Koerswaarden en emissies; aand. en obl. van overheid en bedrijven 1983-2015

Koerswaarden en emissies; aand. en obl. van overheid en bedrijven 1983-2015

Sectoren Effecten Perioden Koerswaarde (mln euro) Emissie (effecten) Emissie openbaar (mln euro) Emissie (effecten) Emissie onderhands (mln euro)
Totaal sectoren Aandelen 2011 393.077 6.041 1.526
Totaal sectoren Aandelen 2012 437.858 2.585 4.622
Totaal sectoren Aandelen 2013 507.423 7.405 2.904
Totaal sectoren Aandelen 2014 552.587 9.307 1.175
Totaal sectoren Aandelen 2015 602.827 9.087 368
Totaal sectoren Obligaties 2011 941.732 177.167
Totaal sectoren Obligaties 2012 995.169 175.973
Totaal sectoren Obligaties 2013 940.623 122.369
Totaal sectoren Obligaties 2014 958.908 109.055
Totaal sectoren Obligaties 2015 913.021 107.040
Overheid Aandelen 2011
Overheid Aandelen 2012
Overheid Aandelen 2013
Overheid Aandelen 2014
Overheid Aandelen 2015
Overheid Obligaties 2011 330.014 53.904
Overheid Obligaties 2012 358.018 67.336
Overheid Obligaties 2013 370.444 52.198
Overheid Obligaties 2014 406.187 52.615
Overheid Obligaties 2015 392.818 49.617
Financiële instellingen Aandelen 2011 31.453 903 78
Financiële instellingen Aandelen 2012 40.151 2 20
Financiële instellingen Aandelen 2013 58.269 63 156
Financiële instellingen Aandelen 2014 70.767 0 127
Financiële instellingen Aandelen 2015 99.777 804 113
Financiële instellingen Obligaties 2011 579.479 121.329
Financiële instellingen Obligaties 2012 605.137 105.348
Financiële instellingen Obligaties 2013 539.928 67.036
Financiële instellingen Obligaties 2014 526.580 55.943
Financiële instellingen Obligaties 2015 492.632 52.350
Beleggingsmaatschappijen Aandelen 2011 52.912 4.806 0
Beleggingsmaatschappijen Aandelen 2012 54.273 10 0
Beleggingsmaatschappijen Aandelen 2013 52.244 2.881 0
Beleggingsmaatschappijen Aandelen 2014 47.011 5.611 0
Beleggingsmaatschappijen Aandelen 2015 45.667 5.716 0
Beleggingsmaatschappijen Obligaties 2011
Beleggingsmaatschappijen Obligaties 2012
Beleggingsmaatschappijen Obligaties 2013
Beleggingsmaatschappijen Obligaties 2014
Beleggingsmaatschappijen Obligaties 2015
Vastgoedmaatschappijen Aandelen 2011 7.287 314 0
Vastgoedmaatschappijen Aandelen 2012 7.503 10 25
Vastgoedmaatschappijen Aandelen 2013 7.860 454 0
Vastgoedmaatschappijen Aandelen 2014 9.751 733 0
Vastgoedmaatschappijen Aandelen 2015 6.352 544 0
Vastgoedmaatschappijen Obligaties 2011
Vastgoedmaatschappijen Obligaties 2012
Vastgoedmaatschappijen Obligaties 2013
Vastgoedmaatschappijen Obligaties 2014
Vastgoedmaatschappijen Obligaties 2015
Niet-financiële ondernemingen Aandelen 2011 301.424 18 1.448
Niet-financiële ondernemingen Aandelen 2012 335.931 280 4.577
Niet-financiële ondernemingen Aandelen 2013 388.871 4.007 2.748
Niet-financiële ondernemingen Aandelen 2014 425.057 2.963 1.049
Niet-financiële ondernemingen Aandelen 2015 451.031 2.022 255
Niet-financiële ondernemingen Obligaties 2011 32.239 1.934
Niet-financiële ondernemingen Obligaties 2012 32.014 3.289
Niet-financiële ondernemingen Obligaties 2013 30.354 3.135
Niet-financiële ondernemingen Obligaties 2014 26.140 498
Niet-financiële ondernemingen Obligaties 2015 27.572 5.073
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Het CBS verzamelt gegevens over de koerswaarden en emissies van obligaties en aandelen van Nederlandse ondernemingen en fondsen op de Nederlandse effectenbeurs (Euronext Amsterdam). Nederlandse ondernemingen zijn ondernemingen waarvan het bestuur in Nederland is gevestigd.
In de tabel worden de koerswaarden en emissies van aandelen en obligaties van verschillende sectoren weergegeven.

Gegevens beschikbaar van 1983 tot en met 2015.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn bij eerste publicatie definitief.

Wijzigingen per 28 oktober 2016:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet van toepassing.
Door het wegvallen van financiering komen voor deze statistiek geen nieuwe gegevens meer beschikbaar vanaf 1 september 2016. Voor meer informatie zie de link in paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Koerswaarde
De koerswaarde van aandelen wordt berekend door het aantal uitstaande aandelen van een onderneming te vermenigvuldigen met de koers van het aandeel.
De koerswaarde van obligaties wordt berekend door nominale waarde van de obligaties te vermenigvuldigen met de koers van de obligatie.
Emissie (effecten)
De uitgifte van effecten (aandelen of obligaties) door ondernemingen, overheid, een en ander ter verkrijging van nieuw vermogen.
Emissie openbaar
Bij een openbare emissie geeft een Nederlandse onderneming of overheid(sinstelling) nieuwe obligaties en aandelen uit. Kopers kunnen hun interesse kenbaar maken door zich in te schrijven op deze obligaties of aandelen. Dit gebeurt via een openbare inschrijving waarvan de voorwaarden bekend worden gemaakt door middel van een prospectus, pricing supplement en/of advertentie. Op basis van de hoeveelheid inschrijvingen worden de obligaties aan de geïnteresseerde kopers toegewezen.
Emissie onderhands
Uitgifte van aandelen waarbij de aankopende partij van te voren vast staat.