Conjunctuurenquête Nederland; regio, maand

Bewerk tabel

Het doel van deze tabel is het verschaffen van actuele informatie over de meningen van Nederlandse ondernemers over de realisaties, verwachtingen en oordelen met betrekking tot hun onderneming. Het gaat om bedrijven uit de dienstverlening, detailhandel en de industrie. De Conjunctuurenquête maakt het mogelijk om in een vroeg stadium omslagen in het optimisme of pessimisme te signaleren. Dit zodat vroegtijdig een indicatie van een mogelijke trendwijziging van de economische activiteiten van het Nederlandse bedrijfsleven beschikbaar is. De vragen die aan de ondernemers zijn voorgelegd betreffen ondermeer de productie, omzet, prijzen, orders, voorraden, investeringen, concurrentiepositie, economisch klimaat, personeelsomvang en de door de ondernemers ondervonden belemmeringen. Bij de beantwoording van de vragen die betrekking hebben op ontwikkelingen in de afgelopen drie maanden en op verwachtingen voor de komende drie maanden wordt aan de ondernemers gevraagd daarbij een vergelijking te maken met de daaraan voorafgaande periode van drie maanden.
Deze publicatie komt tot stand met de medefinanciering door de Europese Commissie.

Status van de cijfers:
Alle gepubliceerde cijfers zijn definitief.

Gegevens over de sector dienstverlening zijn beschikbaar vanaf april 1992
Gegevens over de sector detailhandel zijn beschikbaar vanaf mei 2008
Gegevens over de sector industrie zijn beschikbaar vanaf februari 1989

Wijziging per 28 september 2020:
De cijfers van september 2020 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De uitkomsten over de maand oktober 2020 verschijnen naar verwachting op 29 oktober 2020.

Conjunctuurenquête Nederland; regio, maand

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Regio's Omzet en prijzenOmzet komende 3 maandenSaldo omzet komende 3 maanden (%) Omzet en prijzenVerkoopprijzen/tarieven komende 3 mndSaldo verkoopprijzen/t. komende 3 mnd (%) Opdrachten/ordersWaarde te plaatsen orders komende 3 mndSaldo inkoop orders komende 3 mnd (%) PersoneelssterktePersoneelssterkte komende 3 maandenSaldo personeelssterkte komende 3 mnd (%) Economisch klimaatEconomisch klimaat komende 3 maandenSaldo economisch klimaat komende 3 mnd (%)
C Industrie 2020 mei Nederland . -8,8 -42,1 -14,2 -45,9
C Industrie 2020 juni Nederland . -8,1 -19,5 -9,2 -18,8
C Industrie 2020 juli Nederland -1,9 -1,4 -6,5 -7,1 -8,1
C Industrie 2020 augustus Nederland . 0,1 -1,7 -2,7 -1,5
C Industrie 2020 september Nederland . -0,9 2,9 -2,6 -1,4
45+47 Detailhandel en automobielbranche 2020 mei Nederland -22,8 -3,5 -19,7 -14,0 -21,3
45+47 Detailhandel en automobielbranche 2020 juni Nederland -1,2 0,7 -5,5 -4,9 2,3
45+47 Detailhandel en automobielbranche 2020 juli Nederland -2,0 -2,2 -3,2 -4,8 3,0
45+47 Detailhandel en automobielbranche 2020 augustus Nederland 4,8 -0,8 7,1 0,6 6,7
45+47 Detailhandel en automobielbranche 2020 september Nederland 23,6 2,4 16,1 2,2 0,5
49-96 Totaal Dienstverlening 2020 mei Nederland -50,1 -7,4 -44,0 -22,1 -54,6
49-96 Totaal Dienstverlening 2020 juni Nederland -16,4 -0,7 -19,0 -13,2 -16,6
49-96 Totaal Dienstverlening 2020 juli Nederland 5,8 1,3 -2,3 -3,9 -2,3
49-96 Totaal Dienstverlening 2020 augustus Nederland 7,4 -1,1 -3,1 -5,9 -2,6
49-96 Totaal Dienstverlening 2020 september Nederland 6,4 -2,7 -5,5 -8,7 -6,9
Bron: CBS.
Verklaring van tekens