Leefstijl, preventief onderzoek; persoonskenmerken; 2010-2013

Bewerk tabel

Deze tabel beschrijft de leefstijl en het preventieve gedrag van de Nederlandse bevolking. Daarbij wordt ingegaan op de volgende aspecten van leefstijl en preventief gedrag:
- roken
- alcoholgebruik
- lengte, gewicht, ondergewicht en overgewicht
- gebruik van de anticonceptiepil
- preventief onderzoek
- griepvaccinatie
- lichamelijke activiteit
De gegevens komen uit de Gezondheidsenquête van het CBS en zijn uit te splitsen naar diverse persoonskenmerken. De Gezondheidsenquête is een doorlopend onderzoek onder de Nederlandse bevolking in particuliere huishoudens.

Deze tabel is stopgezet, omdat er met ingang van statistiekjaar 2014 een nieuwe tabel is gestart. Zie paragraaf 3.

Gegevens beschikbaar van 2010 tot en met 2013
Status van de cijfers: definitief

Wijzigingen per 5 april 2016:
De cijfers van 2013 zijn aangevuld met de uitsplitsing naar inkomen, vermogen en welvaart.

Wijzigingen per 8 april 2015:
De cijfers over lichamelijke activiteit zijn gewijzigd voor de jaren 2012 en 2013. De berekening bleek niet correct, waardoor onder andere de cijfers over het voldoen aan de Nederlandse norm gezond bewegen te hoog uitkwamen. Dit is nu gecorrigeerd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel wordt niet meer aangevuld. Cijfers over de jaren vanaf 2014 over leefstijl en (preventief) gezondheidsonderzoek staan in tabel Leefstijl en (preventief) gezondheidsonderzoek; persoonskenmerken. Zie paragaaf 3.

Leefstijl, preventief onderzoek; persoonskenmerken; 2010-2013

Persoonskenmerken Cijfersoort Perioden Rookgedrag, 12 jaar of ouderRokersRokers (%) Rookgedrag, 12 jaar of ouderRokersDagelijkse rokers (%) Alcoholgebruik, 12 jaar of ouderZware drinker (%) Alcoholgebruik, 12 jaar of ouderOvermatige drinker (%) Lengte en gewichtOnder- en overgewicht, 4 jaar of ouderOndergewicht (%) Lengte en gewichtOnder- en overgewicht, 4 jaar of ouderNormaal gewicht (%) Onder- en overgewicht, 4 jaar of ouderMate van overgewichtMatig overgewicht (%) Onder- en overgewicht, 4 jaar of ouderMate van overgewichtErnstig overgewicht (%) Gebruik anticonceptiepil, 16 tot 50 jaar (%)
Totaal Percentages/aantallen 2013 23,2 17,8 12,4 8,2 2,5 55,9 31,5 10,1 37,4
Mannen Percentages/aantallen 2013 26,4 20,0 15,8 10,0 1,8 52,8 36,3 9,1
Vrouwen Percentages/aantallen 2013 20,1 15,6 9,0 6,4 3,2 59,0 26,7 11,1 37,4
Leeftijd: 4 tot 12 jaar Percentages/aantallen 2013 . . . . 7,7 80,1 9,4 2,8 .
Leeftijd: 12 tot 16 jaar Percentages/aantallen 2013 2,2 0,8 1,7 0,2 3,3 84,8 10,2 1,7 .
Leeftijd: 16 tot 20 jaar Percentages/aantallen 2013 22,4 13,9 18,1 7,3 5,4 83,6 8,8 2,1 59,6
Leeftijd: 20 tot 30 jaar Percentages/aantallen 2013 33,6 22,4 19,9 9,5 4,0 70,0 20,3 5,7 54,6
Leeftijd: 30 tot 40 jaar Percentages/aantallen 2013 27,9 19,9 11,4 6,0 2,2 54,2 33,4 10,1 30,0
Leeftijd: 40 tot 50 jaar Percentages/aantallen 2013 26,2 21,1 12,5 7,9 1,2 49,9 37,9 11,0 22,7
Leeftijd: 50 tot 55 jaar Percentages/aantallen 2013 28,6 24,4 15,1 11,4 0,6 43,9 43,4 12,1 .
Leeftijd: 55 tot 65 jaar Percentages/aantallen 2013 22,6 19,3 12,1 11,1 1,2 42,5 41,1 15,2 .
Leeftijd: 65 tot 75 jaar Percentages/aantallen 2013 16,6 14,0 8,6 10,6 1,1 38,3 43,8 16,8 .
Leeftijd: 75 jaar of ouder Percentages/aantallen 2013 8,8 7,4 4,4 3,4 1,2 43,8 41,1 13,9 .
Migratieachtergrond: Nederland Percentages/aantallen 2013 23,2 17,7 13,5 8,9 2,3 56,7 31,5 9,4 40,2
Migratieachtergrond: westers Percentages/aantallen 2013 25,1 20,0 10,4 8,2 1,8 52,8 34,8 10,6 29,9
Migratieachtergrond: 1e gen westers Percentages/aantallen 2013 27,2 21,5 11,6 8,5 1,9 50,9 36,2 11,1 21,6
Migratieachtergrond: 2e gen westers Percentages/aantallen 2013 23,6 19,0 9,6 8,0 1,8 54,0 33,9 10,3 36,5
Migratieachtergrond: niet-westers Percentages/aantallen 2013 21,9 15,8 6,3 2,9 4,1 52,6 28,9 14,4 27,6
Migratieachtergrond: 1e gen niet-west... Percentages/aantallen 2013 21,8 17,0 7,5 4,3 2,8 45,0 35,7 16,5 26,2
Migratieachtergrond: 2e gen niet-west... Percentages/aantallen 2013 22,1 13,3 3,9 0,0 6,2 63,8 18,7 11,3 29,9
Onderwijsniveau: basisonderwijs Percentages/aantallen 2013 30,3 27,4 13,4 9,9 1,4 35,9 40,9 21,9 27,8
Onderwijsniveau: vmbo, mbo1, avo Percentages/aantallen 2013 26,0 22,9 12,5 7,0 1,5 40,4 41,9 16,3 31,4
Onderwijsniveau: havo, vwo, mbo Percentages/aantallen 2013 25,6 20,3 12,5 9,4 1,1 47,4 39,2 12,3 30,5
Onderwijsniveau: hbo Percentages/aantallen 2013 20,1 13,2 10,8 8,0 1,6 54,9 36,2 7,4 31,0
Onderwijsniveau: wo Percentages/aantallen 2013 13,9 7,5 10,3 8,9 2,2 63,4 28,8 5,5 24,5
Onderwijsniveau: onbekend Percentages/aantallen 2013 23,1 20,1 6,4 6,2 3,1 39,3 39,7 17,9 .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens