Leefbaarheid woonbuurt; buurtkenmerken (IVM), 2008-2009


In deze tabel vindt u een overzicht van de subjectief ervaren leefbaarheid van de woonbuurt en de beleving van buurtproblemen op basis van de Integrale VeiligheidsMonitor (IVM).
De gepresenteerde cijfers hebben betrekking op vormen van overlast, dreiging en fysieke verloedering die volgens de respondenten in hun buurt kunnen voorkomen, over hun mening over fysieke voorzieningen, sociale cohesie en de ontwikkeling van de buurt, over hun oordeel van de woonomgeving, de leefbaarheid en veiligheid in de buurt, en over hun eigen inzet voor de buurt.
Het gaat steeds om gegevens over de bevolking van 15 jaar of ouder, tenzij anders vermeld. Opgenomen zijn de landelijke cijfers en de cijfers naar buurtkenmerken.
De buurten zijn ingedeeld op basis van 6-cijferige postcodes zoals beschreven in de tabel Kerncijfers wijken en buurten 2004-2010.
Door wijziging in vraagstelling, onderzoeksopzet en/of context zijn de IVM-gegevens vanaf 2008 niet vergelijkbaar met gegevens uit andere bronnen, zoals de Veiligheidsmonitor Rijk (VMR; 2005-2008) en eerdere veiligheids- en/of slachtofferenquêtes.
De enquête is uitgevoerd in het laatste kwartaal van het jaar.

Gegevens beschikbaar van 2008 tot en met 2009.

Status van de cijfers:
De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per 3 maart 2015
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Leefbaarheid woonbuurt; buurtkenmerken (IVM), 2008-2009

Buurtkenmerken Cijfersoort Perioden BuurtproblemenDreiging en sociale overlastSociale overlast - schaalscore (schaalscore (0-10)) BuurtproblemenDreiging en sociale overlastDreiging - schaalscore (schaalscore (0-10)) BuurtproblemenFysieke verloederingFysieke verloedering - schaalscore (schaalscore (0-10)) BuurtproblemenOverlast van vermogensdelictenOverlast vermogensdelicten -schaalscore (schaalscore (0-10)) BuurtproblemenVerkeersoverlastVerkeersoverlast - schaalscore (schaalscore (0-10)) Leefbaarheid woonbuurtSociale cohesieSociale cohesie - schaalscore (schaalscore (0-10)) Leefbaarheid woonbuurtOordeel ontwikkeling woonbuurtVooruit gegaan (%) Leefbaarheid woonbuurtOordeel ontwikkeling woonbuurtAchteruit gegaan (%) Leefbaarheid woonbuurtBeoordeling woonbuurtWoonomgeving (rapportcijfer) Leefbaarheid woonbuurtBeoordeling woonbuurtLeefbaarheid (rapportcijfer) Leefbaarheid woonbuurtBeoordeling woonbuurtVeiligheid (rapportcijfer)
Totale bevolking Waarde 2008 1,7 1,2 3,7 2,7 3,7 6,3 14,3 13,4 7,4 7,4 7,0
Totale bevolking Waarde 2009 1,7 1,1 3,6 2,7 3,8 6,3 13,8 14,8 7,4 7,3 6,9
Stedelijkheid: Zeer sterk stedelijk Waarde 2008 2,7 2,0 4,5 4,1 4,4 5,7 18,4 19,7 7,1 7,0 6,6
Stedelijkheid: Zeer sterk stedelijk Waarde 2009 2,7 2,0 4,3 4,0 4,3 5,7 18,9 19,6 7,1 7,0 6,6
Stedelijkheid: Sterk stedelijk Waarde 2008 1,8 1,4 4,0 3,0 3,8 5,9 14,0 16,2 7,3 7,3 6,9
Stedelijkheid: Sterk stedelijk Waarde 2009 1,9 1,3 4,0 3,1 4,0 6,0 13,1 17,7 7,3 7,2 6,8
Stedelijkheid: Matig stedelijk Waarde 2008 1,6 1,1 3,8 2,7 3,8 6,2 13,2 13,2 7,4 7,4 7,1
Stedelijkheid: Matig stedelijk Waarde 2009 1,5 1,1 3,6 2,6 3,8 6,2 12,6 14,7 7,4 7,4 7,0
Stedelijkheid: Weinig stedelijk Waarde 2008 1,3 0,8 3,2 2,2 3,4 6,6 13,1 9,1 7,6 7,6 7,3
Stedelijkheid: Weinig stedelijk Waarde 2009 1,3 0,8 3,2 2,3 3,5 6,6 11,9 11,2 7,6 7,5 7,2
Stedelijkheid: Niet stedelijk Waarde 2008 1,0 0,7 2,6 1,8 3,2 7,1 12,9 7,8 7,8 7,7 7,4
Stedelijkheid: Niet stedelijk Waarde 2009 1,0 0,6 2,6 1,8 3,2 7,0 12,6 9,5 7,7 7,6 7,2
Hoogte van het inkomen: 1e 20%-groep Waarde 2008 2,0 1,4 3,8 2,9 3,7 5,9 16,1 15,6 7,2 7,2 6,8
Hoogte van het inkomen: 1e 20%-groep Waarde 2009 . . . . . . . . . . .
Hoogte van het inkomen: 2e 20%-groep Waarde 2008 1,6 1,2 3,7 2,7 3,7 6,2 14,9 14,9 7,3 7,3 6,9
Hoogte van het inkomen: 2e 20%-groep Waarde 2009 . . . . . . . . . . .
Hoogte van het inkomen: 3e 20%-groep Waarde 2008 1,7 1,1 3,7 2,6 3,8 6,3 14,2 13,9 7,4 7,3 7,0
Hoogte van het inkomen: 3e 20%-groep Waarde 2009 . . . . . . . . . . .
Hoogte van het inkomen: 4e 20%-groep Waarde 2008 1,6 1,1 3,6 2,6 3,8 6,4 13,3 12,8 7,5 7,4 7,1
Hoogte van het inkomen: 4e 20%-groep Waarde 2009 . . . . . . . . . . .
Hoogte van het inkomen: 5e 20%-groep Waarde 2008 1,5 1,0 3,5 2,7 3,7 6,5 13,5 10,8 7,7 7,6 7,2
Hoogte van het inkomen: 5e 20%-groep Waarde 2009 . . . . . . . . . . .
Buurt: aandachtswijk Waarde 2008 3,1 2,7 5,2 4,5 4,3 5,4 25,2 20,4 6,7 6,8 6,1
Buurt: aandachtswijk Waarde 2009 3,2 2,8 4,8 4,5 4,6 5,3 27,3 22,4 6,6 6,5 6,0
Buurt: geen aandachtswijk Waarde 2008 1,5 1,0 3,5 2,4 3,6 6,4 13,6 11,8 7,5 7,5 7,1
Buurt: geen aandachtswijk Waarde 2009 1,6 1,1 3,5 2,6 3,7 6,3 13,2 14,4 7,4 7,4 7,0
Buurt: huurwoningen, 1e 20% groep Waarde 2008 . . . . . . . . . . .
Buurt: huurwoningen, 1e 20% groep Waarde 2009 . . . . . . . . . . .
Buurt: huurwoningen, 2e 20% groep Waarde 2008 . . . . . . . . . . .
Buurt: huurwoningen, 2e 20% groep Waarde 2009 . . . . . . . . . . .
Buurt: huurwoningen, 3e 20% groep Waarde 2008 . . . . . . . . . . .
Buurt: huurwoningen, 3e 20% groep Waarde 2009 . . . . . . . . . . .
Buurt: huurwoningen, 4e 20% groep Waarde 2008 . . . . . . . . . . .
Buurt: huurwoningen, 4e 20% groep Waarde 2009 . . . . . . . . . . .
Buurt: huurwoningen, 5e 20% groep Waarde 2008 . . . . . . . . . . .
Buurt: huurwoningen, 5e 20% groep Waarde 2009 . . . . . . . . . . .
Buurt: niet-westerse allocht., 1e 20% gr Waarde 2008 0,8 0,4 2,1 1,3 3,0 7,4 13,6 5,7 7,9 7,8 7,4
Buurt: niet-westerse allocht., 1e 20% gr Waarde 2009 0,8 0,5 2,2 1,5 3,0 7,2 12,7 7,1 7,8 7,7 7,1
Buurt: niet-westerse allocht., 2e 20% gr Waarde 2008 1,1 0,7 2,7 1,9 3,3 7,1 13,3 7,4 7,8 7,7 7,3
Buurt: niet-westerse allocht., 2e 20% gr Waarde 2009 1,1 0,6 2,7 1,9 3,3 7,1 12,4 8,7 7,7 7,6 7,2
Buurt: niet-westerse allocht., 3e 20% gr Waarde 2008 1,2 0,8 3,1 2,2 3,3 6,7 11,8 8,6 7,7 7,6 7,4
Buurt: niet-westerse allocht., 3e 20% gr Waarde 2009 1,3 0,8 3,1 2,2 3,5 6,7 11,1 10,5 7,6 7,6 7,2
Buurt: niet-westerse allocht., 4e 20% gr Waarde 2008 1,6 1,1 3,7 2,7 3,8 6,2 13,1 12,1 7,5 7,4 7,1
Buurt: niet-westerse allocht., 4e 20% gr Waarde 2009 1,6 1,0 3,6 2,7 3,8 6,2 12,0 14,1 7,5 7,4 7,0
Buurt: niet-westerse allocht., 5e 20% gr Waarde 2008 2,3 1,8 4,5 3,6 4,1 5,7 17,0 19,7 7,1 7,0 6,6
Buurt: niet-westerse allocht., 5e 20% gr Waarde 2009 2,3 1,8 4,3 3,5 4,2 5,7 17,3 20,3 7,1 7,0 6,6
Buurt: bijstandsuitkeringen, 1e 20% gr Waarde 2008 0,9 0,6 2,5 1,8 3,3 7,0 12,9 6,0 8,0 7,8 7,4
Buurt: bijstandsuitkeringen, 1e 20% gr Waarde 2009 . . . . . . . . . . .
Buurt: bijstandsuitkeringen, 2e 20% gr Waarde 2008 1,2 0,8 3,0 2,3 3,4 6,7 14,6 8,9 7,7 7,6 7,3
Buurt: bijstandsuitkeringen, 2e 20% gr Waarde 2009 . . . . . . . . . . .
Buurt: bijstandsuitkeringen, 3e 20% gr Waarde 2008 1,3 0,9 3,3 2,3 3,5 6,6 11,9 9,8 7,6 7,6 7,3
Buurt: bijstandsuitkeringen, 3e 20% gr Waarde 2009 . . . . . . . . . . .
Buurt: bijstandsuitkeringen, 4e 20% gr Waarde 2008 1,6 1,1 3,6 2,6 3,7 6,3 12,0 12,8 7,5 7,4 7,1
Buurt: bijstandsuitkeringen, 4e 20% gr Waarde 2009 . . . . . . . . . . .
Buurt: bijstandsuitkeringen, 5e 20% gr Waarde 2008 2,4 1,9 4,5 3,5 4,1 5,7 17,7 19,8 7,0 7,0 6,6
Buurt: bijstandsuitkeringen, 5e 20% gr Waarde 2009 . . . . . . . . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens