Bbp, productie en bestedingen; kwartalen, waarden 1988 - kw1 2014


Deze tabel bevat kwartaal- en jaargegevens over de productiecomponenten, de bestedingencategorieën en de inkomensbestanddelen van het bruto binnenlands product van Nederland. Het bruto binnenlands product is een belangrijk macro-economisch begrip. De volume-ontwikkeling van het bruto binnenlands product is de maatstaf voor de economische groei van een land. Het is in de nationale rekeningen en dus ook in de kwartaalrekeningen gebruikelijk om het bruto binnenlands product vanuit drie gezichtspunten te benaderen, vanuit de productie, vanuit de bestedingen en vanuit het inkomen.

Daarnaast zijn er ook nog gegevens over de inkomenstransacties met het buitenland. Die maken het mogelijk berekeningen te maken over het bruto nationaal inkomen (bni). Deze gegevens zijn gegroepeerd onder het onderwerp
'nationaal vorderingensaldo'. Ten slotte zijn er detailgegevens van variabelen uit de eerste vier onderwerpen beschikbaar. Deze zijn gepresenteerd onder 'detailgegevens'. De hierboven genoemde macro-economische variabelen worden in volgende grootheden weergegeven:

- Waarde in werkelijke prijzen, miljoenen euro
- Waarde in werkelijke prijzen, seizoengecorrigeerd, miljoenen euro
- Waarde prijsniveau 2005=100, miljoenen euro
- Waarde prijsniveau 2005=100, seizoengecorrigeerd, mln euro

Om een zo goed mogelijk beeld te geven van de conjuncturele stand van zaken wordt de groei voor een aantal variabelen ten opzichte van het voorgaande kwartaal berekend. Hierbij wordt standaard gecorrigeerd voor seizoen- en eventuele werkdageffecten.
Bij het uitkomen van nieuwe kwartaalcijfers wordt deze seizoen- en werkdagcorrectie steeds opnieuw doorgerekend. Dit leidt doorgaans tot geringe bijstellingen van eerder geraamde cijfers, maar incidenteel tot meer substantiële bijstellingen.

Gegevens beschikbaar vanaf: Eerste kwartaal 1988 tot eerste kwartaal 2014

Status van de cijfers:
De cijfers vanaf 1988 zijn definitief. Gegevens van af 2011 tot 2014-I hebben nog een voorlopig karakter.
Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 25 juni 2014:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door tabel Bbp, productie en bestedingen; kwartalen, waarden. Zie paragraaf 3.

