Medische contacten, opnamen, medicijnen; leeftijd, geslacht, 2010-2013


Deze tabel gaat over de contacten van Nederlandse bevolking met zorgverleners, over ziekenhuisopnamen en over medicijngebruik.
Daarbij wordt ingegaan op de volgende aspecten:
- contacten met huisarts
- contacten met specialist
- contacten met tandarts
- contacten met fysiotherapeut/oefentherapeut
- contacten met alternatieve genezer
- ziekenhuisopnamen, met en zonder overnachting
- medicijngebruik, zowel voorgeschreven als niet-voorgeschreven
De gegevens komen uit de Gezondheidsenquête van het CBS en zijn uit te splitsen naar leeftijd en geslacht. De Gezondheidsenquête is een doorlopend onderzoek onder de Nederlandse bevolking in particuliere huishoudens.

Gegevens beschikbaar van 2010 tot en met 2013

Status van de cijfers: definitief

Wijzigingen per 28 januari 2019:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Medische contacten, opnamen, medicijnen; leeftijd, geslacht, 2010-2013

Geslacht Leeftijd Cijfersoort Perioden Contact met huisartsContact in afgelopen 12 maanden% Personen met minimaal 1 contact (%) Contact met huisartsTevredenheid met de huisarts (gemiddeld) Contact met specialistInitiatief tot contact met specialistOproep van specialist (%) Contact met tandartsSoort behandelingWortelkanaalbehandeling (%) Contact met tandartsTevredenheid met de tandarts (gemiddeld) Contact met fysio- en oefentherapeut% Personen met minimaal 1 contact (%) Opname met overnachting(en)Opname naar verblijfsduur8 tot 15 nachten (%) Ziekenhuisopname in afgelopen 12 maandenOpname met overnachting(en)Aantal opnamen per 100 personen (aantal) Ziekenhuisopname in afgelopen 12 maandenOpname met overnachting(en)Aantal opnamen per 100 patiënten (aantal)
Mannen Totaal Percentages/aantallen 2013 66,6 7,8 13,8 1,9 7,9 18,8 10,2 9,0 137,7
Mannen 0 tot 4 jaar Percentages/aantallen 2013 76,9 7,7 . . 8,0 7,4 . 9,3 .
Mannen 4 tot 12 jaar Percentages/aantallen 2013 58,6 7,9 . 0,7 8,0 7,5 . 2,0 .
Mannen 12 tot 16 jaar Percentages/aantallen 2013 54,6 8,0 . 0,0 8,0 11,1 . 3,1 .
Mannen 16 tot 20 jaar Percentages/aantallen 2013 61,8 7,6 . 0,0 7,8 17,8 . 5,5 .
Mannen 20 tot 30 jaar Percentages/aantallen 2013 59,2 7,5 . 1,8 7,7 17,1 . 3,5 .
Mannen 30 tot 40 jaar Percentages/aantallen 2013 64,2 7,7 . 3,1 7,8 16,8 . 4,9 .
Mannen 40 tot 50 jaar Percentages/aantallen 2013 63,5 7,7 . 1,4 7,9 21,4 1,5 6,6 .
Mannen 50 tot 55 jaar Percentages/aantallen 2013 64,1 7,8 . 4,8 7,8 24,7 . 8,0 .
Mannen 55 tot 65 jaar Percentages/aantallen 2013 74,5 7,8 20,4 1,7 7,9 24,0 11,6 13,5 143,9
Mannen 65 tot 75 jaar Percentages/aantallen 2013 77,1 8,0 . 2,9 8,0 24,6 12,5 24,4 154,8
Mannen 75 jaar of ouder Percentages/aantallen 2013 84,3 8,1 . 2,6 8,1 25,8 15,8 22,5 129,9
Vrouwen Totaal Percentages/aantallen 2013 76,4 7,8 8,2 2,3 7,9 25,2 10,1 9,1 130,2
Vrouwen 0 tot 4 jaar Percentages/aantallen 2013 74,8 7,7 . . 7,9 9,8 . 11,0 .
Vrouwen 4 tot 12 jaar Percentages/aantallen 2013 60,6 7,9 . 0,0 8,1 5,6 . 1,8 .
Vrouwen 12 tot 16 jaar Percentages/aantallen 2013 60,4 7,9 . 0,0 8,1 17,5 . 2,0 .
Vrouwen 16 tot 20 jaar Percentages/aantallen 2013 78,1 7,5 . 1,4 7,6 22,1 . 2,4 .
Vrouwen 20 tot 30 jaar Percentages/aantallen 2013 81,4 7,5 . 2,1 7,7 20,7 . 5,8 .
Vrouwen 30 tot 40 jaar Percentages/aantallen 2013 79,7 7,7 11,7 4,3 7,8 28,2 5,6 7,8 124,3
Vrouwen 40 tot 50 jaar Percentages/aantallen 2013 75,5 7,7 9,7 3,0 7,9 29,5 8,6 6,8 132,8
Vrouwen 50 tot 55 jaar Percentages/aantallen 2013 80,0 7,8 . 1,4 7,9 33,3 13,4 9,8 .
Vrouwen 55 tot 65 jaar Percentages/aantallen 2013 77,0 7,8 8,0 4,0 7,9 29,3 12,7 12,7 141,6
Vrouwen 65 tot 75 jaar Percentages/aantallen 2013 81,2 8,0 . 2,4 8,0 32,5 10,7 14,2 127,2
Vrouwen 75 jaar of ouder Percentages/aantallen 2013 82,9 8,0 . 0,0 7,9 32,4 14,5 23,4 136,1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens