Research en development; financiering, 1999-2009


Deze tabel bevat gegevens over de herkomst en bestemming van middelen voor het (laten) verrichten van research en development (R&D) door in Nederland gevestigde bedrijven en instellingen.

Bij de bestemming van de middelen worden de verschillende binnenlandse uitvoerders van R&D onderscheiden (bedrijven, instellingen en het Hoger onderwijs). Daarnaast is ook het buitenland als bestemming van R&D-gelden
onderscheiden. De bestemming van middelen van de in Nederland gevestigde bedrijven en instellingen telt uiteindelijk op tot de nationale uitgaven aan R&D (in termen van de Frascati manual: Gross National expenditure on R&D (GNERD)).

Bij de herkomst van R&D-gelden worden de belangrijkste binnenlandse opdrachtgevers onderscheiden, waaronder de rijksoverheid als meer algemene geldverstrekker voor het verrichten van R&D. Ook financiering vanuit het buitenland is apart onderscheiden. De herkomst van middelen telt uiteindelijk op tot de R&D-uitgaven voor met eigen personeel verrichte R&D
in Nederland (in termen van de Frascati manual: Gross domestic expenditure on R&D (GERD)).

Het verschil tussen de R&D-uitgaven van in Nederland gevestige bedrijven en instellingen aan met eigen personeel verrichte R&D en de daadwerkelijke nationale uitgaven aan R&D, is het saldo van de uit het buitenland ontvangen middelen voor het verrichten van R&D én de aan het buitenland verstrekte middelen voor het uitvoeren van R&D.
Voorbeeld: in 1999 bedroegen de totale R&D-uitgaven aan met eigen personeel verrichte R&D in Nederland 7646 mln euro (GERD). De middelen hiervoor waren voor 844 mln euro afkomstig uit het buitenland. Echter, in Nederland gevestigde bedrijven en instellingen besteedden in 1999 ook voor 431 mln euro R&D uit aan het buitenland. De totale nationale uitgaven aan R&D in 1999 bedroegen dus 7646-844+431 = 7234 mln euro (GNERD).

Gegevens beschikbaar vanaf: 1999
De gegevens worden eens in de twee jaar samengesteld (voor de oneven jaren).

Status van de cijfers:
De cijfers zijn definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet per 28-5-2013 en voortgezet als "Research and development; financiering uitgaven per sector van uitvoering". Zie ook paragraaf 3.

Research en development; financiering, 1999-2009

Herkomst middelen Perioden Bestemming middelenR&D verricht met eigen personeelTotaal (mln euro) Bestemming middelenR&D verricht met eigen personeelDoor bedrijven (mln euro) Bestemming middelenR&D verricht met eigen personeelDoor instellingen (mln euro) Bestemming middelenR&D verricht met eigen personeelDoor Hoger onderwijsinstellingen (mln euro) Bestemming middelenR&D uitbesteed aan het buitenland (mln euro) Nationale uitgaven aan R&D (mln euro)
Herkomst totaal 2009 10.408 4.900 1.327 4.181 926 10.205
Bedrijven 2009 4.699 3.925 430 344 905 5.604
Overheid 2009 4.117 183 693 3.241 21 4.138
Hoger onderwijsinstellingen 2009 30 7 23 0 0 30
Private non-profitorganisaties 2009 432 3 36 393 0 432
Buitenland 2009 1.129 781 145 203
Bron: CBS.
Verklaring van tekens