Winning en distributie water, afvalbeheer; arbeid en financiën, 2009-2013


Deze tabel bevat gegevens over de geboden werkgelegenheid, de kosten- en opbrengstenstructuur, bedrijfs- en financieelresultaat voor een groot aantal bedrijfstakken en branches volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008) van het CBS.

Gegevens beschikbaar van: 2009 t/m 2013.

Status van de cijfers:
Alle cijfers in de tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 22 april 2016:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Cijfers vanaf 2014 zullen gepubliceerd worden in de tabel 'Bedrijfsleven; arbeids- en financiële gegevens, per branche, SBI 2008'. Zie paragraaf 3.

Winning en distributie water, afvalbeheer; arbeid en financiën, 2009-2013

Bedrijfstak/branches (SBI 2008) Perioden BanenWerknemer (x 1 000) BanenWerkzame persoon (x 1 000) ArbeidsvolumeWerknemer (x 1 000) ArbeidsvolumeWerkzame persoon (x 1 000) BedrijfsopbrengstenTotaal (x mln euro) BedrijfsopbrengstenNetto-omzet (x mln euro) BedrijfsopbrengstenOverige bedrijfsopbrengsten (x mln euro) BedrijfskostenTotaal (x mln euro) BedrijfskostenInkoopwaarde omzetTotaal (x mln euro) BedrijfskostenPersonele kostenTotaal (x mln euro) BedrijfskostenPersonele kostenBrutolonen (x mln euro) Personele kostenSociale premies ten laste van werkgeversTotaal (x mln euro) BedrijfskostenPersonele kostenOverige sociale lasten (x mln euro) BedrijfskostenPersonele kostenOverige personele kosten (x mln euro) BedrijfskostenOverige bedrijfskostenTotaal (x mln euro) BedrijfskostenOverige bedrijfskostenKosten energieverbruik (x mln euro) BedrijfskostenOverige bedrijfskostenHuisvestingskosten (x mln euro) BedrijfskostenOverige bedrijfskostenKosten apparatuur en inventaris (x mln euro) BedrijfskostenOverige bedrijfskostenKosten vervoermiddelen (x mln euro) BedrijfskostenOverige bedrijfskostenVerkoopkosten (x mln euro) BedrijfskostenOverige bedrijfskostenCommunicatiekosten (x mln euro) BedrijfskostenOverige bedrijfskostenKosten van overige diensten (x mln euro) BedrijfskostenOverige bedrijfskostenNiet eerder genoemde bedrijfskosten (x mln euro) BedrijfskostenAfschrijvingen op vaste activa (x mln euro) Bedrijfsresultaat (x mln euro) Resultaat voor belastingen (x mln euro)
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2013 32,8 39,4 29,7 34,6 9.658 9.394 264 8.960 3.938 2.161 1.405 342 17 397 1.844 204 249 333 375 48 38 240 358 1.016 698 415
36 Waterleidingbedrijven 2013 5,3 5,9 4,9 5,3 1.574 1.441 134 1.276 140 413 282 67 3 61 397 62 44 29 22 6 16 101 117 327 298 172
37 Afvalwaterinzameling en -behandeling 2013 3,9 4,2 3,6 3,9 671 663 9 650 260 244 171 42 3 28 117 20 14 30 19 4 6 15 11 29 22 14
38 Afvalbehandeling en recycling 2013 21,9 26,8 19,7 23,4 6.982 6.861 120 6.647 3.346 1.394 884 218 10 282 1.261 120 184 262 319 34 15 117 210 646 334 204
39 Sanering en overig afvalbeheer 2013 1,7 2,5 1,6 2,1 431 429 2 386 193 111 67 15 1 27 69 2 8 11 16 4 2 6 21 13 44 25
Bron: CBS.
Verklaring van tekens