1 177,7 86,8 79,5 10,6 0,8 93,8 39,2 36,6 17,2 0,8 38,4 20,1 14,5 3,2 0,6 GM0599
Rotterdam 2020 317,2 150,1 134,0 31,0 2,2 182,2 89,3 80,4 11,6 0,9 94,3 38,8 38,9 15,9 0,7 40,7 22,0 14,7 3,4 0,5 GM0599
Rotterdam 2030 333,6 164,1 135,8 31,5 2,2 187,3 96,7 75,8 13,9 0,9 103,0 43,1 45,6 13,5 0,8 43,3 24,4 14,4 4,1 0,5 GM0599
Rotterdam 2040 339,4 173,5 132,8 30,8 2,2 180,9 94,8 69,7 15,6 0,9 111,5 50,9 48,5 11,2 0,9 47,0 27,8 14,7 4,1 0,4 GM0599
Utrecht (gemeente) 2015 168,5 84,9 72,9 9,4 1,3 118,6 58,6 53,9 5,4 0,6 29,7 13,7 12,6 2,9 0,4 20,3 12,6 6,3 1,1 0,3 GM0344
Utrecht (gemeente) 2020 178,9 87,8 79,1 10,6 1,4 125,8 59,0 59,8 6,4 0,6 31,6 15,1 13,0 3,1 0,4 21,5 13,7 6,3 1,2 0,3 GM0344
Utrecht (gemeente) 2030 200,0 96,9 88,8 13,0 1,4 139,0 63,4 66,9 8,0 0,6 38,7 18,7 15,8 3,7 0,5 22,3 14,7 6,0 1,3 0,3 GM0344
Utrecht (gemeente) 2040 218,4 107,4 95,1 14,2 1,6 147,2 69,1 69,1 8,2 0,7 46,5 22,2 19,2 4,5 0,5 24,6 16,1 6,7 1,5 0,3 GM0344
Bron: CBS, PBL
Verklaring van tekens