Regionale prognose bevolkingsopbouw; 2011-2040

Regionale prognose bevolkingsopbouw; 2011-2040

Geslacht Leeftijd Regio's (situatie 2011) Perioden Bevolking totaal (x 1 000) Autochtonen (x 1 000) Westerse allochtonen naar generatie Totaal westerse allochtonen (x 1 000) Westerse allochtonen naar generatie Eerstegeneratieallochtoon (x 1 000) Westerse allochtonen naar generatie Tweedegeneratieallochtoon (x 1 000) Niet-westerse allochtonen naar generatie Totaal niet-westerse allochtonen (x 1 000) Niet-westerse allochtonen naar generatie Eerstegeneratieallochtoon (x 1 000) Niet-westerse allochtonen naar generatie Tweedegeneratieallochtoon (x 1 000) Regionale codering (code)
Mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Nederland 2015 16.941,2 13.275,3 1.614,7 729,1 885,7 2.051,2 1.118,0 933,2 NL01
Mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Nederland 2020 17.228,8 13.297,0 1.706,9 794,5 912,4 2.224,9 1.180,2 1.044,7 NL01
Mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Nederland 2030 17.687,8 13.293,9 1.847,9 887,1 960,8 2.546,0 1.297,3 1.248,8 NL01
Mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Nederland 2040 17.840,7 13.042,6 1.955,1 958,7 996,5 2.843,0 1.395,6 1.447,4 NL01
Mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Amsterdam 2015 819,2 411,2 126,1 68,4 57,7 282,0 156,1 125,8 GM0363
Mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Amsterdam 2020 853,8 428,4 132,1 69,4 62,7 293,3 157,5 135,7 GM0363
Mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Amsterdam 2030 892,5 441,2 124,8 59,5 65,3 326,4 170,4 156,0 GM0363
Mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Amsterdam 2040 902,1 434,5 113,2 51,1 62,2 354,4 178,9 175,5 GM0363
Mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 's-Gravenhage (gemeente) 2015 513,9 259,3 83,1 48,5 34,5 171,6 98,3 73,3 GM0518
Mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 's-Gravenhage (gemeente) 2020 530,3 258,7 93,9 55,1 38,8 177,6 98,2 79,5 GM0518
Mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 's-Gravenhage (gemeente) 2030 553,3 253,4 102,8 58,9 43,9 197,1 106,2 91,0 GM0518
Mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 's-Gravenhage (gemeente) 2040 568,9 250,1 105,9 61,2 44,7 213,0 113,1 99,8 GM0518
Mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Rotterdam 2015 625,7 332,2 73,3 40,2 33,1 220,2 119,8 100,4 GM0599
Mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Rotterdam 2020 640,6 339,7 80,5 44,2 36,3 220,4 116,8 103,6 GM0599
Mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Rotterdam 2030 655,6 347,6 87,8 46,8 41,0 220,2 115,7 104,5 GM0599
Mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Rotterdam 2040 647,1 342,2 91,2 48,4 42,8 213,6 110,9 102,7 GM0599
Mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Utrecht (gemeente) 2015 333,9 228,4 35,6 17,0 18,6 69,9 36,4 33,5 GM0344
Mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Utrecht (gemeente) 2020 361,8 247,7 39,8 19,3 20,5 74,2 37,8 36,4 GM0344
Mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Utrecht (gemeente) 2030 410,2 278,2 45,5 20,8 24,7 86,5 42,2 44,3 GM0344
Mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Utrecht (gemeente) 2040 440,1 290,3 50,2 22,2 28,0 99,5 46,3 53,2 GM0344
Bron: CBS, PBL
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat prognosecijfers over de samenstelling van de bevolking
naar herkomstgroepering en generatie naar geslacht, leeftijd en regio op 1
januari.

De basis voor de regio's voor alle in de tabel opgenomen perioden is de
situatie per 1 januari 2011.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2012

Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn berekende prognosecijfers.

Wijzigingen per 12 oktober 2011:
De nieuwe prognose is bijgesteld op basis van de meest recente inzichten,
de prognoseperiode in deze tabel loopt nu van 2012 tot 2040.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In 2013 komt de nieuwe regionale prognose uit.

Toelichting onderwerpen

Bevolking totaal
Bevolking in Nederland, 1 januari.
.
Bevolking:
De inwoners van een bepaald gebied.
In de bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn
opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. In
principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont,
opgenomen in het bevolkingsregister van de woongemeente.
Personen die tot de bevolking van Nederland behoren, maar voor wie geen
vaste woonplaats valt aan te wijzen, zijn opgenomen in het
bevolkingsregister van de gemeente 's-Gravenhage. In de
bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de in Nederland wonende personen
waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming in de
bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO militairen) en
personen die niet legaal in Nederland
verblijven.
Autochtonen
Autochtone bevolking in Nederland, 1 januari.
.
Bevolking:
De inwoners van een bepaald gebied.
In de bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn
opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. In
principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont,
opgenomen in het bevolkingsregister van de woongemeente.
Personen die tot de bevolking van Nederland behoren, maar voor wie geen
vaste woonplaats valt aan te wijzen, zijn opgenomen in het
bevolkingsregister van de gemeente 's-Gravenhage. In de
bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de in Nederland wonende personen
waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming in de
bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO militairen) en
personen die niet legaal in Nederland
verblijven.
.
Autochtoon:
Persoon van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren.
Westerse allochtonen naar generatie
Allochtone westerse bevolking in Nederland naar generatie, 1 januari.
.
Allochtoon:
Persoon van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren.
.
Bevolking:
De inwoners van een bepaald gebied.
In de bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn
opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. In
principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont,
opgenomen in het bevolkingsregister van de woongemeente.
Personen die tot de bevolking van Nederland behoren, maar voor wie geen
vaste woonplaats valt aan te wijzen, zijn opgenomen in het
bevolkingsregister van de gemeente 's-Gravenhage. In de
bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de in Nederland wonende personen
waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming in de
bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO militairen) en
personen die niet legaal in Nederland
verblijven.
.
Eerstegeneratieallochtoon:
Persoon die in het buitenland is geboren met ten minste één in het
buitenland geboren ouder.
.
Generatie:
Nadere onderscheiding van de allochtone bevolking onderverdeeld naar
eerstegeneratieallochtoon en tweedegeneratieallochtoon.
.
Herkomstgroepering:
Kenmerk dat weergeeft met welk land een persoon verbonden is op basis van
het geboorteland van de ouders of van zichzelf.
Een eerstegeneratieallochtoon heeft als herkomstgroepering het land waar
hij of zij is geboren.
Een tweedegeneratieallochtoon heeft als herkomstgroepering het
geboorteland van de moeder, tenzij dat ook Nederland is. In dat geval is
de herkomstgroepering bepaald door het geboorteland van de vader.
.
Tweedegeneratieallochtoon:
Persoon die in Nederland is geboren met ten minste één in het buitenland
geboren ouder.
.
Westerse allochtoon:
Allochtoon met als herkomstgroepering een van de landen in Europa
(exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië, en Indonesië en Japan.
Op grond van hun sociaal- economische en sociaal-culturele positie worden
allochtonen uit Indonesië en Japan tot de westerse allochtonen gerekend.
Het gaat vooral om mensen die in het voormalig Nederlands-Indië zijn
geboren en werknemers van Japanse bedrijven met hun gezin.
Totaal westerse allochtonen
Eerstegeneratieallochtoon
Persoon die in het buitenland is geboren met ten minste één in het
buitenland geboren ouder.
Tweedegeneratieallochtoon
Persoon die in Nederland is geboren met ten minste één in het buitenland
geboren ouder.
Niet-westerse allochtonen naar generatie
Allochtone niet-westerse bevolking in Nederland naar generatie, 1
januari.
.
Allochtoon:
Persoon van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren.
.
Bevolking:
De inwoners van een bepaald gebied.
In de bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn
opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. In
principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont,
opgenomen in het bevolkingsregister van de woongemeente.
Personen die tot de bevolking van Nederland behoren, maar voor wie geen
vaste woonplaats valt aan te wijzen, zijn opgenomen in het
bevolkingsregister van de gemeente 's-Gravenhage. In de
bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de in Nederland wonende personen
waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming in de
bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO militairen) en
personen die niet legaal in Nederland
verblijven.
.
Eerstegeneratieallochtoon:
Persoon die in het buitenland is geboren met ten minste één in het
buitenland geboren ouder.
.
Generatie:
Nadere onderscheiding van de allochtone bevolking onderverdeeld naar
eerstegeneratieallochtoon en tweedegeneratieallochtoon.
.
Herkomstgroepering:
Kenmerk dat weergeeft met welk land een persoon verbonden is op basis van
het geboorteland van de ouders of van zichzelf.
Een eerstegeneratieallochtoon heeft als herkomstgroepering het land waar
hij of zij is geboren.
Een tweedegeneratieallochtoon heeft als herkomstgroepering het
geboorteland van de moeder, tenzij dat ook Nederland is. In dat geval is
de herkomstgroepering bepaald door het geboorteland van de vader.
.
Niet-westerse allochtoon:
Allochtoon met als herkomstgroepering een van de landen in Afrika,
Latijns-Amerika en Azië (exclusief Indonesië en Japan) of Turkije.
Op grond van hun sociaal-economische en sociaal-culturele positie worden
allochtonen uit Indonesië en Japan tot de westerse allochtonen gerekend.
Het gaat vooral om mensen die in het voormalig Nederlands-Indië zijn
geboren en werknemers van Japanse bedrijven met hun gezin.
.
Tweedegeneratieallochtoon:
Persoon die in Nederland is geboren met ten minste één in het buitenland
geboren ouder.
Totaal niet-westerse allochtonen
Eerstegeneratieallochtoon
Persoon die in het buitenland is geboren met ten minste één in het
buitenland geboren ouder.
Tweedegeneratieallochtoon
Persoon die in Nederland is geboren met ten minste één in het buitenland
geboren ouder.
Regionale codering
Codering bedoeld om het voor de gebruiker gemakkelijker te maken om na
het wegschrijven van de geselecteerde gegevens, deze te kunnen sorteren op
regio.