Conjunctuurenquête Nederland; regio, maand


Het doel van deze tabel is het verschaffen van actuele informatie over de meningen van Nederlandse ondernemers over de realisaties, verwachtingen en oordelen met betrekking tot hun onderneming. Het gaat om bedrijven uit de dienstverlening, detailhandel en de industrie. De Conjunctuurenquête maakt het mogelijk om in een vroeg stadium omslagen in het optimisme of pessimisme te signaleren. Dit zodat vroegtijdig een indicatie van een mogelijke trendwijziging van de economische activiteiten van het Nederlandse bedrijfsleven beschikbaar is. De vragen die aan de ondernemers zijn voorgelegd betreffen ondermeer de productie, omzet, prijzen, orders, voorraden, investeringen, concurrentiepositie, economisch klimaat, personeelsomvang en de door de ondernemers ondervonden belemmeringen. Bij de beantwoording van de vragen die betrekking hebben op ontwikkelingen in de afgelopen drie maanden en op verwachtingen voor de komende drie maanden wordt aan de ondernemers gevraagd daarbij een vergelijking te maken met de daaraan voorafgaande periode van drie maanden.
Deze publicatie komt tot stand met de medefinanciering door de Europese Commissie.

Status van de cijfers:
Alle gepubliceerde cijfers zijn definitief.

Gegevens over de sector dienstverlening zijn beschikbaar vanaf april 1992
Gegevens over de sector detailhandel zijn beschikbaar vanaf mei 2008
Gegevens over de sector industrie zijn beschikbaar vanaf februari 1989

Wijziging per 30 juli 2020:
De cijfers van juli 2020 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De uitkomsten over de maand augustus 2020 verschijnen naar verwachting op 28 augustus 2020.

Conjunctuurenquête Nederland; regio, maand

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Regio's Perioden Omzet en prijzenOmzet komende 3 maandenSaldo omzet komende 3 maanden (%) Omzet en prijzenVerkoopprijzen/tarieven komende 3 mndSaldo verkoopprijzen/t. komende 3 mnd (%) Opdrachten/ordersWaarde te plaatsen orders komende 3 mndSaldo inkoop orders komende 3 mnd (%) PersoneelssterktePersoneelssterkte komende 3 maandenSaldo personeelssterkte komende 3 mnd (%) Economisch klimaatEconomisch klimaat komende 3 maandenSaldo economisch klimaat komende 3 mnd (%)
63 Diensten op het gebied van informatie Nederland 2019 augustus 22,5 0,4 8,1 26,6 7,0
63 Diensten op het gebied van informatie Nederland 2019 september 20,0 7,7 11,8 28,7 5,5
63 Diensten op het gebied van informatie Nederland 2019 oktober 21,8 8,1 9,1 11,6 11,0
63 Diensten op het gebied van informatie Nederland 2019 november 23,5 11,7 12,2 22,7 3,7
63 Diensten op het gebied van informatie Nederland 2019 december 17,4 13,9 6,6 26,9 -0,8
63 Diensten op het gebied van informatie Nederland 2020 januari 44,7 18,6 13,0 49,2 13,3
63 Diensten op het gebied van informatie Nederland 2020 februari 28,9 1,7 12,8 33,9 18,8
63 Diensten op het gebied van informatie Nederland 2020 maart 27,3 -4,8 18,0 42,8 4,4
63 Diensten op het gebied van informatie Nederland 2020 april -25,6 -5,5 -15,4 -1,4 -53,3
63 Diensten op het gebied van informatie Nederland 2020 mei -5,5 -6,3 -11,1 14,9 -15,7
63 Diensten op het gebied van informatie Nederland 2020 juni -14,7 -6,3 -5,2 28,7 -13,8
63 Diensten op het gebied van informatie Nederland 2020 juli 11,4 -14,9 4,1 10,7 -6,4
63 Diensten op het gebied van informatie Noord-Nederland (LD) 2019 augustus . . . . .
63 Diensten op het gebied van informatie Noord-Nederland (LD) 2019 september . . . . .
63 Diensten op het gebied van informatie Noord-Nederland (LD) 2019 oktober . . . . .
63 Diensten op het gebied van informatie Noord-Nederland (LD) 2019 november . . . . .
63 Diensten op het gebied van informatie Noord-Nederland (LD) 2019 december . . . . .
63 Diensten op het gebied van informatie Noord-Nederland (LD) 2020 januari . . . . .
63 Diensten op het gebied van informatie Noord-Nederland (LD) 2020 februari . . . . .
63 Diensten op het gebied van informatie Noord-Nederland (LD) 2020 maart . . . . .
63 Diensten op het gebied van informatie Noord-Nederland (LD) 2020 april . . . . .
63 Diensten op het gebied van informatie Noord-Nederland (LD) 2020 mei . . . . .
63 Diensten op het gebied van informatie Noord-Nederland (LD) 2020 juni . . . . .
63 Diensten op het gebied van informatie Noord-Nederland (LD) 2020 juli . . . . .
63 Diensten op het gebied van informatie Oost-Nederland (LD) 2019 augustus . . . . .
63 Diensten op het gebied van informatie Oost-Nederland (LD) 2019 september . . . . .
63 Diensten op het gebied van informatie Oost-Nederland (LD) 2019 oktober . . . . .
63 Diensten op het gebied van informatie Oost-Nederland (LD) 2019 november . . . . .
63 Diensten op het gebied van informatie Oost-Nederland (LD) 2019 december . . . . .
63 Diensten op het gebied van informatie Oost-Nederland (LD) 2020 januari . . . . .
63 Diensten op het gebied van informatie Oost-Nederland (LD) 2020 februari . . . . .
63 Diensten op het gebied van informatie Oost-Nederland (LD) 2020 maart . . . . .
63 Diensten op het gebied van informatie Oost-Nederland (LD) 2020 april . . . . .
63 Diensten op het gebied van informatie Oost-Nederland (LD) 2020 mei . . . . .
63 Diensten op het gebied van informatie Oost-Nederland (LD) 2020 juni . . . . .
63 Diensten op het gebied van informatie Oost-Nederland (LD) 2020 juli . . . . .
63 Diensten op het gebied van informatie West-Nederland (LD) 2019 augustus . . . . .
63 Diensten op het gebied van informatie West-Nederland (LD) 2019 september . . . . .
63 Diensten op het gebied van informatie West-Nederland (LD) 2019 oktober . . . . .
63 Diensten op het gebied van informatie West-Nederland (LD) 2019 november . . . . .
63 Diensten op het gebied van informatie West-Nederland (LD) 2019 december . . . . .
63 Diensten op het gebied van informatie West-Nederland (LD) 2020 januari . . . . .
63 Diensten op het gebied van informatie West-Nederland (LD) 2020 februari . . . . .
63 Diensten op het gebied van informatie West-Nederland (LD) 2020 maart . . . . .
63 Diensten op het gebied van informatie West-Nederland (LD) 2020 april . . . . .