Bbp, productie en bestedingen; kwartalen, waarden 1988 - kw1 2014

Soort gegevens Perioden Opbouw bbp vanuit de finale bestedingenBeschikbaar voor finale bestedingenBruto binnenlands product (mln euro) Beschikbaar voor finale bestedingenInvoer van goederen en dienstenTotaal (mln euro) Nationale finale bestedingenConsumptieve bestedingenTotaal (mln euro) Nationale finale bestedingenBruto investeringen in vaste activaTotaal (mln euro) Finale bestedingenNationale finale bestedingenVerandering in voorraden (mln euro) Finale bestedingenUitvoer van goederen en dienstenTotaal (mln euro)
Prijsniveau 2005 2011 554.453 393.941 399.930 99.290 4.359 445.822
Prijsniveau 2005 2012 1e kwartaal* 136.242 100.443 97.369 24.175 838 114.713
Prijsniveau 2005 2012 2e kwartaal* 139.430 102.553 100.417 25.825 1.256 114.746
Prijsniveau 2005 2012 3e kwartaal* 132.328 100.440 97.543 21.516 1.421 112.666
Prijsniveau 2005 2012 4e kwartaal* 139.529 103.593 99.464 23.804 2.084 117.999
Prijsniveau 2005 2012* 547.538 407.063 394.790 95.312 5.599 460.127
Prijsniveau 2005 2013 1e kwartaal* 133.727 99.690 95.886 21.242 262 116.273
Prijsniveau 2005 2013 2e kwartaal* 137.067 102.391 98.965 23.458 1.416 115.784
Prijsniveau 2005 2013 3e kwartaal* 131.537 100.326 95.662 20.616 741 115.149
Prijsniveau 2005 2013 4e kwartaal* 140.694 103.768 98.909 25.399 1.218 119.212
Prijsniveau 2005 2013* 543.033 406.205 389.423 90.716 3.638 466.421
Prijsniveau 2005 2014 1e kwartaal* 133.115 101.508 94.675 22.575 -151 117.903
Prijsniveau 2005, seizoengecorrigeerd 2011 554.453 393.941 399.930 99.290 4.359 445.822
Prijsniveau 2005, seizoengecorrigeerd 2012 1e kwartaal* 137.329 100.260 99.265 24.673 910 112.984
Prijsniveau 2005, seizoengecorrigeerd 2012 2e kwartaal* 138.094 101.926 98.873 24.261 1.156 116.269
Prijsniveau 2005, seizoengecorrigeerd 2012 3e kwartaal* 136.691 102.212 99.043 23.541 1.835 114.927
Prijsniveau 2005, seizoengecorrigeerd 2012 4e kwartaal* 135.711 102.664 97.609 22.838 1.698 115.948
Prijsniveau 2005, seizoengecorrigeerd 2012* 547.538 407.063 394.790 95.312 5.599 460.127
Prijsniveau 2005, seizoengecorrigeerd 2013 1e kwartaal* 135.479 100.295 97.694 21.858 404 115.970
Prijsniveau 2005, seizoengecorrigeerd 2013 2e kwartaal* 135.494 101.714 97.437 22.052 1.256 116.719
Prijsniveau 2005, seizoengecorrigeerd 2013 3e kwartaal* 135.645 101.764 97.227 22.608 1.085 116.708
Prijsniveau 2005, seizoengecorrigeerd 2013 4e kwartaal* 136.953 102.431 97.066 24.198 892 117.023
Prijsniveau 2005, seizoengecorrigeerd 2013* 543.033 406.205 389.423 90.716 3.638 466.421
Prijsniveau 2005, seizoengecorrigeerd 2014 1e kwartaal* 135.075 102.258 96.589 23.348 28 117.539
Werkelijke prijzen 2011 599.047 450.969 439.093 106.866 1.664 502.393
Werkelijke prijzen 2012 1e kwartaal* 149.221 117.661 109.029 25.529 78 132.246
Werkelijke prijzen 2012 2e kwartaal* 152.300 118.985 112.423 27.727 -125 131.260
Werkelijke prijzen 2012 3e kwartaal* 142.938 119.383 108.918 23.085 1.371 128.947
Werkelijke prijzen 2012 4e kwartaal* 154.879 121.205 113.538 25.666 1.750 135.130
Werkelijke prijzen 2012* 599.338 477.234 443.908 102.007 3.074 527.583
Werkelijke prijzen 2013 1e kwartaal* 149.345 117.063 109.931 22.760 -509 134.226
Werkelijke prijzen 2013 2e kwartaal* 151.882 117.736 112.275 25.137 193 132.013
Werkelijke prijzen 2013 3e kwartaal* 144.919 117.307 108.625 22.053 370 131.178
Werkelijke prijzen 2013 4e kwartaal* 156.512 119.155 112.953 27.082 601 135.031
Werkelijke prijzen 2013* 602.658 471.261 443.784 97.032 655 532.448
Werkelijke prijzen 2014 1e kwartaal* 149.556 116.730 109.361 23.793 -1.008 134.140
Werkelijke prijzen, seizoengecorrigeerd 2011 599.047 450.969 439.093 106.866 1.664 502.393
Werkelijke prijzen, seizoengecorrigeerd 2012 1e kwartaal* 149.713 117.302 110.475 26.284 295 129.306
Werkelijke prijzen, seizoengecorrigeerd 2012 2e kwartaal* 150.739 119.540 110.938 25.893 681 132.611
Werkelijke prijzen, seizoengecorrigeerd 2012 3e kwartaal* 149.271 120.121 111.279 25.205 998 132.187
Werkelijke prijzen, seizoengecorrigeerd 2012 4e kwartaal* 149.950 120.270 111.216 24.625 1.099 133.479
Werkelijke prijzen, seizoengecorrigeerd 2012* 599.338 477.234 443.908 102.007 3.074 527.583
Werkelijke prijzen, seizoengecorrigeerd 2013 1e kwartaal* 150.564 116.879 111.182 23.517 -140 133.134
Werkelijke prijzen, seizoengecorrigeerd 2013 2e kwartaal* 150.410 118.224 110.941 23.505 886 133.136
Werkelijke prijzen, seizoengecorrigeerd 2013 3e kwartaal* 150.999 118.151 110.990 24.124 -21 133.187
Werkelijke prijzen, seizoengecorrigeerd 2013 4e kwartaal* 151.403 118.006 110.671 25.886 -69 132.991
Werkelijke prijzen, seizoengecorrigeerd 2013* 602.658 471.261 443.784 97.032 655 532.448
Werkelijke prijzen, seizoengecorrigeerd 2014 1e kwartaal* 150.838 116.802 110.491 24.656 -512 133.079
Bron: CBS.
Verklaring van tekens