Conjunctuurenquête Nederland; 1e kwartaal 2012 - 1e kwartaal 2014


Het doel van deze tabel is het verschaffen van actuele informatie over de meningen van Nederlandse ondernemers over de realisaties, verwachtingen en oordelen met betrekking tot hun onderneming. Met behulp van dit panel-onderzoek wordt inzicht verkregen in de huidige situatie, de toekomstige ontwikkeling en de oordelen van het Nederlandse bedrijfsleven. De gegevens worden uitgesplitst naar secties en afdelingen (SBI 2008), regio (waaronder kamer van koophandel) en grootteklassen van de ondernemingen. Hierdoor is het mogelijk om in een vroeg stadium omslagen in het optimisme of pessimisme te signaleren, waarmee vroegtijdig een indicatie van een mogelijke trendwijziging van de economische activiteiten van het Nederlandse bedrijfsleven beschikbaar is. De vragen die aan de ondernemers zijn voorgelegd betreffen ondermeer de productie, omzet, prijzen, orders, voorraden, investeringen, concurrentiepositie, economisch klimaat, personeelsomvang en de door de ondernemers ondervonden belemmeringen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1e kwartaal 2012 - 1e kwartaal 2014

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief

Wijzigingen per 6 april 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing

Conjunctuurenquête Nederland; 1e kwartaal 2012 - 1e kwartaal 2014

Bedrijfsgrootte Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Regio's Perioden Omzet en prijzenOmzet komende 3 maandenSaldo omzet komende 3 maanden (%) PersoneelssterktePersoneelssterkte komende 3 maandenSaldo personeelssterkte komende 3 mnd (%)
5 of meer werkzame personen Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) Nederland 2014 1e kwartaal -6,2 -13,3
5 of meer werkzame personen Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) Noord-Nederland (LD) 2014 1e kwartaal -8,7 -12,4
5 of meer werkzame personen Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) Oost-Nederland (LD) 2014 1e kwartaal -6,8 -14,2
5 of meer werkzame personen Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) West-Nederland (LD) 2014 1e kwartaal -6,1 -15,0
5 of meer werkzame personen Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) Zuid-Nederland (LD) 2014 1e kwartaal -4,7 -9,3
5 of meer werkzame personen C Industrie Nederland 2014 1e kwartaal -2,2 -10,2
5 of meer werkzame personen C Industrie Noord-Nederland (LD) 2014 1e kwartaal 5,1 -13,6
5 of meer werkzame personen C Industrie Oost-Nederland (LD) 2014 1e kwartaal -2,8 -10,8
5 of meer werkzame personen C Industrie West-Nederland (LD) 2014 1e kwartaal -0,5 -10,9
5 of meer werkzame personen C Industrie Zuid-Nederland (LD) 2014 1e kwartaal -6,4 -7,4
5 of meer werkzame personen F Bouwnijverheid Nederland 2014 1e kwartaal -21,0 -27,5
5 of meer werkzame personen F Bouwnijverheid Noord-Nederland (LD) 2014 1e kwartaal -23,9 -13,5
5 of meer werkzame personen F Bouwnijverheid Oost-Nederland (LD) 2014 1e kwartaal -24,2 -33,4
5 of meer werkzame personen F Bouwnijverheid West-Nederland (LD) 2014 1e kwartaal -17,5 -31,0
5 of meer werkzame personen F Bouwnijverheid Zuid-Nederland (LD) 2014 1e kwartaal -22,4 -16,0
5 of meer werkzame personen 49-96 Totaal Dienstverlening Nederland 2014 1e kwartaal -5,3 -14,6
5 of meer werkzame personen 49-96 Totaal Dienstverlening Noord-Nederland (LD) 2014 1e kwartaal -12,2 -16,4
5 of meer werkzame personen 49-96 Totaal Dienstverlening Oost-Nederland (LD) 2014 1e kwartaal -3,4 -13,0
5 of meer werkzame personen 49-96 Totaal Dienstverlening West-Nederland (LD) 2014 1e kwartaal -5,3 -15,8
5 of meer werkzame personen 49-96 Totaal Dienstverlening Zuid-Nederland (LD) 2014 1e kwartaal -4,2 -11,7
Bron: CBS.
Verklaring van tekens