Overheid; sociale uitkeringen 1987 - 2013


Deze tabel bevat gegevens over de sociale uitkeringen door de overheid. De gebruikte begrippen sluiten aan bij de Nationale rekeningen. De Nationale rekeningen zijn gebaseerd op de internationale definities van het Europees Systeem van Rekeningen (ESR 1995). Om de toegankelijkheid van de tabel te verhogen, worden in sommige gevallen gangbare omschrijvingen van inkomsten- en uitgavencategorieën gebruikt in plaats van de termen uit de Nationale rekeningen. De betreffende Nationale rekeningen-term wordt dan in de toelichting vermeld. De gepresenteerde gegevens sluiten aan bij de publicaties over de Nationale rekeningen.

Gegevens beschikbaar vanaf:
Jaarcijfers van 1987 tot en met 2013, kwartaalcijfers van 2002 tot en met 2013.

Status van de cijfers:
De cijfers vanaf 1987 in deze tabel zijn definitief. De meest recente jaren en kwartalen hebben nog een (nader) voorlopig karakter. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 25 juni 2014:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door Overheid; sociale uitkeringen. Zie paragraaf 3.

Overheid; sociale uitkeringen 1987 - 2013

Perioden Totaal sociale uitkeringenTotaal uitkeringen in geld en natura (mln euro) Totaal sociale uitkeringenTotaal wettelijke sociale uitkeringenWett. soc. uitkeringen in geld en natura (mln euro) Totaal sociale uitkeringenTotaal wettelijke sociale uitkeringenAlg. Arbeidsongeschiktheidswet (AAW) (mln euro) Totaal sociale uitkeringenTotaal wettelijke sociale uitkeringenWet op de Arbeidsongeschiktheid (WAO) (mln euro) Totaal sociale uitkeringenTotaal wettelijke sociale uitkeringenWerk en Inkomen Arbeidsvermogen (WIA) (mln euro) Totaal sociale uitkeringenTotaal wettelijke sociale uitkeringenWet Arbeidsongeschiktheid Zelfst. (WAZ) (mln euro) Totaal sociale uitkeringenTotaal wettelijke sociale uitkeringenWet Arbeid en Zorg (WAZO) (mln euro) Totaal sociale uitkeringenTotaal wettelijke sociale uitkeringenWerkloosheidswet (WW) (mln euro) Totaal sociale uitkeringenTotaal wettelijke sociale uitkeringenZiektewet (ZW-vangnet) (mln euro) Totaal sociale uitkeringenTotaal wettelijke sociale uitkeringenZiektewet (ZW) (mln euro) Totaal sociale uitkeringenTotaal wettelijke sociale uitkeringenAlgemene Ouderdomswet (AOW) (mln euro) Totaal sociale uitkeringenTotaal wettelijke sociale uitkeringenAlgemene Nabestaandenwet (ANW/AWW) (mln euro) Totaal sociale uitkeringenTotaal wettelijke sociale uitkeringenAlgemene Kinderbijslagwet (AKW) (mln euro) Totaal sociale uitkeringenTotaal wettelijke sociale uitkeringenZiekenfondswet-verplicht (ZFW-vp) (mln euro) Totaal sociale uitkeringenTotaal wettelijke sociale uitkeringenZorgverzekeringswet (ZVW) (mln euro) Totaal sociale uitkeringenTotaal wettelijke sociale uitkeringenAlgemene Wet Bijzondere Ziektekn (AWBZ) (mln euro) Totaal sociale uitkeringenTotaal voorzieningenVoorzieningen in geld en natura (mln euro) Totaal sociale uitkeringenTotaal voorzieningenUitkeringen oorlogsslachtoffers (mln euro) Totaal sociale uitkeringenTotaal voorzieningenWet arbeidsong. jonggehandic. (Wajong) (mln euro) Totaal sociale uitkeringenTotaal voorzieningenInkomensvoorz. Ouderen (IOAW/IOAZ) (mln euro) Totaal sociale uitkeringenTotaal voorzieningenAlgemene Kinderbijslagwet (AKW) (mln euro) Totaal sociale uitkeringenTotaal voorzieningenStudiebeurzen (mln euro) Totaal sociale uitkeringenTotaal voorzieningenPremies koopwoningen (mln euro) Totaal sociale uitkeringenTotaal voorzieningenWet Werk en Bijstand (ABW/WWB) (mln euro) Totaal sociale uitkeringenTotaal voorzieningenAanv. Inkomensvoorziening Ouderen (AIO) (mln