Leefbaarheid woonbuurt; buurtkenmerken (IVM), 2008-2009

Leefbaarheid woonbuurt; buurtkenmerken (IVM), 2008-2009

Buurtkenmerken Cijfersoort Perioden Buurtproblemen Dreiging en sociale overlast Sociale overlast - schaalscore (schaalscore (0-10)) Buurtproblemen Dreiging en sociale overlast Dreiging - schaalscore (schaalscore (0-10)) Buurtproblemen Fysieke verloedering Fysieke verloedering - schaalscore (schaalscore (0-10)) Buurtproblemen Overlast van vermogensdelicten Overlast vermogensdelicten -schaalscore (schaalscore (0-10)) Buurtproblemen Verkeersoverlast Verkeersoverlast - schaalscore (schaalscore (0-10)) Leefbaarheid woonbuurt Sociale cohesie Sociale cohesie - schaalscore (schaalscore (0-10)) Leefbaarheid woonbuurt Oordeel ontwikkeling woonbuurt Vooruit gegaan (%) Leefbaarheid woonbuurt Oordeel ontwikkeling woonbuurt Achteruit gegaan (%) Leefbaarheid woonbuurt Beoordeling woonbuurt Woonomgeving (rapportcijfer) Leefbaarheid woonbuurt Beoordeling woonbuurt Leefbaarheid (rapportcijfer) Leefbaarheid woonbuurt Beoordeling woonbuurt Veiligheid (rapportcijfer)
Totale bevolking Waarde 2008 1,7 1,2 3,7 2,7 3,7 6,3 14,3 13,4 7,4 7,4 7,0
Totale bevolking Waarde 2009 1,7 1,1 3,6 2,7 3,8 6,3 13,8 14,8 7,4 7,3 6,9
Stedelijkheid: Zeer sterk stedelijk Waarde 2008 2,7 2,0 4,5 4,1 4,4 5,7 18,4 19,7 7,1 7,0 6,6
Stedelijkheid: Zeer sterk stedelijk Waarde 2009 2,7 2,0 4,3 4,0 4,3 5,7 18,9 19,6 7,1 7,0 6,6
Stedelijkheid: Sterk stedelijk Waarde 2008 1,8 1,4 4,0 3,0 3,8 5,9 14,0 16,2 7,3 7,3 6,9
Stedelijkheid: Sterk stedelijk Waarde 2009 1,9 1,3 4,0 3,1 4,0 6,0 13,1 17,7 7,3 7,2 6,8
Stedelijkheid: Matig stedelijk Waarde 2008 1,6 1,1 3,8 2,7 3,8 6,2 13,2 13,2 7,4 7,4 7,1
Stedelijkheid: Matig stedelijk Waarde 2009 1,5 1,1 3,6 2,6 3,8 6,2 12,6 14,7 7,4 7,4 7,0
Stedelijkheid: Weinig stedelijk Waarde 2008 1,3 0,8 3,2 2,2 3,4 6,6 13,1 9,1 7,6 7,6 7,3
Stedelijkheid: Weinig stedelijk Waarde 2009 1,3 0,8 3,2 2,3 3,5 6,6 11,9 11,2 7,6 7,5 7,2
Stedelijkheid: Niet stedelijk Waarde 2008 1,0 0,7 2,6 1,8 3,2 7,1 12,9 7,8 7,8 7,7 7,4
Stedelijkheid: Niet stedelijk Waarde 2009 1,0 0,6 2,6 1,8 3,2 7,0 12,6 9,5 7,7 7,6 7,2
Hoogte van het inkomen: 1e 20%-groep Waarde 2008 2,0 1,4 3,8 2,9 3,7 5,9 16,1 15,6 7,2 7,2 6,8
Hoogte van het inkomen: 1e 20%-groep Waarde 2009 . . . . . . . . . . .
Hoogte van het inkomen: 2e 20%-groep Waarde 2008 1,6 1,2 3,7 2,7 3,7 6,2 14,9 14,9 7,3 7,3 6,9
Hoogte van het inkomen: 2e 20%-groep Waarde 2009 . . . . . . . . . . .
