Overheid; Overheidssaldo en overheidsschuld 1990 - 2013

Bewerk tabel

Deze tabel toont de ontwikkeling van het saldo en de schuld van de overheid (ook wel EMU-saldo respectievelijk EMU-schuld genoemd) in Nederland. EMU staat voor Economische en Monetaire Unie. In deze tabel worden jaar- en kwartaalramingen gegeven van de overheid, opgesplitst naar de bijdrage per subsector van de overheid.

In deze tabel wordt daarnaast de aansluiting tussen het overheidssaldo en de veranderingen in de nominale overheidsschuld uiteen gezet.

Het overheidssaldo en de overheidsschuld zijn binnen de Europese Unie de belangrijkste indicatoren voor de gezondheid van de overheidsfinanciën. In het Verdrag van Maastricht en het daaruit voortvloeiende Groei- en Stabiliteitspact is vastgelegd dat de lidstaten elk half jaar de gegevens over het saldo en de schuld van hun overheid moeten rapporteren aan de Europese Commissie. Hierbij is bepaald dat een tekort niet meer dan 3 procent van het bruto binnenlands product (bbp) mag bedragen en de schuld niet meer dan 60 procent van het bbp. Indien de normen overschreden worden en hier geen bijzondere omstandigheden aan ten grondslag liggen, kan de Europese Commissie sancties opleggen. De cijfers sluiten aan bij het stelsel van de Nationale Rekeningen.

Gegevens beschikbaar vanaf:
Jaarcijfers van 1990 tot 2013, kwartaalcijfers van 2005 tot 2013.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel vanaf 1990 zijn definitief. De meest recente jaren hebben nog een (nader) voorlopig karakter. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 25 juni 2014:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door Overheid; Overheidssaldo en overheidsschuld. Zie paragraaf 3.

Overheid; Overheidssaldo en overheidsschuld 1990 - 2013

Sectoren Perioden Saldo en schuld in mln euroOverheidssaldo (EMU)Totaal overheidssaldo (mln euro) Saldo en schuld in mln euroOverheidssaldo (EMU)Inkomsten (mln euro) Saldo en schuld in mln euroOverheidssaldo (EMU)Uitgaven (mln euro) Saldo en schuld in mln euroOverheidssaldo (EMU)Rentevoordeel/nadeel uit swapcontracten (mln euro) Saldo en schuld in mln euroOverheidsschuld (EMU) (mln euro) Saldo en schuld in mln euroMutatie overheidsschuld (EMU)Totaal mutatie overheidsschuld (mln euro) Saldo en schuld in mln euroMutatie overheidsschuld (EMU)Overheidstekort (EMU) (mln euro) Saldo en schuld in mln euroMutatie overheidsschuld (EMU)Transacties in financiële activa (mln euro) Saldo en schuld in mln euroMutatie overheidsschuld (EMU)Transacties in transitorische schulden (mln euro) Saldo en schuld in mln euroMutatie overheidsschuld (EMU)Waarderingsverschillen (mln euro) Saldo en schuld in mln euroAandeel overheidsschuld (mln euro) Saldo en schuld in % bbpOverheidssaldo (EMU) in % bbp (in % van bbp) Saldo en schuld in % bbpOverheidsschuld (EMU) in % bbp (in % van bbp) Saldo en schuld in % bbpAandeel overheidsschuld in % bbp (in % van bbp)
Overheid 2012* -24.323 278.149 -302.089 -383 427.106 33.435 24.323 9.113 2.178 -2.179 427.106 -4,1 71,3 71,3
Overheid 2013 4e kwartaal* -3.235 74.303 -77.505 -33 443.008 845 3.235 -6.889 -363 4.862 443.008 -2,5 73,5 73,5
Overheid 2013* -15.163 285.269 -300.029 -403 443.008 15.902 15.163 264 -3.649 4.124 443.008 -2,5 73,5 73,5
Centrale overheid 2012* -18.787 154.969 -173.373 -383 387.007 34.198 18.787 17.071 439 -2.099 361.713 -3,1 64,6 60,4
Centrale overheid 2013 4e kwartaal* -4.196 39.401 -43.563 -34 404.294 1.064 4.196 -6.175 -1.847 4.890 374.267 -0,9 67,1 62,1
Centrale overheid 2013* -5.312 160.123 -165.031 -404 404.294 17.287 5.312 10.417 -2.517 4.075 374.267 -0,9 67,1 62,1
Rijk 2012* -18.743 150.492 -168.852 -383 386.672 33.697 18.743 16.525 526 -2.097 359.381 -3,1 64,5 60,0
Rijk 2013 4e kwartaal* -4.270 38.239 -42.475 -34 399.638 -3.420 4.270 -6.125 -1.646 81 367.140 -1,0 66,3 60,9
Rijk 2013* -6.048 155.306 -160.950 -404 399.638 12.966 6.048 10.008 -2.490 -600 367.140 -1,0 66,3 60,9
Overige centrale overheid 2012* -44 12.952 -12.996 0 4.581 -37 44 28 -109 0 2.332 0,0 0,8 0,4
Overige centrale overheid 2013 4e kwartaal* 74 5.035 -4.961 0 9.568 4.319 -74 -215 -201 4.809 7.127 0,1 1,6 1,2
Overige centrale overheid 2013* 736 19.040 -18.304 0 9.568 4.987 -736 141 -27 5.609 7.127 0,1 1,6 1,2
Lokale overheid 2012* -2.489 95.330 -97.819 0 53.775 2.115 2.489 -485 144 -33 50.024 -0,4 9,0 8,3
Lokale overheid 2013 4e kwartaal* -1.293 22.912 -24.206 1 55.538 1.472 1.293 464 -271 -14 46.918 -0,3 9,2 7,8
Lokale overheid 2013* -1.893 91.078 -92.972 1 55.538 1.763 1.893 284 412 -826 46.918 -0,3 9,2 7,8
Wettelijke sociale verzekeringsinst. 2012* -3.047 115.232 -118.279 0 23.500 7.622 3.047 3.063 1.512 0 15.369 -0,5 3,9 2,6
Wettelijke sociale verzekeringsinst. 2013 4e kwartaal* 2.254 32.202 -29.948 0 28.822 -3.666 -2.254 -1.713 301 0 21.823 -1,3 4,8 3,6
Wettelijke sociale verzekeringsinst. 2013* -7.958 113.187 -121.145 0 28.822 5.322 7.958 -1.151 -1.485 0 21.823 -1,3 4,8 3,6
Bron: CBS.
Verklaring van tekens