Goederensoorten naar EU, niet-EU; apparaten, vervoermaterieel en overig

Goederensoorten naar EU, niet-EU; apparaten, vervoermaterieel en overig

Apparaten, vervoer-materieel en overig Wereld, EU en niet-EU Perioden Invoerwaarde (1 000 euro) Invoerhoeveelheid (zie eenheid van goederensoort) Uitvoerwaarde (1 000 euro) Uitvoerhoeveelheid (zie eenheid van goederensoort) Eenheid van goederensoort
9704000000 Postzegels, fiscale zegels... Totaal landen 2020 februari* 71 2.187 7 10.405 kg
9704000000 Postzegels, fiscale zegels... Totaal landen 2020 maart* 46 823 23 33.892 kg
9704000000 Postzegels, fiscale zegels... Totaal landen 2020 april* 43 875 31 48.127 kg
9704000000 Postzegels, fiscale zegels... Totaal landen 2020 mei* 62 1.078 33 32.290 kg
9704000000 Postzegels, fiscale zegels... Totaal landen 2020 juni* 99 3.987 58 77.557 kg
9704000000 Postzegels, fiscale zegels... Totaal landen 2020 juli* 92 1.702 59 42.264 kg
9704000000 Postzegels, fiscale zegels... Totaal landen 2020 augustus* 61 1.156 39 34.595 kg
9704000000 Postzegels, fiscale zegels... Totaal landen 2020 september* 64 1.228 20 16.945 kg
9704000000 Postzegels, fiscale zegels... Totaal landen 2020 oktober* 94 1.766 121 13.252 kg
9704000000 Postzegels, fiscale zegels... Totaal landen 2020 november* 103 2.022 14 7.316 kg
9704000000 Postzegels, fiscale zegels... Totaal landen 2020 december* 141 2.171 81 6.646 kg
9704000000 Postzegels, fiscale zegels... Totaal landen 2021 januari* 114 2.041 52 9.265 kg
9704000000 Postzegels, fiscale zegels... EU (exclusief Nederland) 2020 februari* 31 581 1 202 kg
9704000000 Postzegels, fiscale zegels... EU (exclusief Nederland) 2020 maart* 31 581 4 2.047 kg
9704000000 Postzegels, fiscale zegels... EU (exclusief Nederland) 2020 april* 29 536 0 77 kg
9704000000 Postzegels, fiscale zegels... EU (exclusief Nederland) 2020 mei* 38 702 0 25 kg
9704000000 Postzegels, fiscale zegels... EU (exclusief Nederland) 2020 juni* 45 851 1 56 kg
9704000000 Postzegels, fiscale zegels... EU (exclusief Nederland) 2020 juli* 67 1.257 1 54 kg
9704000000 Postzegels, fiscale zegels... EU (exclusief Nederland) 2020 augustus* 50 935 1 22 kg
9704000000 Postzegels, fiscale zegels... EU (exclusief Nederland) 2020 september* 54 1.007 1 78 kg
9704000000 Postzegels, fiscale zegels... EU (exclusief Nederland) 2020 oktober* 57 1.072 1 380 kg
9704000000 Postzegels, fiscale zegels... EU (exclusief Nederland) 2020 november* 63 1.140 1 142 kg
9704000000 Postzegels, fiscale zegels... EU (exclusief Nederland) 2020 december* 88 1.410 1 224 kg
9704000000 Postzegels, fiscale zegels... EU (exclusief Nederland) 2021 januari* 45 842 1 102 kg
9704000000 Postzegels, fiscale zegels... Niet-EU 2020 februari* 40 1.606 6 10.203 kg
9704000000 Postzegels, fiscale zegels... Niet-EU 2020 maart* 15 242 20 31.845 kg
9704000000 Postzegels, fiscale zegels... Niet-EU 2020 april* 14 339 30 48.050 kg
9704000000 Postzegels, fiscale zegels... Niet-EU 2020 mei* 25 376 32 32.265 kg
9704000000 Postzegels, fiscale zegels... Niet-EU 2020 juni* 54 3.136 57 77.501 kg
9704000000 Postzegels, fiscale zegels... Niet-EU 2020 juli* 25 445 58 42.210 kg
9704000000 Postzegels, fiscale zegels... Niet-EU 2020 augustus* 11 221 38 34.573 kg
9704000000 Postzegels, fiscale zegels... Niet-EU 2020 september* 10 221 19 16.867 kg
9704000000 Postzegels, fiscale zegels... Niet-EU 2020 oktober* 37 694 120 12.872 kg
9704000000 Postzegels, fiscale zegels... Niet-EU 2020 november* 39 882 13 7.174 kg
9704000000 Postzegels, fiscale zegels... Niet-EU 2020 december* 53 761 79 6.422 kg
9704000000 Postzegels, fiscale zegels... Niet-EU 2021 januari* 69 1.199 51 9.163 kg
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel "Goederensoorten naar EU, niet-EU van apparaten, vervoermaterieel en overige" vindt u gegevens over de Nederlandse handel in goederen uitgesplitst naar de regio's EU (Europese Unie) en niet-EU. De tabel is ingedeeld naar het meest gedetailleerde goederenniveau van de afdelingen 16 tot en met 21, onderverdeeld in de hoofdstukken 84 tot en met 99 van het Geharmoniseerd Systeem.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2008

Status van de cijfers:
De cijfers over de Internationale handel in goederen kunnen worden aangepast op basis van het beschikbaar komen van nieuw of geactualiseerd bronmateriaal. Hierdoor hebben de cijfers voor een langere periode een voorlopig karakter.

Wijzigingen per 4 juni 2021:
De voorlopige cijfers van de maand januari 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers komen ongeveer een kwartaal na afloop van desbetreffende verslagmaand beschikbaar. Deze voorlopige cijfers worden nog een keer bijgesteld, bij het uitkomen van de definitieve cijfers. De definitieve cijfers komen ongeveer acht maanden na afloop van het verslagjaar beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Invoerwaarde
De waarde van door het buitenland aan ingezetenen geleverde goederen volgens de statistieken van de internationale handel. Bij invoer uit EU-landen is dit de waarde van de goederen inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de Nederlandse grens. Bij invoer uit niet-EU-landen is dit de waarde inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de buitengrens van de Europese Unie.

Toelichting:
De invoer van goederen betreft alle goederen die voor gebruik of verbruik in het economisch vrije verkeer van Nederland zijn gebracht. Dit is het geval wanneer de invoerheffingen en nationale belastingen zijn voldaan.
Tot de invoer van goederen behoren ook:
- tijdelijk ingevoerde goederen die in ons land, in opdracht van een niet-ingezetene, een behandeling ondergaan (actieve loonveredeling);
- goederen uit niet-EU-landen die via een entrepot in het economisch vrije verkeer van Nederland komen;
- ingevoerde goederen die, zonder enige bewerking te hebben ondergaan, weer zijn uitgevoerd (wederuitvoer).
Invoerhoeveelheid
Door het detailniveau van deze tabellen (ca. 9.500 goederensoorten x 250 landen x 12 maanden x hoeveelheden en waarden) kunnen er op het allerlaagste detailniveau inconsistenties voorkomen. Dit geldt vooral voor de in- en uitvoerhoeveelheden (en daarmee ook voor de prijzen die op basis van waarde en hoeveelheid kunnen worden afgeleid).

De hoeveelheid wordt uitgedrukt in de relevante eenheid. Meestal is dit 'kilogram', maar er worden nog 33 andere eenheden gebruikt die voor desbetreffend product relevant zijn. Voorbeelden zijn: stuks, m3, liters, kWh.
Let op! Selecteer bij dit onderwerp ook altijd het onderwerp eenheid van goederensoort.
Uitvoerwaarde
De waarde van de door ingezetenen aan het buitenland geleverde goederen volgens de statistieken van de internationale handel. Dit is de waarde, inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de Nederlandse grens.

Toelichting
Hierbij kan sprake zijn van goederen die in Nederland zijn voortgebracht of vervaardigd, maar ook van aanvankelijk ingevoerde goederen. Tot de uitvoer behoren ook tijdelijk uitgevoerde goederen die in opdracht van een ingezetene in het buitenland een behandeling ondergaan (passieve loonveredeling).
Uitvoerhoeveelheid
Door het detailniveau van deze tabellen (ca. 9.500 goederensoorten x 250 landen x 12 maanden x hoeveelheden en waarden) kunnen er op het allerlaagste detailniveau inconsistenties voorkomen. Dit geldt vooral voor de in- en uitvoerhoeveelheden (en daarmee ook voor de prijzen die op basis van waarde en hoeveelheid kunnen worden afgeleid).

De hoeveelheid wordt uitgedrukt in de relevante eenheid. Meestal is dit 'kilogram', maar er worden nog 33 andere eenheden gebruikt die voor desbetreffend product relevant zijn. Voorbeelden zijn: stuks, m3, liters, kWh.
Let op! Selecteer bij dit onderwerp ook altijd het onderwerp eenheid van goederensoort.
Eenheid van goederensoort
De hoeveelheid wordt uitgedrukt in de eenheid die bij de specifieke goederensoort hoort. Meestal worden de hoeveelheden van de goederensoorten uitgedrukt in termen van 'kilogram', maar er zijn nog 33 andere eenheden die gebruikt worden. Voorbeelden zijn: stuks, m3, liters en kWh.