Detailhandel; arbeids- en financiële gegevens, SBI 2008, 2009-2013

Detailhandel; arbeids- en financiële gegevens, SBI 2008, 2009-2013

Bedrijfstak/branches (SBI 2008) Perioden Banen Werknemer (x 1 000) Banen Werkzame persoon (x 1 000) Arbeidsvolume Werknemer (x 1 000) Arbeidsvolume Werkzame persoon (x 1 000) Bedrijfsopbrengsten Totaal (x mln euro) Bedrijfsopbrengsten Netto omzet Totaal (x mln euro) Bedrijfsopbrengsten Netto omzet Omzet detailhandel (x mln euro) Bedrijfsopbrengsten Netto omzet Omzet overig (x mln euro) Bedrijfsopbrengsten Overige bedrijfsopbrengsten (x mln euro) Bedrijfskosten Totaal (x mln euro) Bedrijfskosten Inkoopwaarde omzet (x mln euro) Bedrijfskosten Personele kosten Totaal (x mln euro) Bedrijfskosten Personele kosten Sociale premies ten laste van werkgevers Sociale verzekeringspremies werkgever (x mln euro) Bedrijfskosten Personele kosten Sociale premies ten laste van werkgevers Premies pensioen, vut/ inkoopsommen (x mln euro) Bedrijfskosten Personele kosten Overige sociale lasten (x mln euro) Bedrijfskosten Personele kosten Overige personele kosten (x mln euro) Bedrijfskosten Overige bedrijfskosten Totaal (x mln euro) Bedrijfskosten Overige bedrijfskosten Kosten energieverbruik (x mln euro) Bedrijfskosten Overige bedrijfskosten Huisvestingskosten (x mln euro) Bedrijfskosten Overige bedrijfskosten Kosten apparatuur en inventaris (x mln euro) Bedrijfskosten Overige bedrijfskosten Kosten vervoermiddelen (x mln euro) Bedrijfskosten Overige bedrijfskosten Verkoopkosten (x mln euro) Bedrijfskosten Overige bedrijfskosten Communicatiekosten (x mln euro) Bedrijfskosten Overige bedrijfskosten Kosten van overige diensten (x mln euro) Bedrijfskosten Overige bedrijfskosten Niet eerder genoemde bedrijfskosten (x mln euro) Saldo voorzieningen (x mln euro)
47 Detailhandel (niet in auto’s) 2013 742,0 887,1 383,1 501,2 103.398 102.844 . . 554 98.671 69.419 13.622 1.597 780 66 1.008 13.395 796 5.300 421 602 2.325 314 1.023 2.615 -16
471 Supermarkten en warenhuizen 2013 313,2 324,5 121,4 129,1 36.319 36.198 35.038 1.160 120 34.794 26.394 4.257 501 238 13 384 3.390 235 1.338 139 114 442 27 231 864 1
4711 Supermarkten 2013 274,4 284,7 104,4 111,4 33.004 32.910 32.133 777 94 31.622 24.429 3.693 428 204 12 344 2.873 204 1.086 123 104 358 21 174 803 1
4711, 472 Winkels in voedingsmiddelen 2013 312,5 338,4 125,4 145,7 38.109 37.980 36.744 1.236 129 36.188 27.670 4.331 507 242 19 375 3.467 271 1.288 164 146 457 40 213 888 2
4719, 474-477 Winkels in non-foodart. 2013 384,8 452,3 230,5 286,3 49.426 49.038 45.318 3.720 388 47.326 29.356 8.281 972 488 42 531 8.349 470 3.747 204 352 1.477 200 654 1.245 -14
4719 Warenhuizen e.d. 2013 38,8 39,8 17,0 17,6 3.314 3.288 2.906 383 26 3.171 1.965 564 74 34 0 40 517 30 252 16 10 84 6 58 61 0
472 Winkels in voedingsmiddelen 2013 38,0 53,7 21,0 34,3 5.105 5.070 4.611 459 35 4.566 3.241 639 80 38 7 31 594 66 203 41 41 99 19 40 85 1
473 Tankstations 2013 14,7 16,1 9,7 10,7 8.984 8.977 . . 7 8.870 7.946 353 43 16 1 25 520 28 116 18 16 29 8 28 277 0
474 Winkels in consumentenelektronica 2013 16,3 19,3 11,5 14,0 3.857 3.842 3.531 311 14 3.793 2.908 455 56 27 1 27 374 21 151 6 23 81 11 31 50 3
4743 Winkels in wit- en bruingoed 2013 11,9 13,2 8,4 9,5 2.903 2.890 2.751 139 13 2.891 2.236 340 42 22 1 22 273 16 111 3 16 63 8 21 36 3
475 Winkels in overige huishoudwaren 2013 76,8 92,6 51,6 63,9 11.704 11.634 10.669 964 70 11.343 6.943 1.969 232 124 8 153 2.113 139 850 50 113 447 48 151 315 -2
4751 Winkels in stoffen en textiel 2013 0,8 1,5 0,5 1,1 85 85 84 1 0 70 43 13 2 1 0 1 14 1 6 0 2 1 1 2 2 0
4752 Winkels in doe-het-zelfartikelen 2013 30,6 36,1 20,9 25,2 5.016 4.986 4.447 539 30 4.894 3.097 814 93 50 4 89 830 56 302 18 45 172 18 54 164 -1
4753 Winkels in tapijt en gordijnen 2013 2,8 4,2 2,3 3,4 435 435 415 19 1 423 241 85 8 5 0 4 88 7 40 2 8 15 3 6 7 -2
4754 Winkels elektr. huishoudapparatuur 2013 1,4 2,1 1,1 1,7 262 261 257 5 0 239 163 38 4 3 0 1 35 3 14 2 3 5 2 2 5 0
4759 Winkels overige huishoudartikelen 2013 41,3 48,7 26,8 32,5 5.906 5.866 5.466 401 40 5.718 3.400 1.019 125 65 3 58 1.147 72 489 28 55 253 26 87 137 1
476 Winkels in recreatieartikelen 2013 29,9 39,1 18,9 26,5 4.527 4.503 4.096 407 24 4.277 2.907 597 70 31 3 32 677 41 314 19 26 110 21 52 95 -5
4764 Winkels in vrijetijdsartikelen 2013 15,8 21,7 11,0 15,7 2.557 2.552 2.370 182 5 2.378 1.590 353 41 17 2 25 374 25 159 12 15 65 13 25 61 1
4765 Speelgoedwinkels 2013 5,7 6,7 3,1 3,9 744 738 593 145 6 718 505 89 11 5 0 2 108 7 60 2 3 15 3 10 8 -6
477 Winkels in overige artikelen 2013 223,0 261,5 131,3 164,2 26.024 25.771 24.116 1.655 253 24.741 14.633 4.697 540 274 29 278 4.667 238 2.180 114 180 755 114 362 725 -10
4771 Winkels in kleding 2013 86,8 97,7 50,9 60,0 9.042 9.001 8.508 493 41 8.895 4.888 1.643 195 90 9 82 2.074 103 1.107 37 70 285 39 128 303 -6
4772 Winkels in schoenen en lederwaren 2013 22,8 24,9 12,1 14,1 2.023 2.009 1.916 93 14 1.943 1.094 359 43 21 1 20 439 25 242 8 11 70 9 25 49 -3
4773 Apotheken 2013 29,4 30,5 19,0 19,8 4.885 4.859 4.538 321 26 4.657 3.173 935 98 73 9 69 401 15 104 16 17 32 14 77 126 0
4774 Drogisten, orthopedische winkels 2013 30,0 31,5 14,3 15,7 3.553 3.467 3.273 194 86 3.297 2.200 562 67 25 2 29 476 22 219 8 13 118 13 25 59 0
4775 Winkels in parfums en cosmetica 2013 5,7 6,3 3,6 4,0 802 769 668 101 33 740 419 124 15 6 0 11 180 4 104 1 1 33 3 18 17 0
4776 Bloemen-, dierenwinkels, tuincentra 2013 22,2 29,8 13,4 20,0 2.353 2.344 2.156 188 9 2.187 1.347 394 48 21 4 21 379 33 135 16 29 66 12 29 60 -1
4777 Juweliers 2013 6,6 8,6 4,2 5,9 834 829 781 48 5 765 444 138 16 7 1 6 161 9 62 5 7 33 5 17 22 0
4778 Winkels in overige artikelen (rest) 2013 16,0 23,8 11,4 18,4 2.157 2.127 1.948 178 31 1.930 923 456 50 27 2 27 472 21 175 19 22 108 15 35 77 0
478 Markthandel 2013 8,3 21,9 4,0 15,8 1.139 1.137 1.076 61 2 937 645 82 10 4 1 3 180 7 39 8 39 40 7 11 29 -3
479 Detailhandel, geen winkel of markt 2013 21,7 58,4 13,6 42,7 5.740 5.712 4.762 950 28 5.349 3.802 575 66 30 3 74 879 20 109 27 50 321 59 118 176 0
4791 Postorderbedrijven, internetwinkels 2013 17,8 48,8 10,8 35,0 4.795 4.783 . . 12 4.511 3.215 465 53 24 2 64 755 14 88 22 29 300 54 104 143 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de geboden werkgelegenheid, de kosten- en opbrengstenstructuur, bedrijfs- en financieelresultaat voor een groot aantal bedrijfstakken en branches volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008) van het CBS.

Gegevens beschikbaar van: 2009 t/m 2013.

Status van de cijfers:
Alle cijfers in de tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 22 april 2016:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Cijfers vanaf 2014 zullen gepubliceerd worden in de tabel 'Bedrijfsleven; arbeids- en financiële gegevens, per branche, SBI 2008'. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Banen
Een expliciete of impliciete arbeidsovereenkomst tussen een persoon en een economische eenheid waarin is vastgelegd dat arbeid zal worden verricht waartegen een (financiële) beloning staat.

---
Banen kunnen worden onderscheiden in banen van werknemers en banen van zelfstandigen.
Het aantal banen betreft het in het verslagjaar gemiddelde aantal bij de bedrijven.
Werknemer
Een werknemer is een persoon die in een arbeidsovereenkomst afspraken met een economische eenheid maakt om arbeid te verrichten waartegenover een financiële beloning staat.
Werkzame persoon
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

---
Ingeleend en/of gedetacheerd personeel en uitzendkrachten worden bij dit onderzoek tot de bij het bedrijf werkzame personen gerekend, aan derden uitgeleend personeel niet.
Arbeidsvolume
De hoeveelheid arbeid die is ingezet in het productieproces, uitgedrukt in arbeidsjaren of gewerkte uren.
Werknemer
Een werknemer is een persoon die in een arbeidsovereenkomst afspraken met een economische eenheid maakt om arbeid te verrichten waartegenover een financiële beloning staat.
Werkzame persoon
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

---
Ingeleend en/of gedetacheerd personeel en uitzendkrachten worden bij dit onderzoek tot de bij het bedrijf werkzame personen gerekend, aan derden uitgeleend personeel niet.
Bedrijfsopbrengsten
De opbrengsten uit de eigenlijke bedrijfsvoering, i.c. de verkopen van goederen en diensten, alsmede de waarde van voorraadmutaties, geactiveerde productie voor het eigen bedrijf, subsidies en schade-uitkeringen.
Totaal
Netto omzet
Opbrengst (excl. btw) uit verkoop van goederen en levering van diensten aan derden.

Derden zijn particulieren dan wel bedrijven buiten het (Nederlandse deel van het) eigen concernverband.
Door derden doorberekende vrachtkosten zijn vanaf 2009 altijd inbegrepen in de netto-omzet. Waar van toepassing wordt de netto-omzet vastgesteld na aftrek van kortingen, bonussen en statiegeld.
Totaal
Omzet detailhandel
Opbrengst (excl. btw) uit verkoop van niet-zelfvervaardigde goederen, zowel nieuw als tweedehands, aan consumenten (niet bedrijfsmatige gebruikers).
Omzet overig
Opbrengst (excl. btw) uit overige verkopen en leveringen, met name:
- verkoop van niet-zelfvervaardigde goederen aan bedrijfsmatige gebruikers (groothandel)
- verkoop van zelfvervaardigde goederen (industrie)
- levering van diensten aan derden (dienstverlening, waaronder horeca)
Overige bedrijfsopbrengsten
Bedrijfsopbrengsten die niet behoren tot de netto-omzet.

