Slachtofferschap; buurtkenmerken (IVM), 2008-2009


In deze tabel vindt u een overzicht van slachtofferschap van personen op basis van de Integrale VeiligheidsMonitor (IVM). Het gaat over persoonsgebonden en objectgebonden slachtofferschap in de 12 maanden voorafgaand aan het onderzoek.
Het gaat steeds om gegevens over de bevolking van 15 jaar of ouder, tenzij anders vermeld. Opgenomen zijn de landelijke cijfers en de cijfers naar buurtkenmerken.
De buurten zijn ingedeeld op basis van 6-cijferige postcodes zoals beschreven in de tabel Kerncijfers wijken en buurten 2004-2010.
Door wijziging in vraagstelling, onderzoeksopzet en/of context zijn de IVM-gegevens vanaf 2008 niet vergelijkbaar met gegevens uit andere bronnen, zoals de Veiligheidsmonitor Rijk (VMR; 2005-2008) en eerdere veiligheids- en/of slachtofferenquêtes.
De enquête is uitgevoerd in het laatste kwartaal van het jaar.
Gegevens over een verslagperiode van bijvoorbeeld 12 maanden hebben dus voor het grootste deel betrekking op het genoemde kalenderjaar (bijvoorbeeld.2009) en voor een beperkt deel op enkele daaraan voorafgaande maanden.

Gegevens beschikbaar van 2008 tot en met 2009.

Status van de cijfers:
De gegevens zijn voorlopig.

Wijziging per 13 maart 2015
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Slachtofferschap; buurtkenmerken (IVM), 2008-2009

