In- en uitvoer; aantal bedrijven en waarde naar omvang en activiteit, 2009


Deze tabel laat zien hoe de Nederlandse in- en uitvoer van goederen is verdeeld naar omvang en activiteit van de bedrijven die met het buitenland handelen. De tabel kan daarmee bijvoorbeeld het aandeel van het midden- en kleinbedrijf (MKB) weergeven.

Het gaat in deze tabel zowel om de waarde van de in- en uitvoer, als om het aantal bedrijven dat handelt met het buitenland. Bij zowel de waarde als bij het aantal bedrijven wordt een uitsplitsing gemaakt naar bedrijven die enkel invoeren, bedrijven die enkel uitvoeren en bedrijven die zowel in- als uitvoeren.

Gegevens beschikbaar over 2009.

Status van de cijfers:
De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 8 april 2016:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

In- en uitvoer; aantal bedrijven en waarde naar omvang en activiteit, 2009

Bedrijfsomvang Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden InvoerAantal bedrijvenTotaal aantal bedrijven (aantal) InvoerAantal bedrijvenAantal bedrijven dat alleen invoert (aantal) InvoerAantal bedrijvenAantal bedrijven dat in- en uitvoert (aantal) InvoerInvoerwaardeTotale invoerwaarde (mln euro) InvoerInvoerwaardeWaarde v. bedrijven die alleen invoeren (mln euro) InvoerInvoerwaardeWaarde v. bedrijven die in- en uitvoeren (mln euro) UitvoerAantal bedrijvenTotaal aantal bedrijven (aantal) UitvoerAantal bedrijvenAantal bedrijven dat alleen uitvoert (aantal) UitvoerAantal bedrijvenAantal bedrijven dat in- en uitvoert (aantal) UitvoerUitvoerwaardeTotale uitvoerwaarde (mln euro) UitvoerUitvoerwaardeWaarde v. bedrijven die alleen uitvoeren (mln euro) UitvoerUitvoerwaardeWaarde v. bedrijven die in- en uitvoeren (mln euro)
Totaal werkzame personen A-U Alle economische activiteiten 2009 141.350 76.620 64.730 274.025 10.510 213.616 85.000 20.270 64.730 309.369 4.622 234.885
0 tot 10 werkzame personen A-U Alle economische activiteiten 2009 109.795 66.675 43.115 30.386 4.405 25.981 60.765 17.645 43.115 31.823 3.060 28.764
10 tot 50 werkzame personen A-U Alle economische activiteiten 2009 23.460 7.890 15.570 39.037 3.174 35.863 17.810 2.240 15.570 38.756 1.295 37.461
50 tot 250 werkzame personen A-U Alle economische activiteiten 2009 6.310 1.510 4.800 64.978 2.208 62.770 5.130 335 4.800 78.265 248 78.017
250 of meer werkzame personen A-U Alle economische activiteiten 2009 1.785 540 1.245 89.724 722 89.002 1.295 50 1.245 90.663 20 90.644
Onbekend aantal werkzame personen A-U Alle economische activiteiten 2009 . - - 49.899 - - . - - 69.862 - -
Bron: CBS.
Verklaring van tekens