Onveiligheidsbeleving; persoonskenmerken (IVM), 2008-2009


In deze tabel vindt u een overzicht van de onveiligheidsbeleving van personen op basis van de Integrale VeiligheidsMonitor (IVM). Het gaat over onveiligheidsgevoelens, onveilige plekken in de eigen woongemeente, inschatting eigen slachtofferkans en vermijdingsgedrag.
Het gaat steeds om gegevens over de bevolking van 15 jaar of ouder, tenzij anders vermeld. Opgenomen zijn de landelijke cijfers en de cijfers naar persoonskenmerken.
Door wijziging in vraagstelling, onderzoeksopzet en/of context zijn de IVM-gegevens vanaf 2008 niet vergelijkbaar met gegevens uit andere bronnen, zoals de Veiligheidsmonitor Rijk (VMR; 2005-2008) en eerdere veiligheids- en/of slachtofferenquêtes.
De enquête is uitgevoerd in het laatste kwartaal van het jaar.

Gegevens beschikbaar van 2008 tot en met 2009.

Status van de cijfers:
De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per 28 november 2018
In de vorige versie waren de leeftijdscategorieën niet juist gevuld: in plaats van tot een bepaalde leeftijd stonden er cijfers die uitgingen van tot en met een bepaalde leeftijd. Bijvoorbeeld de cijfers van leeftijdscategorie 15 tot 18 jaar bevatte abusievelijk ook cijfers van 18 jarigen. Dit is nu gecorrigeerd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Deze tabel wordt opgevolgd door (On)veiligheidsbeleving; persoonskenmerken. Zie paragraaf 3.

Onveiligheidsbeleving; persoonskenmerken (IVM), 2008-2009

Persoonskenmerken Cijfersoort Perioden OnveiligheidsgevoelensVoelt zich onveiligWel eens (%) OnveiligheidsgevoelensVoelt zich onveilig in eigen buurtWel eens (%) OnveiligheidsgevoelensVoelt zich 's avonds in buurt onveilig (% komt vaak voor) OnveiligheidsgevoelensVoelt zich 's avonds niet op gemak (% komt vaak voor) Inschatting om slachtoffer te wordenKans op woninginbraak (% (heel) groot) Inschatting om slachtoffer te wordenKans op mishandeling (% (heel) groot) Inschatting om slachtoffer te wordenKans op portemonneediefstal (% (heel) groot) Vermijdingsgedrag vanwege onveiligheidDoet 's avonds niet open (% 'komt vaak voor') Vermijdingsgedrag vanwege onveiligheidRijdt of loopt om (% 'komt vaak voor') Vermijdingsgedrag vanwege onveiligheidKinderen mogen ergens niet naar toe (% 'komt vaak voor')
Totale bevolking Waarde 2008 25,5 15,4 22,7 43,2 5,5 8,3 4,0 3,6 4,0 2,5
Totale bevolking Waarde 2009 25,8 17,0 25,2 45,5 5,3 10,0 4,0 4,0 4,3 2,4
Leeftijd 15 tot 18 jaar Waarde 2008 32,7 20,2 29,8 53,5 6,4 5,6 8,5 2,2 5,8 7,3
Leeftijd 15 tot 18 jaar Waarde 2009 30,8 17,7 30,9 56,7 6,1 8,1 8,2 2,6 6,1 5,6
Leeftijd 18 tot 25 jaar Waarde 2008 32,7 20,2 34,6 54,6 6,5 6,1 5,4 1,2 6,3 4,5
Leeftijd 18 tot 25 jaar Waarde 2009 34,8 22,2 36,8 56,0 6,0 7,3 5,3 1,9 5,9 4,7
Leeftijd 25 tot 35 jaar Waarde 2008 30,0 18,4 30,3 50,3 4,1 6,4 4,0 4,1 4,1 2,5
Leeftijd 25 tot 35 jaar Waarde 2009 30,5 20,7 33,2 54,3 4,1 7,6 3,7 4,5 4,1 2,5
Leeftijd 35 tot 45 jaar Waarde 2008 25,9 15,1 25,9 46,9 5,0 6,2 3,6 7,6 3,0 1,7
Leeftijd 35 tot 45 jaar Waarde 2009 26,2 17,8 28,6 49,6 4,7 7,8 3,3 8,8 3,7 1,9
Leeftijd 45 tot 55 jaar Waarde 2008 24,7 14,7 21,8 43,0 5,5 6,7 2,8 4,6 2,9 1,6
Leeftijd 45 tot 55 jaar Waarde 2009 25,2 16,5 25,5 45,4 5,1 8,4 3,4 5,1 3,5 1,5
Leeftijd 55 tot 65 jaar Waarde 2008 22,9 14,2 16,6 38,9 5,6 7,7 3,3 1,4 3,1 1,9
Leeftijd 55 tot 65 jaar Waarde 2009 22,7 15,1 19,2 40,5 5,8 10,2 3,6 1,7 3,6 1,7
Leeftijd 65 tot 75 jaar Waarde 2008 19,5 11,8 10,5 32,4 6,6 13,6 3,8 1,4 4,2 2,0
Leeftijd 65 tot 75 jaar Waarde 2009 20,1 13,2 12,9 32,8 6,2 15,0 3,8 0,8 4,9 2,5
Leeftijd 75 jaar of ouder Waarde 2008 16,9 10,3 7,3 18,9 5,8 20,0 4,5 0,6 6,2 2,5
Leeftijd 75 jaar of ouder Waarde 2009 15,3 10,1 6,9 21,7 6,1 23,3 3,7 0,5 5,1 1,7
Mannen Waarde 2008 19,9 11,1 21,5 37,4 3,6 4,8 2,0 2,8 2,0 1,4
Mannen Waarde 2009 19,8 12,4 24,4 40,1 3,6 5,7 1,9 3,2 2,2 1,1
Vrouwen Waarde 2008 30,8 19,6 23,8 48,9 7,4 11,7 5,9 4,4 5,9 3,5
Vrouwen Waarde 2009 31,7 21,5 25,9 50,9 7,0 14,2 5,9 4,7 6,3 3,7
Burgerlijke staat: gehuwd Waarde 2008 21,4 11,6 18,9 39,7 4,8 6,3 2,3 4,3 2,5 1,7
Burgerlijke staat: gehuwd Waarde 2009 22,6 14,5 21,8 42,6 5,2 8,9 3,0 5,1 3,3 1,9
Burgerlijke staat: gescheiden Waarde 2008 22,4 13,9 20,9 38,6 5,2 10,1 4,8 4,0 4,4 2,5
Burgerlijke staat: gescheiden Waarde 2009 28,2 21,4 22,5 43,2 6,9 16,0 5,9 4,5 6,5 2,8
Burgerlijke staat: verweduwd Waarde 2008 18,8 9,8 7,7 26,7 7,2 18,7 6,3 1,6 6,2 1,5
Burgerlijke staat: verweduwd Waarde 2009 20,3 14,2 8,5 28,1 7,1 23,7 4,9 1,4 7,2 2,0
Burgerlijke staat: ongehuwd Waarde 2008 28,4 16,1 30,2 50,2 4,3 6,0 4,8 1,7 4,1 3,2
Burgerlijke staat: ongehuwd Waarde 2009 30,7 20,1 32,7 52,7 4,8 8,2 4,6 2,8 4,7 3,2
Hoogste opleidingsniveau: basisonderwijs Waarde 2008 27,6 17,3 16,0 36,1 7,1 13,7 7,3 3,5 7,5 6,4
Hoogste opleidingsniveau: basisonderwijs Waarde 2009 25,5 17,6 19,0 39,4 7,0 16,5 5,9 3,3 6,6 4,4
Hoogste opleidingsniveau: mavo/vbo Waarde 2008 22,6 14,9 19,1 38,5 6,2 9,8 4,3 3,2 4,5 2,6
Hoogste opleidingsniveau: mavo/vbo Waarde 2009 22,8 15,7 20,7 39,9 5,8 12,2 3,8 3,6 4,9 2,8
Hoogste opleidingsniveau: havo/vwo/mbo Waarde 2008 26,1 15,0 26,1 46,4 4,9 6,9 3,6 4,2 3,9 2,2
Hoogste opleidingsniveau: havo/vwo/mbo Waarde 2009 26,4 17,4 28,5 47,7 5,1 8,6 3,7 4,4 3,8 2,3
Hoogste opleidingsniveau: hbo Waarde 2008 30,1 17,3 25,3 48,3 5,1 6,2 3,5 3,2 2,7 1,9
Hoogste opleidingsniveau: hbo Waarde 2009 28,4 18,3 29,4 52,3 4,7 7,2 3,5 4,1 3,5 1,5
Hoogste opleidingsniveau: wo Waarde 2008 29,2 16,8 26,6 49,7 4,1 5,9 3,8 3,1 2,9 1,6
Hoogste opleidingsniveau: wo Waarde 2009 30,3 18,0 29,4 51,6 4,8 6,2 2,8 3,4 3,2 1,6
Herkomst autochtoon Waarde 2008 24,5 13,9 22,2 43,0 4,9 7,6 3,2 2,5 3,3 1,9
Herkomst autochtoon Waarde 2009 25,2 16,3 25,1 45,6 5,0 9,5 3,6 3,3 3,8 2,1
Herkomst westerse allochtoon Waarde 2008 29,5 20,0 25,9 45,4 7,3 11,0 6,3 5,9 5,9 3,9
Herkomst westerse allochtoon Waarde 2009 25,1 16,9 22,6 44,0 4,7 11,0 3,7 2,9 5,0 2,4
Herkomst niet-westerse allochtoon Waarde 2008 27,2 19,9 23,2 43,1 7,1 10,0 6,9 8,0 6,4 4,5
Herkomst niet-westerse allochtoon Waarde 2009 31,7 23,6 26,4 45,2 8,3 14,7 7,0 10,1 8,0 5,0
Niet verdacht geweest van misdrijf Waarde 2008 25,7 15,4 22,6 43,6 5,5 8,3 4,0 3,6 4,0 2,4
Niet verdacht geweest van misdrijf Waarde 2009 25,9 17,0 25,1 45,8 5,3 10,1 4,0 4,0 4,3 2,4
Verdacht geweest van misdrijf Waarde 2008 19,9 15,5 24,1 32,1 6,0 5,8 4,0 3,3 4,1 2,7
Verdacht geweest van misdrijf Waarde 2009 24,0 17,1 27,3 36,1 6,1 8,0 3,3 4,6 2,9 2,8
Verdacht geweest van geweldsmisdrijf Waarde 2008 17,5 13,2 29,1 31,8 4,3 7,1 8,1 4,6 7,5 .
Verdacht geweest van geweldsmisdrijf Waarde 2009 27,3 19,7 34,1 39,3 7,6 6,3 3,9 5,0 4,3 2,7
Verdacht geweest van vermogensmisdrijf Waarde 2008 16,6 16,3 25,2 30,8 6,9 8,9 5,5 2,7 5,1 4,8
Verdacht geweest van vermogensmisdrijf Waarde 2009 26,9 17,5 28,0 41,2 10,2 9,7 4,8 5,1 2,8 4,7
Verdacht geweest van verkeersmisdrijf Waarde 2008 21,3 14,9 26,0 35,5 5,5 4,3 1,1 2,6 1,2 1,9
Verdacht geweest van verkeersmisdrijf Waarde 2009 20,1 14,1 23,5 30,8 4,4 8,3 2,1 3,5 1,9 1,4
Verdacht geweest van vernieling Waarde 2008 19,5 14,8 26,1 28,4 4,7 . 7,6 1,1 . .
Verdacht geweest van vernieling Waarde 2009 25,4 20,6 28,6 32,1 6,2 8,4 3,2 4,5 2,6 2,1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens