Zeggenschap bedrijven in Nederland; banen en lonen (SBI'93) 2006-2008


In deze tabel zijn gegevens opgenomen over het aantal bedrijven onder Nederlandse en buitenlandse zeggenschap, met uitsplitsingen naar het aandeel (percentage) werknemers naar geslacht, leeftijd en herkomst, aantal banen, gemiddeld aantal banen per bedrijf, jaarlijkse uitstroom van banen ('labour turnover') en aandeel hoog- en laagbetaald personeel per bedrijf.

Door de specifieke koppeling van bedrijven en bijbehorende banen komen de gepresenteerde cijfers bij benadering overeen met andere tabellen over dit thema. Zie paragraaf 4 voor uitleg.

De gegevens in deze tabel zijn gepubliceerd naar jaar, de indeling naar economische volgens de Standaard BedrijfsIndeling 1993 (SBI '93) en het land van de Ultimate Controlling Institutional unit (UCI).

Gegevens beschikbaar van 2006 tot en met 2008.

Wijziging per: 1 juni 2013
Geen, deze tabel is stopgezet.

Status van de cijfers: de cijfers zijn definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Zeggenschap bedrijven in Nederland; banen en lonen (SBI'93) 2006-2008

Land van uiteindelijke zeggenschap Bedrijfskenmerken Perioden Bedrijven (aantal) Kenmerken werknemersMannen (%) Kenmerken werknemersVrouwen (%) Kenmerken werknemersJonger dan 50 jaar (%) Kenmerken werknemers50 jaar of ouder (%) Kenmerken werknemersAutochtonen (%) Kenmerken werknemersAllochtonen (%) BanenAantal banen (x 1 000) BanenGemiddeld aantal banen per bedrijf (aantal) BanenUitstroom (%) LonenGemiddeld fiscaal jaarloon (x 1 000 euro) LonenHoogbetaald personeel (%) LonenLaagbetaald personeel (%)
Nederland Landbouw, bosbouw, visserij, delfstoffen 2006 18.950 72 28 83 17 86 14 119 6 84 30 10 45
Nederland Landbouw, bosbouw, visserij, delfstoffen 2007 19.420 72 28 83 17 84 16 123 6 82 31 10 44
Nederland Landbouw, bosbouw, visserij, delfstoffen 2008 18.685 72 28 82 18 83 17 119 6 78 32 10 43
Nederland 15 Voedingsmiddelen en dranken 2006 3.695 64 36 78 22 83 17 100 27 26 38 19 28
Nederland 15 Voedingsmiddelen en dranken 2007 3.705 64 36 77 23 82 18 99 27 27 38 19 27
Nederland 15 Voedingsmiddelen en dranken 2008 3.565 63 37 76 24 81 19 98 27 28 40 19 28
Nederland Papier, karton en uitgeverijen 2006 4.325 66 34 74 26 85 15 71 16 24 39 26 15
Nederland Papier, karton en uitgeverijen 2007 4.390 65 35 73 27 85 15 73 17 24 40 26 15
Nederland Papier, karton en uitgeverijen 2008 4.210 66 34 73 27 85 15 63 15 25 41 24 15
Nederland Chemie,producten van rubber en kunststof 2006 1.580 76 24 76 24 82 18 53 34 17 44 37 9
Nederland Chemie,producten van rubber en kunststof 2007 1.670 76 24 75 25 81 19 53 32 19 46 37 9
Nederland Chemie,producten van rubber en kunststof 2008 1.625 78 22 73 27 79 21 45 28 21 46 34 10
Nederland 28 Producten van metaal 2006 4.955 89 11 77 23 83 17 82 16 21 34 17 14
Nederland 28 Producten van metaal 2007 5.320 89 11 76 24 82 18 86 16 22 35 17 14
Nederland 28 Producten van metaal 2008 5.240 88 12 75 25 81 19 84 16 23 37 17 13
Nederland 29 Machines en apparaten 2006 3.165 89 11 77 23 87 13 67 21 18 39 27 11
Nederland 29 Machines en apparaten 2007 3.340 88 12 76 24 86 14 76 23 19 41 29 11
Nederland 29 Machines en apparaten 2008 3.285 88 12 76 24 85 15 74 22 19 43 30 11
Nederland Overige industrie 2006 10.380 78 22 70 30 83 17 301 29 14 35 20 15
Nederland Overige industrie 2007 10.840 78 22 68 32 83 17 310 29 14 35 19 15
Nederland Overige industrie 2008 10.675 77 23 67 33 82 18 308 29 15 36 19 16
Nederland 45 Bouwnijverheid 2006 29.420 91 9 75 25 91 9 361 12 22 37 22 10
Nederland 45 Bouwnijverheid 2007 31.990 91 9 75 25 90 10 378 12 23 38 22 11
Nederland 45 Bouwnijverheid 2008 31.680 91 9 74 26 90 10 373 12 23 40 23 10
Nederland G Handel en reparatie 2006 94.935 53 47 84 16 85 15 1.063 11 35 31 11 47
Nederland G Handel en reparatie 2007 100.030 53 47 83 17 85 15 1.096 11 39 32 11 46
Nederland G Handel en reparatie 2008 98.700 53 47 83 17 84 16 1.078 11 39 33 11 47
Nederland 55 Horeca 2006 27.370 48 52 90 10 73 27 253 9 77 23 2 71
Nederland 55 Horeca 2007 28.905 48 52 90 10 72 28 276 10 84 23 2 72
Nederland 55 Horeca 2008 28.955 48 52 89 11 72 28 273 9 86 23 2 72
Nederland I Vervoer, opslag en communicatie 2006 14.365 76 24 73 27 85 15 311 22 31 39 19 24
Nederland I Vervoer, opslag en communicatie 2007 15.510 75 25 71 29 84 16 356 23 33 40 19 26
Nederland I Vervoer, opslag en communicatie 2008 15.195 76 24 71 29 83 17 318 21 33 41 19 24
Nederland J Financiële instellingen 2006 71.080 59 41 75 25 86 14 295 4 18 58 50 14
Nederland J Financiële instellingen 2007 73.885 60 40 74 26 85 15 318 4 19 60 49 13
Nederland J Financiële instellingen 2008 78.370 61 39 74 26 85 15 258 3 21 59 47 15
Nederland Zakelijke dienstverlening 2006 97.505 59 41 84 16 71 29 1.317 14 87 40 21 36
Nederland Zakelijke dienstverlening 2007 109.115 60 40 83 17 69 31 1.380 13 88 42 22 34
Nederland Zakelijke dienstverlening 2008 113.595 59 41 82 18 69 31 1.374 12 90 43 22 35
Nederland Overige dienstverlening 2006 63.255 34 66 72 28 85 15 2.347 37 24 37 17 27
Nederland Overige dienstverlening 2007 66.335 33 67 71 29 85 15 2.445 37 25 38 16 29
Nederland Overige dienstverlening 2008 67.435 33 67 70 30 85 15 2.496 37 26 40 17 28
Nederland 0 tot 5 werknemers 2006 313.195 56 44 77 23 83 17 812 3 43 40 20 45
Nederland 0 tot 5 werknemers 2007 320.805 57 43 77 23 81 19 821 3 48 40 20 45
Nederland 0 tot 5 werknemers 2008 345.245 57 43 77 23 81 19 875 3 46 42 19 45
Nederland 5 tot 10 werknemers 2006 63.765 56 44 82 18 85 15 493 8 47 33 12 41
Nederland 5 tot 10 werknemers 2007 75.875 55 45 81 19 83 17 544 7 50 34 12 42
Nederland 5 tot 10 werknemers 2008 65.630 55 45 81 19 83 17 524 8 49 35 12 41
Nederland 10 tot 20 werknemers 2006 35.120 61 39 81 19 84 16 569 16 44 34 14 34
Nederland 10 tot 20 werknemers 2007 40.255 61 39 81 19 83 17 610 15 47 35 14 34
Nederland 10 tot 20 werknemers 2008 36.850 60 40 80 20 83 17 613 17 49 36 14 34
Nederland 20 tot 50 werknemers 2006 20.790 63 37 81 19 83 17 750 36 42 36 16 31
Nederland 20 tot 50 werknemers 2007 23.380 62 38 80 20 82 18 806 34 45 37 16 30
Nederland 20 tot 50 werknemers 2008 21.235 62 38 79 21 81 19 787 37 48 38 16 31
Nederland 50 tot 100 werknemers 2006 6.055 61 39 78 22 81 19 503 83 43 37 18 27
Nederland 50 tot 100 werknemers 2007 6.830 60 40 77 23 81 19 546 80 46 38 18 29
Nederland 50 tot 100 werknemers 2008 6.250 60 40 77 23 80 20 544 87 45 40 18 27
Nederland 100 tot 250 werknemers 2006 3.535 56 44 75 25 82 18 647 183 38 38 19 25
Nederland 100 tot 250 werknemers 2007 4.440 56 44 75 25 81 19 722 163 41 39 19 25
Nederland 100 tot 250 werknemers 2008 3.420 56 44 75 25 80 20 653 191 44 40 19 26
Nederland 250 of meer werknemers 2006 2.500 47 53 76 24 81 19 2.966 1.185 38 39 20 28
Nederland 250 of meer werknemers 2007 2.865 46 54 74 26 81 19 3.023 1.055 37 40 21 27
Nederland 250 of meer werknemers 2008 2.575 45 55 73 27 81 19 2.964 1.151 39 41 20 27
Buitenland Landbouw, bosbouw, visserij, delfstoffen 2006 60 81 19 75 25 79 21 4 75 19 60 50 6
Buitenland Landbouw, bosbouw, visserij, delfstoffen 2007 60 78 22 73 27 79 21 4 75 21 61 51 5
Buitenland Landbouw, bosbouw, visserij, delfstoffen 2008 70 77 23 73 27 80 20 5 75 21 62 51 5
Buitenland 15 Voedingsmiddelen en dranken 2006 110 76 24 77 23 77 23 24 225 17 49 44 5
Buitenland 15 Voedingsmiddelen en dranken 2007 110 76 24 76 24 76 24 25 232 16 53 45 4
Buitenland 15 Voedingsmiddelen en dranken 2008 120 76 24 75 25 76 24 26 226 15 52 43 4
Buitenland Papier, karton en uitgeverijen 2006 155 71 29 76 24 82 18 23 151 27 46 38 6
Buitenland Papier, karton en uitgeverijen 2007 150 71 29 75 25 80 20 22 148 24 48 39 6
Buitenland Papier, karton en uitgeverijen 2008 180 69 31 72 28 81 19 28 158 23 49 38 8
Buitenland Chemie,producten van rubber en kunststof 2006 310 79 21 76 24 79 21 45 144 13 52 53 4
Buitenland Chemie,producten van rubber en kunststof 2007 310 79 21 74 26 79 21 44 144 13 54 53 4
Buitenland Chemie,producten van rubber en kunststof 2008 340 77 23 74 26 79 21 53 157 13 57 54 3
Buitenland 28 Producten van metaal 2006 110 90 10 74 26 80 20 14 128 13 39 26 4
Buitenland 28 Producten van metaal 2007 100 90 10 73 27 79 21 13 131 13 41 27 4
Buitenland 28 Producten van metaal 2008 120 90 10 71 29 78 22 16 129 12 43 29 3
Buitenland 29 Machines en apparaten 2006 250 87 13 75 25 81 19 24 95 14 42 33 5
Buitenland 29 Machines en apparaten 2007 225 87 13 74 26 80 20 24 106 15 43 34 5
Buitenland 29 Machines en apparaten 2008 260 87 13 74 26 80 20 26 101 15 45 34 5
Buitenland Overige industrie 2006 390 88 12 71 29 78 22 73 189 13 46 44 4
Buitenland Overige industrie 2007 400 88 12 69 31 78 22 77 194 12 49 46 4
Buitenland Overige industrie 2008 450 87 13 69 31 77 23 78 174 13 49 44 4
Buitenland 45 Bouwnijverheid 2006 120 89 11 76 24 81 19 17 142 19 43 38 4
Buitenland 45 Bouwnijverheid 2007 110 88 12 75 25 81 19 16 146 18 45 39 4
Buitenland 45 Bouwnijverheid 2008 140 89 11 75 25 81 19 18 130 17 48 44 4
Buitenland G Handel en reparatie 2006 2.555 57 43 85 15 78 22 191 75 27 45 30 26
Buitenland G Handel en reparatie 2007 2.480 56 44 84 16 77 23 199 80 30 46 29 26