Buurtkenmerken Cijfersoort Perioden Persoonlijk slachtoffer afgelopen 12 mndSlachtofferschap totaal (% slachtoffer) Persoonlijk slachtoffer afgelopen 12 mndGeweldsdelictenGeweldsdelicten totaal (% slachtoffer) Persoonlijk slachtoffer afgelopen 12 mndVermogensdelictenVermogensdelicten totaal (% slachtoffer) Persoonlijk slachtoffer afgelopen 12 mndVermogensdelictenDiefstal van en uit de auto (18+) (% slachtoffer) Persoonlijk slachtoffer afgelopen 12 mndVandalismedelictenVandalismedelicten totaal (% slachtoffer) Objectgericht slachtoffer afg. 12 mnd.Inbraken en poging tot inbraak (woning)Poging tot inbraak (% slachtoffer)
Totale bevolking Waarde 2008 26,1 5,4 13,2 1,8 13,6 1,6
Totale bevolking Waarde 2009 26,9 5,7 13,3 1,9 14,2 1,7
Stedelijkheid: Zeer sterk stedelijk Waarde 2008 35,6 7,9 19,3 3,1 19,2 2,1
Stedelijkheid: Zeer sterk stedelijk Waarde 2009 35,4 7,6 19,6 3,3 18,5 2,6
Stedelijkheid: Sterk stedelijk Waarde 2008 29,1 5,8 15,0 1,8 15,0 2,1
Stedelijkheid: Sterk stedelijk Waarde 2009 29,0 5,8 14,5 2,0 15,6 1,7
Stedelijkheid: Matig stedelijk Waarde 2008 25,7 5,0 12,4 1,6 13,1 1,2
Stedelijkheid: Matig stedelijk Waarde 2009 26,5 5,5 12,4 1,6 14,4 1,6
Stedelijkheid: Weinig stedelijk Waarde 2008 21,2 4,8 9,6 1,4 11,0 0,9
Stedelijkheid: Weinig stedelijk Waarde 2009 22,6 4,8 10,1 1,6 12,3 1,3
Stedelijkheid: Niet stedelijk Waarde 2008 17,6 3,1 8,7 1,2 9,1 1,3
Stedelijkheid: Niet stedelijk Waarde 2009 19,5 4,4 9,0 1,0 9,6 1,2
Hoogte van het inkomen: 1e 20%-groep Waarde 2008 27,6 7,1 16,0 1,7 12,5 2,3
Hoogte van het inkomen: 1e 20%-groep Waarde 2009 . . . . . .
Hoogte van het inkomen: 2e 20%-groep Waarde 2008 23,9 5,1 12,0 1,4 11,7 1,0
Hoogte van het inkomen: 2e 20%-groep Waarde 2009 . . . . . .
Hoogte van het inkomen: 3e 20%-groep Waarde 2008 25,6 5,5 12,0 1,7 13,8 1,0
Hoogte van het inkomen: 3e 20%-groep Waarde 2009 . . . . . .
Hoogte van het inkomen: 4e 20%-groep Waarde 2008 26,5 4,9 12,4 2,0 15,0 1,5
Hoogte van het inkomen: 4e 20%-groep Waarde 2009 . . . . . .
Hoogte van het inkomen: 5e 20%-groep Waarde 2008 27,1 4,7 13,9 2,3 14,5 2,1
Hoogte van het inkomen: 5e 20%-groep Waarde 2009 . . . . . .
Buurt: aandachtswijk Waarde 2008 34,1 7,4 21,0 1,2 15,6 7,3
Buurt: aandachtswijk Waarde 2009 34,0 7,7 19,7 3,7 16,8 3,5
Buurt: geen aandachtswijk Waarde 2008 24,1 5,0 11,7 1,5 12,5 1,2
Buurt: geen aandachtswijk Waarde 2009 26,5 5,6 13,0 1,8 14,1 1,6
Buurt: huurwoningen, 1e 20% groep Waarde 2008 . . . . . .
Buurt: huurwoningen, 1e 20% groep Waarde 2009 . . . . . .
Buurt: huurwoningen, 2e 20% groep Waarde 2008 . . . . . .
Buurt: huurwoningen, 2e 20% groep Waarde 2009 . . . . . .
Buurt: huurwoningen, 3e 20% groep Waarde 2008 . . . . . .
Buurt: huurwoningen, 3e 20% groep Waarde 2009 . . . . . .
Buurt: huurwoningen, 4e 20% groep Waarde 2008 . . . . . .
Buurt: huurwoningen, 4e 20% groep Waarde 2009 . . . . . .
Buurt: huurwoningen, 5e 20% groep Waarde 2008 . . . . . .
Buurt: huurwoningen, 5e 20% groep Waarde 2009 . . . . . .
Buurt: niet-westerse allocht., 1e 20% gr Waarde 2008 17,8 2,7 9,0 1,0 9,4 2,3
Buurt: niet-westerse allocht., 1e 20% gr Waarde 2009 17,1 3,7 8,3 0,7 7,9 1,4
Buurt: niet-westerse allocht., 2e 20% gr Waarde 2008 17,4 3,0 8,0 1,1 9,2 0,9
Buurt: niet-westerse allocht., 2e 20% gr Waarde 2009 20,5 4,4 9,0 1,2 10,5 1,1
Buurt: niet-westerse allocht., 3e 20% gr Waarde 2008 21,1 4,3 9,7 1,4 10,8 0,9
Buurt: niet-westerse allocht., 3e 20% gr Waarde 2009 22,7 4,6 10,7 1,4 12,2 1,2
Buurt: niet-westerse allocht., 4e 20% gr Waarde 2008 27,2 5,2 13,6 1,9 14,3 1,6
Buurt: niet-westerse allocht., 4e 20% gr Waarde 2009 27,7 5,6 13,4 1,7 14,8 1,6
Buurt: niet-westerse allocht., 5e 20% gr Waarde 2008 31,6 7,1 16,7 2,4 16,4 2,0
Buurt: niet-westerse allocht., 5e 20% gr Waarde 2009 31,4 6,9 16,4 2,7 16,7 2,3
Buurt: bijstandsuitkeringen, 1e 20% gr Waarde 2008 20,5 4,2 9,6 1,2 9,6 1,0
Buurt: bijstandsuitkeringen, 1e 20% gr Waarde 2009 . . . . . .
Buurt: bijstandsuitkeringen, 2e 20% gr Waarde 2008 23,9 3,9 11,2 1,4 13,1 1,5
Buurt: bijstandsuitkeringen, 2e 20% gr Waarde 2009 . . . . . .
Buurt: bijstandsuitkeringen, 3e 20% gr Waarde 2008 22,0 4,2 10,8 1,8 11,3 0,9
Buurt: bijstandsuitkeringen, 3e 20% gr Waarde 2009 . . . . . .
Buurt: bijstandsuitkeringen, 4e 20% gr Waarde 2008 25,6 5,1 12,4 1,9 13,8 1,3
Buurt: bijstandsuitkeringen, 4e 20% gr Waarde 2009 . . . . . .
Buurt: bijstandsuitkeringen, 5e 20% gr Waarde 2008 31,3 7,2 16,7 2,1 16,1 2,3
Buurt: bijstandsuitkeringen, 5e 20% gr Waarde 2009 . . . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens