Overheid; ontvangen belastingen 1987 - 2013

Overheid; ontvangen belastingen 1987 - 2013

Sectoren Perioden Belastingen: afzonderlijk Totaal belastingen (mln euro) Belastingen: afzonderlijk BTW (Belasting over toegevoegde waarde) (mln euro) Belastingen: afzonderlijk Loon- en inkomstenbelasting (mln euro) Belastingen: afzonderlijk Vennootschapsbelasting (mln euro) Belastingen: afzonderlijk Accijnzen (mln euro) Belastingen: afzonderlijk Verbruiksbel. op milieugrondslag (mln euro) Belastingen: afzonderlijk Milieuheffingen (mln euro) Belastingen: afzonderlijk Motorrijtuigenbelasting(incl.eurovignet) (mln euro) Belastingen: afzonderlijk BPM (Bel. personenauto's en motorrijw.) (mln euro) Belastingen: afzonderlijk Overdrachtsbelasting (mln euro) Belastingen: afzonderlijk Onroerendezaakbelasting (mln euro) Belastingen: afzonderlijk Dividendbelasting (mln euro) Belastingen: afzonderlijk Vermogensheffingen (mln euro) Belastingen: afzonderlijk Assurantiebelasting (mln euro) Belastingen: afzonderlijk Kansspelbelasting (mln euro) Belastingen: afzonderlijk Bankenbelasting (mln euro) Belastingen: afzonderlijk Verhuurdersheffing (mln euro) Belastingen: afzonderlijk Loonkostenheffing (mln euro) Belastingen: afzonderlijk Overige belastingen (mln euro) Belastingen op productie en invoer Totaal belast. op productie en invoer (mln euro) Belastingen op productie en invoer Productgebonden belastingen Totaal productgebonden belastingen (mln euro) Belastingen op productie en invoer Productgebonden belastingen BTW (Belasting over toegevoegde waarde) (mln euro) Belastingen op productie en invoer Productgebonden belastingen Accijnzen Totaal accijnzen (mln euro) Belastingen op productie en invoer Productgebonden belastingen Accijnzen Benzineaccijns (mln euro) Belastingen op productie en invoer Productgebonden belastingen Accijnzen Accijns op overige minerale oliën (mln euro) Belastingen op productie en invoer Productgebonden belastingen Accijnzen Tabakaccijns (mln euro) Belastingen op productie en invoer Productgebonden belastingen Accijnzen Alcoholaccijns (mln euro) Belastingen op productie en invoer Productgebonden belastingen Accijnzen Bieraccijns (mln euro) Belastingen op productie en invoer Productgebonden belastingen Accijnzen Wijnaccijns e.a. mousserende dranken (mln euro) Belastingen op productie en invoer Productgebonden belastingen Accijnzen Overige accijnzen (mln euro) Belastingen op productie en invoer Productgebonden belastingen Verbruiksbel. op alcoholvrije dranken (mln euro) Belastingen op productie en invoer Productgebonden belastingen Belastingen op milieugrondslag (mln euro) Belastingen op productie en invoer Productgebonden belastingen BPM (Bel.op personenauto's en motorrijw) (mln euro) Belastingen op productie en invoer Productgebonden belastingen Kansspelbelasting (mln euro) Belastingen op productie en invoer Productgebonden belastingen Overdrachtsbelasting (mln euro) Belastingen op productie en invoer Productgebonden belastingen Assurantiebelasting (mln euro) Belastingen op productie en invoer Productgebonden belastingen Kapitaalbelasting (mln euro) Belastingen op productie en invoer Productgebonden belastingen Beursbelasting (mln euro) Belastingen op productie en invoer Niet-productgebonden belastingen Totaal niet-productgebonden belastingen (mln euro) Belastingen op productie en invoer Niet-productgebonden belastingen Onroerendezaakbelasting (mln euro) Belastingen op productie en invoer Niet-productgebonden belastingen Motorrijtuigenbel. (Incl. eurovignet) (mln euro) Belastingen op productie en invoer Niet-productgebonden belastingen Milieuheffingen Totaal milieuheffingen (mln euro) Belastingen op productie en invoer Niet-productgebonden belastingen Milieuheffingen Rioolrechten (mln euro) Belastingen op productie en invoer Niet-productgebonden belastingen Milieuheffingen Heffingen op waterverontreiniging (mln euro) Belastingen op productie en invoer Niet-productgebonden belastingen Milieuheffingen Omslagheffing waterschappen (mln euro) Belastingen op productie en invoer Niet-productgebonden belastingen Milieuheffingen Overige milieuheffingen (mln euro) Belastingen op productie en invoer Niet-productgebonden belastingen Bankenbelasting (mln euro) Belastingen op productie en invoer Niet-productgebonden belastingen Verhuurderheffing (mln euro) Belastingen op productie en invoer Niet-productgebonden belastingen Loonkostenheffing (mln euro) Belastingen op productie en invoer Niet-productgebonden belastingen PBO-heffingen (mln euro) Belastingen op productie en invoer Niet-productgebonden belastingen Inschrijfgelden Kamer van Koophandel (mln euro) Belastingen op productie en invoer Niet-productgebonden belastingen Toeristenbelasting (mln euro) Belastingen op productie en invoer Niet-productgebonden belastingen Niet-productgebonden - overig (mln euro) Belastingen op inkomen en vermogen Totaal belast. op inkomen en vermogen (mln euro) Belastingen op inkomen en vermogen Belastingen op inkomen Totaal belastingen op inkomen (mln euro) Belastingen op inkomen en vermogen Belastingen op inkomen Vennootschapsbelasting (mln euro) Belastingen op inkomen en vermogen Belastingen op inkomen Loonbelasting (mln euro) Belastingen op inkomen en vermogen Belastingen op inkomen Inkomstenbelasting (mln euro) Belastingen op inkomen en vermogen Belastingen op inkomen Dividendbelasting (mln euro) Belastingen op inkomen en vermogen Belastingen op inkomen Kansspelbelasting (mln euro) Belastingen op inkomen en vermogen Belastingen op inkomen Eenmalig ontvangst i.v.m. liquidatie... (mln euro) Belastingen op inkomen en vermogen Belastingen op vermogen Totaal belastingen op vermogen (mln euro) Belastingen op inkomen en vermogen Belastingen op vermogen Onroerendezaakbelasting (mln euro) Belastingen op inkomen en vermogen Belastingen op vermogen Vermogensbelasting (mln euro) Belastingen op inkomen en vermogen Belastingen op vermogen Motorrijtuigenbelasting (mln euro) Belastingen op inkomen en vermogen Belastingen op vermogen Milieuheffingen Totaal milieuheffingen (mln euro) Belastingen op inkomen en vermogen Belastingen op vermogen Milieuheffingen Rioolrechten (mln euro) Belastingen op inkomen en vermogen Belastingen op vermogen Milieuheffingen Heffingen op waterverontreiniging (mln euro) Belastingen op inkomen en vermogen Belastingen op vermogen Milieuheffingen Omslagheffing waterschappen (mln euro) Belastingen op inkomen en vermogen Belastingen op vermogen Overige belastingen inkomen en vermogen (mln euro) Vermogensheffingen (mln euro)
Overheid 2011** 139.725 41.321 46.693 12.409 11.268 4.408 4.103 5.175 1.978 1.935 3.171 2.590 1.538 1.020 475 541 1.100 69.564 62.322 41.321 11.268 4.054 3.691 2.527 314 383 272 27 159 4.408 1.978 238 1.935 1.020 -5 7.242 3.171 1.103 1.682 220 325 705 432 541 172 206 148 219 68.623 61.929 12.409 47.226 -533 2.590 237 6.694 0 11 4.072 2.421 1.146 825 450 190 1.538
Overheid 2012* 135.339 41.436 44.305 11.854 11.289 4.013 4.161 5.138 1.500 1.128 3.348 2.481 1.383 1.145 459 536 165 998 68.367 60.899 41.436 11.289 3.928 3.657 2.653 348 387 289 27 158 4.013 1.500 230 1.128 1.145 0 7.468 3.348 1.097 1.701 266 327 705 403 536 165 165 192 132 132 65.589 58.869 11.854 45.207 -902 2.481 229 6.720 0 2 4.041 2.460 1.153 851 456 217 1.383
Overheid 2013 4e kwartaal* 33.616 12.347 8.230 2.792 2.730 1.378 961 1.248 363 357 853 371 446 463 118 507 10 225 217 20.073 17.736 12.347 2.730 924 924 559 105 106 103 9 39 1.378 363 59 357 463 0 2.337 853 271 358 73 81 180 24 507 10 225 32 0 39 42 13.097 11.452 2.792 10.467 -2.237 371 59 1.645 0 0 977 603 277 210 116 65 446
Overheid 2013* 138.381 42.111 44.209 12.447 10.865 4.987 3.971 5.104 1.158 1.104 3.443 2.191 1.732 2.343 476 507 48 804 881 70.773 62.961 42.111 10.865 3.817 3.758 2.223 306 412 321 28 155 4.987 1.158 238 1.104 2.343 0 7.812 3.443 1.095 1.466 291 335 740 100 507 48 804 141 0 137 171 65.876 59.085 12.447 45.546 -1.337 2.191 238 6.791 0 1 4.009 2.505 1.163 864 478 276 1.732
Centrale overheid 2011** 130.985 41.321 46.693 12.409 11.268 4.408 437 3.743 1.978 1.935 2.590 1.536 1.020 475 541 631 64.490 62.322 41.321 11.268 4.054 3.691 2.527 314 383 272 27 159 4.408 1.978 238 1.935 1.020 -5 2.168 825 437 20 417 541 172 193 64.959 61.929 12.409 47.226 -533 2.590 237 3.030 11 2.918 101 1.536
Centrale overheid 2012* 126.361 41.436 44.305 11.854 11.289 4.013 405 3.706 1.500 1.128 2.481 1.382 1.145 459 536 165 557 63.095 60.899 41.436 11.289 3.928 3.657 2.653 348 387 289 27 158 4.013 1.500 230 1.128 1.145 0 2.196 819 405 16 389 536 165 165 106 61.884 58.869 11.854 45.207 -902 2.481 229 3.015 2 2.887 126 1.382
Centrale overheid 2013 4e kwartaal* 31.443 12.347 8.230 2.792 2.730 1.378 27 921 363 357 371 446 463 118 507 10 225 158 18.784 17.736 12.347 2.730 924 924 559 105 106 103 9 39 1.378 363 59 357 463 0 1.048 208 27 6 21 507 10 225 32 39 12.213 11.452 2.792 10.467 -2.237 371 59 761 0 713 48 446
Centrale overheid 2013* 129.392 42.111 44.209 12.447 10.865 4.987 109 3.690 1.158 1.104 2.191 1.730 2.343 476 507 48 804 613 65.528 62.961 42.111 10.865 3.817 3.758 2.223 306 412 321 28 155 4.987 1.158 238 1.104 2.343 0 2.567 822 109 24 85 507 48 804 141 136 62.134 59.085 12.447 45.546 -1.337 2.191 238 3.049 1 2.868 180 1.730
Lokale overheid 2011** 8.740 3.666 1.432 3.171 2 469 5.074 5.074 3.171 278 1.245 220 305 705 15 206 148 26 3.664 3.664 0 1.154 2.421 1.146 825 450 89 2
Lokale overheid 2012* 8.978 3.756 1.432 3.348 1 441 5.272 5.272 3.348 278 1.296 266 311 705 14 192 132 26 3.705 3.705 0 1.154 2.460 1.153 851 456 91 1
Lokale overheid 2013 4e kwartaal* 2.173 934 327 853 0 59 1.289 1.289 853 63 331 73 75 180 3 0 39 3 884 884 0 264 603 277 210 116 17 0
Lokale overheid 2013* 8.989 3.862 1.414 3.443 2 268 5.245 5.245 3.443 273 1.357 291 311 740 15 0 137 35 3.742 3.742 0 1.141 2.505 1.163 864 478 96 2
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de belastingopbrengsten van de overheid, per belasting. Onder overheid wordt hier verstaan de sector overheid volgens de definitie die in Europees Systeem van Rekeningen (ESR 1995) wordt gebruikt. De gepresenteerde gegevens sluiten aan bij de publicaties over de Nationale rekeningen. De gebruikte begrippen sluiten aan bij de Nationale rekeningen. De Nationale rekeningen zijn gebaseerd op de internationale definities van het Europees Systeem van Rekeningen (ESR 1995).

Gegevens beschikbaar vanaf:
Jaargegevens van 1987 tot en met 2013, kwartaalgegevens van 2006 tot en met 2013.

Status van de cijfers:
De cijfers vanaf 1987 in deze tabel zijn definitief. De meest recente jaren en kwartalen hebben nog een (nader) voorlopig karakter. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 25 juni 2014:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door Overheid; ontvangen belastingen. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Belastingen: afzonderlijk
Verplichte betalingen, zonder dat hier een direct aanwijsbare tegenprestatie tegenover staat, die door de nationale overheid of door de instellingen van de Europese Unie.
De belastingen worden onderverdeeld in:
- belastingen op productie en invoer;
- belastingen op inkomen en vermogen;
- vermogensheffingen.
Totaal belastingen
Verplichte betalingen, zonder dat hier een direct aanwijsbare tegenprestatie tegenover staat, die door de nationale overheid of door de instellingen van de Europese Unie.
De belastingen worden onderverdeeld in:
- belastingen op productie en invoer;
- belastingen op inkomen en vermogen;
- vermogensheffingen.
BTW (Belasting over toegevoegde waarde)
Een productgebonden belasting, die op de verschillende momenten van levering door producenten wordt geïnd en uiteindelijk volledig ten laste komt van de eindgebruikers.

Producenten dragen alleen het verschil af tussen de belasting over de toegevoegde waarde (btw) op hun verkopen en de btw op hun aankopen.
Loon- en inkomstenbelasting
Loonbelasting:
Belasting die door de werkgever wordt ingehouden op het loon van de werknemer, als onderdeel van de loonheffing. De werkgever draagt deze belasting vervolgens af aan de overheid en doet daarvoor maandelijks aangifte.
Inkomstenbelasting:
Een belasting op inkomen. Bij de bron ingehouden belastingen op inkomen, zoals loonbelastingen en regelmatige voorschotten op de inkomstenbelasting, kunnen worden geregistreerd in de periode waarin ze worden betaald, terwijl eindafrekeningen kunnen worden geregistreerd in de periode waarin de belastingverplichting is vastgesteld. Inkomstenbelasting is verschuldigd over het belastbaar inkomen uit werk en woning en uit sparen en beleggen.
Vennootschapsbelasting
Belasting die wordt geheven over de winst van ondernemingen. De vennnootschapsbelasting wordt gerekend tot de belastingen op inkomen.
Accijnzen
Productgebonden belastingen op productie. Voorbeelden zijn accijnzen op benzine, tabak en alcohol. De accijnzen zijn verschuldigd over de uitslag (levering, verkoop) en de invoer van de betreffende producten.
Verbruiksbel. op milieugrondslag
Verbruiksbelasting op milieugrondslag.
Verzamelnaam voor de productgebonden belastingen: belastingen op grondwater, leidingwater, afvalstoffen, brandstoffen en de energie en de niet-productgebonden belasting verpakkingsbelasting. In 2008 en 2009 maakte de vliegbelasting deel uit van de verbruiksbelasting op milieugrondslag. In 2010 werd de vliegbelasting afgeschaft.
Milieuheffingen
Heffingen die zijn ingevoerd voor de financiering van specifieke milieumaatregelen die door de overheid worden uitgevoerd. Milieuheffingen is de verzamelnaam voor de volgende belastingen: rioolrechten, waterverontreinigingsheffing, omslagheffing waterschappen, geluidhinder grondwaterbelasting en heffing nazorg stortplaatsen. Als deze belastingen door bedrijven worden betaald worden ze gerekend tot de niet-productgebonden belastingen, worden de milieuheffingen door huishoudens betaald maken ze deel uit van de belastingen op vermogen.
Motorrijtuigenbelasting(incl.eurovignet)
Motorrijtuigenbelasting (inclusief eurovignet).
Belasting voor het bezit van een motorrijtuig. Motorrijtuigenbelasting wordt betaald voor een personenauto, bestelbus, motorrijwiel of vrachtauto. Als de motorrijtuigenbelasting door bedrijven (producenten) wordt betaald wordt ze gerekend tot de niet-productgebonden belastingen. Wordt de motorrijtuigenbelasting door huishoudens (consumenten) betaald maakt ze deel uit van de belastingen op vermogen. Het Eurovignet wordt ook Belasting zware motorrijtuigen genoemd (BZM).
BZM wordt betaald voor vrachtauto's of vrachtautocombinaties die
- gebruik maken van de autosnelweg;
- uitsluitend bestemd zijn voor het vervoer van goederen;
- een toegestane maximum massa van 12.000 kg of meer hebben.
BPM (Bel. personenauto's en motorrijw.)
Belastingen op personenauto's en motorrijwielen.
De belasting op personenauto's, bestelauto's en motorrijwielen (BPM) is verschuldigd als er een nieuw voertuig in Nederland wordt gekocht. De importeur van het voertuig zorgt voor de aangifte en de betaling van de BPM. De BPM wordt gerekend tot de productgebonden belastingen.
Overdrachtsbelasting
Belasting die geheven wordt bij de overdracht van bestaande onroerende zaken. Overdrachtsbelasting wordt gerekend tot de productgebonden belastingen.
Onroerendezaakbelasting
Belasting die door gemeenten wordt geheven van eigenaren en gebruikers van onroerende zaken.

