Industrie; arbeids- en financiële gegevens, SBI 2008, 2009-2013

Industrie; arbeids- en financiële gegevens, SBI 2008, 2009-2013

Bedrijfstak/branches (SBI 2008) Perioden Banen Werknemer (x 1 000) Banen Werkzame persoon (x 1 000) Arbeidsvolume Werknemer (x 1 000) Arbeidsvolume Werkzame persoon (x 1 000) Bedrijfsopbrengsten Totaal (x mln euro) Bedrijfsopbrengsten Netto-omzet (x mln euro) Bedrijfsopbrengsten Overige bedrijfsopbrengsten (x mln euro) Bedrijfskosten Totaal (x mln euro) Bedrijfskosten Inkoopwaarde omzet Totaal (x mln euro) Bedrijfskosten Personele kosten Totaal (x mln euro) Bedrijfskosten Personele kosten Brutolonen (x mln euro) Bedrijfskosten Personele kosten Sociale premies ten laste van werkgevers Totaal (x mln euro) Bedrijfskosten Personele kosten Overige sociale lasten (x mln euro) Bedrijfskosten Personele kosten Overige personele kosten (x mln euro) Bedrijfskosten Overige bedrijfskosten Totaal (x mln euro) Bedrijfskosten Overige bedrijfskosten Kosten energieverbruik (x mln euro) Bedrijfskosten Overige bedrijfskosten Huisvestingskosten (x mln euro) Bedrijfskosten Overige bedrijfskosten Kosten apparatuur en inventaris (x mln euro) Bedrijfskosten Overige bedrijfskosten Kosten vervoermiddelen (x mln euro) Bedrijfskosten Overige bedrijfskosten Verkoopkosten (x mln euro) Bedrijfskosten Overige bedrijfskosten Communicatiekosten (x mln euro) Bedrijfskosten Overige bedrijfskosten Kosten van overige diensten (x mln euro) Bedrijfskosten Overige bedrijfskosten Niet eerder genoemde bedrijfskosten (x mln euro) Bedrijfskosten Afschrijvingen op vaste activa (x mln euro) Bedrijfsresultaat (x mln euro) Resultaat voor belastingen (x mln euro)
C Industrie 2013 771,6 882,4 687,5 781,3 314.539 306.453 8.085 299.339 206.383 44.386 30.104 7.299 336 6.648 40.696 6.695 3.799 4.831 1.515 3.848 464 7.073 12.472 7.873 15.200 15.423
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2013 128,0 159,1 104,7 131,8 71.684 71.009 675 67.636 49.957 7.290 4.602 1.220 43 1.425 8.806 1.080 793 871 342 1.176 67 1.487 2.992 1.583 4.048 3.958
10 Voedingsmiddelenindustrie 2013 118,8 148,6 96,0 122,0 64.754 64.160 594 61.648 47.481 6.542 4.102 1.073 39 1.328 6.294 997 680 735 307 819 59 1.387 1.311 1.330 3.107 2.996
101 Slachterijen en vleeswarenindustrie 2013 14,3 25,5 12,7 22,6 10.597 10.572 25 10.419 8.489 1.032 486 121 6 420 767 87 101 104 53 79 6 173 163 131 178 134
1011 Slachterijen (geen pluimvee) 2013 4,0 8,6 3,7 8,0 4.496 4.486 10 4.441 3.804 355 148 36 2 169 241 30 29 31 15 35 2 68 33 42 54 36
1012 Pluimveeslachterijen 2013 4,2 7,6 3,6 6,4 3.226 3.212 13 3.166 2.586 298 133 31 1 133 250 24 30 29 24 13 2 48 80 32 59 55
1013 Vleesverwerkende industrie 2013 6,1 9,3 5,4 8,2 2.876 2.874 2 2.812 2.099 379 205 54 2 118 276 33 42 45 15 31 2 57 50 57 64 43
102 Visverwerkende industrie 2013 3,6 4,2 2,5 3,0 887 880 7 854 621 121 83 15 0 22 93 13 14 10 9 10 1 17 20 20 33 28
103 Groente-, fruitverwerkende industrie 2013 10,2 13,4 9,1 11,6 4.990 4.924 66 4.770 3.159 670 411 105 4 150 797 127 65 94 20 127 6 175 183 144 219 195
1031 Aardappelproductenindustrie 2013 4,2 5,2 4,0 4,8 2.300 2.247 53 2.245 1.403 305 198 52 2 54 466 89 24 52 10 62 4 118 108 71 55 46
104 Spijsoliën- en -vettenindustrie e.d. 2013 2,7 3,1 2,5 2,9 8.177 8.163 15 8.138 7.618 209 130 42 2 36 256 84 25 34 4 19 2 44 44 54 39 5
105 Zuivelindustrie 2013 12,3 15,0 11,0 13,1 11.166 11.043 123 10.773 8.646 904 545 182 4 174 1.000 183 68 123 25 157 6 251 187 223 393 364
106 Meelindustrie 2013 3,2 3,5 2,9 3,2 2.388 2.362 26 2.270 1.562 236 159 50 2 26 407 120 24 38 7 26 3 130 61 65 118 106
1061 Meelindustrie (geen zetmeel) 2013 1,1 1,3 1,0 1,2 922 919 2 867 662 76 53 13 1 9 113 15 11 7 4 22 1 36 16 16 55 50
1062 Zetmeelindustrie 2013 2,1 2,2 1,9 2,0 1.466 1.443 23 1.403 900 160 106 36 1 16 294 105 13 31 3 4 1 94 45 49 63 56
107 Brood- en deegwarenindustrie 2013 41,2 48,0 27,2 33,5 4.743 4.695 48 4.415 2.093 1.302 889 209 11 193 802 108 159 94 67 92 11 148 124 219 327 298
1072 Banket- en koekindustrie 2013 5,7 7,3 5,1 6,5 1.578 1.548 30 1.495 844 338 207 50 2 79 249 26 44 30 6 40 2 53 48 64 83 72
108 Overige voedingsmiddelenindustrie 2013 24,0 28,0 21,4 24,8 13.373 13.109 264 11.893 8.380 1.584 1.067 271 6 240 1.575 173 168 164 49 275 17 288 441 354 1.480 1.565
1082 Cacao- en chocoladewerkindustrie 2013 6,7 7,9 6,0 7,0 4.277 4.206 72 4.021 3.087 464 301 85 3 74 384 49 55 45 15 107 6 56 52 86 257 290
109 Diervoederindustrie 2013 7,2 7,9 6,7 7,3 8.434 8.413 22 8.115 6.913 484 334 79 5 66 598 102 55 73 74 35 8 163 89 121 319 303
11 Drankenindustrie 2013 6,6 7,6 6,2 7,0 4.923 4.864 60 4.237 2.130 504 345 78 4 77 1.414 67 102 97 26 282 7 89 745 188 687 703
1107 Frisdrankindustrie 2013 2,0 2,3 1,9 2,3 1.455 1.440 15 1.309 815 157 107 26 2 23 306 14 18 43 9 36 2 35 150 31 146 143
12 Tabaksindustrie 2013 2,7 2,9 2,5 2,8 2.007 1.985 21 1.752 347 243 154 69 0 20 1.098 16 11 40 9 74 2 10 936 64 255 258
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 2013 15,6 18,7 13,1 15,5 3.629 3.607 22 3.320 1.986 710 515 120 4 71 533 62 91 55 29 115 11 77 94 91 310 283
13 Textielindustrie 2013 11,5 13,3 10,0 11,6 2.678 2.659 19 2.464 1.415 562 402 96 4 60 414 55 73 50 20 82 7 61 65 74 214 195
139 Overige textielproductenindustrie 2013 8,6 9,9 7,3 8,4 2.080 2.068 12 1.889 1.151 396 288 65 3 39 291 34 53 34 16 60 5 43 46 52 191 182
14 Kledingindustrie 2013 2,4 3,3 1,7 2,3 482 481 1 439 287 74 57 13 0 4 73 3 12 2 4 21 3 8 19 6 43 38
15 Leer- en schoenenindustrie 2013 1,7 2,1 1,4 1,7 469 467 2 416 284 75 56 12 0 7 46 4 6 3 4 12 1 7 10 11 53 50
16+23 Hout- en bouwmaterialenindustrie 2013 35,1 41,9 32,4 38,1 8.339 8.278 61 8.091 4.252 1.982 1.350 362 16 255 1.516 333 209 235 124 91 25 212 290 341 248 177
16 Houtindustrie 2013 12,1 15,3 11,0 13,6 2.395 2.380 14 2.310 1.306 575 394 104 3 74 345 38 69 40 33 23 9 52 82 85 85 71
161 Primaire houtbewerking e.d. 2013 1,2 1,5 1,1 1,3 349 345 4 326 214 55 40 9 0 6 44 6 7 5 5 4 1 5 13 12 23 20
162 Hout-, kurk-, en rietwarenindustrie 2013 10,9 13,8 9,9 12,4 2.046 2.036 10 1.984 1.092 520 354 95 3 68 301 32 62 35 28 19 7 47 69 72 61 51
1623 Timmerindustrie 2013 7,7 9,5 7,0 8,4 1.288 1.281 7 1.272 675 363 253 71 2 36 186 17 39 22 18 14 5 23 47 48 16 12
17-18 Papier- en grafische industrie 2013 42,9 48,6 38,4 41,7 10.086 9.990 97 9.607 5.053 2.261 1.641 393 12 215 1.899 334 236 319 65 137 36 254 519 393 480 399
17 Papierindustrie 2013 17,5 19,6 16,4 17,6 5.976 5.913 63 5.678 3.379 1.082 765 194 6 118 1.014 265 109 174 25 62 14 154 211 203 299 251
171 Pulp-, papier- en kartonindustrie 2013 3,8 4,2 3,7 3,9 1.666 1.653 14 1.577 803 259 184 47 2 26 451 186 36 66 4 21 3 56 79 63 90 87
172 Papier- en kartonwarenindustrie 2013 13,7 15,5 12,7 13,7 4.310 4.261 50 4.101 2.576 823 581 147 4 92 562 79 73 108 21 41 11 97 132 140 209 164
1721 Karton- e.d. verpakkingenindustrie 2013 7,4 8,7 6,9 7,8 2.167 2.164 3 2.060 1.277 445 310 76 3 57 268 33 46 55 14 14 4 44 58 70 107 70
18 Grafische industrie 2013 25,4 28,9 22,1 24,1 4.110 4.076 34 3.929 1.675 1.179 876 199 6 97 885 69 127 145 41 75 23 100 308 191 181 148
181 Drukkerijen en diensten daarvoor 2013 24,6 28,0 21,4 23,3 3.964 3.931 33 3.791 1.604 1.142 850 194 6 93 858 66 123 143 39 73 22 96 295 187 173 139
1812 Overige drukkerijen 2013 20,0 22,8 17,5 19,2 3.389 3.360 29 3.240 1.389 940 696 160 5 80 747 57 96 127 32 63 19 85 268 163 149 119
182 Repro van geluid, beeld en software 2013 0,8 1,0 0,7 0,7 146 146 1 138 71 36 26 6 0 5 27 2 4 1 1 2 1 4 12 3 9 9
19-22 Raffinaderijen en chemie 2013 93,1 104,7 86,5 96,5 116.839 115.560 1.279 113.678 91.043 7.180 4.965 1.205 91 918 12.809 3.785 702 1.216 205 773 79 1.965 4.084 2.647 3.162 2.976
19 Aardolie-industrie 2013 5,3 5,8 5,2 5,6 52.426 52.330 96 52.974 49.343 522 409 23 12 79 2.482 1.149 125 143 26 27 5 86 922 627 -548 -1.014
19201 Raffinaderijen 2013 4,8 5,2 4,8 5,0 52.040 51.945 95 52.611 49.042 492 390 19 11 71 2.458 1.147 121 140 24 23 5 81 917 619 -571 -1.036
20-21 Chemie en farmaceutische industrie 2013 57,0 63,6 53,2 58,9 56.209 55.119 1.091 53.009 37.213 4.949 3.342 911 63 633 9.130 2.451 420 915 121 624 53 1.680 2.867 1.717 3.200 3.525
20 Chemische industrie 2013 45,3 50,1 42,5 46,8 50.831 49.489 1.342 48.452 34.794 3.985 2.701 737 58 490 8.114 2.413 358 876 99 513 39 1.379 2.438 1.559 2.379 2.276
201 Basischemie 2013 25,1 28,1 24,2 26,9 40.683 39.820 863 39.118 29.049 2.525 1.697 475 38 315 6.327 2.202 245 723 64 362 22 1.057 1.654 1.217 1.565 1.528
2013 Overige anorganische basischemie 2013 2,0 2,2 2,0 2,2 1.736 1.676 59 1.339 582 194 141 30 0 23 383 147 41 44 3 10 3 44 90 180 397 358
2014 Organische basischemie 2013 8,3 9,6 8,0 9,3 23.922 23.721 201 23.082 18.414 935 610 169 12 145 3.273 1.292 78 501 15 188 6 323 870 460 840 803
20141 Petrochemische industrie 2013 4,8 5,8 4,6 5,6 15.894 15.898 -3 15.496 12.289 598 377 97 10 114 2.328 870 54 377 6 110 3 147 762 281 398 481
20149 Overige organische basischemie 2013 3,5 3,8 3,4 3,7 8.028 7.824 204 7.586 6.125 338 233 72 2 30 945 422 24 124 9 78 4 177 109 179 442 322
2015 Kunstmestindustrie 2013 1,7 1,9 1,7 1,8 2.948 2.945 3 2.678 1.752 159 114 28 1 17 647 287 28 22 5 35 1 165 104 121 270 262
2016 Kunststofindustrie 2013 9,8 10,7 9,4 10,3 9.305 8.774 532 9.294 6.572 958 637 193 23 105 1.439 338 65 107 31 94 7 463 334 326 11 -118
203 Verf-, vernis- en drukinktindustrie 2013 6,0 6,5 5,6 6,0 2.236 1.987 249 2.021 1.155 423 293 80 7 43 362 16 31 20 13 63 5 108 105 81 215 195
205 Overige chemische productenindustrie 2013 7,9 8,7 7,1 7,8 5.131 5.000 131 4.723 3.381 607 421 110 11 64 596 134 48 85 11 38 7 145 128 139 408 367
206 Synthetische vezelindustrie 2013 2,0 2,2 1,9 2,0 757 757 0 699 169 165 118 28 0 19 286 45 9 28 0 17 1 35 150 79 58 13
21 Farmaceutische industrie 2013 11,7 13,5 10,7 12,1 5.379 5.630 -251 4.558 2.420 964 642 174 5 143 1.016 38 62 39 22 111 14 301 429 158 821 1.249
211 Farmaceutische grondstofindustrie 2013 0,3 0,4 0,3 0,4 132 131 2 122 84 20 13 3 0 4 14 2 2 3 0 2 0 4 2 4 11 10
212 Farmaceutische productenindustrie 2013 11,4 13,1 10,4 11,7 5.246 5.499 -253 4.436 2.336 944 628 172 5 139 1.002 36 60 37 22 109 14 298 427 154 810 1.239
22 Rubber- en kunststofproductindustrie 2013 30,9 35,3 28,2 32,0 8.204 8.112 92 7.695 4.487 1.709 1.214 271 16 207 1.196 185 157 159 58 122 21 199 295 303 510 465
221 Rubberproductenindustrie 2013 3,5 4,0 3,1 3,6 938 936 2 845 512 217 151 34 5 27 87 17 10 11 5 11 2 15 17 28 93 104
222 Kunststofproductenindustrie 2013 27,4 31,3 25,1 28,3 7.266 7.176 90 6.850 3.975 1.491 1.064 237 11 180 1.109 168 147 148 53 111 19 185 278 275 416 362
2221 Kunststofplaat-, -profielindustrie 2013 8,5 9,5 8,0 8,9 2.696 2.675 22 2.559 1.535 506 367 83 5 51 427 69 49 58 18 37 7 82 108 91 137 121
2229 Overige kunststofproductenindustrie 2013 8,4 9,8 7,4 8,6 1.810 1.786 24 1.683 918 419 299 63 3 53 282 34 48 34 15 33 5 40 72 64 127 112
23 Bouwmaterialenindustrie 2013 23,0 26,6 21,4 24,5 5.945 5.897 47 5.781 2.946 1.407 956 258 12 181 1.172 295 140 195 91 68 16 159 208 256 164 106
231 Glas- en glaswerkindustrie 2013 4,9 5,8 4,6 5,4 1.037 1.023 14 981 359 308 215 56 4 33 261 109 31 37 11 9 3 17 43 53 56 30
236 Beton-, gips-, cementwarenindustrie 2013 10,4 12,1 9,8 11,2 2.833 2.830 3 2.838 1.602 653 431 122 4 97 477 46 71 93 57 23 7 84 95 105 -5 -38
2361 Betonwaren-, kalkzandsteenindustrie 2013 7,7 9,1 7,3 8,4 1.798 1.809 -11 1.807 953 477 312 90 3 72 311 31 54 54 24 15 5 70 58 67 -9 -38
237 Natuursteenbewerkende industrie 2013 1,8 2,1 1,6 1,8 235 233 1 223 82 80 58 15 1 6 50 4 11 4 6 7 2 5 12 11 12 9
24-30, 33 Metalektro 2013 313,3 371,6 288,4 338,6 94.522 91.245 3.277 88.082 51.342 20.284 13.632 3.153 151 3.348 13.897 1.013 1.517 2.043 623 1.405 208 2.909 4.179 2.560 6.440 7.135
24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie 2013 104,7 127,3 95,8 115,0 26.697 26.383 314 25.052 14.296 6.020 4.104 948 28 941 3.825 638 506 816 231 312 58 491 774 911 1.645 1.492
24 Basismetaalindustrie 2013 19,4 21,5 18,5 20,5 7.534 7.475 59 7.327 4.204 1.383 972 228 2 181 1.412 416 75 477 48 110 8 128 151 329 207 134
241 IJzer- en staalindustrie 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
244 Edel- en non-ferrometaalindustrie 2013 4,9 5,4 4,6 5,1 1.920 1.912 7 1.884 1.121 319 224 54 1 39 363 175 15 41 6 26 2 35 63 82 35 -5
245 Metaalgieterijen 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 Metaalproductenindustrie 2013 85,4 105,8 77,3 94,5 19.163 18.908 255 17.725 10.092 4.637 3.132 720 26 760 2.414 222 432 339 183 202 50 364 623 582 1.438 1.358
251 Metalen bouwproductenindustrie 2013 35,0 42,3 32,0 38,1 7.721 7.600 122 7.334 4.384 1.938 1.269 292 9 368 817 55 174 90 83 56 20 126 213 196 387 381
255 Smederijen, profielwalserijen e.d. 2013 7,9 9,0 7,3 8,3 1.875 1.854 21 1.752 1.090 410 293 62 2 53 200 20 44 41 10 11 3 30 42 51 124 115
256 Overige metaalbewerkingsindustrie 2013 21,7 30,3 18,9 26,0 3.816 3.774 42 3.298 1.425 1.067 729 169 8 162 641 88 123 107 51 38 14 60 159 165 518 492
2561 Oppervlaktebehandelingsindustrie 2013 7,6 9,7 6,9 8,4 1.388 1.372 15 1.276 527 405 274 62 2 67 278 56 52 35 18 20 5 30 65 65 111 96
2562 Algemene metaalbewerkingsindustrie 2013 14,1 20,6 12,0 17,6 2.428 2.402 27 2.022 898 662 455 107 6 95 363 32 72 73 34 19 9 30 94 99 406 396
257 Bestek-, gereedschapindustrie e.d. 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
259 Overige metaalproductenindustrie 2013 10,9 12,7 10,0 11,5 3.166 3.137 29 2.958 1.823 617 431 98 5 83 422 39 54 63 20 36 7 84 120 95 208 189
26-28 Elektrotechn. en machine-industrie 2013 128,8 149,6 119,5 137,2 44.147 41.780 2.367 40.683 23.545 9.085 6.104 1.430 89 1.462 6.900 234 551 425 227 780 96 1.967 2.620 1.153 3.465 3.799
26-27 Elektrische en elektron. Industrie 2013 47,0 53,0 43,2 48,4 18.913 17.051 1.861 17.833 10.459 3.451 2.371 597 35 448 3.394 108 192 172 78 404 32 641 1.767 529 1.079 1.348
26 Elektrotechnische industrie 2013 26,9 30,0 24,6 27,3 12.788 11.960 828 12.007 7.403 2.042 1.450 359 14 219 2.236 45 117 84 42 303 21 526 1.099 326 781 1.066
262 Computerindustrie 2013 0,6 0,7 0,5 0,6 501 498 3 465 352 34 23 5 0 5 76 1 9 1 2 3 1 24 38 2 36 415
263 Communicatieapparatenindustrie 2013 1,1 1,3 1,0 1,1 299 298 1 297 163 77 55 14 0 8 53 1 5 1 5 8 1 8 25 4 2 -2
264 Consumentenelektronicaindustrie 2013 1,3 1,7 1,2 1,5 614 615 0 591 386 86 58 13 1 14 114 2 9 3 2 8 1 25 65 6 23 23
265 Meetapparaten- en uurwerkindustrie 2013 10,9 12,3 10,0 11,2 2.710 2.684 26 2.464 1.294 770 540 126 7 97 341 12 44 15 21 52 10 81 107 60 246 238
267 Optische instrumentenindustrie 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27 Elektrische apparatenindustrie 2013 20,1 23,0 18,5 21,1 6.125 5.091 1.034 5.827 3.057 1.410 922 238 21 230 1.157 63 76 87 36 101 11 115 668 203 298 282
271 Elektromotor- en -panelenindustrie 2013 5,8 6,6 5,4 6,1 1.219 1.174 45 1.164 674 327 224 54 3 46 136 8 20 12 13 11 3 25 44 27 56 49
273 Elektr. kabel-, schakelaarindustrie 2013 2,6 2,8 2,5 2,7 1.015 1.009 6 975 656 182 132 29 2 20 106 12 8 15 3 8 2 25 32 31 40 36
274 Elektrische verlichtingsindustrie 2013 5,3 6,2 4,8 5,6 2.344 1.708 636 2.232 1.100 455 282 79 13 82 634 14 19 28 8 59 2 38 467 44 111 118
275 Huishoudelijke apparatenindustrie 2013 3,5 4,0 3,3 3,8 795 471 324 750 235 262 163 47 2 50 176 7 8 20 5 15 2 11 109 77 45 41
28 Machine-industrie 2013 81,9 96,7 76,4 88,8 25.235 24.729 506 22.849 13.085 5.634 3.733 833 54 1.014 3.506 126 359 253 149 376 65 1.326 853 624 2.385 2.451
281 Motoren-, pompen- e.d. industrie 2013 12,4 14,0 11,6 13,0 3.860 3.801 60 3.536 2.192 858 592 131 12 122 402 20 54 35 25 81 11 61 115 84 325 313
282 Overige machine-industrie algemeen 2013 31,7 36,5 29,4 33,7 7.698 7.608 90 7.268 4.131 2.033 1.374 325 9 326 901 47 132 77 68 114 22 213 228 203 430 435
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de geboden werkgelegenheid, de kosten- en opbrengstenstructuur, bedrijfs- en financieelresultaat voor een groot aantal bedrijfstakken en branches volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008) van het CBS.

Gegevens beschikbaar van: 2009 t/m 2013.

Status van de cijfers:
Alle cijfers in de tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 26 april 2016:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Cijfers vanaf 2014 zullen gepubliceerd worden in de tabel 'Bedrijfsleven; arbeids- en financiële gegevens, per branche, SBI 2008'. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Banen
Een expliciete of impliciete arbeidsovereenkomst tussen een persoon en een economische eenheid waarin is vastgelegd dat arbeid zal worden verricht waartegen een (financiële) beloning staat.

---
Banen kunnen worden onderscheiden in banen van werknemers en banen van zelfstandigen.
Het aantal banen betreft het in het verslagjaar gemiddelde aantal bij de bedrijven.
Werknemer
Een werknemer is een persoon die in een arbeidsovereenkomst afspraken met een economische eenheid maakt om arbeid te verrichten waartegenover een financiële beloning staat.
Werkzame persoon
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

---
Ingeleend en/of gedetacheerd personeel en uitzendkrachten worden bij dit onderzoek tot de bij het bedrijf werkzame personen gerekend, aan derden uitgeleend personeel niet.
Arbeidsvolume
De hoeveelheid arbeid die is ingezet in het productieproces, uitgedrukt in arbeidsjaren of gewerkte uren.
Werknemer
Een werknemer is een persoon die in een arbeidsovereenkomst afspraken met een economische eenheid maakt om arbeid te verrichten waartegenover een financiële beloning staat.
Werkzame persoon
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

---
Ingeleend en/of gedetacheerd personeel en uitzendkrachten worden bij dit onderzoek tot de bij het bedrijf werkzame personen gerekend, aan derden uitgeleend personeel niet.
Bedrijfsopbrengsten
De opbrengsten uit de eigenlijke bedrijfsvoering, i.c. de verkopen van goederen en diensten, alsmede de waarde van voorraadmutaties, geactiveerde productie voor het eigen bedrijf, subsidies en schade-uitkeringen.
Totaal
Netto-omzet
Opbrengst (excl. btw) uit verkoop van goederen en levering van diensten aan derden.

---
Derden zijn particulieren dan wel bedrijven buiten het (Nederlandse deel van het) eigen concernverband.
Door derden doorberekende vrachtkosten zijn vanaf 2009 altijd inbegrepen in de netto-omzet. Waar van toepassing wordt de netto-omzet vastgesteld na aftrek van kortingen, bonussen en statiegeld.
Overige bedrijfsopbrengsten
Bedrijfsopbrengsten die niet behoren tot de netto-omzet.

---
Het gaat hier met name om:
- de waarde van voorraadmutaties, incl. onderhanden werk;
- vergoedingen voor uitgeleend personeel;
- geactiveerde productie voor het eigen bedrijf;
- subsidies en exportrestituties;
- schadeuitkeringen.
Bedrijfskosten
De kosten die zijn gemaakt om de bedrijfsopbrengsten te realiseren, t.w. de inkoopwaarde van de omzet, de arbeidskosten (PS), de afschrijvingen op vaste activa en de zgn. overige bedrijfskosten.
Totaal
Inkoopwaarde omzet
Kosten van grond- en hulpstoffen, verpakkingsmiddelen, handelsgoederen, loondiensten en uitbestede werkzaamheden, voor zover verbruikt bij de productie van de in het verslagjaar verkochte goederen en diensten.

---
De kosten van de niet verkochte productie zijn niet in deze post
begrepen, de kosten van de uit voorraad afkomstige omzet echter wel.
Totaal
Personele kosten
De brutolonen en -salarissen van werknemers, de ten laste van de
werkgever komende sociale en pensioenpremies en overige sociale lasten.
Verder ook de overige personeelskosten, te weten betalingen in verband met uitzendkrachten en ingeleend personeel, opleidingskosten, kosten van werving en selectie van personeel, kosten van kantine, arbodiensten, bedrijfskleding, jubilea en dergelijke.
Ontvangen loon(kosten)subsidies zijn in mindering gebracht op de personele kosten.
Totaal
Brutolonen
Het loon voor aftrek van de loonheffing, de werknemerspremies voor pensioen en vut, het spaarloon en de premies voor werknemersverzekeringen.
Sociale premies ten laste van werkgevers
De ten laste van werkgevers komende premies voor wettelijke sociale verzekering, particuliere sociale premies (waaronder pensioenpremies) en toegerekende sociale premies.
Totaal
Overige sociale lasten
Het werkgeversaandeel in de kosten van de aanvulling WAO-gat, bijdragen aan ziektekostenregelingen, kosten van verhuizing, huisvesting, kinderopvang en dergelijke.
Overige personele kosten
De betalingen voor uitzendkrachten, gedetacheerd en ingeleend personeel, opleidingskosten, kosten van werving en selectie van personeel, kosten van kantine, Arbodiensten, bedrijfskleding, jubilea, personeelsfeestjes en dergelijke.
Overige bedrijfskosten
De bedrijfskosten die niet betrekking hebben op de inkoopwaarde van de omzet, de arbeidskosten en de afschrijvingen op vaste activa.

---
Vanaf 2006 zijn bij de Productiestatistieken de overige personeelskosten ondergebracht in de rubriek 'Personele kosten'.
Als overige bedrijfskosten worden beschouwd: kosten van energieverbruik, vervoermiddelen, huisvesting, machines/inventaris/installaties e.d., verkoopkosten, communicatiekosten, kosten van dienstverlening aan derden,
overige personeelskosten en overige bedrijfskosten die niet apart zijn gespecificeerd.

Overige personeelskosten betreffen betalingen i.v.m. itzendkrachten en ingeleend personeel, opleidingskosten, kosten van werving en selectie van personeel, kosten van kantine, arbodiensten, bedrijfskleding, jubilea e.d.

Niet apart gespecificeerde bedrijfskosten kunnen betrekking hebben op kosten voor:
- licentierechten, octrooirechten, auteursrechten, royalty's
(alleen indien door derden in rekening gebracht);
- algemeen beheer (doorbelaste intraconcerndiensten);
- kantoorbehoeften, contributies, abonnementen, vakliteratuur;
- de huur of de lease van bedrijfsmiddelen zoals software
(echter niet de huur van gebouwen, terreinen, machines, installaties
en vervoermiddelen);
- uitbesteed klein onderhoud en reparaties;
- kostprijsverhogende heffingen die niet zijn gespecificeerd;
- overige algemene kosten die evenmin zijn gespecificeerd.
Totaal
Kosten energieverbruik
De kosten van energiedragers verbruikt voor de aandrijving van een
krachtbron, voor verlichting en/of voor verwarming. Van deze post zijn uitgesloten de kosten van energiedragers die door transportmiddelen worden benut, of die als grondstof worden benut, alsook de kosten verbonden aan het verbruik van water en de kosten van het verbruik van technische gassen of menggassen.
Huisvestingskosten
De kosten voor huur, lease, reparatie, onderhoud, schoonmaak en
verzekering van gebouwen en terreinen, waterverbruik, inrichting. Verder ook milieuheffingen en onroerendzaakbelastingen.
Kosten apparatuur en inventaris
De betaalde huur en leasekosten van machines, apparatuur, installaties, computers (exclusief software) en (kantoor)inventaris. Ook de onderhouds- en reparatiekosten en overige kosten van inventaris, machines, werktuigen, installaties en dergelijke.
Kosten vervoermiddelen
De kosten voor huur, lease, reparatie, onderhoud en verzekering van vervoermiddelen alsook motorrijtuigenbelastingen en de kosten van motorbrandstoffen.
Verkoopkosten
De kosten voor reclame, beurzen, advertenties, reizen, hotels,
representatie, alsmede agentenprovisie en kosten van speur- en
ontwikkelingswerk door derden.

---
Vanaf 2006 worden bij de Productiestatistieken de kosten van speur- en ontwikkelingswerk door derden gerekend tot de rubriek 'Kosten van overige diensten.
Communicatiekosten
De kosten voor porti, (mobiele) telefoon, fax, internet, e-mail,
koeriersdiensten en dergelijke.
Kosten van overige diensten
De kosten van diensten verleend door derden voor zover nergens anders genoemd.

---
Deze kosten omvatten ondermeer:
- bankkosten (exclusief rentekosten en/of valutaverliezen);
- aan derden afgedragen premies voor verzekering (voor zover nergens anders genoemd);
- kosten accountants/ administratie/advies/ rechtshulp en dergelijke;
- kosten van automatiserings- en computerdiensten door derden,
inclusief de waarde van in het boekjaar aangekochte hard- en software, tenzij de hard- en/of software is geactiveerd;
- apart betaalde vrachtkosten op inkopen;
- kosten vuilafvoer en vuilverwerking.
Vanaf 2006 worden bij de Productiestatistieken de kosten van speur- en ontwikkelingswerk door derden gerekend tot deze rubriek.
Niet eerder genoemde bedrijfskosten
De 'overige bedrijfskosten' niet behorend tot de eerder genoemde
rubrieken.

---
Deze kosten kunnen betrekking hebben op:
- licentierechten, octrooirechten, auteursrechten, royalty's
(alleen indien door derden in rekening gebracht);
- de huur of de lease van software;
- kosten diensten algemeen beheer in rekening gebracht door moeder-, dochter- of zusterbedrijven, waaronder management fees;
- overige kostprijsverhogende belastingen, zoals heffingen in het kader van EU-regelingen, administratieve heffingen van publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties, assurantiebelasting, beurs- en overdrachtsbelasting, accijnzen en invoerrechten;
- kantoorbehoeften, contributies, abonnementen, vakliteratuur;
- uitbesteed klein onderhoud en reparaties.
Afschrijvingen op vaste activa
De waardevermindering van duurzame productiemiddelen, zoals machines, gebouwen, vervoermiddelen en software, als gevolg van normale slijtage en voorzienbare economische veroudering.
Bedrijfsresultaat
De bedrijfsopbrengsten minus de bedrijfskosten.

---
Het resultaat behaald uit de productieactiviteiten, i.c. de verkopen van goederen en diensten, alsmede de waarde van voorraadmutaties, geactiveerde productie voor het eigen bedrijf, subsidies en schade-uitkeringen.
Resultaat voor belastingen
De som van het bedrijfsresultaat, het financiële resultaat, het saldo
voorzieningen en het buitengewoon resultaat.
.