Overheid; uitgaven naar functies 1995 - 2012

Overheid; uitgaven naar functies 1995 - 2012

Sectoren COFOG overheidsfuncties Perioden Totaal uitgaven (mln euro)
Overheid 5. Milieubescherming 2012* 10.045
Overheid 5.3 Bestrijding milieuverontreiniging 2012* 1.986
Overheid 5.5 Onderzoek milieubescherming 2012* 125
Overheid 5.6 Milieubescherming (overig) 2012* 191
Centrale overheid 5. Milieubescherming 2012* 939
Centrale overheid 5.3 Bestrijding milieuverontreiniging 2012* 223
Centrale overheid 5.5 Onderzoek milieubescherming 2012* 124
Centrale overheid 5.6 Milieubescherming (overig) 2012* 212
Rijk 5. Milieubescherming 2012* 714
Rijk 5.3 Bestrijding milieuverontreiniging 2012* 232
Rijk 5.5 Onderzoek milieubescherming 2012* 38
Rijk 5.6 Milieubescherming (overig) 2012* 236
Overige centrale overheid 5. Milieubescherming 2012* 259
Overige centrale overheid 5.3 Bestrijding milieuverontreiniging 2012* -
Overige centrale overheid 5.5 Onderzoek milieubescherming 2012* 86
Overige centrale overheid 5.6 Milieubescherming (overig) 2012* -
Lokale overheid 5. Milieubescherming 2012* 9.323
Lokale overheid 5.3 Bestrijding milieuverontreiniging 2012* 1.837
Lokale overheid 5.5 Onderzoek milieubescherming 2012* 1
Lokale overheid 5.6 Milieubescherming (overig) 2012* -
Wettelijke soc. verzekeringsinstellingen 5. Milieubescherming 2012* -
Wettelijke soc. verzekeringsinstellingen 5.3 Bestrijding milieuverontreiniging 2012* -
Wettelijke soc. verzekeringsinstellingen 5.5 Onderzoek milieubescherming 2012* -
Wettelijke soc. verzekeringsinstellingen 5.6 Milieubescherming (overig) 2012* -
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de uitgaven per beleidsterrein van de sector overheid. Voor de indeling van de beleidsterreinen wordt de Classification of the Functions of Government (COFOG 99) gebruikt. Deze classificatie wordt ook gebruikt in de Nationale rekeningen.
De overige gebruikte begrippen sluiten eveneens aan bij de Nationale rekeningen. De Nationale rekeningen zijn gebaseerd op de internationale definities van het Europees Systeem van Rekeningen (ESR 1995). Om de toegankelijkheid van de tabel te verhogen, worden in sommige gevallen gangbare omschrijvingen van inkomsten- en uitgavencategorieën gebruikt in plaats van de termen uit de Nationale rekeningen. De betreffende Nationale rekeningen-term wordt dan in de toelichting vermeld. De gepresenteerde gegevens sluiten aan bij de publicaties over de Nationale rekeningen.

Gegevens beschikbaar van 1995 tot en met 2012.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn vanaf 1995 definitief. De twee meest recente jaren hebben nog een (nader) voorlopig karakter. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 10 juli 2014:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Totaal uitgaven
Uitgaven door de sector overheid.