Overheid; schuld naar schuldtitel en geldgever 1990 - 2013


Deze tabel bevat gegevens over de schuld van de overheid. De schuld is onderverdeeld naar verschillende schuldtitels. Van iedere schuldtitel (type financieel instrument) wordt het aandeel van de verschillende houders (geldgevers) vermeld. De schuld wordt gepresenteerd in nominale waarde (het oorspronkelijke schuldbedrag) en in marktwaarde (de waarde waartegen de schuld in de betreffende periode verhandeld kan worden). Bij de bepaling van de overheidsschuld volgens EMU-definities wordt de nominale waarde gehanteerd, in de Nationale rekeningen de marktwaarde.

De gegevens in deze tabel zijn geconsolideerd, dat wil zeggen dat onderlinge stromen worden geëlimineerd. Als gevolg daarvan tellen de schulden van de subsectoren niet op tot de totale schuld van de overheid. Schulden van bijvoorbeeld het rijk aan de sociale verzekeraars maken deel uit van de schulden van het rijk. Voor de schuld van de totale overheid tellen ze niet mee, het zijn immers schulden die de overheid heeft aan de overheid.

De gebruikte begrippen sluiten aan bij de Nationale rekeningen. De Nationale rekeningen zijn gebaseerd op de internationale definities van het Europees Systeem van Rekeningen (ESR 1995). Om de toegankelijkheid van de tabel te verhogen, worden in sommige gevallen gangbaardere omschrijvingen gebruikt in plaats van de termen uit de Nationale rekeningen. De betreffende Nationale rekeningen-term wordt dan in de toelichting vermeld. De gepresenteerde gegevens sluiten aan bij de publicaties over de Nationale rekeningen, respectievelijk de EMU-publicaties.

Gegevens beschikbaar vanaf:
Jaarcijfers van 1990 tot en met 2013, kwartaalcijfers van 2005 tot en met 2013.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel vanaf 1990 zijn definitief. De meest recente jaren hebben nog een (nader) voorlopig karakter. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 25 juni 2014:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door Overheid; schuld naar schuldtitel en geldgever, nominale en marktwaarde. Zie paragraaf 3.

Overheid; schuld naar schuldtitel en geldgever 1990 - 2013

Nominale en marktwaarde Sectoren Perioden Totale overheidsschuldTotaal geldgevers (mln euro) Totale overheidsschuldBinnenlandTotaal binnenland (mln euro) Totale overheidsschuldBinnenlandBanken (mln euro) Totale overheidsschuldBinnenlandPensioenfondsen en verzekeraars (mln euro) Totale overheidsschuldBinnenlandBeleggingsinstellingen (mln euro) Totale overheidsschuldBinnenlandOverige financiële instellingen (mln euro) Totale overheidsschuldBinnenlandOverheid (mln euro) Totale overheidsschuldBinnenlandNiet-financiële bedrijven (mln euro) Totale overheidsschuldBinnenlandHuishoudens (mln euro) Totale overheidsschuldBuitenland (mln euro) Chartaal geldTotaal chartaal geld (mln euro) Kortlopende waardepapierenTotaal kortlopende waardepapieren (mln euro) ObligatiesTotaal obligaties (mln euro) Kortlopende leningenTotaal kortlopende leningen (mln euro) Langlopende leningenTotaal langlopende leningen (mln euro)
Nominale waarde Overheid 2011 393.671 174.701 90.412 68.633 5.937 2.400 - 4.130 3.189 218.970 475 43.350 265.307 19.716 64.823
Nominale waarde Overheid 2012* 427.106 201.308 111.332 73.072 6.062 2.374 - 5.791 2.677 225.798 510 32.908 298.190 28.892 66.606
Nominale waarde Overheid 2013* 443.008 209.172 114.781 76.687 7.076 2.493 - 5.686 2.449 233.836 510 26.064 321.693 27.993 66.748
Nominale waarde Centrale overheid 2011 352.809 134.959 42.761 67.739 5.937 2.400 9.064 3.910 3.148 217.850 485 43.445 266.337 21.177 21.365
Nominale waarde Centrale overheid 2012* 387.007 162.321 61.641 72.152 6.062 2.374 11.882 5.571 2.639 224.686 523 32.976 299.018 32.421 22.069
Nominale waarde Centrale overheid 2013* 404.294 171.619 62.919 75.637 7.076 2.493 15.618 5.466 2.410 232.675 523 26.086 322.158 35.607 19.920
Nominale waarde Lokale overheid 2011 51.660 50.540 47.600 894 0 0 1.785 220 41 1.120 - 0 355 7.447 43.858
Nominale waarde Lokale overheid 2012* 53.775 52.663 49.640 920 0 0 1.845 220 38 1.112 - 0 331 8.547 44.897
Nominale waarde Lokale overheid 2013* 55.538 54.377 51.810 1.050 0 0 1.258 220 39 1.161 - 0 369 8.341 46.828
Nominale waarde Wettelijke sociale verzekeringsinst. 2011 15.878 15.878 51 0 0 0 15.827 0 0 0 - 0 0 15.878 0
Nominale waarde Wettelijke sociale verzekeringsinst. 2012* 23.500 23.500 51 0 0 0 23.449 0 0 0 - 0 0 23.500 0
Nominale waarde Wettelijke sociale verzekeringsinst. 2013* 28.822 28.822 52 0 0 0 28.770 0 0 0 - 0 0 28.822 0
Marktwaarde Overheid 2011 425.405 187.646 93.911 76.443 6.624 2.672 - 4.562 3.434 237.759 475 43.292 297.037 19.716 64.885
Marktwaarde Overheid 2012* 467.258 216.928 115.663 82.345 6.851 2.676 - 6.501 2.892 250.330 510 32.911 338.284 28.892 66.661
Marktwaarde Overheid 2013* 467.085 218.833 117.761 82.200 7.590 2.670 - 6.073 2.539 248.252 510 26.060 345.725 27.993 66.797
Marktwaarde Centrale overheid 2011 384.656 148.038 46.234 75.549 6.624 2.672 9.230 4.342 3.387 236.618 485 43.387 298.180 21.177 21.427
Marktwaarde Centrale overheid 2012* 427.233 178.047 65.932 81.425 6.851 2.676 12.038 6.281 2.844 249.186 523 32.979 339.186 32.421 22.124
Marktwaarde Centrale overheid 2013* 428.373 181.314 65.877 81.150 7.590 2.670 15.681 5.853 2.493 247.059 523 26.082 346.192 35.607 19.969
Marktwaarde Lokale overheid 2011 51.713 50.572 47.626 894 0 0 1.785 220 47 1.141 - 0 408 7.447 43.858
Marktwaarde Lokale overheid 2012* 53.857 52.713 49.680 920 0 0 1.845 220 48 1.144 - 0 413 8.547 44.897
Marktwaarde Lokale overheid 2013* 55.599 54.406 51.832 1.050 0 0 1.258 220 46 1.193 - 0 430 8.341 46.828
Marktwaarde Wettelijke sociale verzekeringsinst. 2011 15.878 15.878 51 0 0 0 15.827 0 0 0 - 0 0 15.878 0
Marktwaarde Wettelijke sociale verzekeringsinst. 2012* 23.500 23.500 51 0 0 0 23.449 0 0 0 - 0 0 23.500 0
Marktwaarde Wettelijke sociale verzekeringsinst. 2013* 28.822 28.822 52 0 0 0 28.770 0 0 0 - 0 0 28.822 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens