Caribisch Nederland; minimumuurloon voor 16 jaar en ouder, 2009-2016

Caribisch Nederland; minimumuurloon voor 16 jaar en ouder, 2009-2016

Leeftijd Caribisch Nederland Perioden Minimumuurloon Caribisch Nederland (USD)
16 tot 18 jaar Bonaire 2009 2,62
16 tot 18 jaar Bonaire 2010 2,62
16 tot 18 jaar Bonaire 2011 2,73
16 tot 18 jaar Bonaire 2012 2,89
16 tot 18 jaar Bonaire 2013 2,96
16 tot 18 jaar Bonaire 2014 3,01
16 tot 18 jaar Bonaire 2015 3,06
16 tot 18 jaar Bonaire 2016 3,06
16 tot 18 jaar Sint-Eustatius 2009 2,16
16 tot 18 jaar Sint-Eustatius 2010 2,16
16 tot 18 jaar Sint-Eustatius 2011 2,73
16 tot 18 jaar Sint-Eustatius 2012 3,04
16 tot 18 jaar Sint-Eustatius 2013 3,18
16 tot 18 jaar Sint-Eustatius 2014 3,23
16 tot 18 jaar Sint-Eustatius 2015 3,34
16 tot 18 jaar Sint-Eustatius 2016 3,46
16 tot 18 jaar Saba 2009 2,28
16 tot 18 jaar Saba 2010 2,33
16 tot 18 jaar Saba 2011 2,73
16 tot 18 jaar Saba 2012 2,91
16 tot 18 jaar Saba 2013 3,00
16 tot 18 jaar Saba 2014 3,22
16 tot 18 jaar Saba 2015 3,31
16 tot 18 jaar Saba 2016 3,49
18 jaar Bonaire 2009 3,02
18 jaar Bonaire 2010 3,02
18 jaar Bonaire 2011 3,15
18 jaar Bonaire 2012 3,34
18 jaar Bonaire 2013 3,41
18 jaar Bonaire 2014 3,47
18 jaar Bonaire 2015 3,53
18 jaar Bonaire 2016 3,53
18 jaar Sint-Eustatius 2009 2,49
18 jaar Sint-Eustatius 2010 2,49
18 jaar Sint-Eustatius 2011 3,15
18 jaar Sint-Eustatius 2012 3,50
18 jaar Sint-Eustatius 2013 3,67
18 jaar Sint-Eustatius 2014 3,73
18 jaar Sint-Eustatius 2015 3,86
18 jaar Sint-Eustatius 2016 3,99
18 jaar Saba 2009 2,63
18 jaar Saba 2010 2,69
18 jaar Saba 2011 3,15
18 jaar Saba 2012 3,36
18 jaar Saba 2013 3,46
18 jaar Saba 2014 3,72
18 jaar Saba 2015 3,82
18 jaar Saba 2016 4,03
19 jaar Bonaire 2009 3,42
19 jaar Bonaire 2010 3,42
19 jaar Bonaire 2011 3,57
19 jaar Bonaire 2012 3,78
19 jaar Bonaire 2013 3,87
19 jaar Bonaire 2014 3,94
19 jaar Bonaire 2015 4,00
19 jaar Bonaire 2016 4,00
19 jaar Sint-Eustatius 2009 2,83
19 jaar Sint-Eustatius 2010 2,83
19 jaar Sint-Eustatius 2011 3,57
19 jaar Sint-Eustatius 2012 3,97
19 jaar Sint-Eustatius 2013 4,16
19 jaar Sint-Eustatius 2014 4,22
19 jaar Sint-Eustatius 2015 4,37
19 jaar Sint-Eustatius 2016 4,52
19 jaar Saba 2009 2,98
19 jaar Saba 2010 3,04
19 jaar Saba 2011 3,57
19 jaar Saba 2012 3,81
19 jaar Saba 2013 3,92
19 jaar Saba 2014 4,22
19 jaar Saba 2015 4,33
19 jaar Saba 2016 4,57
20 jaar Bonaire 2009 3,63
20 jaar Bonaire 2010 3,63
20 jaar Bonaire 2011 3,78
20 jaar Bonaire 2012 4,00
20 jaar Bonaire 2013 4,10
20 jaar Bonaire 2014 4,17
20 jaar Bonaire 2015 4,23
20 jaar Bonaire 2016 4,23