Hoogte van het inkomen: 3e 20%-groep Waarde 2008 1,7 1,1 3,7 2,6 3,8 6,3 14,2 13,9 7,4 7,3 7,0
Hoogte van het inkomen: 3e 20%-groep Waarde 2009 . . . . . . . . . . .
Hoogte van het inkomen: 4e 20%-groep Waarde 2008 1,6 1,1 3,6 2,6 3,8 6,4 13,3 12,8 7,5 7,4 7,1
Hoogte van het inkomen: 4e 20%-groep Waarde 2009 . . . . . . . . . . .
Hoogte van het inkomen: 5e 20%-groep Waarde 2008 1,5 1,0 3,5 2,7 3,7 6,5 13,5 10,8 7,7 7,6 7,2
Hoogte van het inkomen: 5e 20%-groep Waarde 2009 . . . . . . . . . . .
Buurt: aandachtswijk Waarde 2008 3,1 2,7 5,2 4,5 4,3 5,4 25,2 20,4 6,7 6,8 6,1
Buurt: aandachtswijk Waarde 2009 3,2 2,8 4,8 4,5 4,6 5,3 27,3 22,4 6,6 6,5 6,0
Buurt: geen aandachtswijk Waarde 2008 1,5 1,0 3,5 2,4 3,6 6,4 13,6 11,8 7,5 7,5 7,1
Buurt: geen aandachtswijk Waarde 2009 1,6 1,1 3,5 2,6 3,7 6,3 13,2 14,4 7,4 7,4 7,0
Buurt: huurwoningen, 1e 20% groep Waarde 2008 . . . . . . . . . . .
Buurt: huurwoningen, 1e 20% groep Waarde 2009 . . . . . . . . . . .
Buurt: huurwoningen, 2e 20% groep Waarde 2008 . . . . . . . . . . .
Buurt: huurwoningen, 2e 20% groep Waarde 2009 . . . . . . . . . . .
Buurt: huurwoningen, 3e 20% groep Waarde 2008 . . . . . . . . . . .
Buurt: huurwoningen, 3e 20% groep Waarde 2009 . . . . . . . . . . .
Buurt: huurwoningen, 4e 20% groep Waarde 2008 . . . . . . . . . . .
Buurt: huurwoningen, 4e 20% groep Waarde 2009 . . . . . . . . . . .
Buurt: huurwoningen, 5e 20% groep Waarde 2008 . . . . . . . . . . .
Buurt: huurwoningen, 5e 20% groep Waarde 2009 . . . . . . . . . . .
Buurt: niet-westerse allocht., 1e 20% gr Waarde 2008 0,8 0,4 2,1 1,3 3,0 7,4 13,6 5,7 7,9 7,8 7,4
Buurt: niet-westerse allocht., 1e 20% gr Waarde 2009 0,8 0,5 2,2 1,5 3,0 7,2 12,7 7,1 7,8 7,7 7,1
Buurt: niet-westerse allocht., 2e 20% gr Waarde 2008 1,1 0,7 2,7 1,9 3,3 7,1 13,3 7,4 7,8 7,7 7,3
Buurt: niet-westerse allocht., 2e 20% gr Waarde 2009 1,1 0,6 2,7 1,9 3,3 7,1 12,4 8,7 7,7 7,6 7,2
Buurt: niet-westerse allocht., 3e 20% gr Waarde 2008 1,2 0,8 3,1 2,2 3,3 6,7 11,8 8,6 7,7 7,6 7,4
Buurt: niet-westerse allocht., 3e 20% gr Waarde 2009 1,3 0,8 3,1 2,2 3,5 6,7 11,1 10,5 7,6 7,6 7,2
Buurt: niet-westerse allocht., 4e 20% gr Waarde 2008 1,6 1,1 3,7 2,7 3,8 6,2 13,1 12,1 7,5 7,4 7,1
Buurt: niet-westerse allocht., 4e 20% gr Waarde 2009 1,6 1,0 3,6 2,7 3,8 6,2 12,0 14,1 7,5 7,4 7,0
Buurt: niet-westerse allocht., 5e 20% gr Waarde 2008 2,3 1,8 4,5 3,6 4,1 5,7 17,0 19,7 7,1 7,0 6,6
Buurt: niet-westerse allocht., 5e 20% gr Waarde 2009 2,3 1,8 4,3 3,5 4,2 5,7 17,3 20,3 7,1 7,0 6,6
Buurt: bijstandsuitkeringen, 1e 20% gr Waarde 2008 0,9 0,6 2,5 1,8 3,3 7,0 12,9 6,0 8,0 7,8 7,4
Buurt: bijstandsuitkeringen, 1e 20% gr Waarde 2009 . . . . . . . . . . .
