Regionale prognose kerncijfers; 2011-2040


Deze tabel bevat cijfers over de toekomstige omvang en ontwikkeling van de
bevolking van Nederland per regio.
De volgende gegevens zijn beschikbaar:
- Bevolking naar leeftijd en regio;
- Bevolking naar herkomstgroepering en generatie per regio;
- Levendgeborenen, overledenen, immigratie, emigratie inclusief het saldo
van de administratieve correcties, vestiging uit andere gemeenten en
vertrek naar andere gemeenten per regio.

De basis voor de regio's voor alle in de tabel opgenomen perioden is de
situatie per 1 januari 2011.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2011

Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn berekende prognosecijfers.

Wijzigingen per 12 oktober 2011:
De nieuwe prognose is bijgesteld op basis van de meest recente inzichten,
de prognoseperiode loopt nu van 2011 tot 2040.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In 2013 komt de nieuwe regionale prognose uit.

Regionale prognose kerncijfers; 2011-2040

Regio's (situatie 2011) Perioden Totale bevolking (x 1 000) Bevolking naar herkomstgroeperingAutochtonen (x 1 000) Bevolking naar herkomstgroeperingNiet-westerse allochtonenTotaal 1e en 2e generatie (x 1 000) Bevolking naar herkomstgroeperingWesterse allochtonenTotaal 1e en 2e generatie (x 1 000) Levendgeborenen (x 1 000) Overledenen (x 1 000) Immigratie (x 1 000) Emigratie inclusief correcties (x 1 000) Vestigers uit andere gemeente (x 1 000) Vertrekkers naar andere gemeente (x 1 000)
Nederland 2015 16.941,2 13.275,3 2.051,2 1.614,7 181,0 142,7 143,9 127,4 555,8 555,8
Nederland 2020 17.228,8 13.297,0 2.224,9 1.706,9 186,6 151,8 144,8 130,1 559,1 559,1
Nederland 2030 17.687,8 13.293,9 2.546,0 1.847,9 191,1 180,5 142,8 128,2 597,2 597,2
Nederland 2040 17.840,7 13.042,6 2.843,0 1.955,1
Amsterdam 2015 819,2 411,2 282,0 126,1 11,8 5,3 19,4 18,2 28,0 28,4
Amsterdam 2020 853,8 428,4 293,3 132,1 11,7 5,1 20,2 19,6 25,6 27,2
Amsterdam 2030 892,5 441,2 326,4 124,8 10,2 5,8 20,1 19,5 23,4 27,7
Amsterdam 2040 902,1 434,5 354,4 113,2
's-Gravenhage (gemeente) 2015 513,9 259,3 171,6 83,1 7,1 4,0 13,4 9,9 16,1 18,7
's-Gravenhage (gemeente) 2020 530,3 258,7 177,6 93,9 7,1 3,9 14,1 10,5 12,7 17,3
's-Gravenhage (gemeente) 2030 553,3 253,4 197,1 102,8 7,0 4,3 14,1 10,4 11,6 16,0
's-Gravenhage (gemeente) 2040 568,9 250,1 213,0 105,9
Rotterdam 2015 625,7 332,2 220,2 73,3 7,9 5,5 9,2 7,8 22,3 22,9
Rotterdam 2020 640,6 339,7 220,4 80,5 7,5 5,4 9,1 8,0 20,7 22,0
Rotterdam 2030 655,6 347,6 220,2 87,8 6,6 5,8 8,9 7,8 20,9 22,6
Rotterdam 2040 647,1 342,2 213,6 91,2
Utrecht (gemeente) 2015 333,9 228,4 69,9 35,6 5,6 1,9 4,6 4,1 16,8 15,3
Utrecht (gemeente) 2020 361,8 247,7 74,2 39,8 6,1 2,0 4,9 4,4 15,1 14,5
Utrecht (gemeente) 2030 410,2 278,2 86,5 45,5 6,3 2,3 5,3 4,7 14,5 15,8
Utrecht (gemeente) 2040 440,1 290,3 99,5 50,2
Bron: CBS, PBL
Verklaring van tekens