Slachtofferschap; buurtkenmerken (IVM), 2008-2009

Slachtofferschap; buurtkenmerken (IVM), 2008-2009

Buurtkenmerken Cijfersoort Perioden Persoonlijk slachtoffer afgelopen 12 mnd Slachtofferschap totaal (% slachtoffer) Persoonlijk slachtoffer afgelopen 12 mnd Geweldsdelicten Geweldsdelicten totaal (% slachtoffer) Persoonlijk slachtoffer afgelopen 12 mnd Vermogensdelicten Vermogensdelicten totaal (% slachtoffer) Persoonlijk slachtoffer afgelopen 12 mnd Vermogensdelicten Diefstal van en uit de auto (18+) (% slachtoffer) Persoonlijk slachtoffer afgelopen 12 mnd Vandalismedelicten Vandalismedelicten totaal (% slachtoffer) Objectgericht slachtoffer afg. 12 mnd. Inbraken en poging tot inbraak (woning) Poging tot inbraak (% slachtoffer)
Totale bevolking Waarde 2008 26,1 5,4 13,2 1,8 13,6 1,6
Totale bevolking Waarde 2009 26,9 5,7 13,3 1,9 14,2 1,7
Stedelijkheid: Zeer sterk stedelijk Waarde 2008 35,6 7,9 19,3 3,1 19,2 2,1
Stedelijkheid: Zeer sterk stedelijk Waarde 2009 35,4 7,6 19,6 3,3 18,5 2,6
Stedelijkheid: Sterk stedelijk Waarde 2008 29,1 5,8 15,0 1,8 15,0 2,1
Stedelijkheid: Sterk stedelijk Waarde 2009 29,0 5,8 14,5 2,0 15,6 1,7
Stedelijkheid: Matig stedelijk Waarde 2008 25,7 5,0 12,4 1,6 13,1 1,2
Stedelijkheid: Matig stedelijk Waarde 2009 26,5 5,5 12,4 1,6 14,4 1,6
Stedelijkheid: Weinig stedelijk Waarde 2008 21,2 4,8 9,6 1,4 11,0 0,9
Stedelijkheid: Weinig stedelijk Waarde 2009 22,6 4,8 10,1 1,6 12,3 1,3
Stedelijkheid: Niet stedelijk Waarde 2008 17,6 3,1 8,7 1,2 9,1 1,3
Stedelijkheid: Niet stedelijk Waarde 2009 19,5 4,4 9,0 1,0 9,6 1,2
Hoogte van het inkomen: 1e 20%-groep Waarde 2008 27,6 7,1 16,0 1,7 12,5 2,3
Hoogte van het inkomen: 1e 20%-groep Waarde 2009 . . . . . .
Hoogte van het inkomen: 2e 20%-groep Waarde 2008 23,9 5,1 12,0 1,4 11,7 1,0
Hoogte van het inkomen: 2e 20%-groep Waarde 2009 . . . . . .
Hoogte van het inkomen: 3e 20%-groep Waarde 2008 25,6 5,5 12,0 1,7 13,8 1,0
Hoogte van het inkomen: 3e 20%-groep Waarde 2009 . . . . . .
Hoogte van het inkomen: 4e 20%-groep Waarde 2008 26,5 4,9 12,4 2,0 15,0 1,5
Hoogte van het inkomen: 4e 20%-groep Waarde 2009 . . . . . .
Hoogte van het inkomen: 5e 20%-groep Waarde 2008 27,1 4,7 13,9 2,3 14,5 2,1
Hoogte van het inkomen: 5e 20%-groep Waarde 2009 . . . . . .
Buurt: aandachtswijk Waarde 2008 34,1 7,4 21,0 1,2 15,6 7,3
Buurt: aandachtswijk Waarde 2009 34,0 7,7 19,7 3,7 16,8 3,5
Buurt: geen aandachtswijk Waarde 2008 24,1 5,0 11,7 1,5 12,5 1,2
Buurt: geen aandachtswijk Waarde 2009 26,5 5,6 13,0 1,8 14,1 1,6
Buurt: huurwoningen, 1e 20% groep Waarde 2008 . . . . . .
Buurt: huurwoningen, 1e 20% groep Waarde 2009 . . . . . .
Buurt: huurwoningen, 2e 20% groep Waarde 2008 . . . . . .
Buurt: huurwoningen, 2e 20% groep Waarde 2009 . . . . . .
Buurt: huurwoningen, 3e 20% groep Waarde 2008 . . . . . .
Buurt: huurwoningen, 3e 20% groep Waarde 2009 . . . . . .
Buurt: huurwoningen, 4e 20% groep Waarde 2008 . . . . . .
Buurt: huurwoningen, 4e 20% groep Waarde 2009 . . . . . .
Buurt: huurwoningen, 5e 20% groep Waarde 2008 . . . . . .
Buurt: huurwoningen, 5e 20% groep Waarde 2009 . . . . . .
Buurt: niet-westerse allocht., 1e 20% gr Waarde 2008 17,8 2,7 9,0 1,0 9,4 2,3
Buurt: niet-westerse allocht., 1e 20% gr Waarde 2009 17,1 3,7 8,3 0,7 7,9 1,4
Buurt: niet-westerse allocht., 2e 20% gr Waarde 2008 17,4 3,0 8,0 1,1 9,2 0,9
Buurt: niet-westerse allocht., 2e 20% gr Waarde 2009 20,5 4,4 9,0 1,2 10,5 1,1
Buurt: niet-westerse allocht., 3e 20% gr Waarde 2008 21,1 4,3 9,7 1,4 10,8 0,9
Buurt: niet-westerse allocht., 3e 20% gr Waarde 2009 22,7 4,6 10,7 1,4 12,2 1,2
Buurt: niet-westerse allocht., 4e 20% gr Waarde 2008 27,2 5,2 13,6 1,9 14,3 1,6
Buurt: niet-westerse allocht., 4e 20% gr Waarde 2009 27,7 5,6 13,4 1,7 14,8 1,6
Buurt: niet-westerse allocht., 5e 20% gr Waarde 2008 31,6 7,1 16,7 2,4 16,4 2,0
Buurt: niet-westerse allocht., 5e 20% gr Waarde 2009 31,4 6,9 16,4 2,7 16,7 2,3
Buurt: bijstandsuitkeringen, 1e 20% gr Waarde 2008 20,5 4,2 9,6 1,2 9,6 1,0
Buurt: bijstandsuitkeringen, 1e 20% gr Waarde 2009 . . . . . .
Buurt: bijstandsuitkeringen, 2e 20% gr Waarde 2008 23,9 3,9 11,2 1,4 13,1 1,5
Buurt: bijstandsuitkeringen, 2e 20% gr Waarde 2009 . . . . . .
Buurt: bijstandsuitkeringen, 3e 20% gr Waarde 2008 22,0 4,2 10,8 1,8 11,3 0,9
Buurt: bijstandsuitkeringen, 3e 20% gr Waarde 2009 . . . . . .
Buurt: bijstandsuitkeringen, 4e 20% gr Waarde 2008 25,6 5,1 12,4 1,9 13,8 1,3
Buurt: bijstandsuitkeringen, 4e 20% gr Waarde 2009 . . . . . .
Buurt: bijstandsuitkeringen, 5e 20% gr Waarde 2008 31,3 7,2 16,7 2,1 16,1 2,3
Buurt: bijstandsuitkeringen, 5e 20% gr Waarde 2009 . . . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel vindt u een overzicht van slachtofferschap van personen op basis van de Integrale VeiligheidsMonitor (IVM). Het gaat over persoonsgebonden en objectgebonden slachtofferschap in de 12 maanden voorafgaand aan het onderzoek.
Het gaat steeds om gegevens over de bevolking van 15 jaar of ouder, tenzij anders vermeld. Opgenomen zijn de landelijke cijfers en de cijfers naar buurtkenmerken.
De buurten zijn ingedeeld op basis van 6-cijferige postcodes zoals beschreven in de tabel Kerncijfers wijken en buurten 2004-2010.
Door wijziging in vraagstelling, onderzoeksopzet en/of context zijn de IVM-gegevens vanaf 2008 niet vergelijkbaar met gegevens uit andere bronnen, zoals de Veiligheidsmonitor Rijk (VMR; 2005-2008) en eerdere veiligheids- en/of slachtofferenquêtes.
De enquête is uitgevoerd in het laatste kwartaal van het jaar.
Gegevens over een verslagperiode van bijvoorbeeld 12 maanden hebben dus voor het grootste deel betrekking op het genoemde kalenderjaar (bijvoorbeeld.2009) en voor een beperkt deel op enkele daaraan voorafgaande maanden.

Gegevens beschikbaar van 2008 tot en met 2009.

Status van de cijfers:
De gegevens zijn voorlopig.

Wijziging per 13 maart 2015
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Persoonlijk slachtoffer afgelopen 12 mnd
In de IVM is aan alle respondenten gevraagd of zij slachtoffer zijn
geweest van een of meer met name genoemde delicten.
Het gaat daarbij om geweldsdelicten (seksuele delicten, mishandeling,
bedreiging), vermogensdelicten (inbraak of poging daartoe, fietsdiefstal,
autodiefstal, diefstal uit de auto, zakkenrollerij met en zonder geweld,
overige diefstal), vandalisme (vernieling/diefstal vanaf auto, overige
vernielingen), en overige, niet nader gespecificeerde delicten.
Per soort delict is daarbij telkens eerst gevraagd of men daarvan in de
afgelopen vijf jaar slachtoffer is geweest. Zo ja dan werd gevraagd in
welk jaar en in welke maand dit delict de laatste keer en de voorlaatste
keer plaatsvond. Vervolgens is gevraagd hoe vaak het delict in totaal
gebeurde in een periode van 12 maanden voorafgaande aan de interviewdatum.
Slachtoffer is iemand die in een periode van 12 maanden voorafgaande aan
de interviewdatum éénmaal of vaker een delict heeft ondervonden, ongeacht
het aantal keren dat dit gebeurde.
De gegevens hebben betrekking op personen van 15 jaar en ouder,
tenzij anders vermeld.
Slachtofferschap totaal
Overige delicten zijn niet meegeteld bij 'Slachtofferschap totaal'.
Geweldsdelicten
Geweldsdelicten:
- Seksuele delicten;
- Mishandeling;
- Bedreiging.
Geweldsdelicten totaal
Vermogensdelicten
Vermogensdelicten:
- Poging tot inbraak;
- Inbraak;
- Fietsdiefstal;
- Autodiefstal;
- Diefstal uit auto;
- Zakkenrollerij met geweld;
- Zakkenrollerij zonder geweld;
- Overige diefstal.
Vermogensdelicten totaal
Diefstal van en uit de auto (18+)
Alleen voorvallen geteld van personen van 18 jaar of ouder, maar
gepercenteerd op alle personen van 15 jaar of ouder.
Vandalismedelicten
Vandalismedelicten:
- Beschadiging/diefstal vanaf auto;
- Overige vernielingen.
Vandalismedelicten totaal
Objectgericht slachtoffer afg. 12 mnd.
Objectgebonden slachtoffer afgelopen 12 maanden.
Slachtofferschap kan behalve aan personen ook worden gerelateerd aan
huishoudens of aan objecten. In de Integrale Veiligheidsmonitor gebeurt
dit voor inbraken en pogingen daartoe (huishoudens) en voor
fietsdiefstallen (fietsbezitters).
Inbraken en poging tot inbraak (woning)
Poging tot inbraak
Gerelateerd aan het aantal huishoudens.