Overheid; ontvangen belastingen 1987 - 2013


Deze tabel bevat gegevens over de belastingopbrengsten van de overheid, per belasting. Onder overheid wordt hier verstaan de sector overheid volgens de definitie die in Europees Systeem van Rekeningen (ESR 1995) wordt gebruikt. De gepresenteerde gegevens sluiten aan bij de publicaties over de Nationale rekeningen. De gebruikte begrippen sluiten aan bij de Nationale rekeningen. De Nationale rekeningen zijn gebaseerd op de internationale definities van het Europees Systeem van Rekeningen (ESR 1995).

Gegevens beschikbaar vanaf:
Jaargegevens van 1987 tot en met 2013, kwartaalgegevens van 2006 tot en met 2013.

Status van de cijfers:
De cijfers vanaf 1987 in deze tabel zijn definitief. De meest recente jaren en kwartalen hebben nog een (nader) voorlopig karakter. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 25 juni 2014:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door Overheid; ontvangen belastingen. Zie paragraaf 3.

Overheid; ontvangen belastingen 1987 - 2013

Sectoren Perioden Belastingen: afzonderlijkTotaal belastingen (mln euro) Belastingen: afzonderlijkBTW (Belasting over toegevoegde waarde) (mln euro) Belastingen: afzonderlijkLoon- en inkomstenbelasting (mln euro) Belastingen: afzonderlijkVennootschapsbelasting (mln euro) Belastingen: afzonderlijkAccijnzen (mln euro) Belastingen: afzonderlijkVerbruiksbel. op milieugrondslag (mln euro) Belastingen: afzonderlijkMilieuheffingen (mln euro) Belastingen: afzonderlijkMotorrijtuigenbelasting(incl.eurovignet) (mln euro) Belastingen: afzonderlijkBPM (Bel. personenauto's en motorrijw.) (mln euro) Belastingen: afzonderlijkOverdrachtsbelasting (mln euro) Belastingen: afzonderlijkOnroerendezaakbelasting (mln euro) Belastingen: afzonderlijkDividendbelasting (mln euro) Belastingen: afzonderlijkVermogensheffingen (mln euro) Belastingen: afzonderlijkAssurantiebelasting (mln euro) Belastingen: afzonderlijkKansspelbelasting (mln euro) Belastingen: afzonderlijkBankenbelasting (mln euro) Belastingen: afzonderlijkVerhuurdersheffing (mln euro) Belastingen: afzonderlijkLoonkostenheffing (mln euro) Belastingen: afzonderlijkOverige belastingen (mln euro) Belastingen op productie en invoerTotaal belast. op productie en invoer (mln euro) Belastingen op productie en invoerProductgebonden belastingenTotaal productgebonden belastingen (mln euro) Belastingen op productie en invoerProductgebonden belastingenBTW (Belasting over toegevoegde waarde) (mln euro) Productgebonden belastingenAccijnzenTotaal accijnzen (mln euro) Productgebonden belastingenAccijnzenBenzineaccijns (mln euro) Productgebonden belastingenAccijnzenAccijns op overige minerale oliën (mln euro) Productgebonden belastingenAccijnzenTabakaccijns (mln euro) Productgebonden belastingenAccijnzenAlcoholaccijns (mln euro) Productgebonden belastingenAccijnzenBieraccijns (mln euro) Productgebonden belastingenAccijnzenWijnaccijns e.a. mousserende dranken (mln euro) Productgebonden belastingenAccijnzenOverige accijnzen (mln euro) Belastingen op productie en invoerProductgebonden belastingenVerbruiksbel. op alcoholvrije dranken (mln euro) Belastingen op productie en invoerProductgebonden belastingenBelastingen op milieugrondslag (mln euro) Belastingen op productie en invoerProductgebonden belastingenBPM (Bel.op personenauto's en motorrijw) (mln euro) Belastingen op productie en invoerProductgebonden belastingenKansspelbelasting (mln euro) Belastingen op productie en invoerProductgebonden belastingenOverdrachtsbelasting (mln euro) Belastingen op productie en invoerProductgebonden belastingenAssurantiebelasting (mln euro) Belastingen op productie en invoerProductgebonden belastingenKapitaalbelasting (mln euro) Belastingen op productie en invoerProductgebonden belastingenBeursbelasting (mln euro) Belastingen op productie en invoerNiet-productgebonden belastingenTotaal niet-productgebonden belastingen (mln euro) Belastingen op productie en invoerNiet-productgebonden belastingenOnroerendezaakbelasting (mln euro) Belastingen op productie en invoerNiet-productgebonden belastingenMotorrijtuigenbel. (Incl. eurovignet) (mln euro) Niet-productgebonden belastingenMilieuheffingenTotaal milieuheffingen (mln euro) Niet-productgebonden belastingenMilieuheffingenRioolrechten (mln euro) Niet-productgebonden belastingenMilieuheffingenHeffingen op waterverontreiniging (mln euro) Niet-productgebonden belastingenMilieuheffingenOmslagheffing waterschappen (mln euro) Niet-productgebonden belastingenMilieuheffingenOverige milieuheffingen (mln euro) Belastingen op productie en invoerNiet-productgebonden belastingenBankenbelasting (mln euro) Belastingen op productie en invoerNiet-productgebonden belastingenVerhuurderheffing (mln euro) Belastingen op productie en invoerNiet-productgebonden belastingenLoonkostenheffing (mln euro) Belastingen op productie en invoerNiet-productgebonden belastingenPBO-heffingen (mln euro) Belastingen op productie en invoerNiet-productgebonden belastingenInschrijfgelden Kamer van Koophandel (mln euro) Belastingen op productie en invoerNiet-productgebonden belastingenToeristenbelasting (mln euro) Belastingen op productie en invoerNiet-productgebonden belastingenNiet-productgebonden - overig (mln euro) Belastingen op inkomen en vermogenTotaal belast. op inkomen en vermogen (mln euro) Belastingen op inkomen en vermogenBelastingen op inkomenTotaal belastingen op inkomen (mln euro) Belastingen op inkomen en vermogenBelastingen op inkomenVennootschapsbelasting (mln euro) Belastingen op inkomen en vermogenBelastingen op inkomenLoonbelasting (mln euro) Belastingen op inkomen en vermogenBelastingen op inkomenInkomstenbelasting (mln euro) Belastingen op inkomen en vermogenBelastingen op inkomenDividendbelasting (mln euro) Belastingen op inkomen en vermogenBelastingen op inkomenKansspelbelasting (mln euro) Belastingen op inkomen en vermogenBelastingen op inkomenEenmalig ontvangst i.v.m. liquidatie... (mln euro) Belastingen op inkomen en vermogenBelastingen op vermogenTotaal belastingen op vermogen (mln euro) Belastingen op inkomen en vermogenBelastingen op vermogenOnroerendezaakbelasting (mln euro) Belastingen op inkomen en vermogenBelastingen op vermogenVermogensbelasting (mln euro) Belastingen op inkomen en vermogenBelastingen op vermogenMotorrijtuigenbelasting (mln euro) Belastingen op vermogenMilieuheffingenTotaal milieuheffingen (mln euro) Belastingen op vermogenMilieuheffingenRioolrechten (mln euro) Belastingen op vermogenMilieuheffingenHeffingen op waterverontreiniging (mln euro) Belastingen op vermogenMilieuheffingenOmslagheffing waterschappen (mln euro) Belastingen op inkomen en vermogenBelastingen op vermogenOverige belastingen inkomen en vermogen (mln euro) Vermogensheffingen (mln euro)
Overheid 2011 139.725 41.321 46.693 12.409 11.268 4.408 4.103 5.175 1.978 1.935 3.171 2.590 1.538 1.020 475 541 1.100 69.564 62.322 41.321 11.268 4.054 3.691 2.527 314 383 272 27 159 4.408 1.978 238 1.935 1.020 -5 7.242 3.171 1.103 1.682 220 325 705 432 541 172 206 148 219 68.623 61.929 12.409 47.226 -533 2.590 237 6.694 0 11 4.072 2.421 1.146 825 450 190 1.538
Overheid 2012* 135.339 41.436 44.305 11.854 11.289 4.013 4.161 5.138 1.500 1.128 3.348 2.481 1.383 1.145 459 536 165 998 68.367 60.899 41.436 11.289 3.928 3.657 2.653 348 387 289 27 158 4.013 1.500 230 1.128 1.145 0 7.468 3.348 1.097 1.701 266 327 705 403 536 165 165 192 132 132 65.589 58.869 11.854 45.207 -902 2.481 229 6.720 0 2 4.041 2.460 1.153 851 456 217 1.383
Overheid 2013 4e kwartaal* 33.616 12.347 8.230 2.792 2.730 1.378 961 1.248 363 357 853 371 446 463 118 507 10 225 217 20.073 17.736 12.347 2.730 924 924 559 105 106 103 9 39 1.378 363 59 357 463 0 2.337 853 271 358 73 81 180 24 507 10 225 32 0 39 42 13.097 11.452 2.792 10.467 -2.237 371 59 1.645 0 0 977 603 277 210 116 65 446
Overheid 2013* 138.381 42.111 44.209 12.447 10.865 4.987 3.971 5.104 1.158 1.104 3.443 2.191 1.732 2.343 476 507 48 804 881 70.773 62.961 42.111 10.865 3.817 3.758 2.223 306 412 321 28 155 4.987 1.158 238 1.104 2.343 0 7.812 3.443 1.095 1.466 291 335 740 100 507 48 804 141 0 137 171 65.876 59.085 12.447 45.546 -1.337 2.191 238 6.791 0 1 4.009 2.505 1.163 864 478 276 1.732
Centrale overheid 2011 130.985 41.321 46.693 12.409 11.268 4.408 437 3.743 1.978 1.935 2.590 1.536 1.020 475 541 631 64.490 62.322 41.321 11.268 4.054 3.691 2.527 314 383 272 27 159 4.408 1.978 238 1.935 1.020 -5 2.168 825 437 20 417 541 172 193 64.959 61.929 12.409 47.226 -533 2.590 237 3.030 11 2.918 101 1.536
Centrale overheid 2012* 126.361 41.436 44.305 11.854 11.289 4.013 405 3.706 1.500 1.128 2.481 1.382 1.145 459 536 165 557 63.095 60.899 41.436 11.289 3.928 3.657 2.653 348 387 289 27 158 4.013 1.500 230 1.128 1.145 0 2.196 819 405 16 389 536 165 165 106 61.884 58.869 11.854 45.207 -902 2.481 229 3.015 2 2.887 126 1.382
Centrale overheid 2013 4e kwartaal* 31.443 12.347 8.230 2.792 2.730 1.378 27 921 363 357 371 446 463 118 507 10 225 158 18.784 17.736 12.347 2.730 924 924 559 105 106 103 9 39 1.378 363 59 357 463 0 1.048 208 27 6 21 507 10 225 32 39 12.213 11.452 2.792 10.467 -2.237 371 59 761 0 713 48 446
Centrale overheid 2013* 129.392 42.111 44.209 12.447 10.865 4.987 109 3.690 1.158 1.104 2.191 1.730 2.343 476 507 48 804 613 65.528 62.961 42.111 10.865 3.817 3.758 2.223 306 412 321 28 155 4.987 1.158 238 1.104 2.343 0 2.567 822 109 24 85 507 48 804 141 136 62.134 59.085 12.447 45.546 -1.337 2.191 238 3.049 1 2.868 180 1.730
Lokale overheid 2011 8.740 3.666 1.432 3.171 2 469 5.074 5.074 3.171 278 1.245 220 305 705 15 206 148 26 3.664 3.664 0 1.154 2.421 1.146 825 450 89 2
Lokale overheid 2012* 8.978 3.756 1.432 3.348 1 441 5.272 5.272 3.348 278 1.296 266 311 705 14 192 132 26 3.705 3.705 0 1.154 2.460 1.153 851 456 91 1
Lokale overheid 2013 4e kwartaal* 2.173 934 327 853 0 59 1.289 1.289 853 63 331 73 75 180 3 0 39 3 884 884 0 264 603 277 210 116 17 0
Lokale overheid 2013* 8.989 3.862 1.414 3.443 2 268 5.245 5.245 3.443 273 1.357 291 311 740 15 0 137 35 3.742 3.742 0 1.141 2.505 1.163 864 478 96 2
Bron: CBS.
Verklaring van tekens