Goederensoorten naar EU, niet-EU; apparaten, vervoermaterieel en overig

Goederensoorten naar EU, niet-EU; apparaten, vervoermaterieel en overig

Apparaten, vervoer-materieel en overig Wereld, EU en niet-EU Perioden Invoerwaarde (1 000 euro) Invoerhoeveelheid (zie eenheid van goederensoort) Uitvoerwaarde (1 000 euro) Uitvoerhoeveelheid (zie eenheid van goederensoort) Eenheid van goederensoort
8903310000 Motorboten, met een lengte... Totaal landen 2022 januari-augustus* 9.744 1.712 12.254 1.016 stuks
8903310000 Motorboten, met een lengte... EU (exclusief Nederland) 2022 januari-augustus* 7.772 853 9.962 966 stuks
8903310000 Motorboten, met een lengte... Niet-EU 2022 januari-augustus* 1.972 859 2.292 50 stuks
8903321000 Motorboten, met een lengte... Totaal landen 2022 januari-augustus* 60.837 52 107.685 98 stuks
8903321000 Motorboten, met een lengte... EU (exclusief Nederland) 2022 januari-augustus* 43.687 31 37.805 50 stuks
8903321000 Motorboten, met een lengte... Niet-EU 2022 januari-augustus* 17.150 21 69.880 48 stuks
8903329000 Motorboten, met een lengte... Totaal landen 2022 januari-augustus* 10.011 333 28.889 130 stuks
8903329000 Motorboten, met een lengte... EU (exclusief Nederland) 2022 januari-augustus* 5.090 41 5.849 52 stuks
8903329000 Motorboten, met een lengte... Niet-EU 2022 januari-augustus* 4.921 292 23.040 78 stuks
8903331000 Motorboten, met een lengte... Totaal landen 2022 januari-augustus* 1.064.024 99 2.211.187 52 stuks
8903331000 Motorboten, met een lengte... EU (exclusief Nederland) 2022 januari-augustus* 51.874 85 3.184 22 stuks
8903331000 Motorboten, met een lengte... Niet-EU 2022 januari-augustus* 1.012.150 14 2.208.004 30 stuks
8903339000 Motorboten, met een lengte... Totaal landen 2022 januari-augustus* 1.691 14 10.454 2 stuks
8903339000 Motorboten, met een lengte... EU (exclusief Nederland) 2022 januari-augustus* 1.691 14 556 0 stuks
8903339000 Motorboten, met een lengte... Niet-EU 2022 januari-augustus* 0 0 9.897 2 stuks
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel "Goederensoorten naar EU, niet-EU van apparaten, vervoermaterieel en overige" vindt u gegevens over de Nederlandse handel in goederen uitgesplitst naar de regio's EU (Europese Unie) en niet-EU. De tabel is ingedeeld naar het meest gedetailleerde goederenniveau van de afdelingen 16 tot en met 21, onderverdeeld in de hoofdstukken 84 tot en met 99 van het Geharmoniseerd Systeem.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2008

Status van de cijfers:
De cijfers over de Internationale handel in goederen kunnen worden aangepast op basis van het beschikbaar komen van nieuw of geactualiseerd bronmateriaal. Hierdoor hebben de cijfers voor een langere periode een voorlopig karakter.

Wijzigingen per 4 januari 2023:
De voorlopige cijfers van de maand augustus 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers komen ongeveer een kwartaal na afloop van desbetreffende verslagmaand beschikbaar. Deze voorlopige cijfers worden nog een keer bijgesteld, bij het uitkomen van de definitieve cijfers. De definitieve cijfers komen ongeveer acht maanden na afloop van het verslagjaar beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Invoerwaarde
De waarde van door het buitenland aan ingezetenen geleverde goederen volgens de statistieken van de internationale handel. Bij invoer uit EU-landen is dit de waarde van de goederen inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de Nederlandse grens. Bij invoer uit niet-EU-landen is dit de waarde inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de buitengrens van de Europese Unie.

Toelichting:
De invoer van goederen betreft alle goederen die voor gebruik of verbruik in het economisch vrije verkeer van Nederland zijn gebracht. Dit is het geval wanneer de invoerheffingen en nationale belastingen zijn voldaan.
Tot de invoer van goederen behoren ook:
- tijdelijk ingevoerde goederen die in ons land, in opdracht van een niet-ingezetene, een behandeling ondergaan (actieve loonveredeling);
- goederen uit niet-EU-landen die via een entrepot in het economisch vrije verkeer van Nederland komen;
- ingevoerde goederen die, zonder enige bewerking te hebben ondergaan, weer zijn uitgevoerd (wederuitvoer).
Invoerhoeveelheid
Door het detailniveau van deze tabellen (ca. 9.500 goederensoorten x 250 landen x 12 maanden x hoeveelheden en waarden) kunnen er op het allerlaagste detailniveau inconsistenties voorkomen. Dit geldt vooral voor de in- en uitvoerhoeveelheden (en daarmee ook voor de prijzen die op basis van waarde en hoeveelheid kunnen worden afgeleid).

De hoeveelheid wordt uitgedrukt in de relevante eenheid. Meestal is dit 'kilogram', maar er worden nog 33 andere eenheden gebruikt die voor desbetreffend product relevant zijn. Voorbeelden zijn: stuks, m3, liters, kWh.
Let op! Selecteer bij dit onderwerp ook altijd het onderwerp eenheid van goederensoort.
Uitvoerwaarde
De waarde van de door ingezetenen aan het buitenland geleverde goederen volgens de statistieken van de internationale handel. Dit is de waarde, inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de Nederlandse grens.

Toelichting
Hierbij kan sprake zijn van goederen die in Nederland zijn voortgebracht of vervaardigd, maar ook van aanvankelijk ingevoerde goederen. Tot de uitvoer behoren ook tijdelijk uitgevoerde goederen die in opdracht van een ingezetene in het buitenland een behandeling ondergaan (passieve loonveredeling).
Uitvoerhoeveelheid
Door het detailniveau van deze tabellen (ca. 9.500 goederensoorten x 250 landen x 12 maanden x hoeveelheden en waarden) kunnen er op het allerlaagste detailniveau inconsistenties voorkomen. Dit geldt vooral voor de in- en uitvoerhoeveelheden (en daarmee ook voor de prijzen die op basis van waarde en hoeveelheid kunnen worden afgeleid).

De hoeveelheid wordt uitgedrukt in de relevante eenheid. Meestal is dit 'kilogram', maar er worden nog 33 andere eenheden gebruikt die voor desbetreffend product relevant zijn. Voorbeelden zijn: stuks, m3, liters, kWh.
Let op! Selecteer bij dit onderwerp ook altijd het onderwerp eenheid van goederensoort.
Eenheid van goederensoort
De hoeveelheid wordt uitgedrukt in de eenheid die bij de specifieke goederensoort hoort. Meestal worden de hoeveelheden van de goederensoorten uitgedrukt in termen van 'kilogram', maar er zijn nog 33 andere eenheden die gebruikt worden. Voorbeelden zijn: stuks, m3, liters en kWh.