Overheid; overheidsconsumptie naar functie 1995 - 2012

Overheid; overheidsconsumptie naar functie 1995 - 2012

Sectoren COFOG overheidsfuncties Perioden Overheidsconsumptie (mln euro)
Overheid Totaal 2012* 170.614
Overheid 1. Algemeen overheidsbestuur 2012* 10.969
Overheid 1.1 Uitvoerende en wetgevende organen 2012* 6.621
Overheid 1.2 Hulp buitenland 2012* 309
Overheid 1.3 Algemene dienstverlening 2012* 961
Overheid 1.4 Fundamenteel onderzoek 2012* 1.659
Overheid 1.5 Onderzoek algemeen overheidsbestuur 2012* 6
Overheid 1.6 Algemeen overheidsbestuur (overig) 2012* 11
Overheid 1.7 Verrichtingen overheidsschuld 2012* 1.402
Overheid 1.8 Algemene overdrachten overheden 2012* -
Overheid 2. Landsverdediging 2012* 7.294
Overheid 2.1 Defensie 2012* 5.065
Overheid 2.2 Bescherming burgerbevolking 2012* -
Overheid 2.3 Militaire hulp buitenland 2012* 80
Overheid 2.4 Onderzoek landsverdediging 2012* 60
Overheid 2.5 Landsverdediging (overig) 2012* 2.089
Overheid 3. Openbare orde en veiligheid 2012* 10.874
Overheid 3.1 Politie 2012* 5.002
Overheid 3.2 Brandweer 2012* 1.238
Overheid 3.3 Rechtspraak 2012* 1.571
Overheid 3.4 Gevangeniswezen 2012* 2.154
Overheid 3.5 Onderzoek openbare orde 2012* 16
Overheid 3.6 Openbare orde en veiligheid (overig) 2012* 893
Overheid 4. Economische aangelegenheden 2012* 16.937
Overheid 4.1 Algemene economische aangelegenheden 2012* 3.831
Overheid 4.2 Landbouw, bosbouw, visserij en jacht 2012* 639
Overheid 4.3 Brandstoffen en energie 2012* 11
Overheid 4.4 Mijnbouw, industrie, bouwnijverheid 2012* 209
Overheid 4.5 Vervoer 2012* 9.292
Overheid 4.6 Communicatie 2012* 46
Overheid 4.7 Andere bedrijfstakken 2012* 1.509
Overheid 4.8 Onderzoek economische aangelegenh. 2012* 1.074
Overheid 4.9 Economische aangelegenheden (overig) 2012* 326
Overheid 5. Milieubescherming 2012* 4.986
Overheid 5.1 Afvalbeheer 2012* 99
Overheid 5.2 Afvalwaterbeheer 2012* 2.850
Overheid 5.3 Bestrijding milieuverontreiniging 2012* 1.456
Overheid 5.4 Biodiversiteit en landschap 2012* 352
Overheid 5.5 Onderzoek milieubescherming 2012* 74
Overheid 5.6 Milieubescherming (overig) 2012* 155
Overheid 6 Huisvesting en gemeenschapsvoorziening 2012* 2.433
Overheid 6.1 Huisvesting 2012* 1.275
Overheid 6.2 Stads- en plattelandsontwikkeling 2012* 851
Overheid 6.3 Watervoorziening 2012* 1
Overheid 6.4 Straatverlichting 2012* 89
Overheid 6.5 Onderzoek gemeenschapsvoorzieningen 2012* 50
Overheid 6.6 Gemeenschapsvoorzieningen (overig) 2012* 167
Overheid 7. Volksgezondheid 2012* 50.787
Overheid 7.1 Medische producten 2012* 7.209
Overheid 7.2 Extramurale medische zorg 2012* 14.524
Overheid 7.3 Intramurale medische zorg 2012* 27.170
Overheid 7.4 Openbare gezondheidszorg 2012* 657
Overheid 7.5 Onderzoek gezondheidszorg 2012* 395
Overheid 7.6 Volksgezondheid (overig) 2012* 832
Overheid 8. Recreatie, cultuur en religie 2012* 5.819
Overheid 8.1 Recreatie en sport 2012* 2.551
Overheid 8.2 Cultuur 2012* 1.887
Overheid 8.3 Omroepen en uitgeverijen 2012* -192
Overheid 8.4 Maatschappelijke organisaties 2012* 328
Overheid 8.5 Onderzoek recreatie, cultuur,religie 2012* 44
Overheid 8.6 Recreatie, cultuur, religie (overig) 2012* 1.201
Overheid 9. Onderwijs 2012* 29.330
Overheid 9.1 Basisonderwijs 2012* 11.344
Overheid 9.2 Voortgezet en middelbaar beroepsond. 2012* 11.978
Overheid 9.3 Postmiddelbaar onderwijs 2012* -
Overheid 9.4 Hoger onderwijs 2012* 4.735
Overheid 9.5 Onderwijs niet naar niveau ingedeeld 2012* -
Overheid 9.6 Ondersteunende diensten onderwijs 2012* 810
Overheid 9.7 Onderzoek onderwijs 2012* 74
Overheid 9.8 Onderwijs (overig) 2012* 389
Overheid 10. Sociale bescherming 2012* 31.185
Overheid 10.1 Ziekte en arbeidsongeschiktheid 2012* 10.556
Overheid 10.2 Ouderdom 2012* 9.616
Overheid 10.3 Nabestaanden 2012* 18
Overheid 10.4 Gezin en kinderen 2012* 2.701
Overheid 10.5 Werkloosheid 2012* 1.499
Overheid 10.6 Huisvestingskosten 2012* 2.296
Overheid 10.7 Sociale uitsluiting (overige) 2012* 4.210
Overheid 10.8 Onderzoek sociale bescherming 2012* 125
Overheid 10.9 Sociale bescherming (overig) 2012* 164
Centrale overheid Totaal 2012* 36.713
Centrale overheid 1. Algemeen overheidsbestuur 2012* 6.729
Centrale overheid 1.1 Uitvoerende en wetgevende organen 2012* 3.295
Centrale overheid 1.2 Hulp buitenland 2012* 309
Centrale overheid 1.3 Algemene dienstverlening 2012* 941
Centrale overheid 1.4 Fundamenteel onderzoek 2012* 1.659
Centrale overheid 1.5 Onderzoek algemeen overheidsbestuur 2012* 6
Centrale overheid 1.6 Algemeen overheidsbestuur (overig) 2012* 4
Centrale overheid 1.7 Verrichtingen overheidsschuld 2012* 515
Centrale overheid 1.8 Algemene overdrachten overheden 2012* -
Centrale overheid 2. Landsverdediging 2012* 7.294
Centrale overheid 2.1 Defensie 2012* 5.065
Centrale overheid 2.2 Bescherming burgerbevolking 2012* -
Centrale overheid 2.3 Militaire hulp buitenland 2012* 80
Centrale overheid 2.4 Onderzoek landsverdediging 2012* 60
Centrale overheid 2.5 Landsverdediging (overig) 2012* 2.089
Centrale overheid 3. Openbare orde en veiligheid 2012* 4.764
Centrale overheid 3.1 Politie 2012* 833
Centrale overheid 3.2 Brandweer 2012* 36
Centrale overheid 3.3 Rechtspraak 2012* 1.571
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de uitgaven per beleidsterrein van de sector overheid. Voor de indeling van de beleidsterreinen wordt de Classification of the Functions of Government (COFOG 99) gebruikt. Deze classificatie wordt ook gebruikt in de Nationale rekeningen.
De overige gebruikte begrippen sluiten eveneens aan bij de Nationale rekeningen. De Nationale rekeningen zijn gebaseerd op de internationale definities van het Europees Systeem van Rekeningen (ESR 1995). De gepresenteerde gegevens sluiten aan bij de publicaties over de Nationale rekeningen.

Gegevens beschikbaar van 1995 tot en met 2012.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn vanaf 95 definitief. De twee meest recente jaren hebben nog een (nader) voorlopig karakter. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 10 juli 2014:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Overheidsconsumptie
Uitgaven door de overheid voor goederen en diensten die worden gebruikt
voor de rechtstreekse bevrediging van individuele of collectieve
behoeften van leden van de gemeenschap.
---
De consumptie van de overheid kan op verschillende manieren worden
uitgesplitst, namelijk naar soort (consumptie van eigen productie en
sociale uitkeringen in natura), naar bedrijfstak (algemeen bestuur,
gesubsidieerd onderwijs en overig) en naar subsector (centrale overheid,
lokale overheid en sociale verzekeringen) en naar COFOG overheidsfunctie.