Het deel van de onroerendezaakbelasting op woningen dat is betaald door bewoners, wordt gerekend tot de belastingen op vermogen. Het deel dat is betaald door exploitanten van woningen, waartoe ook de eigen-huis eigenaren behoren, wordt beschouwd als niet-productgebonden belastingen. De onroerendezaakbelasting betaald door bewoners is per 1 januari 2006 afgeschaft.
Dividendbelasting
Belasting die wordt geheven over de opbrengst van aandelen en winstbewijzen. Een vennootschap die dividend uitkeert, is verplicht de dividendbelasting in te houden en te betalen aan de Belastingdienst. Samen met de vennootschapsbelasting vormt de dividendbelasting het grootste deel van de belasting op inkomen en vermogen van vennootschappen. Beide belastingen hebben de winst van vennootschappen als grondslag.
Vermogensheffingen
Verplichte, niet-periodieke betalingen aan de overheid, die gebaseerd zijn op het vermogen van de belastingplichtigen. In de praktijk gaat het hierbij bijna altijd om successierechten. De vermogensbelasting wordt niet tot de vermogensheffingen gerekend. Deze wordt namelijk periodiek geheven en wordt daarom gerekend tot de belastingen op inkomen en vermogen.
Assurantiebelasting
Belasting op verzekeringen waarvan het risico in Nederland ligt. De belastingplichtige voor de assurantiebelasting is de verstrekker van de verzekering. Assurantiebelasting is een productgebonden belasting.
Kansspelbelasting
De kansspelbelasting wordt betaald door casino's en de winnaars van prijzen in loterijen. De kansspelbelasting die door casino's wordt betaald wordt geboekt als een productgebonden belasting. De kansspelbelasting die door de winnaars van prijzen wordt betaald wordt geboekt als een belasting op inkomen.
Bankenbelasting
Belasting op ongedekte schulden van de banken.

De bankenbelasting wordt gerekend tot de niet-productgebonden belastingen.
De bankenbelasting wordt geheven vanaf 2012.
Verhuurdersheffing
Belasting voor verhuurders over de waarde van de huurwoningen. Voorwaarde is dat voor deze huurwoningen huurtoeslag kan worden toegekend.

De Verhuurderheffing wordt gerekend tot de niet-productgebonden belastingen.
De Verhuurderheffing wordt geheven vanaf 2013.
Loonkostenheffing
De loonbelasting die door de werkgever wordt ingehouden op het loon van de werknemer wordt gerekend tot de belastingen op inkomen, vermogen, enz. Over bepaalde vormen van loon wordt de loonbelasting echter geheven in de vorm van een zogenaamde eindheffing (loonkostenheffing). De loonbelasting wordt in dit geval niet ingehouden op het loon van de werknemer maar komt voor rekening van de werkgever. Loon waarop de werkgever eindheffing toepast, hoort niet (meer) tot het loon van de werknemer en hoort dus ook niet tot zijn verzamelinkomen voor de inkomstenbelasting. De eindheffingen worden niet door werknemers betaald maar door werkgevers. Voorbeelden zijn de heffing op spaarloon (tot 2012) en heffingen op (kerst)geschenken. De tijdelijke cisisheffing op hoge lonen die werkgevers in 2013 moeten betalen valt ook onder de loonkostenheffingen.
Overige belastingen
Hieronder zijn de volgende belastingen opgenomen: Verbruiksbelasting op alcoholvrije dranken, kapitaalbelasting, PBO-heffingen, Inschrijfgelden Kamers van Koophandel, Toeristenbelasting, Niet-productgebonden belastingen overig en de overige belastingen op inkomen en vermogen.
Belastingen op productie en invoer
Totaal belastingen op productie en invoer.
Verplichte betalingen aan de overheid en de Europese Unie (EU) die verband houden met productie en invoer en met het gebruik van productiefactoren. Deze belastingen worden onderscheiden in productgebonden belastingen en niet-productgebonden belastingen. Deze belastingen hebben betrekking op alle door producenten aan de overheid en de EU betaalde belastingen, met uitzondering van de belastingen over de winst. Zij worden geregistreerd volgens het bestemmingscriterium. Belastingen die door de centrale overheid worden geïnd ten behoeve van de lokale overheid of de EU worden dus niet geboekt bij de centrale overheid.
Totaal belast. op productie en invoer
Totaal belastingen op productie en invoer.
Verplichte betalingen aan de overheid en de Europese Unie (EU) die verband houden met productie en invoer en met het gebruik van productiefactoren. Deze belastingen worden onderscheiden in productgebonden belastingen en niet-productgebonden belastingen. Deze belastingen hebben betrekking op alle door producenten aan de overheid en de EU betaalde belastingen, met uitzondering van de belastingen over de winst. Zij worden geregistreerd volgens het bestemmingscriterium. Belastingen die door de centrale overheid worden geïnd ten behoeve van de lokale overheid of de EU worden dus niet geboekt bij de centrale overheid.
Productgebonden belastingen
Belastingen en subsidies waarbij het te betalen of te ontvangen bedrag afhankelijk is van de hoeveelheid goederen die werd geproduceerd of verhandeld.
Totaal productgebonden belastingen
Belastingen en subsidies waarbij het te betalen of te ontvangen bedrag afhankelijk is van de hoeveelheid goederen die werd geproduceerd of verhandeld.
BTW (Belasting over toegevoegde waarde)
Een productgebonden belasting, die op de verschillende momenten van levering door producenten wordt geïnd en uiteindelijk volledig ten laste komt van de eindgebruikers.

