Conjunctuurenquête Nederland; 1e kwartaal 2012 - 1e kwartaal 2014

Conjunctuurenquête Nederland; 1e kwartaal 2012 - 1e kwartaal 2014

Bedrijfsgrootte Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Regio's Perioden Omzet en prijzen Omzet komende 3 maanden Saldo omzet komende 3 maanden (%) Personeelssterkte Personeelssterkte komende 3 maanden Saldo personeelssterkte komende 3 mnd (%)
5 of meer werkzame personen Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) Nederland 2014 1e kwartaal -6,2 -13,3
5 of meer werkzame personen Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) Noord-Nederland (LD) 2014 1e kwartaal -8,7 -12,4
5 of meer werkzame personen Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) Oost-Nederland (LD) 2014 1e kwartaal -6,8 -14,2
5 of meer werkzame personen Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) West-Nederland (LD) 2014 1e kwartaal -6,1 -15,0
5 of meer werkzame personen Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) Zuid-Nederland (LD) 2014 1e kwartaal -4,7 -9,3
5 of meer werkzame personen C Industrie Nederland 2014 1e kwartaal -2,2 -10,2
5 of meer werkzame personen C Industrie Noord-Nederland (LD) 2014 1e kwartaal 5,1 -13,6
5 of meer werkzame personen C Industrie Oost-Nederland (LD) 2014 1e kwartaal -2,8 -10,8
5 of meer werkzame personen C Industrie West-Nederland (LD) 2014 1e kwartaal -0,5 -10,9
5 of meer werkzame personen C Industrie Zuid-Nederland (LD) 2014 1e kwartaal -6,4 -7,4
5 of meer werkzame personen F Bouwnijverheid Nederland 2014 1e kwartaal -21,0 -27,5
5 of meer werkzame personen F Bouwnijverheid Noord-Nederland (LD) 2014 1e kwartaal -23,9 -13,5
5 of meer werkzame personen F Bouwnijverheid Oost-Nederland (LD) 2014 1e kwartaal -24,2 -33,4
5 of meer werkzame personen F Bouwnijverheid West-Nederland (LD) 2014 1e kwartaal -17,5 -31,0
5 of meer werkzame personen F Bouwnijverheid Zuid-Nederland (LD) 2014 1e kwartaal -22,4 -16,0
5 of meer werkzame personen 49-96 Totaal Dienstverlening Nederland 2014 1e kwartaal -5,3 -14,6
5 of meer werkzame personen 49-96 Totaal Dienstverlening Noord-Nederland (LD) 2014 1e kwartaal -12,2 -16,4
5 of meer werkzame personen 49-96 Totaal Dienstverlening Oost-Nederland (LD) 2014 1e kwartaal -3,4 -13,0
5 of meer werkzame personen 49-96 Totaal Dienstverlening West-Nederland (LD) 2014 1e kwartaal -5,3 -15,8
5 of meer werkzame personen 49-96 Totaal Dienstverlening Zuid-Nederland (LD) 2014 1e kwartaal -4,2 -11,7
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Het doel van deze tabel is het verschaffen van actuele informatie over de meningen van Nederlandse ondernemers over de realisaties, verwachtingen en oordelen met betrekking tot hun onderneming. Met behulp van dit panel-onderzoek wordt inzicht verkregen in de huidige situatie, de toekomstige ontwikkeling en de oordelen van het Nederlandse bedrijfsleven. De gegevens worden uitgesplitst naar secties en afdelingen (SBI 2008), regio (waaronder kamer van koophandel) en grootteklassen van de ondernemingen. Hierdoor is het mogelijk om in een vroeg stadium omslagen in het optimisme of pessimisme te signaleren, waarmee vroegtijdig een indicatie van een mogelijke trendwijziging van de economische activiteiten van het Nederlandse bedrijfsleven beschikbaar is. De vragen die aan de ondernemers zijn voorgelegd betreffen ondermeer de productie, omzet, prijzen, orders, voorraden, investeringen, concurrentiepositie, economisch klimaat, personeelsomvang en de door de ondernemers ondervonden belemmeringen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1e kwartaal 2012 - 1e kwartaal 2014

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief

Wijzigingen per 6 april 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing

Toelichting onderwerpen

Omzet en prijzen
De gewogen percentages op de vragen:
- 'Onze totale omzet/afzet is in de afgelopen drie maanden toegenomen,
vrijwel gelijk gebleven of afgenomen?'
- 'Onze totale omzet/afzet zal in de komende drie maanden toenemen,
vrijwel gelijk blijven of afnemen?'
- 'Onze totale omzet/afzet zal volgend jaar toenemen, vrijwel gelijk
blijven of afnemen?'
- 'De buitenlandse omzet/afzet is in de afgelopen drie maanden
toegenomen, vrijwel gelijk gebleven of afgenomen?'
- 'De buitenlandse omzet/afzet zal in de komende drie maanden
toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'
- 'De buitenlandse omzet/afzet zal volgend jaar toenemen, vrijwel
gelijk blijven of afnemen?'
- 'Onze verkoopprijzen/tarieven zullen in de komende drie maanden
toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'.
Omzet komende 3 maanden
Gewogen percentages op de vraag:
- 'Onze totale omzet/afzet zal in de komende drie maanden toenemen,
vrijwel gelijk blijven of afnemen?'
Saldo omzet komende 3 maanden
Het gewogen percentage ondernemers met een verwachte toename van de omzet minus het gewogen percentage ondernemers met een verwachte afname van de omzet. Vooral dit saldo geeft inzicht in de te verwachten ontwikkeling van de omzet in de komende drie maanden gerekend vanaf het begin van de verslagmaand.
Personeelssterkte
De gewogen percentages op de vragen:
- 'De personeelssterkte is in de afgelopen drie maanden
toegenomen, vrijwel gelijk gebleven of afgenomen?'
- 'De personeelssterkte zal in het komende drie maanden
toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?',
- 'De personeelssterkte van het bedrijf zal in het volgende jaar
toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'
Personeelssterkte komende 3 maanden
De gewogen percentages op de vraag:
- 'De personeelssterkte zal in het komende drie maanden
toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?',
Saldo personeelssterkte komende 3 mnd
Saldo personeelssterkte komende drie maanden
Het gewogen percentage ondernemers met een verwachte toename van de personeelssterkte minus het gewogen percentage ondernemers met een verwachte afname. Dit saldo geeft inzicht in de te verwachten ontwikkeling van de personeelssterkte in de komende drie maanden.