63 Diensten op het gebied van informatie West-Nederland (LD) 2020 mei . . . . .
63 Diensten op het gebied van informatie West-Nederland (LD) 2020 juni . . . . .
63 Diensten op het gebied van informatie West-Nederland (LD) 2020 juli . . . . .
63 Diensten op het gebied van informatie Zuid-Nederland (LD) 2019 augustus . . . . .
63 Diensten op het gebied van informatie Zuid-Nederland (LD) 2019 september . . . . .
63 Diensten op het gebied van informatie Zuid-Nederland (LD) 2019 oktober . . . . .
63 Diensten op het gebied van informatie Zuid-Nederland (LD) 2019 november . . . . .
63 Diensten op het gebied van informatie Zuid-Nederland (LD) 2019 december . . . . .
63 Diensten op het gebied van informatie Zuid-Nederland (LD) 2020 januari . . . . .
63 Diensten op het gebied van informatie Zuid-Nederland (LD) 2020 februari . . . . .
63 Diensten op het gebied van informatie Zuid-Nederland (LD) 2020 maart . . . . .
63 Diensten op het gebied van informatie Zuid-Nederland (LD) 2020 april . . . . .
63 Diensten op het gebied van informatie Zuid-Nederland (LD) 2020 mei . . . . .
63 Diensten op het gebied van informatie Zuid-Nederland (LD) 2020 juni . . . . .
63 Diensten op het gebied van informatie Zuid-Nederland (LD) 2020 juli . . . . .
63 Diensten op het gebied van informatie Groningen (PV) 2019 augustus . . . . .
63 Diensten op het gebied van informatie Groningen (PV) 2019 september . . . . .
63 Diensten op het gebied van informatie Groningen (PV) 2019 oktober . . . . .
63 Diensten op het gebied van informatie Groningen (PV) 2019 november . . . . .
63 Diensten op het gebied van informatie Groningen (PV) 2019 december . . . . .
63 Diensten op het gebied van informatie Groningen (PV) 2020 januari . . . . .
63 Diensten op het gebied van informatie Groningen (PV) 2020 februari . . . . .
63 Diensten op het gebied van informatie Groningen (PV) 2020 maart . . . . .
63 Diensten op het gebied van informatie Groningen (PV) 2020 april . . . . .
63 Diensten op het gebied van informatie Groningen (PV) 2020 mei . . . . .
63 Diensten op het gebied van informatie Groningen (PV) 2020 juni . . . . .
63 Diensten op het gebied van informatie Groningen (PV) 2020 juli . . . . .
63 Diensten op het gebied van informatie Friesland (PV) 2019 augustus . . . . .
63 Diensten op het gebied van informatie Friesland (PV) 2019 september . . . . .
63 Diensten op het gebied van informatie Friesland (PV) 2019 oktober . . . . .
63 Diensten op het gebied van informatie Friesland (PV) 2019 november . . . . .
63 Diensten op het gebied van informatie Friesland (PV) 2019 december . . . . .
63 Diensten op het gebied van informatie Friesland (PV) 2020 januari . . . . .
63 Diensten op het gebied van informatie Friesland (PV) 2020 februari . . . . .
63 Diensten op het gebied van informatie Friesland (PV) 2020 maart . . . . .
63 Diensten op het gebied van informatie Friesland (PV) 2020 april . . . . .
63 Diensten op het gebied van informatie Friesland (PV) 2020 mei . . . . .
63 Diensten op het gebied van informatie Friesland (PV) 2020 juni . . . . .
63 Diensten op het gebied van informatie Friesland (PV) 2020 juli . . . . .
63 Diensten op het gebied van informatie Drenthe (PV) 2019 augustus . . . . .
63 Diensten op het gebied van informatie Drenthe (PV) 2019 september . . . . .
63 Diensten op het gebied van informatie Drenthe (PV) 2019 oktober . . . . .
63 Diensten op het gebied van informatie Drenthe (PV) 2019 november . . . . .
63 Diensten op het gebied van informatie Drenthe (PV) 2019 december . . . . .
63 Diensten op het gebied van informatie Drenthe (PV) 2020 januari . . . . .
63 Diensten op het gebied van informatie Drenthe (PV) 2020 februari . . . . .
63 Diensten op het gebied van informatie Drenthe (PV) 2020 maart . . . . .
63 Diensten op het gebied van informatie Drenthe (PV) 2020 april . . . . .
63 Diensten op het gebied van informatie Drenthe (PV) 2020 mei . . . . .
63 Diensten op het gebied van informatie Drenthe (PV) 2020 juni . . . . .
63 Diensten op het gebied van informatie Drenthe (PV) 2020 juli . . . . .
63 Diensten op het gebied van informatie Overijssel (PV) 2019 augustus . . . . .
63 Diensten op het gebied van informatie Overijssel (PV) 2019 september . . . . .
63 Diensten op het gebied van informatie Overijssel (PV) 2019 oktober . . . . .
63 Diensten op het gebied van informatie Overijssel (PV) 2019 november . . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens