Detailhandel; arbeids- en financiële gegevens, SBI 2008, 2009-2013


Deze tabel bevat gegevens over de geboden werkgelegenheid, de kosten- en opbrengstenstructuur, bedrijfs- en financieelresultaat voor een groot aantal bedrijfstakken en branches volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008) van het CBS.

Gegevens beschikbaar van: 2009 t/m 2013.

Status van de cijfers:
Alle cijfers in de tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 22 april 2016:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Cijfers vanaf 2014 zullen gepubliceerd worden in de tabel 'Bedrijfsleven; arbeids- en financiële gegevens, per branche, SBI 2008'. Zie paragraaf 3.

Detailhandel; arbeids- en financiële gegevens, SBI 2008, 2009-2013

Bedrijfstak/branches (SBI 2008) Perioden BanenWerknemer (x 1 000) BanenWerkzame persoon (x 1 000) ArbeidsvolumeWerknemer (x 1 000) ArbeidsvolumeWerkzame persoon (x 1 000) BedrijfsopbrengstenTotaal (x mln euro) BedrijfsopbrengstenNetto omzetTotaal (x mln euro) BedrijfsopbrengstenNetto omzetOmzet detailhandel (x mln euro) BedrijfsopbrengstenNetto omzetOmzet overig (x mln euro) BedrijfsopbrengstenOverige bedrijfsopbrengsten (x mln euro) BedrijfskostenTotaal (x mln euro) BedrijfskostenInkoopwaarde omzet (x mln euro) BedrijfskostenPersonele kostenTotaal (x mln euro) Personele kostenSociale premies ten laste van werkgeversSociale verzekeringspremies werkgever (x mln euro) Personele kostenSociale premies ten laste van werkgeversPremies pensioen, vut/ inkoopsommen (x mln euro) BedrijfskostenPersonele kostenOverige sociale lasten (x mln euro) BedrijfskostenPersonele kostenOverige personele kosten (x mln euro) BedrijfskostenOverige bedrijfskostenTotaal (x mln euro) BedrijfskostenOverige bedrijfskostenKosten energieverbruik (x mln euro) BedrijfskostenOverige bedrijfskostenHuisvestingskosten (x mln euro) BedrijfskostenOverige bedrijfskostenKosten apparatuur en inventaris (x mln euro) BedrijfskostenOverige bedrijfskostenKosten vervoermiddelen (x mln euro) BedrijfskostenOverige bedrijfskostenVerkoopkosten (x mln euro) BedrijfskostenOverige bedrijfskostenCommunicatiekosten (x mln euro) BedrijfskostenOverige bedrijfskostenKosten van overige diensten (x mln euro) BedrijfskostenOverige bedrijfskostenNiet eerder genoemde bedrijfskosten (x mln euro) Saldo voorzieningen (x mln euro)
47 Detailhandel (niet in auto’s) 2013 742,0 887,1 383,1 501,2 103.398 102.844 . . 554 98.671 69.419 13.622 1.597 780 66 1.008 13.395 796 5.300 421 602 2.325 314 1.023 2.615 -16
4711, 472 Winkels in voedingsmiddelen 2013 312,5 338,4 125,4 145,7 38.109 37.980 36.744 1.236 129 36.188 27.670 4.331 507 242 19 375 3.467 271 1.288 164 146 457 40 213 888 2
472 Winkels in voedingsmiddelen 2013 38,0 53,7 21,0 34,3 5.105 5.070 4.611 459 35 4.566 3.241 639 80 38 7 31 594 66 203 41 41 99 19 40 85 1
473 Tankstations 2013 14,7 16,1 9,7 10,7 8.984 8.977 . . 7 8.870 7.946 353 43 16 1 25 520 28 116 18 16 29 8 28 277 0
474 Winkels in consumentenelektronica 2013 16,3 19,3 11,5 14,0 3.857 3.842 3.531 311 14 3.793 2.908 455 56 27 1 27 374 21 151 6 23 81 11 31 50 3
4752 Winkels in doe-het-zelfartikelen 2013 30,6 36,1 20,9 25,2 5.016 4.986 4.447 539 30 4.894 3.097 814 93 50 4 89 830 56 302 18 45 172 18 54 164 -1
4771 Winkels in kleding 2013 86,8 97,7 50,9 60,0 9.042 9.001 8.508 493 41 8.895 4.888 1.643 195 90 9 82 2.074 103 1.107 37 70 285 39 128 303 -6
4773 Apotheken 2013 29,4 30,5 19,0 19,8 4.885 4.859 4.538 321 26 4.657 3.173 935 98 73 9 69 401 15 104 16 17 32 14 77 126 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens