Goederensoorten naar EU, niet-EU; hout, textiel, edelstenen en metaal

Goederensoorten naar EU, niet-EU; hout, textiel, edelstenen en metaal

Hout, textiel, edelsteen en metaal Wereld, EU en niet-EU Perioden Invoerwaarde (1 000 euro) Invoerhoeveelheid (zie eenheid van goederensoort) Uitvoerwaarde (1 000 euro) Uitvoerhoeveelheid (zie eenheid van goederensoort) Eenheid van goederensoort
4817200000 Postbladen, briefkaarten e... Totaal landen 2020 februari* 217 39.744 71 3.917 kg
4817200000 Postbladen, briefkaarten e... Totaal landen 2020 maart* 146 17.303 78 8.378 kg
4817200000 Postbladen, briefkaarten e... Totaal landen 2020 april* 129 14.610 25 2.340 kg
4817200000 Postbladen, briefkaarten e... Totaal landen 2020 mei* 122 10.390 44 3.549 kg
4817200000 Postbladen, briefkaarten e... Totaal landen 2020 juni* 129 12.479 103 26.694 kg
4817200000 Postbladen, briefkaarten e... Totaal landen 2020 juli* 212 22.019 27 1.866 kg
4817200000 Postbladen, briefkaarten e... Totaal landen 2020 augustus* 118 13.315 65 6.321 kg
4817200000 Postbladen, briefkaarten e... Totaal landen 2020 september* 250 29.536 46 7.511 kg
4817200000 Postbladen, briefkaarten e... Totaal landen 2020 oktober* 298 30.229 40 3.476 kg
4817200000 Postbladen, briefkaarten e... Totaal landen 2020 november* 274 22.867 34 2.726 kg
4817200000 Postbladen, briefkaarten e... Totaal landen 2020 december* 280 23.378 63 5.555 kg
4817200000 Postbladen, briefkaarten e... Totaal landen 2021 januari* 122 11.544 51 4.703 kg
4817200000 Postbladen, briefkaarten e... EU (exclusief Nederland) 2020 februari* 134 31.553 65 3.307 kg
4817200000 Postbladen, briefkaarten e... EU (exclusief Nederland) 2020 maart* 33 4.022 62 6.919 kg
4817200000 Postbladen, briefkaarten e... EU (exclusief Nederland) 2020 april* 59 4.795 23 2.143 kg
4817200000 Postbladen, briefkaarten e... EU (exclusief Nederland) 2020 mei* 65 5.164 39 3.016 kg
4817200000 Postbladen, briefkaarten e... EU (exclusief Nederland) 2020 juni* 68 5.407 90 25.523 kg
4817200000 Postbladen, briefkaarten e... EU (exclusief Nederland) 2020 juli* 130 9.182 21 1.561 kg
4817200000 Postbladen, briefkaarten e... EU (exclusief Nederland) 2020 augustus* 45 4.118 56 5.264 kg
4817200000 Postbladen, briefkaarten e... EU (exclusief Nederland) 2020 september* 149 10.617 43 7.212 kg
4817200000 Postbladen, briefkaarten e... EU (exclusief Nederland) 2020 oktober* 156 8.898 27 2.810 kg
4817200000 Postbladen, briefkaarten e... EU (exclusief Nederland) 2020 november* 189 11.897 31 2.576 kg
4817200000 Postbladen, briefkaarten e... EU (exclusief Nederland) 2020 december* 161 8.723 52 3.970 kg
4817200000 Postbladen, briefkaarten e... EU (exclusief Nederland) 2021 januari* 90 8.926 35 3.580 kg
4817200000 Postbladen, briefkaarten e... Niet-EU 2020 februari* 83 8.191 6 610 kg
4817200000 Postbladen, briefkaarten e... Niet-EU 2020 maart* 113 13.281 15 1.459 kg
4817200000 Postbladen, briefkaarten e... Niet-EU 2020 april* 70 9.815 2 197 kg
4817200000 Postbladen, briefkaarten e... Niet-EU 2020 mei* 57 5.226 5 533 kg
4817200000 Postbladen, briefkaarten e... Niet-EU 2020 juni* 62 7.072 12 1.171 kg
4817200000 Postbladen, briefkaarten e... Niet-EU 2020 juli* 81 12.837 5 305 kg
4817200000 Postbladen, briefkaarten e... Niet-EU 2020 augustus* 74 9.197 8 1.057 kg
4817200000 Postbladen, briefkaarten e... Niet-EU 2020 september* 100 18.919 3 299 kg
4817200000 Postbladen, briefkaarten e... Niet-EU 2020 oktober* 142 21.331 13 666 kg
4817200000 Postbladen, briefkaarten e... Niet-EU 2020 november* 85 10.970 3 150 kg
4817200000 Postbladen, briefkaarten e... Niet-EU 2020 december* 119 14.655 11 1.585 kg
