Goederensoorten naar EU, niet-EU; apparaten, vervoermaterieel, 2008-2022

Goederensoorten naar EU, niet-EU; apparaten, vervoermaterieel, 2008-2022

Apparaten, vervoer-materieel en overig Wereld, EU en niet-EU Perioden Invoerwaarde (1 000 euro) Invoerhoeveelheid (zie eenheid van goederensoort) Uitvoerwaarde (1 000 euro) Uitvoerhoeveelheid (zie eenheid van goederensoort) Eenheid van goederensoort
8701100000 Motoculteurs e.d. trekkers... Totaal landen 2022 januari-augustus* 1.171 356 980 124 stuks
8701100000 Motoculteurs e.d. trekkers... EU (exclusief Nederland) 2022 januari-augustus* 1.135 336 280 48 stuks
8701100000 Motoculteurs e.d. trekkers... Niet-EU 2022 januari-augustus* 37 20 700 76 stuks
8701201000 Trekkers "wegtractors" voo... Totaal landen 2022 januari-augustus* . . . .
8701201000 Trekkers "wegtractors" voo... EU (exclusief Nederland) 2022 januari-augustus* . . . .
8701201000 Trekkers "wegtractors" voo... Niet-EU 2022 januari-augustus* . . . .
8701209000 Trekkers "wegtractors" voo... Totaal landen 2022 januari-augustus* . . . .
8701209000 Trekkers "wegtractors" voo... EU (exclusief Nederland) 2022 januari-augustus* . . . .
8701209000 Trekkers "wegtractors" voo... Niet-EU 2022 januari-augustus* . . . .
8701211000 Trekkers "wegtractors" voo... Totaal landen 2022 januari-augustus* 220.244 3.049 3.126.294 37.478 stuks
8701211000 Trekkers "wegtractors" voo... EU (exclusief Nederland) 2022 januari-augustus* 215.441 2.986 2.265.190 27.530 stuks
8701211000 Trekkers "wegtractors" voo... Niet-EU 2022 januari-augustus* 4.804 63 861.104 9.948 stuks
8701219000 Trekkers "wegtractors" voo... Totaal landen 2022 januari-augustus* 169.080 6.833 270.455 10.194 stuks
8701219000 Trekkers "wegtractors" voo... EU (exclusief Nederland) 2022 januari-augustus* 158.078 6.556 139.938 4.899 stuks
8701219000 Trekkers "wegtractors" voo... Niet-EU 2022 januari-augustus* 11.002 277 130.517 5.295 stuks
8701221000 Trekkers "wegtractors" voo... Totaal landen 2022 januari-augustus* 13 0 28.331 366 stuks
8701221000 Trekkers "wegtractors" voo... EU (exclusief Nederland) 2022 januari-augustus* 13 0 27.479 352 stuks
8701221000 Trekkers "wegtractors" voo... Niet-EU 2022 januari-augustus* . . 852 14 stuks
8701229000 Trekkers "wegtractors" voo... Totaal landen 2022 januari-augustus* 1.068 27 725 31 stuks
8701229000 Trekkers "wegtractors" voo... EU (exclusief Nederland) 2022 januari-augustus* 1.024 24 456 15 stuks
8701229000 Trekkers "wegtractors" voo... Niet-EU 2022 januari-augustus* 43 3 269 16 stuks
8701231000 Trekkers "wegtractors" voo... Totaal landen 2022 januari-augustus* 13 0 19.277 221 stuks
8701231000 Trekkers "wegtractors" voo... EU (exclusief Nederland) 2022 januari-augustus* 13 0 19.277 221 stuks
8701231000 Trekkers "wegtractors" voo... Niet-EU 2022 januari-augustus* . . 0 0 stuks
8701239000 Trekkers "wegtractors" voo... Totaal landen 2022 januari-augustus* 1.063 25 2.287 89 stuks
8701239000 Trekkers "wegtractors" voo... EU (exclusief Nederland) 2022 januari-augustus* 1.063 25 395 11 stuks
8701239000 Trekkers "wegtractors" voo... Niet-EU 2022 januari-augustus* 0 0 1.893 78 stuks
8701241000 Trekkers "wegtractors" voo... Totaal landen 2022 januari-augustus* 13 0 21.815 234 stuks
8701241000 Trekkers "wegtractors" voo... EU (exclusief Nederland) 2022 januari-augustus* 13 0 19.663 225 stuks
8701241000 Trekkers "wegtractors" voo... Niet-EU 2022 januari-augustus* . . 2.151 9 stuks
8701249000 Trekkers "wegtractors" voo... Totaal landen 2022 januari-augustus* 975 20 683 98 stuks
8701249000 Trekkers "wegtractors" voo... EU (exclusief Nederland) 2022 januari-augustus* 975 20 449 96 stuks
8701249000 Trekkers "wegtractors" voo... Niet-EU 2022 januari-augustus* . . 235 2 stuks
8701290000 Trekkers "wegtractors" voo... Totaal landen 2022 januari-augustus* 22.934 285 86.980 1.284 stuks
8701290000 Trekkers "wegtractors" voo... EU (exclusief Nederland) 2022 januari-augustus* 22.811 279 53.573 586 stuks
8701290000 Trekkers "wegtractors" voo... Niet-EU 2022 januari-augustus* 124 6 33.407 698 stuks
8701909000 Tractors "trekkers", incl.... Totaal landen 2022 januari-augustus* . . . .
8701909000 Tractors "trekkers", incl.... EU (exclusief Nederland) 2022 januari-augustus* . . . .
8701909000 Tractors "trekkers", incl.... Niet-EU 2022 januari-augustus* . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel "Goederensoorten naar EU, niet-EU van apparaten, vervoermaterieel en overige" vindt u gegevens over de Nederlandse handel in goederen uitgesplitst naar de regio's EU (Europese Unie) en niet-EU. De tabel is ingedeeld naar het meest gedetailleerde goederenniveau van de afdelingen 16 tot en met 21, onderverdeeld in de hoofdstukken 84 tot en met 99 van het Geharmoniseerd Systeem.