---
Het gaat hier met name om:
- de waarde van voorraadmutaties, incl. onderhanden werk;
- vergoedingen voor uitgeleend personeel;
- geactiveerde productie voor het eigen bedrijf;
- subsidies en exportrestituties;
- schadeuitkeringen.
Bedrijfskosten
De kosten die zijn gemaakt om de bedrijfsopbrengsten te realiseren, t.w. de inkoopwaarde van de omzet, de arbeidskosten (PS), de afschrijvingen op vaste activa en de zgn. overige bedrijfskosten.
Totaal
Inkoopwaarde omzet
Kosten van grond- en hulpstoffen, verpakkingsmiddelen, handelsgoederen, loondiensten en uitbestede werkzaamheden, voor zover verbruikt bij de productie van de in het verslagjaar verkochte goederen en diensten.

---
De kosten van de niet verkochte productie zijn niet in deze post
begrepen, de kosten van de uit voorraad afkomstige omzet echter wel.
Personele kosten
De brutolonen en -salarissen van werknemers, de ten laste van de
werkgever komende sociale en pensioenpremies en overige sociale lasten.
Verder ook de overige personeelskosten, te weten betalingen in verband met uitzendkrachten en ingeleend personeel, opleidingskosten, kosten van werving en selectie van personeel, kosten van kantine, arbodiensten, bedrijfskleding, jubilea en dergelijke.
Ontvangen loon(kosten)subsidies zijn in mindering gebracht op de personele kosten.
Totaal
Sociale premies ten laste van werkgevers
De ten laste van werkgevers komende premies voor wettelijke sociale verzekering, particuliere sociale premies (waaronder pensioenpremies) en toegerekende sociale premies.
Sociale verzekeringspremies werkgever
Werkgeversdeel sociale verzekeringspremies: dit zijn de werkgeverspremies op grond van ondermeer de ziektewet, WW (AWF en wachtgeldfonds) en de WIA (inclusief de uitkeringen die bedrijven hebben gedaan als "eigen risicodrager").
Premies pensioen, vut/ inkoopsommen
De werkgeversbijdragen voor ondermeer pensioen, vut en dergelijke
regelingen en spaarregelingen voor de oudedagsvoorziening; in deze post zijn begrepen de premies, inkoopsommen, dotaties aan pensioenvoorzieningen of directe betaling (indien het bedrijf eigen risico draagt).
Overige sociale lasten
Het werkgeversaandeel in de kosten van de aanvulling WAO-gat, bijdragen aan ziektekostenregelingen, kosten van verhuizing, huisvesting, kinderopvang en dergelijke.
Overige personele kosten
De betalingen voor uitzendkrachten, gedetacheerd en ingeleend personeel, opleidingskosten, kosten van werving en selectie van personeel, kosten van kantine, Arbodiensten, bedrijfskleding, jubilea, personeelsfeestjes en dergelijke.
Overige bedrijfskosten
De bedrijfskosten die niet betrekking hebben op de inkoopwaarde van de omzet, de arbeidskosten en de afschrijvingen op vaste activa.

---
Vanaf 2006 zijn bij de Productiestatistieken de overige personeelskosten ondergebracht in de rubriek 'Personele kosten'.
Als overige bedrijfskosten worden beschouwd: kosten van energieverbruik, vervoermiddelen, huisvesting, machines/inventaris/installaties e.d., verkoopkosten, communicatiekosten, kosten van dienstverlening aan derden,
overige personeelskosten en overige bedrijfskosten die niet apart zijn gespecificeerd.

Overige personeelskosten betreffen betalingen i.v.m. uitzendkrachten en ingeleend personeel, opleidingskosten, kosten van werving en selectie van personeel, kosten van kantine, arbodiensten, bedrijfskleding, jubilea e.d.

Niet apart gespecificeerde bedrijfskosten kunnen betrekking hebben op kosten voor:
- licentierechten, octrooirechten, auteursrechten, royalty's
(alleen indien door derden in rekening gebracht);
- algemeen beheer (doorbelaste intraconcerndiensten);
- kantoorbehoeften, contributies, abonnementen, vakliteratuur;
- de huur of de lease van bedrijfsmiddelen zoals software
(echter niet de huur van gebouwen, terreinen, machines, installaties
en vervoermiddelen);
- uitbesteed klein onderhoud en reparaties;
- kostprijsverhogende heffingen die niet zijn gespecificeerd;
- overige algemene kosten die evenmin zijn gespecificeerd.
Totaal
Kosten energieverbruik
De kosten van energiedragers verbruikt voor de aandrijving van een
krachtbron, voor verlichting en/of voor verwarming. Van deze post zijn uitgesloten de kosten van energiedragers die door transportmiddelen worden benut, of die als grondstof worden benut, alsook de kosten verbonden aan het verbruik van water en de kosten van het verbruik van technische gassen of menggassen.
Huisvestingskosten
De kosten voor huur, lease, reparatie, onderhoud, schoonmaak en
verzekering van gebouwen en terreinen, waterverbruik, inrichting. Verder ook milieuheffingen en onroerendzaakbelastingen.
Kosten apparatuur en inventaris
De betaalde huur en leasekosten van machines, apparatuur, installaties, computers (exclusief software) en (kantoor)inventaris. Ook de onderhouds- en reparatiekosten en overige kosten van inventaris, machines, werktuigen, installaties en dergelijke.
Kosten vervoermiddelen
De kosten voor huur, lease, reparatie, onderhoud en verzekering van vervoermiddelen alsook motorrijtuigenbelastingen en de kosten van motorbrandstoffen.
Verkoopkosten
De kosten voor reclame, beurzen, advertenties, reizen, hotels,
representatie, alsmede agentenprovisie en kosten van speur- en
ontwikkelingswerk door derden.

---
Vanaf 2006 worden bij de Productiestatistieken de kosten van speur- en ontwikkelingswerk door derden gerekend tot de rubriek 'Kosten van overige diensten.
Communicatiekosten
De kosten voor porti, (mobiele) telefoon, fax, internet, e-mail,
koeriersdiensten en dergelijke.
Kosten van overige diensten
De kosten van diensten verleend door derden voor zover nergens anders genoemd.

---
Deze kosten omvatten ondermeer:
- bankkosten (exclusief rentekosten en/of valutaverliezen);
- aan derden afgedragen premies voor verzekering (voor zover nergens anders genoemd);
- kosten accountants/ administratie/advies/ rechtshulp en dergelijke;
- kosten van automatiserings- en computerdiensten door derden,
inclusief de waarde van in het boekjaar aangekochte hard- en software, tenzij de hard- en/of software is geactiveerd;
- apart betaalde vrachtkosten op inkopen;
- kosten vuilafvoer en vuilverwerking.
Vanaf 2006 worden bij de Productiestatistieken de kosten van speur- en ontwikkelingswerk door derden gerekend tot deze rubriek.
Niet eerder genoemde bedrijfskosten
De 'overige bedrijfskosten' niet behorend tot de eerder genoemde
rubrieken.

---
Deze kosten kunnen betrekking hebben op:
- licentierechten, octrooirechten, auteursrechten, royalty's
(alleen indien door derden in rekening gebracht);
- de huur of de lease van software;
- kosten diensten algemeen beheer in rekening gebracht door moeder-, dochter- of zusterbedrijven, waaronder management fees;
- overige kostprijsverhogende belastingen, zoals heffingen in het kader van EU-regelingen, administratieve heffingen van publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties, assurantiebelasting, beurs- en overdrachtsbelasting, accijnzen en invoerrechten;
- kantoorbehoeften, contributies, abonnementen, vakliteratuur;
- uitbesteed klein onderhoud en reparaties.
Saldo voorzieningen
Het verschil tussen toevoegingen en onttrekkingen (incl. vrijval) aan
voorzieningen. Het betreft de toevoegingen en onttrekkingen aan interne voorzieningsfondsen, zoals aanloop- en reorganisatiefondsen, onderhoudsfondsen.