Buurt: bijstandsuitkeringen, 2e 20% gr Waarde 2008 1,2 0,8 3,0 2,3 3,4 6,7 14,6 8,9 7,7 7,6 7,3
Buurt: bijstandsuitkeringen, 2e 20% gr Waarde 2009 . . . . . . . . . . .
Buurt: bijstandsuitkeringen, 3e 20% gr Waarde 2008 1,3 0,9 3,3 2,3 3,5 6,6 11,9 9,8 7,6 7,6 7,3
Buurt: bijstandsuitkeringen, 3e 20% gr Waarde 2009 . . . . . . . . . . .
Buurt: bijstandsuitkeringen, 4e 20% gr Waarde 2008 1,6 1,1 3,6 2,6 3,7 6,3 12,0 12,8 7,5 7,4 7,1
Buurt: bijstandsuitkeringen, 4e 20% gr Waarde 2009 . . . . . . . . . . .
Buurt: bijstandsuitkeringen, 5e 20% gr Waarde 2008 2,4 1,9 4,5 3,5 4,1 5,7 17,7 19,8 7,0 7,0 6,6
Buurt: bijstandsuitkeringen, 5e 20% gr Waarde 2009 . . . . . . . . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel vindt u een overzicht van de subjectief ervaren leefbaarheid van de woonbuurt en de beleving van buurtproblemen op basis van de Integrale VeiligheidsMonitor (IVM).
De gepresenteerde cijfers hebben betrekking op vormen van overlast, dreiging en fysieke verloedering die volgens de respondenten in hun buurt kunnen voorkomen, over hun mening over fysieke voorzieningen, sociale cohesie en de ontwikkeling van de buurt, over hun oordeel van de woonomgeving, de leefbaarheid en veiligheid in de buurt, en over hun eigen inzet voor de buurt.
Het gaat steeds om gegevens over de bevolking van 15 jaar of ouder, tenzij anders vermeld. Opgenomen zijn de landelijke cijfers en de cijfers naar buurtkenmerken.
De buurten zijn ingedeeld op basis van 6-cijferige postcodes zoals beschreven in de tabel Kerncijfers wijken en buurten 2004-2010.
Door wijziging in vraagstelling, onderzoeksopzet en/of context zijn de IVM-gegevens vanaf 2008 niet vergelijkbaar met gegevens uit andere bronnen, zoals de Veiligheidsmonitor Rijk (VMR; 2005-2008) en eerdere veiligheids- en/of slachtofferenquêtes.
De enquête is uitgevoerd in het laatste kwartaal van het jaar.

Gegevens beschikbaar van 2008 tot en met 2009.

Status van de cijfers:
De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per 3 maart 2015
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Buurtproblemen
In de IVM zijn aan alle respondenten vragen gesteld over een aantal
vormen van overlast, dreiging en fysieke verloedering waarmee de buurt
te maken kan hebben.
Voor elk van deze problemen kan de respondent aangeven of die in zijn
buurt vaak, soms, of nooit of bijna nooit voorkomen.
Dreiging en sociale overlast
Dreiging en sociale overlast omvat de deelproblemen:
- overlast van groepen jongeren;
- mensen die op straat worden lastig gevallen;
- drugsoverlast;
- dronken mensen op straat;
- bedreiging;
- gewelddelicten;
- straatroof;
- vrouwen en meisjes die op straat worden nagefloten, nageroepen, of op
een andere manier ongewenst aandacht krijgen;
- jeugdcriminaliteit.
Sociale overlast - schaalscore
De schaalscore 'sociale overlast' is gebaseerd op vier vragen naar
buurtproblemen die te maken hebben met vormen van gedrag die als 'ernstig
overlast gevend' kunnen worden aangemerkt. Hoe hoger de score op deze
schaal, hoe ernstiger men dergelijke overlast ervaart. Het gaat om de
vragen over de volgende items:
- dronken mensen op straat;
- mensen die op straat worden lastiggevallen;
- drugsoverlast;
- overlast van groepen jongeren.
(komt vaak voor =2, komt soms voor = 1, komt (bijna) nooit voor =0; weet
niet/geen mening = missing). De schaalscore wordt weergegeven als een
rapportcijfer tussen 0 en 10. Om dit te bereiken worden alle afzonderlijke
waarden opgeteld en vermenigvuldigd met een factor. In dit geval is dat de
factor 10/8.
Dreiging - schaalscore
De schaalscore 'dreiging' is gebaseerd op acht vragen naar vormen van
gedrag die als 'dreigend' kunnen worden ervaren. Hoe hoger de score op
deze schaal, hoe ernstiger men dergelijke overlast ervaart. Het gaat om
de vragen over de volgende items:
- overlast van groepen jongeren;
- mensen die op straat worden lastiggevallen;
- drugsoverlast;
- bedreiging;
- gewelddelicten;
- straatroof;
- vrouwen en meisjes worden nagefloten;
- jeugdcriminaliteit.
(komt vaak voor =2, komt soms voor = 1, komt (bijna) nooit voor =0; weet
niet/geen mening = missing).
De schaalscore wordt weergegeven als een cijfer tussen 0 en 10. Om
dit te bereiken worden alle afzonderlijke waarden opgeteld en
vermenigvuldigd met een factor. In dit geval is dat de factor 10/16.
Fysieke verloedering
Fysieke verloedering omvat de deelproblemen:
- bekladding van muren en/of gebouwen;
- rommel op straat;
- hondenpoep;
- vernieling van telefooncellen, bus- of tramhokjes.
Fysieke verloedering - schaalscore
De schaalscore 'fysieke verloedering' is gebaseerd op vier vragen over de
perceptie van de fysieke woonomgeving. Hoe hoger de score op deze schaal,
hoe ernstiger de respondenten de verloedering ervaren. Het gaat om de
vragen over de volgende items:
- bekladding van muren en/of gebouwen.
- rommel op straat.
- hondenpoep op straat.
- vernieling van straatmeubilair.
(komt vaak voor =2, komt soms voor = 1, komt (bijna) nooit voor = 0; weet
niet/geen mening = missing).
De schaalscore wordt weergegeven als een cijfer tussen 0 en 10. Om
dit te bereiken worden alle afzonderlijke waarden opgeteld en
vermenigvuldigd met een factor. In dit geval is dat de factor 10/8.
Overlast van vermogensdelicten
Overlast van vermogensdelicten omvat de deelproblemen:
- fietsendiefstal;
- diefstal uit auto's;
- beschadiging of vernieling aan auto's en diefstal vanaf auto's,
bijvoorbeeld wieldoppen, etc.;
- inbraak in woningen.
Overlast vermogensdelicten -schaalscore
De schaalscore 'overlast van vermogensdelicten' is gebaseerd op vier
vragen over het voorkomen van vermogensdelicten in de woonbuurt.
Hoe hoger de score op deze schaal, hoe ernstiger men dergelijke
overlast ervaart. Het gaat om de vragen over de volgende items:
- fietsendiefstal;
- diefstal uit auto's;
- beschadiging aan / diefstal vanaf auto's;
- inbraak in woningen.
(komt vaak voor =2, komt soms voor = 1, komt (bijna) nooit voor =0; weet
niet/geen mening = missing).
De schaalscore wordt weergegeven als een cijfer tussen 0 en 10. Om
dit te bereiken worden alle afzonderlijke waarden opgeteld en
vermenigvuldigd met een factor. In dit geval is dat de factor 10/8.
Verkeersoverlast
Verkeersoverlast omvat de deelproblemen:
- agressief verkeersgedrag;
- geluidsoverlast door verkeer;
- te hard rijden;
- parkeeroverlast.
Verkeersoverlast - schaalscore
De schaalscore 'verkeersoverlast' is gebaseerd op vier vragen over
verkeersoverlast in de woonbuurt. Hoe hoger de score op deze schaal,
hoe meer overlast men ervaart. De indicator bestaat uit de vragen naar:
- agressief verkeersgedrag;
- geluidsoverlast door verkeer;
- te hard rijden;
- parkeeroverlast.
(komt vaak voor =2, komt soms voor = 1, komt (bijna) nooit voor =0; weet
niet/geen mening = missing).
De schaalscore wordt weergegeven als een cijfer tussen 0 en 10. Om
dit te bereiken worden alle afzonderlijke waarden opgeteld en
vermenigvuldigd met een factor. In dit geval is dat de factor 10/8.
Leefbaarheid woonbuurt
Sociale cohesie
In de IVM wordt de respondenten zes stellingen voorgelegd over de sociale
aspecten van hun woonbuurt. Voor elk van deze stellingen kan de
respondent aangeven in hoeverre hij/zij het daarmee eens is (helemaal mee
eens; mee eens; neutraal; niet mee eens; helemaal niet mee eens; weet
niet/geen mening).
Sociale cohesie - schaalscore
De schaalscore 'sociale cohesie' is samengesteld op basis van de
antwoorden van de respondenten op vier van de zes stellingen over
de sociale aspecten van hun woonbuurt.
Hoe hoger de score op deze schaal, hoe meer de inwoners tevreden zijn
over deze aspecten.
Het gaat om de volgende stellingen:
- de mensen kennen elkaar in deze buurt nauwelijks;
- de mensen gaan in deze buurt op een prettige manier met elkaar om;
- ik woon in een gezellige buurt, waar veel saamhorigheid is;
- ik voel me thuis bij de mensen die in deze buurt wonen.
Voor de schaalscore worden de antwoorden op de eerste (negatief
geformuleerde) stelling (de mensen kennen elkaar in deze buurt
nauwelijks) 'omgekeerd ' gehercodeerd:
(helemaal mee eens= 0; mee eens = 1; neutraal = 2; niet mee eens = 3;
helemaal niet eens = 4; weet niet, geen mening = missing).
De antwoorden op de drie andere stellingen worden 'gewoon' gehercodeerd:
(helemaal mee eens= 4; mee eens = 3; neutraal = 2; niet mee eens = 1;
helemaal niet eens = 0; weet niet, geen mening = missing).
De schaalscore wordt weergegeven als een cijfer tussen 0 en 10. Om
dit te bereiken worden alle afzonderlijke waarden opgeteld en
vermenigvuldigd met een factor. In dit geval is dat de factor 10/16.
Oordeel ontwikkeling woonbuurt
Gevraagd is: 'Vindt u dat de buurt waarin u woont het afgelopen jaar
vooruit of achteruit is gegaan?' Antwoordmogelijkheden: vooruit,
achteruit, gelijk gebleven, weet niet/geen mening.
Vooruit gegaan
Achteruit gegaan
Beoordeling woonbuurt
In de IVM is aan de respondenten gevraagd om de woonbuurt op de aspecten
woonomgeving, leefbaarheid en veiligheid een rapportcijfer te geven.
Gevraagd is: 'we hebben u een aantal vragen gesteld over uw woning en de
buurt waarin u woont. Voor een aantal zaken zouden we u willen vragen die
met een rapportcijfer te beoordelen. Welk cijfer zou u willen geven van 1
tot en met 10 voor:
- uw woonomgeving.
- de leefbaarheid in uw buurt.
- de veiligheid in uw buurt?'.
Woonomgeving
Leefbaarheid
Veiligheid