Regionale prognose bevolkingsopbouw; 2011-2040


Deze tabel bevat prognosecijfers over de samenstelling van de bevolking
naar herkomstgroepering en generatie naar geslacht, leeftijd en regio op 1
januari.

De basis voor de regio's voor alle in de tabel opgenomen perioden is de
situatie per 1 januari 2011.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2012

Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn berekende prognosecijfers.

Wijzigingen per 12 oktober 2011:
De nieuwe prognose is bijgesteld op basis van de meest recente inzichten,
de prognoseperiode in deze tabel loopt nu van 2012 tot 2040.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In 2013 komt de nieuwe regionale prognose uit.

Regionale prognose bevolkingsopbouw; 2011-2040

Geslacht Leeftijd Regio's (situatie 2011) Perioden Bevolking totaal (x 1 000) Autochtonen (x 1 000) Westerse allochtonen naar generatieTotaal westerse allochtonen (x 1 000) Westerse allochtonen naar generatieEerstegeneratieallochtoon (x 1 000) Westerse allochtonen naar generatieTweedegeneratieallochtoon (x 1 000) Niet-westerse allochtonen naar generatieTotaal niet-westerse allochtonen (x 1 000) Niet-westerse allochtonen naar generatieEerstegeneratieallochtoon (x 1 000) Niet-westerse allochtonen naar generatieTweedegeneratieallochtoon (x 1 000) Regionale codering (code)
Mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Nederland 2015 16.941,2 13.275,3 1.614,7 729,1 885,7 2.051,2 1.118,0 933,2 NL01
Mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Nederland 2020 17.228,8 13.297,0 1.706,9 794,5 912,4 2.224,9 1.180,2 1.044,7 NL01
Mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Nederland 2030 17.687,8 13.293,9 1.847,9 887,1 960,8 2.546,0 1.297,3 1.248,8 NL01
Mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Nederland 2040 17.840,7 13.042,6 1.955,1 958,7 996,5 2.843,0 1.395,6 1.447,4 NL01
Mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Amsterdam 2015 819,2 411,2 126,1 68,4 57,7 282,0 156,1 125,8 GM0363
Mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Amsterdam 2020 853,8 428,4 132,1 69,4 62,7 293,3 157,5 135,7 GM0363
Mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Amsterdam 2030 892,5 441,2 124,8 59,5 65,3 326,4 170,4 156,0 GM0363
Mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Amsterdam 2040 902,1 434,5 113,2 51,1 62,2 354,4 178,9 175,5 GM0363
Mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 's-Gravenhage (gemeente) 2015 513,9 259,3 83,1 48,5 34,5 171,6 98,3 73,3 GM0518
Mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 's-Gravenhage (gemeente) 2020 530,3 258,7 93,9 55,1 38,8 177,6 98,2 79,5 GM0518
Mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 's-Gravenhage (gemeente) 2030 553,3 253,4 102,8 58,9 43,9 197,1 106,2 91,0 GM0518
Mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 's-Gravenhage (gemeente) 2040 568,9 250,1 105,9 61,2 44,7 213,0 113,1 99,8 GM0518
Mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Rotterdam 2015 625,7 332,2 73,3 40,2 33,1 220,2 119,8 100,4 GM0599
Mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Rotterdam 2020 640,6 339,7 80,5 44,2 36,3 220,4 116,8 103,6 GM0599
Mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Rotterdam 2030 655,6 347,6 87,8 46,8 41,0 220,2 115,7 104,5 GM0599
Mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Rotterdam 2040 647,1 342,2 91,2 48,4 42,8 213,6 110,9 102,7 GM0599
Mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Utrecht (gemeente) 2015 333,9 228,4 35,6 17,0 18,6 69,9 36,4 33,5 GM0344
Mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Utrecht (gemeente) 2020 361,8 247,7 39,8 19,3 20,5 74,2 37,8 36,4 GM0344
Mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Utrecht (gemeente) 2030 410,2 278,2 45,5 20,8 24,7 86,5 42,2 44,3 GM0344
Mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Utrecht (gemeente) 2040 440,1 290,3 50,2 22,2 28,0 99,5 46,3 53,2 GM0344
Bron: CBS, PBL
Verklaring van tekens