Dienstverlening landbouw; arbeids-en financiële gegevens, 2009-2013


Deze tabel bevat gegevens over de geboden werkgelegenheid, de kosten- en opbrengstenstructuur, bedrijfs- en financieelresultaat voor een groot aantal bedrijfstakken en branches volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008) van het CBS.

Gegevens beschikbaar van: 2009 t/m 2013.

Status van de cijfers:
Alle cijfers in de tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 22 april 2016:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Cijfers vanaf 2014 zullen gepubliceerd worden in de tabel 'Bedrijfsleven; arbeids- en financiële gegevens, per branche, SBI 2008'. Zie paragraaf 3.

Dienstverlening landbouw; arbeids-en financiële gegevens, 2009-2013

Bedrijfstak/branche (SBI 2008) Perioden BanenWerknemer (x 1 000) BanenWerkzame persoon (x 1 000) ArbeidsvolumeWerknemer (x 1 000) ArbeidsvolumeWerkzame persoon (x 1 000) BedrijfsopbrengstenTotaal (x mln euro) BedrijfsopbrengstenNetto-omzet (x mln euro) BedrijfsopbrengstenOverige bedrijfsopbrengsten (x mln euro) BedrijfskostenTotaal (x mln euro) BedrijfskostenInkoopwaarde omzet (x mln euro) BedrijfskostenPersonele kostenTotaal (x mln euro) BedrijfskostenPersonele kostenBrutolonen (x mln euro) Personele kostenSociale premies ten laste van werkgeversTotaal (x mln euro) BedrijfskostenPersonele kostenOverige sociale lasten (x mln euro) BedrijfskostenPersonele kostenOverige personele kosten (x mln euro) BedrijfskostenOverige bedrijfskostenTotaal (x mln euro) BedrijfskostenOverige bedrijfskostenKosten energieverbruik (x mln euro) BedrijfskostenOverige bedrijfskostenHuisvestingskosten (x mln euro) BedrijfskostenOverige bedrijfskostenKosten apparatuur en inventaris (x mln euro) BedrijfskostenOverige bedrijfskostenKosten vervoermiddelen (x mln euro) BedrijfskostenOverige bedrijfskostenVerkoopkosten (x mln euro) BedrijfskostenOverige bedrijfskostenCommunicatiekosten (x mln euro) BedrijfskostenOverige bedrijfskostenKosten van overige diensten (x mln euro) BedrijfskostenOverige bedrijfskostenNiet eerder genoemde bedrijfskosten (x mln euro) BedrijfskostenAfschrijvingen op vaste activa (x mln euro) Bedrijfsresultaat (x mln euro) Resultaat voor belastingen (x mln euro)
016 Dienstverlening voor de landbouw 2009 19,1 36,1 15,2 27,4 3.355 3.260 95 2.856 1.138 674 455 113 10 96 721 116 74 210 113 22 18 56 112 324 499 457
016 Dienstverlening voor de landbouw 2010 21,2 41,4 17,1 29,4 3.956 3.843 113 3.453 1.477 759 503 121 7 128 850 145 77 220 138 27 19 74 149 367 504 469
016 Dienstverlening voor de landbouw 2011 22,9 43,8 18,2 31,6 4.780 4.660 120 4.229 1.984 863 560 138 8 158 998 198 86 253 141 33 22 76 190 383 552 465
016 Dienstverlening voor de landbouw 2012 20,7 42,2 17,1 31,2 4.507 4.407 100 3.933 1.841 785 520 132 9 124 973 194 82 245 145 29 21 71 187 334 575 512
016 Dienstverlening voor de landbouw 2013 20,8 42,7 16,7 35,2 5.142 5.043 99 4.530 2.236 883 574 146 9 154 1.033 165 95 260 150 39 22 126 177 378 613 600
Bron: CBS.
Verklaring van tekens