Buitenland G Handel en reparatie 2008 2.800 54 46 84 16 76 24 245 87 33 46 26 30
Buitenland 55 Horeca 2006 70 40 60 82 18 67 33 32 467 42 28 5 46
Buitenland 55 Horeca 2007 60 39 61 80 20 67 33 31 519 46 30 6 46
Buitenland 55 Horeca 2008 90 41 59 80 20 65 35 35 402 51 29 5 47
Buitenland I Vervoer, opslag en communicatie 2006 505 68 32 81 19 74 26 102 202 19 46 31 10
Buitenland I Vervoer, opslag en communicatie 2007 470 69 31 79 21 73 27 90 192 23 46 31 10
Buitenland I Vervoer, opslag en communicatie 2008 570 68 32 74 26 73 27 122 213 22 47 27 15
Buitenland J Financiële instellingen 2006 545 59 41 81 19 78 22 39 71 15 62 56 4
Buitenland J Financiële instellingen 2007 510 58 42 78 22 76 24 32 62 18 66 56 6
Buitenland J Financiële instellingen 2008 680 58 42 78 22 77 23 75 110 17 72 61 3
Buitenland Zakelijke dienstverlening 2006 1.270 63 37 84 16 69 31 180 141 58 48 32 29
Buitenland Zakelijke dienstverlening 2007 1.325 62 38 84 16 65 35 187 141 75 48 30 29
Buitenland Zakelijke dienstverlening 2008 1.720 64 36 84 16 64 36 206 120 74 50 32 25
Buitenland Overige dienstverlening 2006 160 58 42 84 16 77 23 16 102 43 40 21 21
Buitenland Overige dienstverlening 2007 155 59 41 83 17 77 23 16 106 42 43 22 21
Buitenland Overige dienstverlening 2008 180 58 42 82 18 76 24 17 96 43 43 20 22
Buitenland 0 tot 5 werknemers 2006 1.285 70 30 76 24 73 27 10 8 25 55 50 16
Buitenland 0 tot 5 werknemers 2007 1.130 66 34 77 23 69 31 9 8 27 57 46 16
Buitenland 0 tot 5 werknemers 2008 1.730 66 34 77 23 66 34 8 5 32 62 44 15
Buitenland 5 tot 10 werknemers 2006 810 67 33 81 19 74 26 8 9 29 53 40 13
Buitenland 5 tot 10 werknemers 2007 760 70 30 80 20 72 28 7 9 33 56 42 11
Buitenland 5 tot 10 werknemers 2008 940 69 31 79 21 73 27 9 9 26 60 46 9
Buitenland 10 tot 20 werknemers 2006 1.005 68 32 82 18 76 24 15 15 28 52 41 12
Buitenland 10 tot 20 werknemers 2007 955 69 31 81 19 77 23 14 14 30 54 42 11
Buitenland 10 tot 20 werknemers 2008 1.210 70 30 82 18 75 25 20 16 30 58 43 10
Buitenland 20 tot 50 werknemers 2006 1.335 67 33 81 19 78 22 51 38 33 49 35 22
Buitenland 20 tot 50 werknemers 2007 1.280 71 29 81 19 75 25 40 31 32 53 41 10
Buitenland 20 tot 50 werknemers 2008 1.475 71 29 81 19 75 25 53 36 27 53 39 10
Buitenland 50 tot 100 werknemers 2006 805 72 28 82 18 76 24 57 71 25 49 39 9
Buitenland 50 tot 100 werknemers 2007 850 73 27 81 19 77 23 57 68 24 50 39 8
Buitenland 50 tot 100 werknemers 2008 910 71 29 81 19 74 26 71 78 27 51 37 9
Buitenland 100 tot 250 werknemers 2006 795 73 27 81 19 74 26 128 160 23 46 36 10
Buitenland 100 tot 250 werknemers 2007 870 73 27 79 21 74 26 130 149 25 49 37 9
Buitenland 100 tot 250 werknemers 2008 820 72 28 80 20 72 28 133 162 29 50 36 10
Buitenland 250 of meer werknemers 2006 570 65 35 81 19 75 25 516 909 32 45 33 21
Buitenland 250 of meer werknemers 2007 610 64 36 79 21 73 27 524 861 41 46 31 23
Buitenland 250 of meer werknemers 2008 630 63 37 78 22 74 26 657 1.041 39 49 32 23
Bron: CBS.
Verklaring van tekens