euro) Totaal sociale uitkeringenTotaal voorzieningenWet Investeren in Jongeren (WIJ) (mln euro) Totaal sociale uitkeringenTotaal voorzieningenToeslagenwet (TW) (mln euro) Totaal sociale uitkeringenTotaal voorzieningenZorgtoeslag (mln euro) Totaal sociale uitkeringenTotaal voorzieningenTegemoetkoming AOW/ANW'ers (mln euro) Totaal sociale uitkeringenTotaal voorzieningenKindgebonden budget (mln euro) Totaal sociale uitkeringenTotaal voorzieningenTegemoetkoming Buitengew. Uitgaven (TBU) (mln euro) Totaal sociale uitkeringenTotaal voorzieningenWet Werkloosheidsvoorziening (WWV) (mln euro) Totaal sociale uitkeringenTotaal voorzieningenFlexibele uittredingsregelingen (mln euro) Totaal sociale uitkeringenTotaal voorzieningenWet Voorzieningen Gehandicapten (WVG) (mln euro) Totaal sociale uitkeringenTotaal voorzieningenWet Maatsch.Ondersteuning (WMO) (mln euro) Totaal sociale uitkeringenTotaal voorzieningenIndividuele huursubsidies (IHS) (mln euro) Totaal sociale uitkeringenTotaal voorzieningenOV-jaarkaart studerenden (mln euro) Totaal sociale uitkeringenTotaal voorzieningenRechtsbijstand (mln euro) Totaal sociale uitkeringenTotaal voorzieningenBijdrage onderwijs in ac. ziekenhuizen (mln euro) Totaal sociale uitkeringenTotaal voorzieningenKinderopvang (mln euro) Totaal sociale uitkeringenTotaal voorzieningenLeerlingenvervoer (mln euro) Totaal sociale uitkeringenTotaal voorzieningenRegeling Spec.Uitk. Jeugdgezondheidszorg (mln euro) Totaal sociale uitkeringenTotaal voorzieningenBejaardenoorden (mln euro) Totaal sociale uitkeringenTotaal voorzieningenReïntegratiefonds (REA) (mln euro) Totaal sociale uitkeringenTotaal voorzieningenGezinsverzorging Gezinshulp (GG) (mln euro) Totaal sociale uitkeringenTotaal voorzieningenBijdragen asielzoekers en minderheden (mln euro) Totaal sociale uitkeringenTotaal voorzieningenSchoolboeken (mln euro) Totaal sociale uitkeringenTotaal voorzieningenOverig (mln euro) Sociale uitkeringen in geldTotaal sociale uitkeringen in geld (mln euro) Sociale uitkeringen in geldWettelijk sociale uitkeringen in geldTotaal wettelijke sociale uitk. in geld (mln euro) Wettelijk sociale uitkeringen in geldAlgemeen ArbeidsongeschiktheidsfondsAlg. Arbeidsongeschiktheidswet (AAW) (mln euro) Wettelijk sociale uitkeringen in geldArbeidsongeschiktheidsfondsTotaal Arbeidsongeschiktheidsfonds (mln euro) Wettelijk sociale uitkeringen in geldArbeidsongeschiktheidsfondsWet op de Arbeidsongeschiktheid (WAO) (mln euro) Wettelijk sociale uitkeringen in geldArbeidsongeschiktheidsfondsWerk en Inkomen Arbeidsvermogen (WIA) (mln euro) Wettelijk sociale uitkeringen in geldArbeidsongeschiktheidsfondsWet Arbeidsongeschiktheid Zelfst. (WAZ) (mln euro) Wettelijk sociale uitkeringen in geldArbeidsongeschiktheidsfondsWet Arbeid en Zorg (WAZO) (mln euro) Wettelijk sociale uitkeringen in geldWerkhervattingskasWerk en Inkomen Arbeidsvermogen (WIA) (mln euro) Wettelijk sociale uitkeringen in geldArbeidsongeschiktheidskasWet op de Arbeidsongeschiktheid (WAO) (mln euro) Wettelijk sociale uitkeringen in geldArbeidsongeschiktheidsfonds Zelfst.Wet Arbeidsongeschiktheid Zelfst. (WAZ) (mln euro) Wettelijk sociale uitkeringen in geldAlgemeen WerkloosheidsfondsTotaal Algemeen Werkloosheidsfonds (mln euro) Wettelijk sociale uitkeringen in geldAlgemeen WerkloosheidsfondsWerkloosheidswet (WW) (mln euro) Wettelijk sociale uitkeringen in geldAlgemeen WerkloosheidsfondsZiektewet (ZW-vangnet) (mln euro) Wettelijk sociale uitkeringen in geldAlgemeen WerkloosheidsfondsWet Arbeid en Zorg (WAZO) (mln euro) Wettelijk sociale uitkeringen in geldSectorfondsenTotaal Sectorfondsen (mln