Totale in- en uitvoer, land, 2008-2021

Totale in- en uitvoer, land, 2008-2021

Landen Perioden Invoerwaarde (1 000 euro) Uitvoerwaarde (1 000 euro)
Totaal landen 2011 364.921.580 409.358.207
Totaal landen 2012 389.448.980 429.716.592
Totaal landen 2013 386.354.665 433.106.011
Totaal landen 2014 382.416.252 433.405.454
Totaal landen 2015 372.194.826 418.982.251
Totaal landen 2016 368.860.601 423.227.843
Totaal landen 2017 408.884.527 467.434.035
Totaal landen 2018 441.274.570 497.874.316
Totaal landen 2019 459.893.391 515.264.341
Totaal landen 2020 423.822.646 482.712.943
Totaal landen 2021 527.054.926 589.202.255
Europa (exclusief Nederland) 2011 228.709.294 328.328.736
Europa (exclusief Nederland) 2012 241.942.951 338.616.469
Europa (exclusief Nederland) 2013 244.247.496 342.811.039
Europa (exclusief Nederland) 2014 238.602.047 341.421.732
Europa (exclusief Nederland) 2015 233.659.509 324.753.817
Europa (exclusief Nederland) 2016 230.186.403 329.202.575
Europa (exclusief Nederland) 2017 255.907.902 359.623.687
Europa (exclusief Nederland) 2018 276.318.068 377.700.658
Europa (exclusief Nederland) 2019 281.181.836 387.681.895
Europa (exclusief Nederland) 2020 255.341.804 365.397.258
Europa (exclusief Nederland) 2021 326.542.824 453.826.824
Afrika 2011 12.619.215 12.964.102
Afrika 2012 16.354.540 14.656.126
Afrika 2013 15.332.001 14.507.230
Afrika 2014 14.183.739 14.248.676
Afrika 2015 11.610.745 14.013.298
Afrika 2016 8.763.483 11.781.384
Afrika 2017 10.025.372 12.767.466
Afrika 2018 11.069.019 16.130.000
Afrika 2019 12.195.939 16.743.486
Afrika 2020 10.415.798 15.001.366
Afrika 2021 13.493.799 16.881.527
Amerika 2011 41.617.863 29.930.100
Amerika 2012 45.408.575 32.796.516
Amerika 2013 44.591.932 29.217.756
Amerika 2014 43.364.122 31.404.004
Amerika 2015 43.504.985 30.795.993
Amerika 2016 44.324.255 31.336.833
Amerika 2017 45.004.511 33.269.717
Amerika 2018 48.827.037 38.131.841
Amerika 2019 53.981.607 43.382.951
Amerika 2020 51.370.907 37.733.066
Amerika 2021 62.592.282 45.594.015
Azië 2011 80.301.217 33.843.826
Azië 2012 84.292.343 41.028.261
Azië 2013 80.842.865 43.926.072
Azië 2014 84.694.200 43.764.834
Azië 2015 81.991.486 46.756.806
Azië 2016 83.996.643 48.091.680
Azië 2017 95.922.647 58.468.789
Azië 2018 99.545.123 55.487.876
Azië 2019 106.763.638 56.801.439
Azië 2020 102.217.401 55.508.589
Azië 2021 118.726.613 62.078.307
Oceanië 2011 1.401.360 2.095.728
Oceanië 2012 1.450.570 2.619.219
Oceanië 2013 1.340.370 2.643.914
Oceanië 2014 1.572.144 2.566.207
Oceanië 2015 1.428.102 2.662.337
Oceanië 2016 1.589.818 2.815.371
Oceanië 2017 2.024.095 3.304.376
Oceanië 2018 2.207.719 3.776.388
Oceanië 2019 2.255.636 4.042.182
Oceanië 2020 2.281.736 3.898.078
Oceanië 2021 2.687.026 4.399.916
Overige 2011 272.631 2.195.714
Overige 2012 . .
Overige 2013 . .
Overige 2014 . .
Overige 2015 . .
Overige 2016 . .
Overige 2017 . .
Overige 2018 3.307.604 6.647.552
Overige 2019 3.514.736 6.612.387
Overige 2020 2.195.001 5.174.585
Overige 2021 3.012.383 6.421.665
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel "Totale in- en uitvoer van goederensoorten naar land" vindt u gegevens over de Nederlandse handel in goederen uitgesplitst naar land.

Gegevens beschikbaar van 2008 tot en met 2021.

Status van de cijfers:
De gegevens van 2008 tot en met 2021 zijn definitief.

Wijzigingen per 9 februari 2023:
Geen. Deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Is er een opvolger?
Deze tabel wordt opgevolgd door "Internationale goederenhandel; eigendomsoverdracht, kerncijfers"en “Internationale goederenhandel; grensoverschrijding, kerncijfers”. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Invoerwaarde
De waarde van door het buitenland aan ingezetenen geleverde goederen volgens de statistieken van de Internationale handel. Bij invoer uit EU-landen is dit de waarde van de goederen inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de Nederlandse grens. Bij invoer uit niet-EU-landen is dit de waarde inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de buitengrens van de Europese Unie.
Uitvoerwaarde
De waarde van de door ingezetenen aan het buitenland geleverde goederen volgens de statistieken van de Internationale handel. Dit is de waarde, inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de Nederlandse grens.