Milieukosten en -investeringen; bedrijven met >10 werknemers, 2008-2011


Deze tabel geeft informatie over de milieukosten en milieu-investeringen door bedrijven (met 10 of meer werknemers) in de bedrijfstakken delfstoffenwinning, industrie, energievoorziening en waterwinning volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). In de tabel staan ook de netto milieulasten. Deze geven de financiële lasten van het bedrijfsleven weer, als gevolg van de zorg voor het milieu.

Gegevens beschikbaar van 2008 tot en met 2011.

Status van de cijfers:
De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per 5 december 2014:
Deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing, deze tabel wordt opgevolgd door ‘Milieukosten en -investeringen van bedrijven’. Zie paragraaf 3.

Milieukosten en -investeringen; bedrijven met >10 werknemers, 2008-2011

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Grootteklassen bedrijven Perioden Milieu-investeringenTotaal milieucompartimenten (mln euro) Milieu-investeringenCompartiment waterTotaal (mln euro) Milieu-investeringenCompartiment luchtTotaal (mln euro) Milieu-investeringenCompartiment bodem (mln euro) Milieu-investeringenCompartiment afval (mln euro) Milieu-investeringenCompartiment geluid (mln euro) Milieu-investeringenCompartiment landschap (mln euro) Kosten eigen milieuactiviteitenTotaal milieucompartimentenTotaal kosten (mln euro) Totaal milieucompartimentenKapitaallastenTotaal kapitaallasten (mln euro) Totaal milieucompartimentenKapitaallastenAfschrijvingen (mln euro) Totaal milieucompartimentenKapitaallastenRente (mln euro) Kosten eigen milieuactiviteitenTotaal milieucompartimentenLopende kosten (mln euro) Kosten eigen milieuactiviteitenTotaal milieucompartimentenOverige kosten (mln euro) Compartiment waterTotaalTotaal kosten (mln euro) TotaalKapitaallastenTotaal kapitaallasten (mln euro) TotaalKapitaallastenAfschrijvingen (mln euro) TotaalKapitaallastenRente (mln euro) Compartiment waterTotaalLopende kosten (mln euro) Compartiment waterTotaalAfvoer waterzuiveringsslib (mln euro) Compartiment luchtTotaalTotaal kosten (mln euro) TotaalKapitaallastenTotaal kapitaallasten (mln euro) 23 TotaalKapitaallastenAfschrijvingen (mln euro) 24 TotaalKapitaallastenRente (mln euro) 25 Compartiment luchtTotaalLopende kosten (mln euro) Compartiment luchtTotaalAfvoer afval luchtzuiveringsinstallaties (mln euro) Kosten eigen milieuactiviteitenCompartiment bodemTotaal kosten (mln euro) Compartiment bodemKapitaallastenTotaal kapitaallasten (mln euro) Compartiment bodemKapitaallastenAfschrijvingen (mln euro) Compartiment bodemKapitaallastenRente (mln euro) Kosten eigen milieuactiviteitenCompartiment bodemLopende kosten (mln euro) Kosten eigen milieuactiviteitenCompartiment bodemBodemsanering (mln euro) Kosten eigen milieuactiviteitenCompartiment afvalTotaal kosten (mln euro) Compartiment afvalKapitaallastenTotaal kapitaallasten (mln euro) Compartiment afvalKapitaallastenAfschrijvingen (mln euro) Compartiment afvalKapitaallastenRente (mln euro) Kosten eigen milieuactiviteitenCompartiment afvalLopende kosten (mln euro) Kosten eigen milieuactiviteitenCompartiment geluidTotaal kosten (mln euro) Compartiment geluidKapitaallastenTotaal kapitaallasten (mln euro) Compartiment geluidKapitaallastenAfschrijvingen (mln euro) Compartiment geluidKapitaallastenRente (mln euro) Kosten eigen milieuactiviteitenCompartiment geluidLopende kosten (mln euro) Kosten eigen milieuactiviteitenCompartiment landschapTotaal kosten (mln euro) Compartiment landschapKapitaallastenTotaal kapitaallasten (mln euro) Compartiment landschapKapitaallastenAfschrijvingen (mln euro) Compartiment landschapKapitaallastenRente (mln euro) Kosten eigen milieuactiviteitenCompartiment landschapLopende kosten (mln euro) Kosten eigen milieuactiviteitenCompartiment 'algemeen'Totaal kosten (mln euro) Kosten eigen milieuactiviteitenCompartiment 'algemeen'Eigen milieuonderzoek (mln euro) Compartiment 'algemeen'Eigen milieucoördinatiePersoneelskosten (mln euro) Compartiment 'algemeen'Eigen milieucoördinatieArbeid eigen personeel (mensjaren) Betaalde overdrachtenTotaal milieucompartimenten Totaal betaalde overdrachten (mln euro) Totaal milieucompartimenten Milieuheffingen en -legesTotaal milieuheffingen en -leges (mln euro) Totaal milieucompartimenten Milieuheffingen en -legesWVO-heffing (mln euro) Totaal milieucompartimenten Milieuheffingen en -legesRioolrecht (mln euro) Totaal milieucompartimenten Milieuheffingen en -legesHeffing grondwateronttrekking (mln euro) Totaal milieucompartimenten Milieuheffingen en -legesLeges milieuvergunningen (mln euro) Totaal milieucompartimenten Afvoer van afvalstoffenTotaal afvoer van afvalstoffen (mln euro) Totaal milieucompartimenten Afvoer van afvalstoffenGevaarlijk afval (mln euro) Totaal milieucompartimenten Afvoer van afvalstoffenOverig vast afval (mln euro) Totaal milieucompartimenten Uitbestede milieuactiviteitenTotaal uitbestede milieuactiviteiten (mln euro) Totaal milieucompartimenten Uitbestede milieuactiviteitenWaterzuivering door particulieren (mln euro) Totaal milieucompartimenten Uitbestede milieuactiviteitenSchadebetalingen en milieuboeten (mln euro) Totaal milieucompartimenten Uitbestede milieuactiviteitenMilieuonderzoek door derden (mln euro) Totaal milieucompartimenten Uitbestede milieuactiviteitenMilieucoördinatie door derden (mln euro) Ontvangen overdrachtenTotaal milieucompartimenten Totaal ontvangen overdrachten (mln euro) MilieukostenNetto milieulastenTotaal milieucompartimenten (mln euro) Netto milieulastenCompartiment waterTotaal (mln euro) Netto milieulastenCompartiment luchtTotaal (mln euro) MilieukostenNetto milieulastenCompartiment bodem (mln euro) MilieukostenNetto milieulastenCompartiment afval (mln euro) MilieukostenNetto milieulastenCompartiment geluid (mln euro) MilieukostenNetto milieulastenCompartiment landschap (mln euro) MilieukostenNetto milieulastenCompartiment 'algemeen' (mln euro)
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 10 en meer werknemers 2008 765 51 628 39 31 12 3 1.461 733 531 201 505 223 347 155 115 40 152 40 651 390 287 103 247 13 154 81 53 28 41 32 87 50 37 13 37 48 38 27 11 10 36 18 12 6 17 138 57 80 1.067 629 148 110 20 17 1 391 137 254 90 38 7 22 23 380 1.709 511 281 153 474 47 53 190
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 10 en meer werknemers 2009 493 42 397 35 8 10 1 1.413 762 553 209 431 221 321 150 112 38 136 36 636 430 314 116 194 13 163 81 54 27 41 40 83 48 36 12 36 47 37 26 11 10 31 17 11 6 14 132 55 77 980 534 126 89 20 16 1 330 116 214 78 28 5 26 19 450 1.496 456 195 161 409 46 47 182
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 10 en meer werknemers 2010 573 59 424 49 21 x x 1.411 760 555 205 x x 320 140 106 34 142 38 657 447 327 120 x x 152 79 53 26 43 30 82 44 33 11 38 x x x x 9 x x x x 15 126 55 71 960 x x 87 20 x 0 333 124 210 78 38 2 22 16 x 1.428 463 148 151 411 43 46 167
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 10 en meer werknemers 2011 512 x 384 45 x 15 6 1.441 761 556 205 x x x x x x 146 34 682 461 337 124 x x 160 78 53 25 44 37 x x x x 39 41 32 23 9 9 33 16 11 5 17 134 62 72 920 x x 94 20 x 0 349 135 214 77 35 2 22 17 x 1.408 459 101 159 425 41 47 176
Bron: CBS.
Verklaring van tekens