euro) Wettelijk sociale uitkeringen in geldSectorfondsenWerkloosheidswet (WW) (mln euro) Wettelijk sociale uitkeringen in geldSectorfondsenWerk en Inkomen Arbeidsvermogen (WIA) (mln euro) Wettelijk sociale uitkeringen in geldSectorfondsenZiektewet (ZW-vangnet) (mln euro) Wettelijk sociale uitkeringen in geldUitvoeringsfonds voor de OverheidTotaal Uitvoeringsfonds voor de Overheid (mln euro) Wettelijk sociale uitkeringen in geldUitvoeringsfonds voor de OverheidWerkloosheidswet (WW) (mln euro) Wettelijk sociale uitkeringen in geldUitvoeringsfonds voor de OverheidWerk en Inkomen Arbeidsvermogen (WIA) (mln euro) Wettelijk sociale uitkeringen in geldUitvoeringsfonds voor de OverheidZiektewet (ZW-vangnet) (mln euro) Wettelijk sociale uitkeringen in geldUitvoeringsfonds voor de OverheidWet Arbeid en Zorg (WAZO) (mln euro) Wettelijk sociale uitkeringen in geldZiekengeldkassenZiektewet (ZW) (mln euro) Wettelijk sociale uitkeringen in geldAlgemeen OuderdomsfondsAlgemene Ouderdomswet (AOW) (mln euro) Wettelijk sociale uitkeringen in geldAlgemeen NabestaandenfondsAlgemene Nabestaandenwet (ANW/AWW) (mln euro) Wettelijk sociale uitkeringen in geldAlgemeen KinderbijslagfondsAlgemene Kinderbijslagwet (AKW) (mln euro) Sociale uitkeringen in geldSociale voorzieningen in geldTotaal sociale voorzieningen in geld (mln euro) Sociale uitkeringen in geldSociale voorzieningen in geldUitkeringen oorlogsslachtoffers (mln euro) Sociale uitkeringen in geldSociale voorzieningen in geldWet arbeidsong. jonggehandic. (Wajong) (mln euro) Sociale uitkeringen in geldSociale voorzieningen in geldInkomensvoorz. Ouderen (IOAW/IOAZ) (mln euro) Sociale uitkeringen in geldSociale voorzieningen in geldAlgemene Kinderbijslagwet (AKW) (mln euro) Sociale uitkeringen in geldSociale voorzieningen in geldStudiebeurzen (mln euro) Sociale uitkeringen in geldSociale voorzieningen in geldPremies koopwoningen (mln euro) Sociale uitkeringen in geldSociale voorzieningen in geldWet Werk en Bijstand (WWB/ABW) (mln euro) Sociale uitkeringen in geldSociale voorzieningen in geldAanv. Inkomensvoorziening Ouderen (AIO) (mln euro) Sociale uitkeringen in geldSociale voorzieningen in geldWet Investeren in Jongeren (WIJ) (mln euro) Sociale uitkeringen in geldSociale voorzieningen in geldToeslagenwet (TW) (mln euro) Sociale uitkeringen in geldSociale voorzieningen in geldZorgtoeslag (mln euro) Sociale uitkeringen in geldSociale voorzieningen in geldTegemoetkoming AOW/ANW'ers (mln euro) Sociale uitkeringen in geldSociale voorzieningen in geldKindgebonden budget (mln euro) Sociale uitkeringen in geldSociale voorzieningen in geldTegemoetkoming Buitengew. Uitgaven (TBU) (mln euro) Sociale uitkeringen in geldSociale voorzieningen in geldWet Werkloosheidsvoorziening (WWV) (mln euro) Sociale uitkeringen in geldSociale voorzieningen in geldFlexibele uittredingsregelingen (mln euro) Sociale uitkeringen in geldSociale voorzieningen in geldOverig (mln euro) Sociale uitkeringen in naturaTotaal sociale uitkeringen in natura (mln euro) Sociale uitkeringen in naturaWettelijk sociale uitkeringen in naturaTotaal wettelijk sociale uitk. in natura (mln euro) Wettelijk sociale uitkeringen in naturaAlgemeen ArbeidsongeschiktheidsfondsAlg. Arbeidsongeschiktheidswet (AAW) (mln euro) Wettelijk sociale uitkeringen in naturaAlgemene kasZiekenfondswet-verplicht (ZFW-vp) (mln euro) Wettelijk sociale uitkeringen in naturaZorgverzekeringsfondsZorgverzekeringswet (ZVW) (mln euro) Wettelijk sociale uitkeringen in naturaAlgemeen Fonds Bijzondere ZiektekostenAlgemene Wet Bijzondere Ziektekn (AWBZ) (mln euro)
1990 57.042 43.316 5.683 3.359 1.867 4.220 13.352 1.895 6.750 6.190 13.726 345 200 2.764 1.788 381 4.959 254 50 286 761 9 100 248 62 1.204 29 286 41.229 29.986 5.293 3.359 3.359 1.555 1.555 312 312 4.220 13.352 1.895 11.243 345 200 2.764 1.788 381 4.925 254 50 286 250 15.813 13.330 390 6.750 6.190
1995 65.285 50.684 5.735 3.290 4.240 1.874 15.180 2.090 7.039 11.236 14.601 349 232 2.955 1.338 264 4.713 300 17 454 924 353 163 412 56 91 1.524 211 245 42.624 32.329 5.655 3.290 3.290 3.705 3.705 535 535 1.874 15.180 2.090 10.295 349 232 2.955 1.338 264 4.622 300 17 218 22.661 18.355 80 7.039 11.236
2000 72.132 58.180 8.684 469 3.268 19.098 1.498 12.220 12.943 13.952 356 1.024 270 2.911 770 83 4.097 289 652 1.462 313 206 397 300 98 221 127 376 42.947 33.017 7.039 7.039 1.645 469 2.339 2.339 929 929 19.098 1.498 9.930 356 1.024 270 2.911 770 83 3.890 289 337 29.185 25.163 12.220 12.943
2005 92.638 76.432 8.709 474 658 4.375 1.075 23.369 1.367 16.697 19.708 16.206 353 1.419 171 3.191 792 26 4.567 331 252 821 1.686 188 340 504 569 164 187 190 32 423 51.208 40.027 7.104 6.630 474 2.079 4.092 2.922 636 534 1.619 1.235 384 397 218 55 124 23.369 1.367 11.181 353 1.419 171 3.191 792 26 4.330 331 252 316 41.430 36.405 16.697 19.708
2010 131.051 102.200 7.187 1.502 296 916 4.547 1.748 28.618 1.065 33.933 22.388 28.851 326 2.230 152 3.371 473 28 4.380 202 270 799 3.835 1.178 896 303 2.486 2.213 114 416 557 2.946 214 238 2 61 311 850 64.682 45.879 8.266 7.166 766 296 38 364 21 3.994 2.400 911 683 3.062 1.936 372 754 489 211 0 83 195 28.618 1.065 18.803 326 2.230 152 3.371 473 28 4.007 202 270 799 3.835 1.178 896 303 733 66.369 56.321 33.933 22.388
2012* 139.988 110.462 6.152 2.200 242 948 5.233 1.961 31.415 844 35.572 25.895 29.526 293 2.515 197 3.236 454 38 4.575 200 452 845 4.589 1.124 911 71 2.290 2.288 106 430 581 2.393 208 307 35 322 1.066 69.079 48.995 7.801 6.152 1.360 242 47 388 4.604 2.770 1.107 727 3.371 2.187 430 754 572 276 22 100 174 31.415 844 20.084 293 2.515 197 3.236 454 38 4.213 200 452 845 4.589 1.124 911 71 946 70.909 61.467 35.572 25.895
2013 1e kwartaal* 34.640 27.302 1.332 614 50 200 1.509 433 7.391 180 9.080 6.513 7.338 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.767 11.709 1.774 1.332 381 50 11 90 1.141 747 242 152 1.000 693 136 171 133 69 7 20 37 7.391 180 5.058 . . . . . . . . . . . . . . . 17.873 15.593 9.080 6.513
2013 2e kwartaal* 38.193 30.373 1.744 775 66 274 2.006 578 9.492 222 9.080 6.136 7.820 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.729 15.157 2.322 1.744 498 66 14 95 1.580 1.035 335 210 1.269 879 173 217 177 92 9 26 50 9.492 222 5.572 . . . . . . . . . . . . . . . 17.464 15.216 9.080 6.136
2013 3e kwartaal* 35.112 27.507 1.317 596 50 231 1.603 466 7.997 167 8.824 6.256 7.605 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.623 12.427 1.754 1.317 376 50 11 82 1.321 865 280 176 951 658 130 163 155 80 8 23 44 7.997 167 5.196 . . . . . . . . . . . . . . . 17.489 15.080 8.824 6.256
2013 4e kwartaal* 35.488 27.882 1.295 619 49 236 1.589 463 7.837 143 9.270 6.381 7.606 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.787 12.231 1.728 1.295 373 49 11 116 1.357 889 287 181 895 620 122 153 155 80 8 23 44 7.837 143 5.556 . . . . . . . . . . . . . . . 17.701 15.651 9.270 6.381
2013* 143.433 113.064 5.688 2.604 215 941 6.707 1.940 32.717 712 36.254 25.286 30.369 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72.906 51.524 7.578 5.688 1.628 215 47 383 5.399 3.536 1.144 719 4.115 2.850 561 704 620 321 32 92 175 32.717 712 21.382 . . . . . . . . . . . . . . . 70.527 61.540 36.254 25.286
Bron: CBS.
Verklaring van tekens