In- en uitvoer; aantal bedrijven en waarde naar omvang en activiteit, 2009

In- en uitvoer; aantal bedrijven en waarde naar omvang en activiteit, 2009

Bedrijfsomvang Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Invoer Aantal bedrijven Totaal aantal bedrijven (aantal) Invoer Aantal bedrijven Aantal bedrijven dat alleen invoert (aantal) Invoer Aantal bedrijven Aantal bedrijven dat in- en uitvoert (aantal) Invoer Invoerwaarde Totale invoerwaarde (mln euro) Invoer Invoerwaarde Waarde v. bedrijven die alleen invoeren (mln euro) Invoer Invoerwaarde Waarde v. bedrijven die in- en uitvoeren (mln euro) Uitvoer Aantal bedrijven Totaal aantal bedrijven (aantal) Uitvoer Aantal bedrijven Aantal bedrijven dat alleen uitvoert (aantal) Uitvoer Aantal bedrijven Aantal bedrijven dat in- en uitvoert (aantal) Uitvoer Uitvoerwaarde Totale uitvoerwaarde (mln euro) Uitvoer Uitvoerwaarde Waarde v. bedrijven die alleen uitvoeren (mln euro) Uitvoer Uitvoerwaarde Waarde v. bedrijven die in- en uitvoeren (mln euro)
Totaal werkzame personen A-U Alle economische activiteiten 2009 141.350 76.620 64.730 274.025 10.510 213.616 85.000 20.270 64.730 309.369 4.622 234.885
0 tot 10 werkzame personen A-U Alle economische activiteiten 2009 109.795 66.675 43.115 30.386 4.405 25.981 60.765 17.645 43.115 31.823 3.060 28.764
10 tot 50 werkzame personen A-U Alle economische activiteiten 2009 23.460 7.890 15.570 39.037 3.174 35.863 17.810 2.240 15.570 38.756 1.295 37.461
50 tot 250 werkzame personen A-U Alle economische activiteiten 2009 6.310 1.510 4.800 64.978 2.208 62.770 5.130 335 4.800 78.265 248 78.017
250 of meer werkzame personen A-U Alle economische activiteiten 2009 1.785 540 1.245 89.724 722 89.002 1.295 50 1.245 90.663 20 90.644
Onbekend aantal werkzame personen A-U Alle economische activiteiten 2009 . - - 49.899 - - . - - 69.862 - -
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel laat zien hoe de Nederlandse in- en uitvoer van goederen is verdeeld naar omvang en activiteit van de bedrijven die met het buitenland handelen. De tabel kan daarmee bijvoorbeeld het aandeel van het midden- en kleinbedrijf (MKB) weergeven.

Het gaat in deze tabel zowel om de waarde van de in- en uitvoer, als om het aantal bedrijven dat handelt met het buitenland. Bij zowel de waarde als bij het aantal bedrijven wordt een uitsplitsing gemaakt naar bedrijven die enkel invoeren, bedrijven die enkel uitvoeren en bedrijven die zowel in- als uitvoeren.

Gegevens beschikbaar over 2009.

Status van de cijfers:
De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 8 april 2016:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Invoer
Aantal bedrijven
Het aantal bedrijven betreft het aantal Nederlandse bedrijven met
buitenlandse handel in goederen. Het bedrijf is verkregen door de
BTW-nummers van de handelaren te koppelen met gegevens van de
bedrijfspopulatie uit het Algemeen Bedrijvenregister (ABR).
Bij circa 20 procent van de BTW-nummers kan geen Nederlands bedrijf
worden gevonden. In zo'n geval is ook de hoofdactiviteit en
de grootteklasse van het bedrijf onbekend en is het bedrijf niet
meegeteld. Het aantal bedrijven en de bijbehorende waarde is hierdoor een
onderschatting.
---
Het aantal bedrijven wordt afgerond op veelvouden van 5. Dit betekent
bijvoorbeeld dat 1 of 2 bedrijven wordt afgerond naar 0 bedrijven.
Totaal aantal bedrijven
Aantal bedrijven dat alleen invoert
Aantal bedrijven dat in- en uitvoert
Invoerwaarde
De waarde van door het buitenland aan ingezetenen geleverde goederen
volgens de statistieken van de Internationale handel. Bij invoer uit
EU-landen is dit de waarde van de goederen inclusief vracht- en
verzekeringskosten tot aan de Nederlandse grens. Bij invoer uit
niet-EU-landen is dit de waarde inclusief vracht- en verzekeringskosten
tot aan de buitengrens van de Europese Unie.
Totale invoerwaarde
De totale invoerwaarde is hier gelijk aan de som van:
- de waarde van bedrijven die alleen invoeren (wordt weergegeven)
- de waarde van bedrijven die zowel in- als uitvoeren (wordt weergegeven)
- de waarde van bedrijven waarvan niet bekend is of ze
in- en/of uitvoeren (wordt niet weergegeven)
Daarmee kan het voorkomen dat de totale invoerwaarde niet gelijk is aan
de som van de weergegeven waarden.
Waarde v. bedrijven die alleen invoeren
Waarde v. bedrijven die in- en uitvoeren
Uitvoer
Aantal bedrijven
Het aantal bedrijven betreft het aantal Nederlandse bedrijven met
buitenlandse handel in goederen. Het bedrijf is verkregen door de
BTW-nummers van de handelaren te koppelen met gegevens van de
bedrijfspopulatie uit het Algemeen Bedrijvenregister (ABR).
Bij circa 20 procent van de BTW-nummers kan geen Nederlands bedrijf
worden gevonden. In zo'n geval is ook de hoofdactiviteit en
de grootteklasse van het bedrijf onbekend en is het bedrijf niet
meegeteld. Het aantal bedrijven en de bijbehorende waarde is hierdoor een
onderschatting.
---
Het aantal bedrijven wordt afgerond op veelvouden van 5. Dit betekent
bijvoorbeeld dat 1 of 2 bedrijven wordt afgerond naar 0 bedrijven.
Totaal aantal bedrijven
Aantal bedrijven dat alleen uitvoert
Aantal bedrijven dat in- en uitvoert
Uitvoerwaarde
De waarde van de door ingezetenen aan het buitenland geleverde goederen
volgens de statistieken van de Internationale handel. Dit is de waarde,
inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de Nederlandse grens.
Totale uitvoerwaarde
De totale uitvoerwaarde is hier gelijk aan de som van:
- de waarde van bedrijven die alleen uitvoeren (wordt weergegeven)
- de waarde van bedrijven die zowel in- als uitvoeren (wordt weergegeven)
- de waarde van bedrijven waarvan niet bekend is of ze
in- en/of uitvoeren (wordt niet weergegeven)
Daarmee kan het voorkomen dat de totale uitvoerwaarde niet gelijk is aan
de som van de weergegeven waarden.
Waarde v. bedrijven die alleen uitvoeren
Waarde v. bedrijven die in- en uitvoeren