20 jaar Sint-Eustatius 2009 2,99
20 jaar Sint-Eustatius 2010 2,99
20 jaar Sint-Eustatius 2011 3,78
20 jaar Sint-Eustatius 2012 4,20
20 jaar Sint-Eustatius 2013 4,40
20 jaar Sint-Eustatius 2014 4,47
20 jaar Sint-Eustatius 2015 4,63
20 jaar Sint-Eustatius 2016 4,79
20 jaar Saba 2009 3,15
20 jaar Saba 2010 3,22
20 jaar Saba 2011 3,78
20 jaar Saba 2012 4,03
20 jaar Saba 2013 4,15
20 jaar Saba 2014 4,46
20 jaar Saba 2015 4,58
20 jaar Saba 2016 4,84
21 jaar of ouder Bonaire 2009 4,03
21 jaar of ouder Bonaire 2010 4,03
21 jaar of ouder Bonaire 2011 4,20
21 jaar of ouder Bonaire 2012 4,45
21 jaar of ouder Bonaire 2013 4,55
21 jaar of ouder Bonaire 2014 4,63
21 jaar of ouder Bonaire 2015 4,70
21 jaar of ouder Bonaire 2016 4,70
21 jaar of ouder Sint-Eustatius 2009 3,32
21 jaar of ouder Sint-Eustatius 2010 3,32
21 jaar of ouder Sint-Eustatius 2011 4,20
21 jaar of ouder Sint-Eustatius 2012 4,67
21 jaar of ouder Sint-Eustatius 2013 4,89
21 jaar of ouder Sint-Eustatius 2014 4,97
21 jaar of ouder Sint-Eustatius 2015 5,14
21 jaar of ouder Sint-Eustatius 2016 5,32
21 jaar of ouder Saba 2009 3,50
21 jaar of ouder Saba 2010 3,58
21 jaar of ouder Saba 2011 4,20
21 jaar of ouder Saba 2012 4,48
21 jaar of ouder Saba 2013 4,61
21 jaar of ouder Saba 2014 4,96
21 jaar of ouder Saba 2015 5,09
21 jaar of ouder Saba 2016 5,37
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft de minimumuurlonen op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba (Caribisch Nederland).

Gegevens beschikbaar vanaf: 2009

Status van de cijfers:
Alle cijfers van 2009 tot met 2016 zijn definitief.

Wijzigingen per 27 oktober 2017:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Het CBS publiceert geen nieuwe cijfers over de minimumlonen van Caribisch Nederland.
Meer over minimumloonbedragen, zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Minimumuurloon Caribisch Nederland
Onder loon in het Caribisch Nederland (Bonaire, Sint-Eustatius, Saba) wordt verstaan de gelijke inkomsten die een vast bestanddeel van het inkomen uit hoofde van een dienstbetrekking van een werknemer vormen met uitzondering van:
a. verdiensten uit overwerk;
b. vakantiebijslagen;
c. winstuitkeringen;
d. uitkeringen bij bijzondere gelegenheden;
e. uitkeringen ingevolge aanspraken om na verloop van tijd of onder een voorwaarde één of meer uitkeringen te ontvangen;
f. vergoedingen voor zover zij geacht kunnen worden te strekken tot bestrijding van noodzakelijke kosten, die de werknemer in verband met zijn dienstbetrekking heeft te maken;
g. bijzondere vergoedingen voor kostwinners en gezinshoofden.