Producenten dragen alleen het verschil af tussen de belasting over de toegevoegde waarde (btw) op hun verkopen en de btw op hun aankopen.
Accijnzen
Productgebonden belastingen op productie. Voorbeelden zijn accijnzen op benzine, tabak en alcohol. De accijnzen zijn verschuldigd over de uitslag (levering, verkoop) en de invoer van de betreffende producten.
Totaal accijnzen
Productgebonden belastingen op productie. Voorbeelden zijn accijnzen op benzine, tabak en alcohol. De accijnzen zijn verschuldigd over de uitslag (levering, verkoop) en de invoer van de betreffende producten.
Benzineaccijns
Accijns op benzine.

Benzine is een mengsel van koolwaterstoffen dat ontstaat bij de destillatie van ruwe aardolie. Het wordt vooral gebruikt als brandstof voor benzinemotoren en als oplos- en schoonmaakmiddel.
Accijns op overige minerale oliën
Accijns op petroleum (halfzware olie), diesel (gasolie), zware stookolie, LPG ( vloeibaar gemaakt petroleumgas) en methaan.
Tabakaccijns
Accijns op sigaren, sigaretten en dergelijke.
Alcoholaccijns
Accijns op alcohol.

Alcohol is een helder, kleurloos, brandbaar distillatieproduct, afgeleid van koolwaterstof.
Bieraccijns
Accijns op bier.
Wijnaccijns e.a. mousserende dranken
Accijns op wijn en andere mousserende dranken.
Overige accijnzen
Accijnzen op alcoholvrije dranken en suiker.
Verbruiksbel. op alcoholvrije dranken
Verbruiksbelasting op alcoholvrije dranken.
Productgebonden belasting op frisdranken, vruchtensappen, mineraalwater en siropen en op pruim- en snuiftabak. Deze belasting is verschuldigd over de uitslag (levering, verkoop) en de invoer van deze producten.
Belastingen op milieugrondslag
Verzamelnaam voor de productgebonden belastingen: belastingen op grondwater, leidingwater, afvalstoffen, brandstoffen en de energie en de niet-productgebonden belasting verpakkingsbelasting. In 2008 en 2009 maakte de vliegbelasting deel uit van de verbruiksbelasting op milieugrondslag. In 2010 werd de vliegbelasting afgeschaft.
BPM (Bel.op personenauto's en motorrijw)
Belastingen op personenauto's en motorrijwielen.
De belasting op personenauto's, bestelauto's en motorrijwielen (BPM) is verschuldigd als er een nieuw voertuig in Nederland wordt gekocht. De importeur van het voertuig zorgt voor de aangifte en de betaling van de BPM. De BPM wordt gerekend tot de productgebonden belastingen. Eenmalige belasting die wordt geheven van degene die een voertuig (personenauto, bestelauto, motorrijwiel) als eerste op zijn naam laat registreren bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer.
Kansspelbelasting
De kansspelbelasting wordt betaald door casino's en de winnaars van prijzen in loterijen. De kansspelbelasting die door casino's wordt betaald wordt geboekt als een productgebonden belasting. De kansspelbelasting die door de winnaars van prijzen wordt betaald wordt geboekt als een belasting op inkomen.
Overdrachtsbelasting
Belasting die geheven wordt bij de overdracht van bestaande onroerende zaken. Overdrachtsbelasting wordt gerekend tot de productgebonden belastingen.
Assurantiebelasting
Belasting op verzekeringen waarvan het risico in Nederland ligt. De belastingplichtige voor de assurantiebelasting is de verstrekker van de verzekering. Assurantiebelasting is een productgebonden belasting.
Kapitaalbelasting
De kapitaalbelasting is een belasting die wordt geheven bij de oprichting van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BV). Ook als in een BV extra aandelen worden uitgegeven moet er kapitaalsbelasting worden betaald. De kapitaalbelasting wordt gerekend tot de productgebonden belastingen.
Beursbelasting
Productgebonden belasting die wordt geheven bij de aan- en verkoop van effecten. Deze belasting is in 1990 opgeheven.
Niet-productgebonden belastingen
Een belasting is niet-productgebonden als de hoogte van de belasting los staat van de waarde of de hoeveelheid van de geproduceerde of verkochte goederen.
Totaal niet-productgebonden belastingen
Een belasting is niet-productgebonden als de hoogte van de belasting los staat van de waarde of de hoeveelheid van de geproduceerde of verkochte goederen.
Onroerendezaakbelasting
Belasting die door gemeenten wordt geheven van eigenaren en gebruikers van onroerende zaken. Het deel van de onroerendezaakbelasting op woningen dat is betaald door exploitanten van woningen, waartoe ook de eigen-huis eigenaren behoren, wordt beschouwd als niet-productgebonden belastingen. Het deel dat is betaald door bewoners, wordt gerekend tot de belastingen op vermogen. De onroerendezaakbelasting betaald door bewoners is per 1 januari 2006 afgeschaft.
Motorrijtuigenbel. (Incl. eurovignet)
Motorrijtuigenbelasting (inclusief eurovignet).
Motorrijtuigenbelasting wordt betaald voor het bezit van een motorrijtuig. Motorrijtuigenbelasting wordt betaald voor een personenauto, bestelbus, motorrijwiel of vrachtauto. Als de motorrijtuigenbelasting door bedrijven (producenten) wordt betaald wordt ze gerekend tot de niet-productgebonden belastingen. Wordt de motorrijtuigenbelasting door huishoudens (consumenten) betaald maakt ze deel uit van de belastingen op vermogen. Het Eurovignet wordt ook Belasting zware motorrijtuigen genoemd (BZM).
BZM wordt betaald voor vrachtauto's of vrachtautocombinaties die
- gebruik maken van de autosnelweg;
- uitsluitend bestemd zijn voor het vervoer van goederen;
- een toegestane maximum massa van 12.000 kg of meer hebben.
Milieuheffingen
Heffingen die zijn ingevoerd voor de financiering van specifieke milieumaatregelen die door de overheid worden uitgevoerd. Milieuheffingen is de verzamelnaam voor de volgende belastingen: rioolrechten, waterverontreinigingsheffing, omslagheffing waterschappen, geluidhinder grondwaterbelasting en heffing nazorg stortplaatsen. Als deze belastingen door bedrijven worden betaald worden ze gerekend tot de niet-productgebonden belastingen, worden de milieuheffingen door huishoudens betaald maken ze deel uit van de belastingen op vermogen.
Totaal milieuheffingen
Heffingen die zijn ingevoerd voor de financiering van specifieke milieumaatregelen die door de overheid worden uitgevoerd. Milieuheffingen is de verzamelnaam voor de volgende belastingen: rioolrechten, waterverontreinigingsheffing, omslagheffing waterschappen, geluidhinder grondwaterbelasting en heffing nazorg stortplaatsen. Als deze belastingen door bedrijven worden betaald worden ze gerekend tot de niet-productgebonden belastingen, worden de milieuheffingen door huishoudens betaald maken ze deel uit van de belastingen op vermogen.
Rioolrechten
Belasting die wordt geheven om onderhoud en vernieuwing van het riool te kunnen bekostigen. Rioolrechten moeten worden betaald door gebruikers van een onroerend goed van waaruit afvalwater wordt afgevoerd via het rioolnetwerk. De rioolrechten worden tot de milieuheffingen gerekend. Als de rioolrechten worden betaald door bedrijven zijn ze onderdeel van de niet-productgebonden belastingen. Als de rioolrechten worden betaald door huishoudens maken ze deel uit van de belastingen op vermogen.
Heffingen op waterverontreiniging
Deze heffing moet worden betaald voor het lozen van afvalwater op het riool. De heffing wordt gebruikt ter financiering van de kosten voor de zuivering van afvalwater door de waterschappen. De heffingen op waterverontreiniging worden tot de milieuheffingen gerekend. Als deze heffing wordt betaald door bedrijven is ze onderdeel van de niet-productgebonden belastingen. Als de heffing wordt betaald door huishoudens maakt ze deel uit van de belastingen op vermogen.
Omslagheffing waterschappen
Belastingen die worden geïnd door de waterschappen. De waterschappen financieren hiermee uitgaven aan hun traditionele taken op het terrein van de waterkwantiteit, zoals waterbeheersing, waterkering en het beheer van vaarwegen.

