Conjunctuurenquête Nederland; regio, maand


Het doel van deze tabel is het verschaffen van actuele informatie over de meningen van Nederlandse ondernemers over de realisaties, verwachtingen en oordelen met betrekking tot hun onderneming. Het gaat om bedrijven uit de dienstverlening, detailhandel en de industrie. De Conjunctuurenquête maakt het mogelijk om in een vroeg stadium omslagen in het optimisme of pessimisme te signaleren. Dit zodat vroegtijdig een indicatie van een mogelijke trendwijziging van de economische activiteiten van het Nederlandse bedrijfsleven beschikbaar is. De vragen die aan de ondernemers zijn voorgelegd betreffen ondermeer de productie, omzet, prijzen, orders, voorraden, investeringen, concurrentiepositie, economisch klimaat, personeelsomvang en de door de ondernemers ondervonden belemmeringen. Bij de beantwoording van de vragen die betrekking hebben op ontwikkelingen in de afgelopen drie maanden en op verwachtingen voor de komende drie maanden wordt aan de ondernemers gevraagd daarbij een vergelijking te maken met de daaraan voorafgaande periode van drie maanden.
Deze publicatie komt tot stand met de medefinanciering door de Europese Commissie.

Status van de cijfers:
Alle gepubliceerde cijfers zijn definitief.

Gegevens over de sector dienstverlening zijn beschikbaar vanaf april 1992
Gegevens over de sector detailhandel zijn beschikbaar vanaf mei 2008
Gegevens over de sector industrie zijn beschikbaar vanaf februari 1989

Wijziging per 29 april 2020:
De uitkomsten over de maand april 2020 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De uitkomsten over de maand mei 2020 verschijnen naar verwachting op 28 mei 2020.

Conjunctuurenquête Nederland; regio, maand

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Regio's Omzet en prijzenOmzet komende 3 maandenSaldo omzet komende 3 maanden (%) Omzet en prijzenVerkoopprijzen/tarieven komende 3 mndSaldo verkoopprijzen/t. komende 3 mnd (%) Opdrachten/ordersWaarde te plaatsen orders komende 3 mndSaldo inkoop orders komende 3 mnd (%) PersoneelssterktePersoneelssterkte komende 3 maandenSaldo personeelssterkte komende 3 mnd (%) Economisch klimaatEconomisch klimaat komende 3 maandenSaldo economisch klimaat komende 3 mnd (%)
C Industrie 2019 december Nederland . 17,4 -2,1 0,4 -1,8
C Industrie 2020 januari Nederland 4,2 21,4 7,0 8,4 -0,5
C Industrie 2020 februari Nederland . 14,3 7,6 5,9 2,7
C Industrie 2020 maart Nederland . 6,4 0,4 3,9 -11,9
C Industrie 2020 april Nederland -50,3 -5,4 -53,1 -21,4 -65,6
45+47 Detailhandel en automobielbranche 2019 december Nederland 9,7 8,5 3,2 3,6 0,2
45+47 Detailhandel en automobielbranche 2020 januari Nederland -11,2 9,2 1,4 3,5 0,1
45+47 Detailhandel en automobielbranche 2020 februari Nederland 0,7 9,5 5,4 8,8 1,0
45+47 Detailhandel en automobielbranche 2020 maart Nederland 4,9 8,2 5,8 4,0 -11,7
45+47 Detailhandel en automobielbranche 2020 april Nederland -34,8 -4,4 -35,1 -15,5 -43,6
49-96 Totaal Dienstverlening 2019 december Nederland 4,3 25,2 1,5 7,0 -1,7
49-96 Totaal Dienstverlening 2020 januari Nederland 2,1 31,5 0,6 10,2 1,0
49-96 Totaal Dienstverlening 2020 februari Nederland 12,2 17,9 7,4 12,3 1,4
49-96 Totaal Dienstverlening 2020 maart Nederland 6,1 7,3 1,1 7,5 -16,3
49-96 Totaal Dienstverlening 2020 april Nederland -64,7 -10,8 -51,7 -30,0 -68,3
Bron: CBS.
Verklaring van tekens