Industrie; arbeids- en financiële gegevens, SBI 2008, 2009-2013

Bewerk tabel

Deze tabel bevat gegevens over de geboden werkgelegenheid, de kosten- en opbrengstenstructuur, bedrijfs- en financieelresultaat voor een groot aantal bedrijfstakken en branches volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008) van het CBS.

Gegevens beschikbaar van: 2009 t/m 2013.

Status van de cijfers:
Alle cijfers in de tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 26 april 2016:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Cijfers vanaf 2014 zullen gepubliceerd worden in de tabel 'Bedrijfsleven; arbeids- en financiële gegevens, per branche, SBI 2008'. Zie paragraaf 3.

Industrie; arbeids- en financiële gegevens, SBI 2008, 2009-2013

Bedrijfstak/branches (SBI 2008) Perioden BanenWerknemer (x 1 000) BanenWerkzame persoon (x 1 000) ArbeidsvolumeWerknemer (x 1 000) ArbeidsvolumeWerkzame persoon (x 1 000) BedrijfsopbrengstenTotaal (x mln euro) BedrijfsopbrengstenNetto-omzet (x mln euro) BedrijfsopbrengstenOverige bedrijfsopbrengsten (x mln euro) BedrijfskostenTotaal (x mln euro) BedrijfskostenInkoopwaarde omzetTotaal (x mln euro) BedrijfskostenPersonele kostenTotaal (x mln euro) BedrijfskostenPersonele kostenBrutolonen (x mln euro) Personele kostenSociale premies ten laste van werkgeversTotaal (x mln euro) BedrijfskostenPersonele kostenOverige sociale lasten (x mln euro) BedrijfskostenPersonele kostenOverige personele kosten (x mln euro) BedrijfskostenOverige bedrijfskostenTotaal (x mln euro) BedrijfskostenOverige bedrijfskostenKosten energieverbruik (x mln euro) BedrijfskostenOverige bedrijfskostenHuisvestingskosten (x mln euro) BedrijfskostenOverige bedrijfskostenKosten apparatuur en inventaris (x mln euro) BedrijfskostenOverige bedrijfskostenKosten vervoermiddelen (x mln euro) BedrijfskostenOverige bedrijfskostenVerkoopkosten (x mln euro) BedrijfskostenOverige bedrijfskostenCommunicatiekosten (x mln euro) BedrijfskostenOverige bedrijfskostenKosten van overige diensten (x mln euro) BedrijfskostenOverige bedrijfskostenNiet eerder genoemde bedrijfskosten (x mln euro) BedrijfskostenAfschrijvingen op vaste activa (x mln euro) Bedrijfsresultaat (x mln euro) Resultaat voor belastingen (x mln euro)
C Industrie 2013 771,6 882,4 687,5 781,3 314.539 306.453 8.085 299.339 206.383 44.386 30.104 7.299 336 6.648 40.696 6.695 3.799 4.831 1.515 3.848 464 7.073 12.472 7.873 15.200 15.423
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2013 128,0 159,1 104,7 131,8 71.684 71.009 675 67.636 49.957 7.290 4.602 1.220 43 1.425 8.806 1.080 793 871 342 1.176 67 1.487 2.992 1.583 4.048 3.958
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 2013 15,6 18,7 13,1 15,5 3.629 3.607 22 3.320 1.986 710 515 120 4 71 533 62 91 55 29 115 11 77 94 91 310 283
16+23 Hout- en bouwmaterialenindustrie 2013 35,1 41,9 32,4 38,1 8.339 8.278 61 8.091 4.252 1.982 1.350 362 16 255 1.516 333 209 235 124 91 25 212 290 341 248 177
17-18 Papier- en grafische industrie 2013 42,9 48,6 38,4 41,7 10.086 9.990 97 9.607 5.053 2.261 1.641 393 12 215 1.899 334 236 319 65 137 36 254 519 393 480 399
19-22 Raffinaderijen en chemie 2013 93,1 104,7 86,5 96,5 116.839 115.560 1.279 113.678 91.043 7.180 4.965 1.205 91 918 12.809 3.785 702 1.216 205 773 79 1.965 4.084 2.647 3.162 2.976
24-30, 33 Metalektro 2013 313,3 371,6 288,4 338,6 94.522 91.245 3.277 88.082 51.342 20.284 13.632 3.153 151 3.348 13.897 1.013 1.517 2.043 623 1.405 208 2.909 4.179 2.560 6.440 7.135
24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie 2013 104,7 127,3 95,8 115,0 26.697 26.383 314 25.052 14.296 6.020 4.104 948 28 941 3.825 638 506 816 231 312 58 491 774 911 1.645 1.492
26-27 Elektrische en elektron. Industrie 2013 47,0 53,0 43,2 48,4 18.913 17.051 1.861 17.833 10.459 3.451 2.371 597 35 448 3.394 108 192 172 78 404 32 641 1.767 529 1.079 1.348
Bron: CBS.
Verklaring van tekens