Naast de omslagheffing innen de waterschappen heffingen op waterverontreiniging. Daarmee financieren zij de taken op het terrein van de waterkwaliteit. De heffingen op waterverontreiniging worden tot de milieuheffingen gerekend. Als deze belastingen door bedrijven worden betaald worden ze gerekend tot de niet-productgebonden belastingen, worden de omslag heffingen door huishoudens betaald (ingezetenenomslag) maken ze deel uit van de belastingen op vermogen.
Overige milieuheffingen
De grondwaterheffing, geluidsheffing burgerluchtvaart en de emissierechten. Milieuheffingen worden gerekend tot de niet-productgebonden belastingen.
Bankenbelasting
Belasting op ongedekte schulden van de banken.

De bankenbelasting wordt gerekend tot de niet-productgebonden belastingen.
De bankenbelasting wordt geheven vanaf 2012.
Verhuurderheffing
Belasting voor verhuurders over de waarde van de huurwoningen. Voorwaarde is dat voor deze huurwoningen huurtoeslag kan worden toegekend.

De Verhuurderheffing wordt gerekend tot de niet-productgebonden belastingen.
De Verhuurderheffing wordt geheven vanaf 2013.
Loonkostenheffing
De loonbelasting die door de werkgever wordt ingehouden op het loon van de werknemer wordt gerekend tot de belastingen op inkomen, vermogen, enz. Over bepaalde vormen van loon wordt de loonbelasting echter geheven in de vorm van een zogenaamde eindheffing (loonkostenheffing). De loonbelasting wordt in dit geval niet ingehouden op het loon van de werknemer maar komt voor rekening van de werkgever. Loon waarop de werkgever eindheffing toepast, hoort niet (meer) tot het loon van de werknemer en hoort dus ook niet tot zijn verzamelinkomen voor de inkomstenbelasting. De eindheffingen worden niet door werknemers betaald maar door werkgevers. Voorbeelden zijn de heffing op spaarloon (tot 2012) en heffingen op (kerst)geschenken. De tijdelijke cisisheffing op hoge lonen die werkgevers in 2013 moeten betalen valt ook onder de loonkostenheffingen.
PBO-heffingen
Publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie (PBO) is de verzamelnaam voor de Product- en (hoofd)bedrijfschappen. Door middel van deze product- en bedrijfsschappen worden de belangen van de betreffende sector behartigen. Hiervoor leggen de schappen verplichte heffingen op aan de bedrijven in de desbetreffende sector.
Inschrijfgelden Kamer van Koophandel
Ondernemers zijn verplicht om zich in te laten schrijven bij de Kamers van Koophandel. Afhankelijk van de grootte en rechtsvorm betalen ondernemers voor deze inschrijving een wettelijk vastgestelde heffing.
Toeristenbelasting
De toeristenbelasting wordt door de gemeenten geheven. Belastingplichtigen zijn degenen(hoteleigenaren, appartementhouders) die gelegenheid tot verblijf bieden aan personen die niet in de gemeente ingeschreven staan.
Niet-productgebonden - overig
Hieronder vallen een aantal kleinere belastingen.
Belastingen op inkomen en vermogen
Totaal belastingen op inkomen en vermogen.
Belastingen op inkomen en vermogen zijn alle verplichte betalingen die regelmatig door de overheid over het inkomen en vermogen van bedrijven en huishoudens worden geheven. Bij vennootschappen is dit met name de vennootschapsbelasting en de dividendbelasting. Deze belastingen hebben als grondslag de winst van vennootschappen. De belangrijkste belasting op inkomen betaald door huishoudens is de loon- en inkomstenbelasting. Alle belastingen die huishoudens afdragen in hun hoedanigheid van consument worden gerekend tot belastingen op inkomen en vermogen. Zo wordt het deel van de onroerendezaakbelasting op woningen dat is betaald door bewoners, gerekend tot de belastingen op inkomen en vermogen. Het deel dat is betaald door exploitanten van woningen, waartoe ook de eigen-huis eigenaren behoren, wordt beschouwd als niet-productgebonden belastingen. Enkele belastingsoorten die bij producenten gerekend worden tot belastingen op productie en invoer worden bij huishoudens, in hun hoedanigheid van consument, beschouwd als belastingen op inkomen en vermogen. Zo is de motorrijtuigenbelasting op auto's die privé worden gebruikt, gerekend tot de belastingen op inkomen en vermogen. Niet-periodieke heffingen, zoals de successierechten, zijn als vermogensheffingen (kapitaaloverdrachten) aangemerkt.
Totaal belast. op inkomen en vermogen
Totaal belastingen op inkomen en vermogen.
Belastingen op inkomen en vermogen zijn alle verplichte betalingen die regelmatig door de overheid over het inkomen en vermogen van bedrijven en huishoudens worden geheven. Bij vennootschappen is dit met name de vennootschapsbelasting en de dividendbelasting. Deze belastingen hebben als grondslag de winst van vennootschappen. De belangrijkste belasting op inkomen betaald door huishoudens is de loon- en inkomstenbelasting. Alle belastingen die huishoudens afdragen in hun hoedanigheid van consument worden gerekend tot belastingen op inkomen en vermogen. Zo wordt het deel van de onroerendezaakbelasting op woningen dat is betaald door bewoners, gerekend tot de belastingen op inkomen en vermogen. Het deel dat is betaald door exploitanten van woningen, waartoe ook de eigen-huis eigenaren behoren, wordt beschouwd als niet-productgebonden belastingen. Enkele belastingsoorten die bij producenten gerekend worden tot belastingen op productie en invoer worden bij huishoudens, in hun hoedanigheid van consument, beschouwd als belastingen op inkomen en vermogen. Zo is de motorrijtuigenbelasting op auto's die privé worden gebruikt, gerekend tot de belastingen op inkomen en vermogen. Niet-periodieke heffingen, zoals de successierechten, zijn als vermogensheffingen (kapitaaloverdrachten) aangemerkt.
Belastingen op inkomen
Hieronder vallen: de vennootschapsbelasting, loonbelasting, inkomstenbelasting, dividendbelasting, kansspelbelasting en eenmalige ontvangsten in verband met de liquidatie van houdstermaatschappijen.
Totaal belastingen op inkomen
Hieronder vallen: de vennootschapsbelasting, loonbelasting, inkomstenbelasting, dividendbelasting, kansspelbelasting en eenmalige ontvangsten in verband met de liquidatie van houdstermaatschappijen.
Vennootschapsbelasting
Belasting die wordt geheven over de winst van ondernemingen. De vennnootschapsbelasting wordt gerekend tot de belastingen op inkomen.
Loonbelasting
Belasting die door de werkgever wordt ingehouden op het loon van de werknemer, als onderdeel van de loonheffing. De werkgever draagt deze belasting vervolgens af aan de overheid en doet daarvoor maandelijks aangifte.
Inkomstenbelasting
Een belasting op inkomen. Bij de bron ingehouden belastingen op inkomen, zoals loonbelastingen en regelmatige voorschotten op de inkomstenbelasting, kunnen worden geregistreerd in de periode waarin ze worden betaald, terwijl eindafrekeningen kunnen worden geregistreerd in de periode waarin de belastingverplichting is vastgesteld. Inkomstenbelasting is verschuldigd over het belastbaar inkomen uit werk en woning en uit sparen en beleggen.
Dividendbelasting
Belasting die wordt geheven over de opbrengst van aandelen en winstbewijzen. Een vennootschap die dividend uitkeert, is verplicht de dividendbelasting in te houden en te betalen aan de Belastingdienst. Samen met de vennootschapsbelasting vormt de dividendbelasting het grootste deel van de belasting op inkomen en vermogen van vennootschappen. Beide belastingen hebben de winst van vennootschappen als grondslag. De behandeling van de dividendbelasting vloeit voort uit de brutoregistratie van dividend, dat wil zeggen inclusief dividendbelasting. Dit betekent dat de dividendbelasting geboekt dient te worden bij de sector die het dividend ontvangt. Dit heeft tot gevolg dat er ook dividendbelasting aan het buitenland wordt betaald en uit het buitenland wordt ontvangen.
Kansspelbelasting
Wordt betaald door casino's en de winnaars van prijzen in loterijen. De kansspelbelasting die door de winnaars van prijzen wordt betaald wordt geboekt als een belasting op inkomen. De kansspelbelasting die door casino's wordt betaald wordt geboekt als een productgebonden belasting
Eenmalig ontvangst i.v.m. liquidatie...
Eenmalig ontvangst in verband met liquidatie houdstermaatschappijen. Een houdstermaatschappij is een onderneming die zelf geen activiteiten heeft, maar aandelen houdt in een of meer andere vennootschappen.
Belastingen op vermogen
Hieronder worden gerekend belastingen op kapitaal, bestaande uit periodieke belastingen op het eigendom of het gebruik van grond of onroerende goederen door de eigenaars ervan. Voorbeeld voor belastingen op vermogen zijn de motorrijtuigenbelastingen betaald door consumenten en de rioolrechten betaald door consumenten.
Totaal belastingen op vermogen
Hieronder worden gerekend belastingen op kapitaal, bestaande uit periodieke belastingen op het eigendom of het gebruik van grond of onroerende goederen door de eigenaars ervan. Voorbeeld voor belastingen op vermogen zijn de motorrijtuigenbelastingen betaald door consumenten en de rioolrechten betaald door consumenten.
Onroerendezaakbelasting
Belasting die door gemeenten wordt geheven van eigenaren en gebruikers van onroerende zaken. Het deel van de onroerendezaakbelasting op woningen dat is betaald door bewoners, wordt gerekend tot de belastingen op vermogen. Het deel dat is betaald door exploitanten van woningen, waartoe ook de eigen-huis eigenaren behoren, wordt beschouwd als niet-productgebonden belastingen. De onroerendezaakbelasting betaald door bewoners is per 1 januari 2006 afgeschaft.
Vermogensbelasting
Deze belasting is per 1 januari 2001 opgegaan in de inkomstenbelasting. De vermogensbelasting wordt nu als vermogensrendementsheffing geheven via box 3 (inkomen uit sparen en beleggen) van de inkomstenbelasting.
Motorrijtuigenbelasting
Belasting voor het bezit van een motorrijtuig. Motorrijtuigenbelasting wordt betaald voor een personenauto, bestelbus, motorrijwiel of vrachtauto. Als de motorrijtuigenbelasting door bedrijven wordt betaald wordt ze gerekend tot de niet-productgebonden belastingen. Wordt de motorrijtuigenbelasting door huishoudens betaald maakt ze deel uit van de belastingen op vermogen.
Milieuheffingen
Heffingen die zijn ingevoerd voor de financiering van specifieke milieumaatregelen die door de overheid worden uitgevoerd. Milieuheffingen is de verzamelnaam voor de volgende belastingen: rioolrechten, waterverontreinigingsheffing, omslagheffing waterschappen, geluidhinder burgerluchtvaart, grondwaterbelasting en heffing nazorg stortplaatsen. Als deze belastingen door bedrijven worden betaald worden ze gerekend tot de niet-productgebonden belastingen, worden de milieuheffingen door huishoudens betaald maken ze deel uit van de belastingen op vermogen.
Totaal milieuheffingen
Heffingen die zijn ingevoerd voor de financiering van specifieke milieumaatregelen die door de overheid worden uitgevoerd. Milieuheffingen is de verzamelnaam voor de volgende belastingen: rioolrechten, waterverontreinigingsheffing, omslagheffing waterschappen, geluidhinder burgerluchtvaart, grondwaterbelasting en heffing nazorg stortplaatsen. Als deze belastingen door bedrijven worden betaald worden ze gerekend tot de niet-productgebonden belastingen, worden de milieuheffingen door huishoudens betaald maken ze deel uit van de belastingen op vermogen.
Rioolrechten
Belasting die wordt geheven om onderhoud en vernieuwing van het riool te kunnen bekostigen. Rioolrechten moeten worden betaald door gebruikers van een onroerend goed van waaruit afvalwater wordt afgevoerd via het rioolnetwerk. De rioolrechten worden tot de milieuheffingen gerekend. Als de rioolrechten worden betaald door bedrijven zijn ze onderdeel van de niet-productgebonden belastingen. Als de rioolrechten worden betaald door huishoudens maken ze deel uit van de belastingen op vermogen.
Heffingen op waterverontreiniging
De heffing moet worden betaald voor het lozen van afvalwater op het riool. Deze heffing wordt gebruikt ter financiering van de kosten voor de zuivering van afvalwater door de waterschappen. De heffingen op waterverontreiniging worden tot de milieuheffingen gerekend. Als deze heffing wordt betaald door bedrijven is ze onderdeel van de niet-productgebonden belastingen. Als de heffing wordt betaald door huishoudens maakt ze deel uit van de belastingen op vermogen.
Omslagheffing waterschappen
Belastingen die worden geïnd door de waterschappen. De waterschappen financieren hiermee uitgaven aan hun traditionele taken op het terrein van de waterkwantiteit, zoals waterbeheersing, waterkering en het beheer van vaarwegen.

Naast de omslagheffing innen de waterschappen heffingen op waterverontreiniging. Daarmee financieren zij de taken op het terrein van de waterkwaliteit. De heffingen op waterverontreiniging worden tot de milieuheffingen gerekend. Als deze belastingen door bedrijven worden betaald worden ze gerekend tot de niet-productgebonden belastingen, worden de omslag heffingen door huishoudens betaald (ingezetenenomslag) maken ze deel uit van de belastingen op vermogen.
Overige belastingen inkomen en vermogen
Hieronder vallen enkele kleine belastingen, waaronder de hondenbelasting.
Vermogensheffingen
Verplichte, niet-periodieke betalingen aan de overheid, die gebaseerd zijn op het vermogen van de belastingplichtigen. In de praktijk gaat het hierbij bijna altijd om successierechten. De vermogensbelasting wordt niet tot de vermogensheffingen gerekend. Deze wordt namelijk periodiek geheven en wordt daarom gerekend tot de belastingen op inkomen en vermogen.