Welzijn; materiële levensstandaard, 2003-2012

Welzijn; materiële levensstandaard, 2003-2012

Materiële levensstandaard Persoonskenmerken Perioden Geluk Niet (zo) gelukkig (%) Geluk Gelukkig (%) Tevredenheid met het leven Niet (zo) tevreden met het leven (%) Tevredenheid met het leven Tevreden met het leven (%)
Totaal levensstandaard Totaal persoonskenmerken 2010 nieuwe methode 16 84 15 85
Totaal levensstandaard Totaal persoonskenmerken 2012 17 83 17 83
Hoogte van het inkomen: 1e 25%-groep Totaal persoonskenmerken 2010 nieuwe methode 27 73 26 74
Hoogte van het inkomen: 1e 25%-groep Totaal persoonskenmerken 2012 25 75 26 74
Hoogte van het inkomen: 2e 25%-groep Totaal persoonskenmerken 2010 nieuwe methode 18 82 17 83
Hoogte van het inkomen: 2e 25%-groep Totaal persoonskenmerken 2012 18 82 20 80
Hoogte van het inkomen: 3e 25%-groep Totaal persoonskenmerken 2010 nieuwe methode 14 86 14 86
Hoogte van het inkomen: 3e 25%-groep Totaal persoonskenmerken 2012 16 84 15 85
Hoogte van het inkomen: 4e 25%-groep Totaal persoonskenmerken 2010 nieuwe methode 11 89 10 90
Hoogte van het inkomen: 4e 25%-groep Totaal persoonskenmerken 2012 12 88 11 89
Vakantie: geen enkele keer Totaal persoonskenmerken 2010 nieuwe methode 28 72 26 74
Vakantie: geen enkele keer Totaal persoonskenmerken 2012 . . . .
Vakantie: 1 keer Totaal persoonskenmerken 2010 nieuwe methode 16 84 16 84
Vakantie: 1 keer Totaal persoonskenmerken 2012 . . . .
Vakantie: meer dan 1 keer Totaal persoonskenmerken 2010 nieuwe methode 9 91 9 91
Vakantie: meer dan 1 keer Totaal persoonskenmerken 2012 . . . .
Woonsituatie: eigen woning Totaal persoonskenmerken 2010 nieuwe methode 13 87 12 88
Woonsituatie: eigen woning Totaal persoonskenmerken 2012 13 87 13 87
Woonsituatie: huur met huursubsidie Totaal persoonskenmerken 2010 nieuwe methode 32 68 33 67
Woonsituatie: huur met huursubsidie Totaal persoonskenmerken 2012 29 71 34 66
Woonsituatie: huur zonder huursubsidie Totaal persoonskenmerken 2010 nieuwe methode 18 82 18 82
Woonsituatie: huur zonder huursubsidie Totaal persoonskenmerken 2012 21 79 19 81
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het welzijn van de bevolking van Nederland van 18 jaar of ouder in termen van geluk en tevredenheid met het leven. Deze onderwerpen zijn uitgesplitst naar diverse kenmerken van de materiële
levensstandaard, namelijk gestandaardiseerd besteedbaar huishoudensinkomen, vakantiefrequentie en woonsituatie. Daarnaast is uitgesplitst naar de persoonskenmerken geslacht, leeftijd en herkomst. De gegevens zijn afkomstig uit het Permanent Onderzoek Leefsituatie (POLS, 2003-2009), de module Vrijwilligerswerk en Sociale Samenhang (V&S, 2010 oude methode), het onderzoek Sociale Samenhang en Welzijn (2010 nieuwe methode, 2012) en uit het Sociaal Statistisch Bestand (SSB). Aan POLS 2003 tot en met 2009 zijn SSB-gegevens over de sociaaleconomische categorie en voornaamste inkomensbron van het huishouden van het betreffende jaar toegevoegd. Aangezien er vanaf 2010 ten tijde van de publicatie nog geen SSB-gegevens van het betreffende rapportagejaar beschikbaar zijn, is er gebruik gemaakt van SSB-gegevens van het voorgaande jaar.

Gegevens beschikbaar van 2003 tot en met 2012.

Status van de cijfers:
De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per 16 januari 2015
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wijzigingen per 16-12-2013:
In 2010 is er een herontwerp van het onderzoek geweest. Dit heeft als gevolg dat de cijfers vanaf dat jaar niet meer helemaal vergelijkbaar zijn met cijfers over eerdere jaren. Voor verslagjaar 2010 zijn er zowel cijfers beschikbaar op basis van de oude methode als op basis van de nieuwe methode. Meer informatie over de nieuwe waarnemingsmethode zie paragraaf 4.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Geluk
Niet (zo) gelukkig
Deel van de mensen dat 'niet gelukkig, niet ongelukkig', 'niet zo
gelukkig' of 'ongelukkig' heeft geantwoord op de vraag 'In welke mate
vindt u zichzelf een gelukkig mens?'.
Gelukkig
Deel van de mensen dat 'gelukkig' of 'erg gelukkig' heeft geantwoord op
de vraag 'In welke mate vindt u zichzelf een gelukkig mens?'.
Tevredenheid met het leven
Niet (zo) tevreden met het leven
Deel van de mensen dat 'tamelijk tevreden' of 'niet zo tevreden' heeft
geantwoord op de vraag 'In welke mate bent u tevreden met het leven dat u
op dit moment leidt?'.
Tevreden met het leven
Deel van de mensen dat 'tevreden', 'zeer tevreden' of 'buitengewoon
tevreden' heeft geantwoord op de vraag 'In welke mate bent u tevreden met
het leven dat u op dit moment leidt?.