Slachtofferschap; persoonskenmerken (IVM), 2008-2009

Slachtofferschap; persoonskenmerken (IVM), 2008-2009

Persoonskenmerken Cijfersoort Perioden Persoonlijk slachtoffer afgelopen 12 mnd Slachtofferschap totaal (% slachtoffer) Persoonlijk slachtoffer afgelopen 12 mnd Geweldsdelicten Geweldsdelicten totaal (% slachtoffer) Persoonlijk slachtoffer afgelopen 12 mnd Vermogensdelicten Vermogensdelicten totaal (% slachtoffer) Persoonlijk slachtoffer afgelopen 12 mnd Vermogensdelicten Diefstal van en uit de auto (18+) (% slachtoffer) Persoonlijk slachtoffer afgelopen 12 mnd Vandalismedelicten Vandalismedelicten totaal (% slachtoffer) Objectgericht slachtoffer afg. 12 mnd. Inbraken en poging tot inbraak (woning) Poging tot inbraak (% slachtoffer)
Totale bevolking Waarde 2008 26,1 5,4 13,2 1,8 13,6 1,6
Totale bevolking Waarde 2009 26,9 5,7 13,3 1,9 14,2 1,7
Leeftijd 15 tot 18 jaar Waarde 2008 36,0 12,2 23,4 . 11,9 1,4
Leeftijd 15 tot 18 jaar Waarde 2009 34,1 12,2 20,8 . 9,8 2,2
Leeftijd 18 tot 25 jaar Waarde 2008 4,0 2,9 3,5 1,5 2,3 0,6
Leeftijd 18 tot 25 jaar Waarde 2009 40,0 13,9 24,1 1,7 16,1 3,7
Leeftijd 25 tot 35 jaar Waarde 2008 34,4 7,3 16,8 3,1 19,4 2,2
Leeftijd 25 tot 35 jaar Waarde 2009 33,9 7,3 15,5 3,1 19,3 1,8
Leeftijd 35 tot 45 jaar Waarde 2008 28,5 5,4 12,7 2,3 16,6 1,6
Leeftijd 35 tot 45 jaar Waarde 2009 29,3 5,8 13,2 2,6 17,1 1,8
Leeftijd 45 tot 55 jaar Waarde 2008 26,5 4,4 13,4 2,1 14,0 1,6
Leeftijd 45 tot 55 jaar Waarde 2009 27,7 4,5 13,4 1,9 15,7 1,6
Leeftijd 55 tot 65 jaar Waarde 2008 20,5 2,4 9,4 1,4 12,4 1,3
Leeftijd 55 tot 65 jaar Waarde 2009 20,6 2,8 9,4 1,3 12,0 1,7
Leeftijd 65 tot 75 jaar Waarde 2008 15,3 1,3 7,5 0,8 8,1 1,0
Leeftijd 65 tot 75 jaar Waarde 2009 16,1 1,6 7,5 1,0 9,0 1,3
Leeftijd 75 jaar of ouder Waarde 2008 9,7 0,6 5,3 0,5 4,8 0,7
Leeftijd 75 jaar of ouder Waarde 2009 9,5 0,8 4,7 0,6 5,0 0,6
Mannen Waarde 2008 26,5 5,7 12,8 2,2 13,9 1,7
Mannen Waarde 2009 27,9 6,4 13,2 2,2 15,0 1,8
Vrouwen Waarde 2008 25,7 5,1 13,5 1,5 13,3 1,5
Vrouwen Waarde 2009 25,9 5,0 13,3 1,6 13,5 1,7
Burgerlijke staat: gehuwd Waarde 2008 20,5 2,8 9,8 1,4 11,4 1,3
Burgerlijke staat: gehuwd Waarde 2009 23,4 3,5 10,7 1,8 13,6 1,4
Burgerlijke staat: gescheiden Waarde 2008 25,4 4,2 11,2 1,0 13,9 0,7
Burgerlijke staat: gescheiden Waarde 2009 27,7 6,0 12,8 2,1 15,2 1,7
Burgerlijke staat: verweduwd Waarde 2008 9,7 1,1 4,9 . 4,5 .
Burgerlijke staat: verweduwd Waarde 2009 11,5 1,2 5,5 0,5 6,1 1,3
Burgerlijke staat: ongehuwd Waarde 2008 32,4 9,4 16,6 2,0 15,4 1,9
Burgerlijke staat: ongehuwd Waarde 2009 33,9 9,3 18,1 2,3 16,2 2,2
Hoogste opleidingsniveau: basisonderwijs Waarde 2008 24,2 4,8 15,4 1,2 9,6 1,9
Hoogste opleidingsniveau: basisonderwijs Waarde 2009 22,0 5,4 12,7 1,2 9,1 1,2
Hoogste opleidingsniveau: mavo/vbo Waarde 2008 21,7 4,5 10,6 1,2 11,4 1,3
Hoogste opleidingsniveau: mavo/vbo Waarde 2009 22,3 4,6 10,9 1,5 11,4 1,4
Hoogste opleidingsniveau: havo/vwo/mbo Waarde 2008 28,1 6,7 14,1 2,3 14,5 1,8
Hoogste opleidingsniveau: havo/vwo/mbo Waarde 2009 29,4 6,8 14,4 2,0 15,7 1,8
Hoogste opleidingsniveau: hbo Waarde 2008 28,8 5,2 13,5 2,0 16,3 1,5
Hoogste opleidingsniveau: hbo Waarde 2009 30,0 5,9 14,2 2,5 17,0 2,0
Hoogste opleidingsniveau: wo Waarde 2008 33,2 5,5 16,7 2,6 19,0 2,1
Hoogste opleidingsniveau: wo Waarde 2009 33,4 5,2 17,0 2,2 18,8 1,9
Herkomst autochtoon Waarde 2008 25,4 5,1 12,1 1,7 13,7 1,4
Herkomst autochtoon Waarde 2009 26,5 5,6 12,8 1,8 14,2 1,6
Herkomst westerse allochtoon Waarde 2008 27,1 5,8 15,0 2,5 13,0 1,8
Herkomst westerse allochtoon Waarde 2009 26,4 5,3 13,5 1,4 14,5 1,5
Herkomst niet-westerse allochtoon Waarde 2008 28,8 6,5 17,2 2,2 13,2 2,3
Herkomst niet-westerse allochtoon Waarde 2009 30,5 6,4 17,4 3,0 14,7 3,0
Niet verdacht geweest van misdrijf Waarde 2008 25,8 5,2 13,0 1,8 13,5 1,6
Niet verdacht geweest van misdrijf Waarde 2009 26,5 5,4 13,1 1,9 14,1 1,7
Verdacht geweest van misdrijf Waarde 2008 34,8 11,7 19,2 3,6 16,0 2,1
Verdacht geweest van misdrijf Waarde 2009 41,3 14,1 20,9 3,9 20,0 2,8
Verdacht geweest van geweldsmisdrijf Waarde 2008 37,0 11,7 19,5 4,8 15,8 1,1
Verdacht geweest van geweldsmisdrijf Waarde 2009 47,0 14,5 23,6 3,5 23,1 2,7
Verdacht geweest van vermogensmisdrijf Waarde 2008 35,4 11,6 22,8 3,2 14,0 .
Verdacht geweest van vermogensmisdrijf Waarde 2009 37,1 13,3 20,0 2,5 15,5 3,8
Verdacht geweest van verkeersmisdrijf Waarde 2008 28,8 5,9 14,4 3,0 16,1 0,9
Verdacht geweest van verkeersmisdrijf Waarde 2009 37,1 11,3 15,3 4,0 20,4 2,1
Verdacht geweest van vernieling Waarde 2008 35,0 15,8 19,4 4,7 14,7 .
Verdacht geweest van vernieling Waarde 2009 44,5 15,9 26,8 5,4 21,3 6,1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel vindt u een overzicht van slachtofferschap van personen op basis van de Integrale VeiligheidsMonitor (IVM). Het gaat over persoonsgebonden en objectgebonden slachtofferschap in de 12 maanden voorafgaand aan het onderzoek.
Het gaat steeds om gegevens over de bevolking van 15 jaar of ouder, tenzij anders vermeld. Opgenomen zijn de landelijke cijfers en de cijfers naar persoonskenmerken.
Door wijziging in vraagstelling, onderzoeksopzet en/of context zijn de IVM-gegevens vanaf 2008 niet vergelijkbaar met gegevens uit andere bronnen, zoals de Veiligheidsmonitor Rijk (VMR; 2005-2008) en eerdere veiligheids- en/of slachtofferenquêtes.
De enquête is uitgevoerd in het laatste kwartaal van het jaar.
Gegevens over een verslagperiode van bijvoorbeeld 12 maanden hebben dus voor het grootste deel betrekking op het genoemde kalenderjaar (bijvoorbeeld 2009) en voor een beperkt deel op enkele daaraan voorafgaande maanden.

Gegevens beschikbaar van 2008 tot en met 2009.

Status van de cijfers:
De gegevens zijn voorlopig.

Wijziging per 28 november 2018
In de vorige versie waren de leeftijdscategorieën niet juist gevuld: in plaats van tot een bepaalde leeftijd stonden er cijfers die uitgingen van tot en met een bepaalde leeftijd. Bijvoorbeeld de cijfers van leeftijdscategorie 15 tot 18 jaar bevatte abusievelijk ook cijfers van 18 jarigen. Dit is nu gecorrigeerd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Persoonlijk slachtoffer afgelopen 12 mnd
In de IVM is aan alle respondenten gevraagd of zij slachtoffer zijn
geweest van een of meer met name genoemde delicten.
Het gaat daarbij om geweldsdelicten (seksuele delicten, mishandeling,
bedreiging), vermogensdelicten (inbraak of poging daartoe, fietsdiefstal,
autodiefstal, diefstal uit de auto, zakkenrollerij met en zonder geweld,
overige diefstal), vandalisme (vernieling/diefstal vanaf auto, overige
vernielingen), en overige, niet nader gespecificeerde delicten.
Per soort delict is daarbij telkens eerst gevraagd of men daarvan in de
afgelopen vijf jaar slachtoffer is geweest. Zo ja dan werd gevraagd in
welk jaar en in welke maand dit delict de laatste keer en de voorlaatste
keer plaatsvond. Vervolgens is gevraagd hoe vaak het delict in totaal
gebeurde in een periode van 12 maanden voorafgaande aan de interviewdatum.
Slachtoffer is iemand die in een periode van 12 maanden voorafgaande aan
de interviewdatum éénmaal of vaker een delict heeft ondervonden, ongeacht
het aantal keren dat dit gebeurde.
De gegevens hebben betrekking op personen van 15 jaar en ouder,
tenzij anders vermeld.
Slachtofferschap totaal
Overige delicten zijn niet meegeteld bij 'Slachtofferschap totaal'.
Geweldsdelicten
Geweldsdelicten:
- Seksuele delicten;
- Mishandeling;
- Bedreiging.
Geweldsdelicten totaal
Vermogensdelicten
Vermogensdelicten:
- Poging tot inbraak;
- Inbraak;
- Fietsdiefstal;
- Autodiefstal;
- Diefstal uit auto;
- Zakkenrollerij met geweld;
- Zakkenrollerij zonder geweld;
- Overige diefstal.
Vermogensdelicten totaal
Diefstal van en uit de auto (18+)
Alleen voorvallen geteld van personen van 18 jaar of ouder, maar
gepercenteerd op alle personen van 15 jaar of ouder.
Vandalismedelicten
Vandalismedelicten:
- Beschadiging/diefstal vanaf auto;
- Overige vernielingen.
Vandalismedelicten totaal
Objectgericht slachtoffer afg. 12 mnd.
Objectgebonden slachtoffer afgelopen 12 maanden.
Slachtofferschap kan behalve aan personen ook worden gerelateerd aan
huishoudens of aan objecten. In de Integrale Veiligheidsmonitor gebeurt
dit voor inbraken en pogingen daartoe (huishoudens) en voor
fietsdiefstallen (fietsbezitters).
Inbraken en poging tot inbraak (woning)
Poging tot inbraak
Gerelateerd aan het aantal huishoudens.