Energiebedrijven; arbeids- en financiële gegevens, SBI 2008, 2009-2013


Deze tabel bevat gegevens over de geboden werkgelegenheid, de kosten- en opbrengstenstructuur, bedrijfs- en financieelresultaat voor een groot aantal bedrijfstakken en branches volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008) van het CBS.

Gegevens beschikbaar van: 2009 t/m 2013.

Status van de cijfers:
Alle cijfers in de tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 26 april 2016:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Cijfers vanaf 2014 zullen gepubliceerd worden in de tabel 'Bedrijfsleven; arbeids- en financiële gegevens, per branche, SBI 2008'. Zie paragraaf 3.

Energiebedrijven; arbeids- en financiële gegevens, SBI 2008, 2009-2013

Bedrijfstak/branches (SBI 2008) Perioden BanenWerknemer (x 1 000) BanenWerkzame persoon (x 1 000) ArbeidsvolumeWerknemer (x 1 000) ArbeidsvolumeWerkzame persoon (x 1 000) BedrijfsopbrengstenTotaal (x mln euro) BedrijfsopbrengstenNetto-omzet (x mln euro) BedrijfsopbrengstenOverige bedrijfsopbrengsten (x mln euro) BedrijfskostenTotaal (x mln euro) BedrijfskostenInkoopwaarde omzetTotaal (x mln euro) BedrijfskostenPersonele kostenTotaal (x mln euro) BedrijfskostenPersonele kostenBrutolonen (x mln euro) Personele kostenSociale premies ten laste van werkgeversTotaal (x mln euro) BedrijfskostenPersonele kostenOverige sociale lasten (x mln euro) BedrijfskostenPersonele kostenOverige personele kosten (x mln euro) BedrijfskostenOverige bedrijfskostenTotaal (x mln euro) BedrijfskostenOverige bedrijfskostenKosten energieverbruik (x mln euro) BedrijfskostenOverige bedrijfskostenHuisvestingskosten (x mln euro) BedrijfskostenOverige bedrijfskostenKosten apparatuur en inventaris (x mln euro) BedrijfskostenOverige bedrijfskostenKosten vervoermiddelen (x mln euro) BedrijfskostenOverige bedrijfskostenVerkoopkosten (x mln euro) BedrijfskostenOverige bedrijfskostenCommunicatiekosten (x mln euro) BedrijfskostenOverige bedrijfskostenKosten van overige diensten (x mln euro) BedrijfskostenOverige bedrijfskostenNiet eerder genoemde bedrijfskosten (x mln euro) BedrijfskostenAfschrijvingen op vaste activa (x mln euro) Bedrijfsresultaat (x mln euro) Resultaat voor belastingen (x mln euro)
D Energievoorziening 2009 23,7 30,2 22,5 28,2 47.065 45.278 1.788 42.965 36.547 2.036 1.229 256 25 526 2.599 43 238 398 38 220 51 421 1.189 1.783 4.100 3.193
D Energievoorziening 2010 24,9 31,3 23,2 28,9 42.714 40.910 1.804 39.189 32.324 2.207 1.342 284 28 553 2.861 25 218 581 40 204 47 560 1.186 1.797 3.525 4.621
D Energievoorziening 2011 26,5 33,3 24,2 29,9 43.462 41.426 2.036 39.770 32.399 2.348 1.415 321 25 588 2.812 28 250 406 47 253 44 522 1.264 2.210 3.692 1.661
D Energievoorziening 2012 26,0 32,7 24,0 29,9 42.355 40.842 1.514 39.068 31.355 2.431 1.419 357 27 629 2.999 24 256 379 48 196 41 507 1.550 2.283 3.287 -910
D Energievoorziening 2013 28,5 35,9 25,6 32,1 40.192 38.629 1.563 36.297 28.975 2.416 1.530 320 31 535 2.499 14 278 262 58 181 55 465 1.186 2.408 3.895 -1.184
35 Energiebedrijven 2009 23,7 30,2 22,5 28,2 47.065 45.278 1.788 42.965 36.547 2.036 1.229 256 25 526 2.599 43 238 398 38 220 51 421 1.189 1.783 4.100 3.193
35 Energiebedrijven 2010 24,9 31,3 23,2 28,9 42.714 40.910 1.804 39.189 32.324 2.207 1.342 284 28 553 2.861 25 218 581 40 204 47 560 1.186 1.797 3.525 4.621
35 Energiebedrijven 2011 26,5 33,3 24,2 29,9 43.462 41.426 2.036 39.770 32.399 2.348 1.415 321 25 588 2.812 28 250 406 47 253 44 522 1.264 2.210 3.692 1.661
35 Energiebedrijven 2012 26,0 32,7 24,0 29,9 42.355 40.842 1.514 39.068 31.355 2.431 1.419 357 27 629 2.999 24 256 379 48 196 41 507 1.550 2.283 3.287 -910
35 Energiebedrijven 2013 28,5 35,9 25,6 32,1 40.192 38.629 1.563 36.297 28.975 2.416 1.530 320 31 535 2.499 14 278 262 58 181 55 465 1.186 2.408 3.895 -1.184
Bron: CBS.
Verklaring van tekens