4817200000 Postbladen, briefkaarten e... Niet-EU 2021 januari* 32 2.618 16 1.123 kg
4907001000 Postzegels, fiscale zegels... Totaal landen 2020 februari* . . . .
4907001000 Postzegels, fiscale zegels... Totaal landen 2020 maart* . . . .
4907001000 Postzegels, fiscale zegels... Totaal landen 2020 april* . . . .
4907001000 Postzegels, fiscale zegels... Totaal landen 2020 mei* . . . .
4907001000 Postzegels, fiscale zegels... Totaal landen 2020 juni* . . . .
4907001000 Postzegels, fiscale zegels... Totaal landen 2020 juli* . . . .
4907001000 Postzegels, fiscale zegels... Totaal landen 2020 augustus* . . . .
4907001000 Postzegels, fiscale zegels... Totaal landen 2020 september* . . . .
4907001000 Postzegels, fiscale zegels... Totaal landen 2020 oktober* . . . .
4907001000 Postzegels, fiscale zegels... Totaal landen 2020 november* . . . .
4907001000 Postzegels, fiscale zegels... Totaal landen 2020 december* . . . .
4907001000 Postzegels, fiscale zegels... Totaal landen 2021 januari* . . . .
4907001000 Postzegels, fiscale zegels... EU (exclusief Nederland) 2020 februari* . . . .
4907001000 Postzegels, fiscale zegels... EU (exclusief Nederland) 2020 maart* . . . .
4907001000 Postzegels, fiscale zegels... EU (exclusief Nederland) 2020 april* . . . .
4907001000 Postzegels, fiscale zegels... EU (exclusief Nederland) 2020 mei* . . . .
4907001000 Postzegels, fiscale zegels... EU (exclusief Nederland) 2020 juni* . . . .
4907001000 Postzegels, fiscale zegels... EU (exclusief Nederland) 2020 juli* . . . .
4907001000 Postzegels, fiscale zegels... EU (exclusief Nederland) 2020 augustus* . . . .
4907001000 Postzegels, fiscale zegels... EU (exclusief Nederland) 2020 september* . . . .
4907001000 Postzegels, fiscale zegels... EU (exclusief Nederland) 2020 oktober* . . . .
4907001000 Postzegels, fiscale zegels... EU (exclusief Nederland) 2020 november* . . . .
4907001000 Postzegels, fiscale zegels... EU (exclusief Nederland) 2020 december* . . . .
4907001000 Postzegels, fiscale zegels... EU (exclusief Nederland) 2021 januari* . . . .
4907001000 Postzegels, fiscale zegels... Niet-EU 2020 februari* . . . .
4907001000 Postzegels, fiscale zegels... Niet-EU 2020 maart* . . . .
4907001000 Postzegels, fiscale zegels... Niet-EU 2020 april* . . . .
4907001000 Postzegels, fiscale zegels... Niet-EU 2020 mei* . . . .
4907001000 Postzegels, fiscale zegels... Niet-EU 2020 juni* . . . .
4907001000 Postzegels, fiscale zegels... Niet-EU 2020 juli* . . . .
4907001000 Postzegels, fiscale zegels... Niet-EU 2020 augustus* . . . .
4907001000 Postzegels, fiscale zegels... Niet-EU 2020 september* . . . .
4907001000 Postzegels, fiscale zegels... Niet-EU 2020 oktober* . . . .
4907001000 Postzegels, fiscale zegels... Niet-EU 2020 november* . . . .
4907001000 Postzegels, fiscale zegels... Niet-EU 2020 december* . . . .
4907001000 Postzegels, fiscale zegels... Niet-EU 2021 januari* . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel "Goederensoorten naar EU, niet-EU van hout, textiel, edelstenen en metaal" vindt u gegevens over de Nederlandse handel in goederen uitgesplitst naar de regio's EU (Europese Unie) en niet-EU. De tabel is ingedeeld naar het meest gedetailleerde goederenniveau van de afdelingen 08 tot en met 154, onderverdeeld in de hoofdstukken 41 tot en met 83 van het Geharmoniseerd Systeem.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2008

Status van de cijfers:
De cijfers over de Internationale handel in goederen kunnen worden aangepast op basis van het beschikbaar komen van nieuw of geactualiseerd bronmateriaal. Hierdoor hebben de cijfers voor een langere periode een voorlopig karakter.

Wijzigingen per 4 juni 2021:
De voorlopige cijfers van de maand januari 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers komen ongeveer een kwartaal na afloop van desbetreffende verslagmaand beschikbaar. Deze voorlopige cijfers worden nog een keer bijgesteld, bij het uitkomen van de definitieve cijfers. De definitieve cijfers komen ongeveer acht maanden na afloop van het verslagjaar beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Invoerwaarde
De waarde van door het buitenland aan ingezetenen geleverde goederen volgens de statistieken van de internationale handel. Bij invoer uit EU-landen is dit de waarde van de goederen inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de Nederlandse grens. Bij invoer uit niet-EU-landen is dit de waarde inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de buitengrens van de Europese Unie.

Toelichting:
De invoer van goederen betreft alle goederen die voor gebruik of verbruik in het economisch vrije verkeer van Nederland zijn gebracht. Dit is het geval wanneer de invoerheffingen en nationale belastingen zijn voldaan.
Tot de invoer van goederen behoren ook:
- tijdelijk ingevoerde goederen die in ons land, in opdracht van een niet-ingezetene, een behandeling ondergaan (actieve loonveredeling);
- goederen uit niet-EU-landen die via een entrepot in het economisch vrije verkeer van Nederland komen;
- ingevoerde goederen die, zonder enige bewerking te hebben ondergaan, weer zijn uitgevoerd (wederuitvoer).
Invoerhoeveelheid
Door het detailniveau van deze tabellen (ca. 9.500 goederensoorten x 250 landen x 12 maanden x hoeveelheden en waarden) kunnen er op het allerlaagste detailniveau inconsistenties voorkomen. Dit geldt vooral voor de in- en uitvoerhoeveelheden (en daarmee ook voor de prijzen die op basis van waarde en hoeveelheid kunnen worden afgeleid).

De hoeveelheid wordt uitgedrukt in de relevante eenheid. Meestal is dit 'kilogram', maar er worden nog 33 andere eenheden gebruikt die voor desbetreffend product relevant zijn. Voorbeelden zijn: stuks, m3, liters, kWh.
Let op! Selecteer bij dit onderwerp ook altijd het onderwerp eenheid van goederensoort.
Uitvoerwaarde
De waarde van de door ingezetenen aan het buitenland geleverde goederen volgens de statistieken van de internationale handel. Dit is de waarde, inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de Nederlandse grens.

Toelichting
Hierbij kan sprake zijn van goederen die in Nederland zijn voortgebracht of vervaardigd, maar ook van aanvankelijk ingevoerde goederen. Tot de uitvoer behoren ook tijdelijk uitgevoerde goederen die in opdracht van een ingezetene in het buitenland een behandeling ondergaan (passieve loonveredeling).
Uitvoerhoeveelheid
Door het detailniveau van deze tabellen (ca. 9.500 goederensoorten x 250 landen x 12 maanden x hoeveelheden en waarden) kunnen er op het allerlaagste detailniveau inconsistenties voorkomen. Dit geldt vooral voor de in- en uitvoerhoeveelheden (en daarmee ook voor de prijzen die op basis van waarde en hoeveelheid kunnen worden afgeleid).

De hoeveelheid wordt uitgedrukt in de relevante eenheid. Meestal is dit 'kilogram', maar er worden nog 33 andere eenheden gebruikt die voor desbetreffend product relevant zijn. Voorbeelden zijn: stuks, m3, liters, kWh.
Let op! Selecteer bij dit onderwerp ook altijd het onderwerp eenheid van goederensoort.
Eenheid van goederensoort
De hoeveelheid wordt uitgedrukt in de eenheid die bij de specifieke goederensoort hoort. Meestal worden de hoeveelheden van de goederensoorten uitgedrukt in termen van 'kilogram', maar er zijn nog 33 andere eenheden die gebruikt worden. Voorbeelden zijn: stuks, m3, liters en kWh.