Groothandel en handelsbemiddeling; arbeid en financiën, SBI 2008, 2009-2013


Deze tabel bevat gegevens over de geboden werkgelegenheid, de kosten- en opbrengstenstructuur, bedrijfs- en financieelresultaat voor een groot aantal bedrijfstakken en branches volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008) van het CBS.

Gegevens beschikbaar van: 2009 t/m 2013.

Status van de cijfers:
Alle cijfers in de tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 22 april 2016:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Cijfers vanaf 2014 zullen gepubliceerd worden in de tabel 'Bedrijfsleven; arbeids- en financiële gegevens, per branche, SBI 2008'. Zie paragraaf 3.

Groothandel en handelsbemiddeling; arbeid en financiën, SBI 2008, 2009-2013

Bedrijfstak/branches (SBI 2008) Perioden BanenWerknemer (x 1 000) BanenWerkzame persoon (x 1 000) ArbeidsvolumeWerknemer (x 1 000) ArbeidsvolumeWerkzame persoon (x 1 000) BedrijfsopbrengstenTotaal (x mln euro) BedrijfsopbrengstenNetto-omzetTotaal (x mln euro) BedrijfsopbrengstenNetto-omzetOmzet binnenland (x mln euro) BedrijfsopbrengstenNetto-omzetOmzet buitenland (x mln euro) BedrijfsopbrengstenOverige bedrijfsopbrengsten (x mln euro) BedrijfskostenTotaal (x mln euro) BedrijfskostenInkoopwaarde omzet (x mln euro) BedrijfskostenPersonele kostenTotaal (x mln euro) BedrijfskostenPersonele kostenBrutolonen (x mln euro) Personele kostenSociale premies ten laste van werkgeversTotaal (x mln euro) BedrijfskostenPersonele kostenOverige sociale lasten (x mln euro) BedrijfskostenPersonele kostenOverige personele kosten (x mln euro) BedrijfskostenOverige bedrijfskostenTotaal (x mln euro) BedrijfskostenOverige bedrijfskostenKosten energieverbruik (x mln euro) BedrijfskostenOverige bedrijfskostenHuisvestingskosten (x mln euro) BedrijfskostenOverige bedrijfskostenKosten apparatuur en inventaris (x mln euro) BedrijfskostenOverige bedrijfskostenKosten vervoermiddelen (x mln euro) BedrijfskostenOverige bedrijfskostenVerkoopkosten (x mln euro) BedrijfskostenOverige bedrijfskostenCommunicatiekosten (x mln euro) BedrijfskostenOverige bedrijfskostenKosten van overige diensten (x mln euro) BedrijfskostenOverige bedrijfskostenNiet eerder genoemde bedrijfskosten (x mln euro) Afschrijvingen op vaste activa (x mln euro) Bedrijfsresultaat (x mln euro) Resultaat voor belastingen (x mln euro)
46 Groothandel en handelsbemiddeling 2013 488,9 596,8 417,7 502,7 439.959 436.386 224.321 212.065 3.575 421.904 345.327 26.791 19.178 4.386 170 3.058 45.943 756 3.458 935 2.462 7.100 697 6.872 23.663 3.843 18.056 18.497
462-469 Groothandel 2013 467,6 562,8 399,6 474,9 432.081 428.670 218.060 210.610 3.412 414.606 340.807 25.458 18.208 4.185 158 2.907 44.639 718 3.316 894 2.329 6.842 624 6.698 23.217 3.703 17.475 17.962
462 Groothandel in landbouwproducten 2013 33,1 43,2 26,5 33,9 46.255 46.097 16.289 29.809 158 45.427 41.976 1.567 1.098 242 9 219 1.662 74 250 66 216 219 42 453 343 221 828 740
463 Groothandel in voedingsmiddelen 2013 81,8 105,8 67,4 86,3 75.712 74.993 48.405 26.588 719 71.562 60.391 4.204 2.759 646 19 779 6.049 206 526 216 477 1.343 81 1.071 2.129 919 4.151 4.115
464 Groothandel in non-food 2013 112,7 138,6 94,6 114,7 76.011 74.503 38.461 36.042 1.508 70.810 53.385 6.023 4.404 949 43 627 10.527 123 872 156 440 2.677 177 1.896 4.186 876 5.201 5.349
465 Groothandel in ICT-apparatuur 2013 57,5 64,5 51,4 57,4 62.004 61.780 24.946 36.834 224 58.995 39.996 4.070 2.905 702 25 438 14.608 45 320 52 234 1.471 85 800 11.602 321 3.009 2.919
466 Groothandel in industriemachines 2013 87,2 99,2 76,7 86,9 38.553 38.285 23.407 14.878 269 36.595 27.924 4.611 3.409 769 35 398 3.500 98 526 120 401 498 114 683 1.061 561 1.958 1.817
467 Overige gespecialiseerde groothandel 2013 82,1 94,0 72,6 82,4 128.089 127.641 62.172 65.468 449 125.983 113.000 4.432 3.261 787 25 359 7.821 156 728 268 507 565 114 1.698 3.786 730 2.106 2.807
469 Niet-gespecialiseerde groothandel 2013 13,3 17,4 10,4 13,4 5.456 5.372 4.380 991 84 5.234 4.135 551 372 90 2 87 472 17 94 17 54 71 12 97 111 76 222 217
Bron: CBS.
Verklaring van tekens