Gegevens beschikbaar van januari 2008 tot en met augustus 2022.

Status van de cijfers:
De gegevens van januari 2008 tot en met december 2021 zijn definitief. De gegevens van januari 2022 tot en met oktober 2022 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 8 februari 2023:
Geen. Deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Is er een opvolger?
Deze tabel wordt opgevolgd door "Goederen; grensoverschrijding, GN (8 digits, afdeling XVI-XXI), (niet)-EU”. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Invoerwaarde
De waarde van door het buitenland aan ingezetenen geleverde goederen volgens de statistieken van de internationale handel. Bij invoer uit EU-landen is dit de waarde van de goederen inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de Nederlandse grens. Bij invoer uit niet-EU-landen is dit de waarde inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de buitengrens van de Europese Unie.

Toelichting:
De invoer van goederen betreft alle goederen die voor gebruik of verbruik in het economisch vrije verkeer van Nederland zijn gebracht. Dit is het geval wanneer de invoerheffingen en nationale belastingen zijn voldaan.
Tot de invoer van goederen behoren ook:
- tijdelijk ingevoerde goederen die in ons land, in opdracht van een niet-ingezetene, een behandeling ondergaan (actieve loonveredeling);
- goederen uit niet-EU-landen die via een entrepot in het economisch vrije verkeer van Nederland komen;
- ingevoerde goederen die, zonder enige bewerking te hebben ondergaan, weer zijn uitgevoerd (wederuitvoer).
Invoerhoeveelheid
Door het detailniveau van deze tabellen (ca. 9.500 goederensoorten x 250 landen x 12 maanden x hoeveelheden en waarden) kunnen er op het allerlaagste detailniveau inconsistenties voorkomen. Dit geldt vooral voor de in- en uitvoerhoeveelheden (en daarmee ook voor de prijzen die op basis van waarde en hoeveelheid kunnen worden afgeleid).

De hoeveelheid wordt uitgedrukt in de relevante eenheid. Meestal is dit 'kilogram', maar er worden nog 33 andere eenheden gebruikt die voor desbetreffend product relevant zijn. Voorbeelden zijn: stuks, m3, liters, kWh.
Let op! Selecteer bij dit onderwerp ook altijd het onderwerp eenheid van goederensoort.
Uitvoerwaarde
De waarde van de door ingezetenen aan het buitenland geleverde goederen volgens de statistieken van de internationale handel. Dit is de waarde, inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de Nederlandse grens.

Toelichting
Hierbij kan sprake zijn van goederen die in Nederland zijn voortgebracht of vervaardigd, maar ook van aanvankelijk ingevoerde goederen. Tot de uitvoer behoren ook tijdelijk uitgevoerde goederen die in opdracht van een ingezetene in het buitenland een behandeling ondergaan (passieve loonveredeling).
Uitvoerhoeveelheid
Door het detailniveau van deze tabellen (ca. 9.500 goederensoorten x 250 landen x 12 maanden x hoeveelheden en waarden) kunnen er op het allerlaagste detailniveau inconsistenties voorkomen. Dit geldt vooral voor de in- en uitvoerhoeveelheden (en daarmee ook voor de prijzen die op basis van waarde en hoeveelheid kunnen worden afgeleid).

De hoeveelheid wordt uitgedrukt in de relevante eenheid. Meestal is dit 'kilogram', maar er worden nog 33 andere eenheden gebruikt die voor desbetreffend product relevant zijn. Voorbeelden zijn: stuks, m3, liters, kWh.
Let op! Selecteer bij dit onderwerp ook altijd het onderwerp eenheid van goederensoort.
Eenheid van goederensoort
De hoeveelheid wordt uitgedrukt in de eenheid die bij de specifieke goederensoort hoort. Meestal worden de hoeveelheden van de goederensoorten uitgedrukt in termen van 'kilogram', maar er zijn nog 33 andere eenheden die gebruikt worden. Voorbeelden zijn: stuks, m3, liters en kWh.